Скачать презентацию E-grāmatas un to patapināšana Uldis Zariņš Latvijas Nacionālā Скачать презентацию E-grāmatas un to patapināšana Uldis Zariņš Latvijas Nacionālā

6b04dd5e7b1fe201b9aad4f0876bcd85.ppt

  • Количество слайдов: 23

E-grāmatas un to patapināšana Uldis Zariņš Latvijas Nacionālā bibliotēka 29. 02. 2012 E-grāmatas un to patapināšana Uldis Zariņš Latvijas Nacionālā bibliotēka 29. 02. 2012

Publiskais patapinājums Publiskais patapinājums

Legālā bāze • Tiesības izplatīt darbu – Autoram pieder eksluzīvas tiesības izplatīt savu darbu Legālā bāze • Tiesības izplatīt darbu – Autoram pieder eksluzīvas tiesības izplatīt savu darbu (darba oriģināls vai kopija tiek pārdota vai citādi atsavināta) • Pirmās pārdošanas doktrīna vai tiesību izsmelšanas princips – Autora tiesības nav saistītas ar īpašumtiesībām uz materiālo objektu, kurā darbs ir izteikts

Starptautiskā bāze • WIPO autortiesību līgums – Valstīm ir tiesības noteikt nosacījumus, pie kuriem Starptautiskā bāze • WIPO autortiesību līgums – Valstīm ir tiesības noteikt nosacījumus, pie kuriem autora tiesības uz izplatīšanu tiek izsmeltas pēc darba vai tā kopijas autorizētas pirmās pārdošanas vai tiesību pārejas • EK direktīva 2001/29/EC – Izplatīšanas tiesības attiecībā uz darbiem un to kopijām netiek izsmeltas ES teritorijā, atskaitot gadījumus, kad darba pārdošana vai tiesību pāreja ES teritorijā ir veikta ar tiesību īpašnieka piekrišanu

. . un tas nozīmē. . . • Izplatīšanas tiesības nav neierobežotas • Tiesību . . un tas nozīmē. . . • Izplatīšanas tiesības nav neierobežotas • Tiesību īpašnieks zaudē šīs tiesības pēc pirmās darba pārdošanas • Tas dod legālu pamatu: – Privātpersonam dāvināt, aizdot, pārdot grāmatas – Bibliotēkām veikt publisko patapinājumu

Taču. . . E-grāmata ≠ grāmata • Digitāla datne, nevis taustāms objekts • To Taču. . . E-grāmata ≠ grāmata • Digitāla datne, nevis taustāms objekts • To izsniedzot objekts nepārvietojas no viena turētāja pie cita – tātad tā netiek izplatīta • Tā tiek kopēta no vienas elektroniskas ierīces citā – tātad tā ir reproducēšanu • Uz reproducēšanu neattiecas tiesību izsmelšanas princips

Starptautiskā bāze • WIPO autortiesību līgums – Termini “darbs un tā kopijas”, uz kuru Starptautiskā bāze • WIPO autortiesību līgums – Termini “darbs un tā kopijas”, uz kuru attiecas izplatīšanas tiesības, attiecas ekskluzīvi uz fiksētām kopijām, kas nonāk apritē kā taustāmi objekti • EK direktīva 2001/29/EC – Izplatīšanas tiesības netiek izsmeltas pakalpojumu, tai skaitā tiešsaistes pakalpojumu, gadījumā. Jebkura tiešsaistes pakalpojuma sniegšana ir darbība, kuras veikšanai jāiegūst tiesību īpašnieka atļauja

. . kas savukārt nozīmē • E-grāmatas nevar tikt izsniegts • To izsniegšanai ir . . kas savukārt nozīmē • E-grāmatas nevar tikt izsniegts • To izsniegšanai ir jāiegūst tiesību īpašnieka atļauja (licence)

Ko tas nozīmē praktiski • Lai izsniegtu e-grāmatas, bibliotēkai ir jāiegūst tiesību īpašnieka (tipiski Ko tas nozīmē praktiski • Lai izsniegtu e-grāmatas, bibliotēkai ir jāiegūst tiesību īpašnieka (tipiski izdevēja) atļauja • Līdz ar to tiesību īpašniekam ir visas tiesības noteikt ierobežojumus pakalpojumam: – – – Grāmatu piedāvājums Vienlaicīga izsniegšana Izsnieguma reižu skaits Kopiju skaits Iespēja lejupielādēt tīmeklī • Tipiski piedāvā starpnieki, nevis izdevēji

Overdrive (ASV) Overdrive (ASV)

Overdrive (ASV) • Piedāvā e-grāmatas, audio grāmatas, mūziku, video • Atbalsta Kindle, Sony Reader, Overdrive (ASV) • Piedāvā e-grāmatas, audio grāmatas, mūziku, video • Atbalsta Kindle, Sony Reader, Android un Apple ierīces • 650 000 nosaukumu no 1000 izdevējiem • 15 000 bibliotēkas • Integrējas ar BIS

Overdrive (ASV) Overdrive (ASV)

Onleihe (Vācija) Onleihe (Vācija)

Piedāvājums • Macmillan – nepiedāvā e-grāmatas izsniegšanai • Simon & Schuster - nepiedāvā e-grāmatas Piedāvājums • Macmillan – nepiedāvā e-grāmatas izsniegšanai • Simon & Schuster - nepiedāvā e-grāmatas izsniegšanai • Hachette – nepiedāvā jaunākās e-grāmatas izsniegšanai • Harper. Collins – ļauj izsniegt e-grāmatu 26 reizes • Random House – ļauj izsniegt e-grāmatas • Penguin – 2011. gada novembrī pārstāja piedāvāt audio grāmatas un jaunās e-grāmatas izsniegšanai

Alternatīvas • Komerciālās alternatīvas – Barnes & Noble “Lend Me” programma kopš 2010. gada Alternatīvas • Komerciālās alternatīvas – Barnes & Noble “Lend Me” programma kopš 2010. gada maija – Amazon Kindle lending library – kopš 2011. gada novembra, tikai Amazon Prime klientiem, tikai ASV • Sociālās – Lendle. me – Book. Lending. com

Booklending. com Booklending. com

Un, protams, vienmēr ir alternatīva. . . Un, protams, vienmēr ir alternatīva. . .

Problēmas • Bibliotēkas pazaudē kontroli pār komplektēšanu • Bibliotēkas kļūst atkarīgas no izdevēju iegribām Problēmas • Bibliotēkas pazaudē kontroli pār komplektēšanu • Bibliotēkas kļūst atkarīgas no izdevēju iegribām • Bibliotēkām parādās komerciāli konkurenti

Risinājums • Pielīdzināt e-grāmatas fiziskajām grāmatām – ar no tā izrietošo, ka uz tām Risinājums • Pielīdzināt e-grāmatas fiziskajām grāmatām – ar no tā izrietošo, ka uz tām attiecas izplatīšanas tiesības, nevis reproducēšanas tiesības, līdz ar to arī izplatīšanas tiesību izsmelšanas princips • WIPO līgums par autortiesību izņēmumiem un ierobežojumiem bibliotēkām un arhīviem

Akadēmisko bibliotēku situācija • Ticamākais scenārijs – e-grāmatas tiks piedāvātas tāpat, kā maksas datu Akadēmisko bibliotēku situācija • Ticamākais scenārijs – e-grāmatas tiks piedāvātas tāpat, kā maksas datu bāzes

Latvijas situācija • . . . Latvijā ir e-grāmatas? • Bibliotēkām jāpiedalās risinājuma izstrādē Latvijas situācija • . . . Latvijā ir e-grāmatas? • Bibliotēkām jāpiedalās risinājuma izstrādē no paša pirmssākuma, lai nodrošinātu bibliotēku interešu ievērošanu

P. S. • LIBER projekta piedāvājums Europeana Research par zinātniskā satura piegādi Europeana: – P. S. • LIBER projekta piedāvājums Europeana Research par zinātniskā satura piegādi Europeana: – – Humanitārās un sociālās zinātnes Grāmatas, pētniecības dati, OA žurnāli, blogi u. t. t. Priekšroka saturam no/par 19. gs. Iespēja izveidot Latvijas nacionālo akadēmisko repozitoriju

Paldies! uldis. zarins@lnb. lv Paldies! uldis. [email protected] lv