Скачать презентацию Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli Скачать презентацию Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli

aa14dfc1260496d9189754d13c1068ac.ppt

  • Количество слайдов: 21

Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 Enquêteverslag Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 Enquêteverslag

Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 Enquêteverslag Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 Enquêteverslag

Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 De informatie in deze presentatie Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 De informatie in deze presentatie is samengesteld op basis van de ingezonden enquêtes. Ze geeft een goede indruk hoe de eerste Landelijke Open Imkerijdag door de deelnemende imkers is ervaren. Tevens vormt deze presentatie het verslag van de Werkgroep Landelijke Open Imkerijdag Wim Oerlemans Els Voorbij Frank Moens Ton Nahuijsen Rob Nijman Jeroen Vorstman Enquêteverslag

Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 Enquêteverslag Uitslagen en reacties van Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 Enquêteverslag Uitslagen en reacties van de deelnemers Conclusies Aanbevelingen Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen

Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 Enquêteverslag Uitslagen en reacties van Eerste Landelijke Open Imkerijdag 10 en 11 juli 2010 Enquêteverslag Uitslagen en reacties van de deelnemers • • • Conclusies Aanbevelingen Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen • • Algemeen Op welke dagen meegedaan? Hoeveel bezoekers? Wie waren vooral belangstellend? Fietsroute? Wie heeft er promotie gemaakt? Wat gemerkt van promotie door NBV? Kwaliteit van promotie NBV? Beoordeling LOIpresentatie-pakket? • • Gebruik hulpmiddelen van de site? Hoe heeft u de LOI ervaren? Verband gebruik hulpmiddelen en beoordeling LOI Doet u volgend jaar weer mee? Suggesties voor verbeteringen? Gegevens van de deelnemers

Algemeen Deelnemende bijenstands 228 Ingezonden enquêtes 139 Ontvangen bezoekers 8500 Enquêtes verwerkt tot en Algemeen Deelnemende bijenstands 228 Ingezonden enquêtes 139 Ontvangen bezoekers 8500 Enquêtes verwerkt tot en met 3 augustus 2010 Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Terug naar inhoudspagina

Op welke dagen was uw bijenstand open en hoe was de verdeling van de Op welke dagen was uw bijenstand open en hoe was de verdeling van de bezoekers? Totaal aantal bezoekers 5098 • zaterdag bij 56 deelnemers 1568 • zondag bij 66 deelnemers 2626 • zat. + zon. bij 17 deelnemers 0904 NB: Bezoekersaantallen liepen uiteen van ‘helemaal geen’ tot meer dan 200 per bijenstand Extrapolatie naar 228 deelnemers brengt het geschatte totale bezoekersaantal op ca. 8500 Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Terug naar inhoudspagina

Wie waren vooral de belangstellenden? Opvallend is het lage aantal jongeren dat een bezoek Wie waren vooral de belangstellenden? Opvallend is het lage aantal jongeren dat een bezoek bracht aan een bijenstal. Was er bij u ook een fietsroute uitgezet? Een relatie tussen wel of geen fietsroute en het aantal bezoekers is niet aantoonbaar. Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Terug naar inhoudspagina

Wie heeft er voor u promotie gemaakt? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l Zelf Wie heeft er voor u promotie gemaakt? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l Zelf promotie gemaakt door affiches, flyers, banners; op campings, supermarkten, VVV's; persberichten naar kranten, sites, bladen en radio; maar ook opmerkingen als ‘te laat begonnen, artikel werd niet gepubliceerd’. l Afdelingen maakten promotie via lokale pers, met posters, affiches, banners, internet, radiointerviews. Een enkele afdeling erkent slechte PR te hebben gedaan. l Groepen hebben de minste promotie gemaakt. Als ze dat wel deden dan via de gebruikelijke kanalen. NB: Sommigen weten niet wat een groep is en wat de verantwoordelijkheid van een NBV-groep is. Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Terug naar inhoudspagina

Heeft u iets gemerkt van promotie door de NBV? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers Heeft u iets gemerkt van promotie door de NBV? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen De NBV moet veel meer op de voorgrond treden en niet alleen ondersteunende bijdrage leveren. In het algemeen wordt opgemerkt dat de PR veel te wensen overliet. Positief is dat er ook deelnemers waren die deze eerste LOI als leerproces zien: het kan altijd beter. Niets van gemerkt. Terug naar inhoudspagina

Wat vond u van de kwaliteit van de promotie door de NBV? Belangrijkste opmerkingen Wat vond u van de kwaliteit van de promotie door de NBV? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Te weinig bekendheid aan gegeven. Bezoekers kwamen door onze eigen PR. Buiten het bijenblad niets van promotie door de NBV gezien of gehoord. De NBV heeft er niets van gemaakt. Gemiste kans. Gaarne bereid voorbeelden te geven hoe zoiets wel kan. Uitzonderlijk slechte communicatie. Alleen op de NBV site was voldoende informatie te vinden. Verder geen PR gezien via andere media. Had meer aandacht kunnen zijn in de landelijke pers. Geen van onze leden heeft iets van PR gezien. Terug naar inhoudspagina

Hoe beoordeelt u het LOI presentatiepakket ? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l Hoe beoordeelt u het LOI presentatiepakket ? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Leuk, duidelijk en divers, zeker de vlag was leuk. Wel besteld maar niets ontvangen. Incomplete leveringen. Teleurstellend. Er waren niet voldoende pakketten beschikbaar, de vlag was al snel op en die was juist zo goed. Mooie folders maar publiek maakt er geen gebruik van. Geen duidelijke instructie bij het zaad en geen link naar jaar van de biodiversiteit. Wat zat erin? Materiaal voldeed en wij vulden het een beetje aan. Miscommunicatie met de aanmelding en bestellingen via het NBV secretariaat en LOI werkgroep. Terug naar inhoudspagina

Wat vond u van de hulpmiddelen die via de website beschikbaar waren? Heeft u Wat vond u van de hulpmiddelen die via de website beschikbaar waren? Heeft u er iets mee gedaan? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Logo gebruikt voor reclamedoeleinden en bordjes en pijlen langs de weg voor de fietsers. Grotere poster is wenselijk, moet zeker ook leesbaar zijn voor automobilisten. Imkers zijn merendeels op leeftijd en niet zo bezig met de computer. Het voorbeeld persbericht was erg handig. Jammer dat alles in PDF-bestanden was. Hebben zelf een poster gemaakt. Koppeling Biodiversiteit / NBV is goed idee. Het was moeilijk om adressen van deelnemende imkers in de posters te plaatsen. Lastig om fietsroutes te maken. Terug naar inhoudspagina

Hoe heeft u de LOI ervaren? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l l Hoe heeft u de LOI ervaren? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Door de warmte kregen we weinig bezoekers (deze opmerking komt veelvuldig voor). Leuke reacties en ook nieuwe aanmeldingen voor de snuffelcursus en zelfs nieuwe leden. Voor herhaling vatbaar, moet verder uitgroeien. Veel te veel werk voor te weinig resultaat, nooit meer! Het bezoek aan de LOI overtrof bij ons alle andere evenementen Bezoekers waren zeer enthousiast en verbaasd dat de imkerij zoveel te bieden heeft. De promotie van de fietsroute hielp goed om bezoekers te krijgen. Terug naar inhoudspagina

Verband tussen beoordeling van de LOI en het gebruik van de hulpmiddelen 139 geënquêteerden Verband tussen beoordeling van de LOI en het gebruik van de hulpmiddelen 139 geënquêteerden 33 oordeelden negatief 58% daarvan maakte gebruik van de beschikbare hulpmiddelen 21 oordeelden gemiddeld 90% daarvan maakte gebruik van de beschikbare hulpmiddelen 85 oordeelden positief 80% daarvan maakte gebruik van de beschikbare hulpmiddelen Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Terug naar inhoudspagina

Doet u volgend jaar weer mee ? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l Doet u volgend jaar weer mee ? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Volgend jaar alleen op zondag open. Liever in september, dan is het rustiger, geen vakantie en alles met bijen is dan ook nog te zien. Alleen als de LOI organisatie verbetert en de NBV meer PR activiteiten ontwikkelt. Open dagen zijn noodzakelijk om het imkeren de volle aandacht te geven. Succes volgend jaar. Mooie laagdrempelige manier om mensen kennis te laten maken met de bijen en de imker. Zie het als een try-out. We kunnen er veel van leren. Veel enthousiaste mensen ontmoet, heel leuk. Slechts een enkeling was zeer negatief. Terug naar inhoudspagina

Heeft u nog suggesties voor verbeteringen? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l l Heeft u nog suggesties voor verbeteringen? Belangrijkste opmerkingen van de deelnemers l l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Kies voor één LOI dag buiten de vakantieperiode. Verder professionaliseren, multimedia, snel toegankelijk, eigentijds van opzet en daarmee uitnodigend. Veel lof voor de initiatiefnemers, kritiek is er altijd, doe daar iets mee en ga zo door, dan wordt het steeds beter. Meer promotie maken (de meest voorkomende opmerking) Deelnemersregistratie: elke imker zelf laten inschrijven. Posters moeten aan te passen zijn maar wel de landelijke uitstraling behouden. NBV moet succesfactor drastisch verhogen. Terug naar inhoudspagina

Enkele gegevens van de deelnemende imkers Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Terug naar Enkele gegevens van de deelnemende imkers Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Terug naar inhoudspagina

Conclusies van de deelnemers l Het warme weer was spelbreker. l In het algemeen Conclusies van de deelnemers l Het warme weer was spelbreker. l In het algemeen positief: leuke dag. Bijna iedereen gaf aan volgend jaar weer mee te doen. Tevreden over bezoekersaantal. De landelijke aanpak is een goed initiatief van de NBV. Meer aandacht voor kinderen gewenst. Verbetering presentatiepakket m. b. t. zowel inhoud als tijdige en volledige levering. l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Hulpmaterialen op de website waren niet (gemakkelijk) te gebruiken (pdf’jes). Terug naar inhoudspagina

Conclusies van de Werkgroep l l l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Conclusies van de Werkgroep l l l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen We mogen tevreden zijn We waren verrast door het goede resultaat Verwerking van de aanmeldingen en bestellingen: - liep over te veel schijven - waardoor procedure niet eenduidig genoeg was Vanuit bestuur is de benadering van de pers onderschat Thema was moeilijk te verwerken Hulpmateriaal op de site is te weinig gebruikt Vragen van de enquête vaak (25%) niet goed geïnterpreteerd of slordig beantwoord Bij sommige deelnemers was het niet echt meer ‘op bezoek de imker zelf’ Motivatie bij deelnemers alleen blijvend als NBV er in slaagt de pers beter te bespelen Terug naar inhoudspagina

Aanbevelingen l l l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Betere communicatie Aanbevelingen l l l l l Uitslag LOI enquête 2010, Ton Nahuijsen Betere communicatie - intern: naar onze leden, afdelingen, groepen - extern: met meer power naar de landelijke pers NBV landelijk een prominentere rol laten vervullen Procedure voor aanmeldingen en bestellingen moet strak, eenduidig Banieren: tijdig bestellen, voldoende voorraad Nadrukkelijker het karakter van de dag bepalen: op bezoek bij de imker Samenhang tussen thema en LOI Speciale aangepaste voorlichtingsbrochure maken Toegankelijkere en bruikbaardere hulpmiddelen op de site Strijdplan voor volgend jaar maken Terug naar inhoudspagina