Скачать презентацию E-briefing Nicklas Lundblad Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM Скачать презентацию E-briefing Nicklas Lundblad Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM

a14ca781591f4b454acaca828f9000b3.ppt

  • Количество слайдов: 19

E-briefing Nicklas Lundblad E-briefing Nicklas Lundblad

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Dagens presentation • Infrastrukturer • Affärssystem • Affärsmodeller Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Dagens presentation • Infrastrukturer • Affärssystem • Affärsmodeller

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL • Varför intresserar infrastrukturen oss? • Det är den Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL • Varför intresserar infrastrukturen oss? • Det är den fysiska förutsättningen för elektronisk handel • Olika kostnader förenade med infrastrukturen bestämmer hur framtid • Olika typer av access • Vanliga modem, kabelmodem, ISDN, DSL, wireless, fiber, satellit, mm • Kostnader • Flat rate $19. 95 för modemaccess • LAN-access i bostadsområden $29. 95 • Kostnaderna i EU 6 -7 ggr högre än i USA (Reuters)

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL • Pågående initiativ • Internet 2 • Next Generation Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL • Pågående initiativ • Internet 2 • Next Generation Internet • Regeringsinitiativ och globala initiativ • Bevakningsområden • Wireless • The Last Mile • Bredbandsteknik

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL • Vad är affärssystem? • Den tekniska delen av Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL • Vad är affärssystem? • Den tekniska delen av ett system för elektronisk handel • Utvecklingen från broschyr till integration • Internet-användningens olika stadier • Broschyrstadiet • Postorderstadiet • Integrationsstadiet

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Globalt Det Digitala Företaget Snabba reaktionstider Integration Flexibilitet Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Globalt Det Digitala Företaget Snabba reaktionstider Integration Flexibilitet

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Startstrategier Egen administration Medelstora E-butiker Skräddarsydda system I med Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Startstrategier Egen administration Medelstora E-butiker Skräddarsydda system I med verksamhetsintensiv betydelse Standardprogram CSP Egen utveckling Skräddarsydda system II med rutindrift Outsourcad administration

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Vilka lösningar skall vi välja? • Kostnader - ett Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Vilka lösningar skall vi välja? • Kostnader - ett exempel • Forrester Research uppskattningar • Att bygga en enkel webbplats med standardverktyg $ 10 000 till $ 100 000 • Att bygga en aggressiv och avancerad webbplats § 1 miljon till § 10 miljoner • Exempel HEO och Buyonet • Företagets struktur • IT-kunskapen i företaget • Framtiden företaget • Branschen

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL • Leverantörer, plattformar och teknik vi bevakar: några exempel Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL • Leverantörer, plattformar och teknik vi bevakar: några exempel – Plattformar och teknik • XML, Java, P 3 P, agentteknik, komponentteknik. . . – Leverantörer • Stora: Microsoft, IBM, SUN, Oracle, Informix m fl (ERP) • ’Små’: Ariba, Intershop, Qwest m fl

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Vad är affärsmodeller? Några faktorer som påverkar affärsmodeller: § Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Vad är affärsmodeller? Några faktorer som påverkar affärsmodeller: § $ t Rättsliga förutsättningar Ekonomiska faktorer Kulturella faktorer Affärsmodelle

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL E-shops Virtual Communities E-procurement Value Chain Service Provider E-auction Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL E-shops Virtual Communities E-procurement Value Chain Service Provider E-auction Value Chain Integrator E-mall Collaboration platforms 3 rd Party Marketplace (CSP) Information brokers Efter Paul Timmers Business Models for Electronic Markets

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL E-shops B 2 C Elektronisk detaljhandel i första hand Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL E-shops B 2 C Elektronisk detaljhandel i första hand bokus. com, cdnow. com, buy. com E-procurement B 2 B Elektronisk upphandling Örebo, IBM, Japan Airlines E-auction E-mall 3 rd Party Marketplace (CSP) Olika typer av elektronisk budgivning onsale. com, ebay. com En samling e-shops under ett och samma namn torget. se, yahoo. com CSP-services Telia e-commerce, yahoo. com

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL En samling individer som har ett gemensamt intresse geocities. Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL En samling individer som har ett gemensamt intresse geocities. com, fortunecity. com Virtual Communities Specialiserar sig på vissa funktioner som betalning, fondförvaltning m. m. Value Chain Service Provider etrade. com, firstvirtual. com Integrerar led i värdekedjan för vinst aa. com, onstar. com Samarbete mellan företag och individer i projektform projektplatsen. se, when. com, MS Office 2000 Informationsmäklare som erbjuder nyheter m. m portaler, miningco. com Value Chain Integrator Collaboration platforms Information brokers Efter Paul Timmers Business Models Electronic Markets for

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Nya rättsliga förutsättningar och p § Den personliga integriteten Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Nya rättsliga förutsättningar och p § Den personliga integriteten Elektroniska avtal och signaturer Immaterialrätt - upphovsrätt och patent Jurisdiktionsproblem Konsumenträttsliga problem

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Affärsmodeller - Gratismodeller Annonsör Tillverkare • Exempel Distributör – Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Affärsmodeller - Gratismodeller Annonsör Tillverkare • Exempel Distributör – Free-pc. com – Aureate. com Produkter Annonser Personuppgifter • Några frågor i anslutning till modellen – Personuppgiftsekonomi – Är modellen ny? – Modellens framtid? Kund

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Affärsmodeller - Application Service Providers Olika program ASP Företag Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Affärsmodeller - Application Service Providers Olika program ASP Företag Applikationer

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Affärsmodeller - Compare Shopping Att jämföra priser digitalt! - Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Affärsmodeller - Compare Shopping Att jämföra priser digitalt! - Compare. net, mysimon. com, pris. nu - Problem: vill vi ha en prismarknad? Virtuell agent som jämför priser

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Sammanfattning Infrastruktur Accesstekniker, kostnader, projekt och bevakningsområden Affärssystem Det Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Sammanfattning Infrastruktur Accesstekniker, kostnader, projekt och bevakningsområden Affärssystem Det digitala företaget, tekniska lösningar, leverantörer Affärsmodeller uppbyggnad, en grunduppsättning och några fallstudier

Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Nästa gång: 1) Fallstudier 2) Mer om infrastruktur 3) Elektroniska affärer INFRASTRUKTUR AFFÄRSSYSTEM AFFÄRSMODELL Nästa gång: 1) Fallstudier 2) Mer om infrastruktur 3) Nya affärsmodeller Nicklas Lundblad [email protected] swetech. org