Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych

Скачать презентацию Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych Скачать презентацию Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych

adaptation-day-presentation-in-polish.ppt

  • Размер: 639.5 Кб
  • Количество слайдов: 18

Описание презентации Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych по слайдам

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 27. 09.Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 27. 09. 2013 Dr Katarzyna Molek-Kozakowska

Grupa 1 (A-M) Augustyniak Justyna Bektas Mehmet Bierczak Karolina Ciekalski Mateusz Cisło Marta Ciulęba Michał DenisiukGrupa 1 (A-M) Augustyniak Justyna Bektas Mehmet Bierczak Karolina Ciekalski Mateusz Cisło Marta Ciulęba Michał Denisiuk Michał Dobrzańska Marta Dyrda Damian Dziembek Małgorzata Figiel Adrianna Gębarowski Kamil Giemza Filip Grodzki Przemysław Grzesik Iwona Halitsyna Karyna Hanushchak Yulia Kleparska Magdalena Koriakina Anastasiia Kowalczyk Łukasz Kowalewski Adam Kożuch Daniel Kurpierz Sandra Lenartowicz Katarzyna Marek Jagoda Mazur Maciej Mierzwa Ewelina Morawiec Marek

Grupa 2 (O-Z) Ochowicz Aleksandra Otoliński Tomasz Pavani Stefan Pelińska Jagoda Pietruszka Magdalena Poliwoda Rafał RadzikGrupa 2 (O-Z) Ochowicz Aleksandra Otoliński Tomasz Pavani Stefan Pelińska Jagoda Pietruszka Magdalena Poliwoda Rafał Radzik Jakub Rajski Maciej Siemek Tomasz Słodki Maciej Słonina Kinga Sutkova Olena Sydoruk Olha Szewczyk Anita Ścigaj Agnieszka Ścigała Paweł Śniegórska Helena Świdrak Katarzyna Świerk Monika Trachuk Iryna Wandzel Anna Wiewiórska Klaudia Wisławiczek Anna Wituch Sonia Wojtyłko Tomasz Zahoruiko Marharyta Zdobylak Marta

Przedstawiciele studentów • Starosta roku i przedstawicielka grupy 1 Małgorzata Dziembek ( m. dziembek@gmail. com )Przedstawiciele studentów • Starosta roku i przedstawicielka grupy 1 Małgorzata Dziembek ( m. [email protected] com ) • Przedstawicielka grupy 2 Olena Sutkova (olena. [email protected] com) • Panie reprezentują rok w Dziekanacie (np. odbierają dokumenty dla całego roku). Prosimy nie zgłaszać się indywidualnie do Dziekanatu w sprawach, które dotyczą całego roku.

Struktura i siedziba • Uniwersytet Opolski • Wydział Filologiczny (jednostka formalnie prowadząca EPC) – Dziekanat Wydz.Struktura i siedziba • Uniwersytet Opolski • Wydział Filologiczny (jednostka formalnie prowadząca EPC) – Dziekanat Wydz. Fil. budynek CM Kopernika 11 parter. • Instytut Filologii Angielskiej (jednostka, której zasoby wykorzystuje się do prowadzenia EPC) – Sekretariat IFA budynek CM pl. Kopernika 11, parter; małe sale — parter gabinety — I piętro, duże sale — II piętro, biblioteka – przyziemie.

Informacje na temat studiów www. epc. uni. opole. pl ORAZ na stronie www. anglistyka. uni. opole.Informacje na temat studiów www. epc. uni. opole. pl ORAZ na stronie www. anglistyka. uni. opole. pl www. ifa. uni. opole. pl

Informacje o pracownikach odpowiedzialnych za EPC Tutor – dr Katarzyna Molek-Kozakowska (molekk@uni. opole. pl) Prodziekan –Informacje o pracownikach odpowiedzialnych za EPC Tutor – dr Katarzyna Molek-Kozakowska ([email protected] opole. pl) Prodziekan – dr Elżbieta Szymańska-Czaplak ([email protected] opole. pl) Pracownik Dziekanatu – Halina Piestrak-Krzesaj (halina. [email protected] opole. pl)

Przedmioty w tym semestrze • Module 1 b Practical English godz. pkt ECTS Individual in society:Przedmioty w tym semestrze • Module 1 b Practical English godz. pkt ECTS Individual in society: reading and listening skills 1 30 3 Individual in society: oral communication skills 1 30 3 Individual in society: writing 1 30 3 Individual in society: grammar and style 1 30 3 • Module 2 Language in Society and Culture 30 5 • Module 3 Communication Theories and Semiotics 30 5 • Module 4 Social Communication 30 4 • Module 5 Philosophy 30 2 • Module 6 Information technology 30 2 Obowiązkowe szkolenia – terminy podane w gablocie obok Sekretariatu/stronie IFA lub EPC (będzie z tego wpis do indeksu) • SZKOLENIE BIBLIOTECZNE • BHP

ECTS = European Credit Transfer System (Europejski System Transferu Punktów) • w każdym semestrze uzyskuje sięECTS = European Credit Transfer System (Europejski System Transferu Punktów) • w każdym semestrze uzyskuje się 30 punktów, • niektóre kursy są wybieralne, zmienne, • WF (Studium Wych. Fiz. ) i język obcy (Studium Jęz. Obcych) realizuje się w 2 -4 semestrze (rejestracja internetowa) • na wyższych latach można 1 -2 semestry studiować w zagranicznych uczelniach (Erasmus)

Sylabusy • Dokumenty zamieszczone na stronie EPC dotyczące szczegółów kursów – ilość godzin,  typ zajęć,Sylabusy • Dokumenty zamieszczone na stronie EPC dotyczące szczegółów kursów – ilość godzin, typ zajęć, cele kursu, treści kursu, sposób zaliczenia kursu, literatura przedmiotu, efekty końcowe. • Sylabusy mogą być modyfikowane przez prowadzących i prezentowane na pierwszych zajęciach.

Tutorzy i prowadzący • Tutorzy to pracownicy przypisani do danego roku, którzy udzielają informacji na tematTutorzy i prowadzący • Tutorzy to pracownicy przypisani do danego roku, którzy udzielają informacji na temat kursów wybieralnych (oraz zmiennych). • Każdy pracownik ma wyznaczone godziny konsultacji i można kontaktować się z nim emailowo. • Terminarz dyżurów i lista adresów opublikowana będzie na stronie internetowej.

Regulamin studiów UO • http: //www. uni. opole. pl/biblioteka/docs/regu lamin_studiow_uo. pdf Wersja z 2012 określa m.Regulamin studiów UO • http: //www. uni. opole. pl/biblioteka/docs/regu lamin_studiow_uo. pdf Wersja z 2012 określa m. in. tryby studiowania, organizację roku akademickiego, prawa i obowiązki studenta, rygory i nagrody.

USOS – UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW • Każdy kandydat po przyjęciu na studia otrzymuje adres mailowyUSOS – UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW • Każdy kandydat po przyjęciu na studia otrzymuje adres mailowy w postaci [email protected] uni. opole. pl (nr indeksu = nr albumu). Jest on generowany automatycznie w momencie nadania nr albumu nowo przyjętemu studentowi. • Hasło do tego adresu pozostaje takie samo, jak to, które używane było przez kandydata w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia). • Powyższy adres mailowy jest jednocześnie loginem do systemu USOSweb na stronie: https: //usosweb. uni. opole. pl , hasło pozostaje bez zmian.

OPŁATA ZA INDEKS I LEGITYMACJĘ • Opłata za indeks = 4 zł • Opłata za legitymacjęOPŁATA ZA INDEKS I LEGITYMACJĘ • Opłata za indeks = 4 zł • Opłata za legitymację = 5 zł WPŁATY INDYWIDUALNE Przelew na konto 63 1090 2138 0000 0001 1255 9497 Bank Zachodni WBK I O/Opole, ul. Ozimska 6 Tytuł wpłaty: EPC indeks i legitymacja — nazwisko Dane odbiorcy: Uniwersytet Opolski – Wydział Filologiczny pl. Kopernika 11 45 -040 Opole

WPŁATY GRUPOWE: Starosta 1. Zbiera gotówkę 2. Wpłaca na konto w kasie banku Pe. Ka. OWPŁATY GRUPOWE: Starosta 1. Zbiera gotówkę 2. Wpłaca na konto w kasie banku Pe. Ka. O S. A. 1 O/Opole, ul. Osmańczyka 15 Nr konta: 68 1240 3103 1111 0000 3485 6745 Tytuł wpłaty: EPC indeksy i legitymacja 3. Podaje listę osób i potwierdzenie wpłaty do Dziekanatu

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI • Zapisy do biblioteki odbywają się na podstawie legitymacji studenckiej lub indeksu. NieKORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI • Zapisy do biblioteki odbywają się na podstawie legitymacji studenckiej lub indeksu. Nie jest konieczne zaliczenie przysposobienia bibliotecznego (ZAPISY: Wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Filologicznego, Collegium Maius, przyziemie). • Materiały do skopiowania na zajęcia zostawiane są przez pracowników w segregatorach.

Dział Spraw Studentów www. studenci. uni. opole. pl Informacje, przepisy i wnioski dotyczące:  ubezpieczenia zdrowotnegoDział Spraw Studentów www. studenci. uni. opole. pl Informacje, przepisy i wnioski dotyczące: ubezpieczenia zdrowotnego i NNW, stypendiów i zapomóg, miejsc w domach studenckich

Aktualności ogólnouczelniane 1) 2. 10. 2013 uroczysta inauguracja roku akademickiego; przewidziane godziny rektorskie 2) 7 -9.Aktualności ogólnouczelniane 1) 2. 10. 2013 uroczysta inauguracja roku akademickiego; przewidziane godziny rektorskie 2) 7 -9. 10. 2013 konferencja TAL (ze względu na wykorzystanie sal możliwe odrabianie wtorkowych zajęć w innym trybie – informacje u prowadzących) 3) Studenckie Centrum Kultury zaprasza do zapoznania się z ofertą 4) Samorząd Studencki zaprasza na otrzęsiny