Скачать презентацию ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПНУ Центральний інститут післядипломної Скачать презентацию ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПНУ Центральний інститут післядипломної

8e79a5df7558146585cf01ee6ee41f2c.ppt

  • Количество слайдов: 49

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ філософії і ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ філософії і освіти дорослих 29 червня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ФОД • 1. Про підсумки навчальної, науково-методичної, наукової роботи кафедри ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ФОД • 1. Про підсумки навчальної, науково-методичної, наукової роботи кафедри у І півріччі 2017 року (зав. каф. В. В. Сидоренко; співдоповідачі: доц. А. Б. Єрмоленко, доц. М. І. Скрипник, доц. Я. Л. Катюк, доц. М. В. Ілляхова, доц. В. В. Левченко, ст. викл. В. Ю. Наумова). • 2. Аналіз показників рейтингу викладачів кафедри (ст. викл. , к. пед. н. Т. С. Кравчинська). • 3. COWORKING «Розвиток ефективної команди: співкреативність учасників і компетенції самоменеджменту» . Командна вправа в мікс-макс групах. Метод позитивної оцінки ситуацій. • 4. Різне.

Пріоритети навчального року 2017 • Активний зворотній зв’язок зі слухачами • Зміст і мобільність Пріоритети навчального року 2017 • Активний зворотній зв’язок зі слухачами • Зміст і мобільність як конкурентні переваги • Розширення категорій слухачів та вихід у неформальну та інформальну освіту дорослих • Маркетинг додаткових освітніх послуг • Віртуальна кафедра андрагогіки і форум андрагогів як партнерство у професійній спільноті • Опрацювання різних видів випускних робіт • Механізм визнання результатів професійного розвитку педагогів

МАТРИЦЯ ІНІЦІАТИВИ ІНІЦІАТИВА 1. ІНДИКАТОР УСПІХУ 1 ІНДИКАТОР УСПІХУ 2 ІНДИКАТОР УСПІХУ N Створення МАТРИЦЯ ІНІЦІАТИВИ ІНІЦІАТИВА 1. ІНДИКАТОР УСПІХУ 1 ІНДИКАТОР УСПІХУ 2 ІНДИКАТОР УСПІХУ N Створення Щоквартальне Високий рейтинг віртуальної кафедри оновлення розділів. відвідування, вивчення СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО андрагогіки запитів замовників освітніх ВІРТУАЛЬНОГО Збільшення послуг. Створення СЕРЕДОВИЩА швидкості мережевого Репрезентація наукового КАФЕДРИ оперативного освітнього простору, доробку, обговорення реагування на забезпечення актуальних проблем потреби замовників професійного розвитку Інформаційно-освітній результативності і освітніх послуг. якості професійного фахівців, обмін контент Надання розвитку фахівців перспективним досвідом. випереджувальних «Професійний диференційованих розвиток фахівців у сервісних послуг системі освіті (консультування, дорослих» коучинг, модераторство) для досягнення діяльнісного результату освіти ВІДПОВІДАЛЬНІ співробітники кафедри (травень)

МАТРИЦЯ ІНІЦІАТИВА 2. Підготовка циклу відероліків про діяльність, напрями роботи кафедри, освітні послуги, інноваційні МАТРИЦЯ ІНІЦІАТИВА 2. Підготовка циклу відероліків про діяльність, напрями роботи кафедри, освітні послуги, інноваційні форми, технології роботи ІНІЦІАТИВА 3. Рекламна кампанія на сторінці кафедри у Фейсбуці (перелік тематичних, авторських, експрескурсів ПК, напрями роботи, менеджмент освітніх послуг, науково-методична продукція) Забезпечення Залучення в набору освітній простір контингенту партнерів слухачів, наукової, закріплений за методичної, кафедрою ФОД, практичної на 2018 рік діяльності Доц. Ілляхова М. В. , доц. Катюк Я. Л. (лютий-червень) Доц. Левченко В. В, ст. викл. Мірошниченко О. О. , Наумова В. Ю.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА НАВЧАЛЬНА РОБОТА

План за рік За І півріччя УСЬОГО ор Посада Ставка т ПІБ викладача позаауди План за рік За І півріччя УСЬОГО ор Посада Ставка т ПІБ викладача позаауди № з/п ауди торн Виконання навчального навантаження за І півріччя 2017 р 1. Сидоренко В. В. зав. к 1, 5 400 595, 3 223, 28 372 2. Скрипник М. І. доц. 1, 5 675 932, 3 241, 31 691 3. Єрмоленко А. Б. доц. 1, 5 675 1404 318, 27 1086 4. Ніколенко Л. Т. доц. 1, 0 450 352, 4 111, 44 241 5. Швень Я. Л. доц. 1, 5 675 886, 5 243, 54 643 6. Ілляхова М. В. доц. 1, 0 450 749, 6 219, 59 530 7. Левченко В. В. доц. 1, 5 675 1214 293, 74 920 8. Наумова В. Ю. ст. викл. 1, 5 750 789, 4 126, 38 663 9. Кравчинська Т. С. ст. викл. 1, 5 750 728, 7 101, 74 627 10 Мирошніченко. О. О ст. викл. 0, 5 275 319, 1 85, 09 234 11 Волинець Н. П. 0, 5 275 367, 5 80, 49 287 ст. викл.

Виконання навчального навантаження за І півріччя 2017 р. (сумісники) 1. Андрущенко В. П. 2. Виконання навчального навантаження за І півріччя 2017 р. (сумісники) 1. Андрущенко В. П. 2. Кремень В. Г. 3. Завалевський Ю. І. 4. Панченко Л. Ф. 5. Сорочан Т. М. проф. 0, 5 175 102 6 96 0, 5 175 98 2 96 0, 5 175 194 98, 51 124 0, 5 175, 8 143, 82 32 0, 5 175 323, 4 170, 42 153

Виконання навчального навантаження за І півріччя 2017 р. ПІБ викладача І півріччя план рік Виконання навчального навантаження за І півріччя 2017 р. ПІБ викладача І півріччя план рік 1, 5 ставки Сидоренко В. В. 330 436 536 Сорочан Т. М. 194 233 Андрущенко В. П 96 176 Кремень В. Г. 98 178 Завалевський Ю. І. 108 194 Панченко Л. Ф. 106 176 Скрипник М. І. 212 552 714 Єрмоленко А. Б. 696 780 946 Ніколенко Л. Т. 190 514 Швень Я. Л. 231 550 718 Ілляхова М. В. 444 550 Левченко В. В. 440 550 714 Наумова В. Ю. 299 600 776 Кравчинська Т. С. 194 550 712 Мирошніченко О. О. 213 355 Волинець Н. П. 170 314 УСЬОГО Відсоток Аудиторних годин (%) Перевико ання (%) 372 595, 3 38 148 170, 42 153 323, 4 52 184 6 96 102 5 2 96 98 5 98, 51 124 222, 5 44 126 143, 82 32 175, 8 81 100 241, 31 691 932, 3 25 138 318, 27 1086 1404 22 200 111, 44 241 352, 4 31 243, 54 643 886, 5 27 131 219, 59 530 749, 6 30 166 293, 74 920 1214 24 179 126, 38 663 789, 4 16 100 101, 74 627 728, 7 14 85, 09 234 319, 1 26 116 80, 49 287 367, 5 21 133 аудиторні Позаау иторні 223, 28

223, 28 372 170, 42 153 6 96 2 96 98, 51 124 143, 223, 28 372 170, 42 153 6 96 2 96 98, 51 124 143, 82 32 241, 31 691 318, 27 1086 111, 44 241 243, 54 643 219, 59 530 293, 74 920 126, 38 663 101, 74 627 85, 09 234 відсоток аудиторних годин (%) 536 714 946 718 714 776 712 разом 436 233 176 178 194 176 552 780 514 550 550 600 550 355 позааудиторн і 330 194 96 98 106 212 696 190 231 444 440 299 194 213 аудиторні 1, 5 ставки Сидоренко В. В. Сорочан Т. М. Андрущенко В. П Кремень В. Г. Завалевський Ю. І. Панченко Л. Ф. Скрипник М. І. Єрмоленко А. Б. Ніколенко Л. Т. Швень Я. Л. Ілляхова М. В. Левченко В. В. Наумова В. Ю. Кравчинська Т. С. Мирошніченко О. О. Волинець Н. П. план рік ПІБ викладача І півріччя ВИКОНАННЯ АУДИТОРНИХ ГОДИН (%) 595, 3 323, 4 102 98 222, 5 175, 8 932, 3 1404 352, 4 886, 5 749, 6 1214 789, 4 728, 7 319, 1 38 52 5 5 44 81 25 22 31 27 30 24 16 14 26

ПОКАЗНИКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ кількість слухачів ПОКАЗНИКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ кількість слухачів запланов зарахован ано о 1635 1531 недозаїзд 104 6, 3% кількість груп на базі ЦІППО на виїзді 695 836 45, 4% 54, 6% запланова сформова но но 66 на базі ЦІППО на виїзді випуск 64 32 32 851 97% 50% 55, 6 % Модератор: доц. А. Б. Єрмоленко

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО НАБОРУ КОНТИНГЕНТУ НА 2018 РІК шиф р категорія кількіс ть ВСЬОГО ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО НАБОРУ КОНТИНГЕНТУ НА 2018 РІК шиф р категорія кількіс ть ВСЬОГО 1414 2. 1. МЕТОДИСТИ ПТНЗ ПЕДАГОГІЧНІ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ППО МЕТОДИСТИ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 2. 5. ЗАКЛАДІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ 2. 6. ПРАЦІВНИКИ АКАДЕМІЙ, ІНСТИТУТІВ, УНІВЕРСИТЕТІВ КЕРІВНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ КОЛЕДЖІВ, 2. 7. ТЕХНІКУМІВ 2. 3. 67 149 24 129 598 3. ПРАЦІВНИКИ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ 369 5. ТЕМАТИЧНІ ТА АВТОРСЬКІ КУРСИ 78

 5. 37 5. 40. Як навчати сучасного студента? 5. 41. Науково-методичний супровід професійного 5. 37 5. 40. Як навчати сучасного студента? 5. 41. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників в умовах формальної і неформальної освіти 3 5. 42. Педагогічне дорадництво в системі методичної діяльності 3 5. 47. Українська культура та формування мовної самосвідомості особистості 2 5. 53. 5. ТЕМАТИЧНІ ТА АВТОРСЬКІ КУРСИ Сучасні підходи в освіті дорослих Методисти Р(М)МК(Ц) з початкової освіти; керівники МО з початкової освіти Тема: "Науково-методичний супровід реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти" 78 4 1 1 5. 58. Сучасні освітні тренди 8 5. 59. Науково-методичний супровід професійного розвиткуй саморозвитку педагічних працівників у контексті сучасних реформ 1 5. 60. Професійна комунікація викладача 1 5. 65. Інтерактивні технології в освіті дорослих Ефективність педагогічної риторики та евристики в професійній практиці 2 Креативні та когнітивні стратегії науково-методичного менеджменту 1 5. 68 5. 69. 1

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО І НАУКОВОМЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ № З/П 1 ВИД ДОКУМЕНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ КІЛЬКІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО І НАУКОВОМЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ № З/П 1 ВИД ДОКУМЕНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ КІЛЬКІСТЬ 5 ПРОГРАМИ 2 РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 59 3 НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 43 4 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ 60

МЕТОДОЛОГІЧНІ СЕМІНАРИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ СЕМІНАРИ 1. «Когнітивні та креативні напрями діяльності науково-педагогічних працівників в умовах МЕТОДОЛОГІЧНІ СЕМІНАРИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ СЕМІНАРИ 1. «Когнітивні та креативні напрями діяльності науково-педагогічних працівників в умовах делібералізації» делібералізації (лютий 2017, доц. Ілляхова М. В. ). 2. Відкрита дискусія з наукової теми кафедри «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, технології» (травень 2017, модератор - зав. кафедри Сидоренко В. В. , доповідачі: доц. Єрмоленко А. Б. , доц. Швень Я. Л. , доц. Ілляхова М. В. , доц. Ніколенко Л. Т. , доц. Левченко В. В. , ст. викл. Кравчинська Т. С. , ст. викл. Наумова В. Ю. )

Розроблення інструкцій для реєстрація користувача у WEB-середовищі Moodle, на платформі e. Front (лютий, ст. Розроблення інструкцій для реєстрація користувача у WEB-середовищі Moodle, на платформі e. Front (лютий, ст. викл. Кравчинська, (л ст. викл. Наумова. В. Ю. ) Спецкурс «Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі підвищення кваліфікації: методичні рекомендації для слухачів (категорія – викладачі академій, університетів, інститутів) (доц. М. І. Скрипник)

Навчаємось, навчаємо, досліджуємо ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КФОД УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИЙ ПРОЕКТ «Нові вимоги до Навчаємось, навчаємо, досліджуємо ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КФОД УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИЙ ПРОЕКТ «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» (червень 2017) Сидоренко В. В. , Кравчинська Т. С. , Мірошниченко О. О. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ (німецька (неурядова) організація "Німецьке об"єднання народних університетів" (DVV Іnternational) в Україні спільно з громадською спілкою "Українська асоціація освіти дорослих» Т. М. Сорочан ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ З ПИТАНЬ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖСТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ (червень 2017) Сидоренко В. В. , Кравчинська Т. С. , Махновець Ю. А. ПРОЕКТ «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, в Україні» (квітень 2017, Наумова В. Ю. )

 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОДУКЦІЯ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОДУКЦІЯ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: науковометодичний посібник: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан. – К. : «Агроосвіта» , 2017. – 950 с.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОДУКЦІЯ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів закладів НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОДУКЦІЯ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта / загальна ред. . Т. М. Сорочан; наукова ред. . , упорядкування В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. К. : ЦІППО, 2017. 437 с.

НАУКОВА РОБОТА НАУКОВА РОБОТА

Наукова тема кафедри: ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ: а)1 Наукова тема кафедри: ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ: а)1 етап - діагностично-пошуковий (01. 2017 - 31. 12. 2017) – НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ФОД Модератор доц. М. І. Скрипник • • обґрунтувано концепцію комплексного дослідження; розроблено програму дослідження; визначено основні напрями (підтеми) дослідження; здійснюється написання планів-проспектів індивідуальних досліджень; • запропоновано авторське визначення базового поняття дослідження (професійний розвиток ПП як набуття професіоналізму – системи практично-орієнтований форм інтелекту ( «real-world» intelligence): емоційного (Emotional Intelligence – EQ), культурного (Cultural Intelligence – CQ), практичного (Practical Intelligence – PQ), соціального (Social Intelligence – SQ);

УПОРЯДКУВАННЯ, РЕДАГУВАННЯ, РОЗРОБЛЕННЯ • навчально-методичний посібник «Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради УПОРЯДКУВАННЯ, РЕДАГУВАННЯ, РОЗРОБЛЕННЯ • навчально-методичний посібник «Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів» : авторський колектив / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан. К. : Агроосвіта, 2017. 970 с. (електронний носій); • Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в освіті дорослих: збірник методик і тестових завдань для діагностики ∕ Укладачі: М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. К. : ЦІППО. 2017. 73 с. ; Освітнє портфоліо слухача: самоорганізація на дистанційному етапі підвищення кваліфікації: Методичні рекомендації для слухачів (категорія – викладачі академій, університетів, інститутів) ∕∕ Розробник М. І. Скрипник. – К. : На електронному носієві, 2017. – 89 с. Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих / упорядники: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. К. : ЦІППО, 2017. 62 с. (електронний носій); Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: Зб. робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т. М. Сорочан; наукова ред. , упорядкування В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. К. : ЦІППО, 2017. 447 с. ; Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ∕ редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. К. : ЦІППО, 2017. 450 с. • •

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ» 28 ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ» 28 квітня 2017 р.

популяризація наукових ідей, маркетинг знань і освітніх послуг; популяризація наукових ідей, маркетинг знань і освітніх послуг;

Інформаційний простір кафедри ФОД Інформаційний простір кафедри ФОД

http: //lib. iitta. gov. ua/view/divisions/ ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАПН УКРАЇНИ ресурс кафедри філософії і освіти http: //lib. iitta. gov. ua/view/divisions/ ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАПН УКРАЇНИ ресурс кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «УМО» НАПНУ УМО (2017 -2019) ДР № 0117 U 002380 Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, технології Professional development in the system of Adult Education: history, theory, technologies (6) Модератори: доц. В. В. Левченко, ст. викл. В. Ю. Наумова

Аналіз публікацій співробітників КФОД в Електронній бібліотеці НАПНУ Аналіз публікацій співробітників КФОД в Електронній бібліотеці НАПНУ

 Статистичні звіти електронної бібліотеки Рейтинг ресурсів / авторів за кількістю завантажень за період Статистичні звіти електронної бібліотеки Рейтинг ресурсів / авторів за кількістю завантажень за період січень – червень 2017 р. Розміщено – 14 ресурсів Індекс скачування - 184

10 Єрмоленко, А. Б. (orcid. org/0000 -0001 -5767 -8486) (2017) Вища освіта України: цілеспрямування 10 Єрмоленко, А. Б. (orcid. org/0000 -0001 -5767 -8486) (2017) Вища освіта України: цілеспрямування та результативність Збірник матеріалів ІІІ регіональної науковопрактичної конференції «Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці» . стор. 19 -24. 1 Єрмоленко, А. Б. (2017) Сучасні вимоги та можливості післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. ЦІППО, м. Київ, Україна, стор. 40 -45. (У процесі публікації) - Кравчинська, Т. С. (2017) Показники професійного розвитку методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) In: Методологічний семінар. Відкрита дискусія з наукової теми кафедри «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, технології» , 31. 05. 2017, м. Київ, Україна. (Неопублікований) 3 - Кравчинська, Т. С. (2017) Освіта дітей з особливими потребами Післядипломна освіта в Україні, 1. стор. 77 -80. - Кравчинська, Т. С. (2017) Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність In: Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи: Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції Харківська академія неперервної освіти, м. Харків, Україна, стор. 85 -88. 1 - Левченко, В. В. (2017) Особливості особистісно-професійного становлення в умовах невизначеності In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. ЦІППО, м. Київ, Україна, стор. 343 -344. (У процесі публікації) 5 - Панченко, Л. Ф. (2017) Цифровий сторітеллінг в освіті дорослих In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, технології: збірник матеріалів ІІ -ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ЦІППО, м. Київ, Україна, стор. 131 -134. (У процесі публікації) 21 - Сидоренко, В. В. (2017) Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог ринку праці: збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції. стор. 8 -19. 10 - Сидоренко, В. В. (2017) Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» In: Керівник нової української школи : світоглядно-професійні орієнтири: зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, стор. 148 -153. 13 - Сидоренко, В. В. (2017) Концепція маркетингу освітніх послуг для професійного розвитку фахівців нової української школи In: Матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15 -22 травня 2017 року) Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» , м. Запоріжжя, Україна, стор. 27 -37. ISBN ISSN 2223 -4551 (У процесі публікації) 40 - Сидоренко, В. В. and Скрипник, М. І. (2017) Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, м. Київ, Україна. 1 - Скрипник, М. І. (2017) Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у післядипломній освіті: концептуалізація проблеми Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ. стор. 26 -30. (У процесі публікації) 33 - Сорочан, Т. М. , Сидоренко, В. В. , Скрипник, М. І. , Єрмоленко, А. Б. , Ілляхова, М. В. , Кравчинська, Т. С. , Левченко, В. В. , Наумова, Вікторія Юріївна, Ніколенко, Л. Т. , Панченко, Л. Ф. and Катюк, Я. Л. (2017) Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив ЦІППО, м. Київ, Україна. 47 - - Аніщенко, Олена Валеріївна, Авшенюк, Н. М. , Баніт, Ольга Василівна, Василенко, Олена Вікторівна, Вовк, М. П. , Волярська, Олена Станіславівна, Годлевська, К. В. , Гончаренко, Семен Устимович, Грищенко, Ю. В. , Зінченко, Світлана Володимирівна, Закомірний, Ігор Миколайович, Калюжна, Т. Г. , Котирло, Т. В. , Кучерявий, О. Г. , Кобюк, Ю. М. , Ілляхова, М. В. , Котун, К. В. , Левченко, В. В. , Лук’янова, Лариса Борисівна, Ничкало, Нелля Григорівна, Огієнко, О. І. , Пазюра, Н. В. , Піддячий, Володимир Миколайович, Постригач, Н. О. , Прийма, Сергій Миколайович, Самко, Алла Миколаївна, Семеног, Олена Миколаївна, Солдатенко, М. М. , Скрипник, М. І. , Соломаха, С. О. , Сотська, Г. І. , Сулима, О. В. , Султанова, Л. Ю. , Наумова, Вікторія Юріївна, Тринус, О. В. , Філіпчук, Н. О. , Хомич, Л. О. , Катюк, Я. Л. , Шарошкіна, Н. Г. and Штома, Л. Н. (2017) Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи: Програма ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка (м. Київ, 18 травня 2017 р. ) ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

СТОРІНКА КАФЕДРИ НА САЙТІ ДВНЗ “УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ” НАПН УКРАЇНИ Модератор: ст. викл. В. СТОРІНКА КАФЕДРИ НА САЙТІ ДВНЗ “УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ” НАПН УКРАЇНИ Модератор: ст. викл. В. Ю. Наумова

ПІДТРИМКА ВЕБСЕРЕДОВИЩА КАФЕДРИ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ФЕЙСБУК • Дата створення – 12. 11. 2015 ПІДТРИМКА ВЕБСЕРЕДОВИЩА КАФЕДРИ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ФЕЙСБУК • Дата створення – 12. 11. 2015 • 348 учасників • Дописи: інформація викладачів про освітню діяльність, звітна інформація кураторів, інформація про публікації викладачів кафедри, про участь у заходах і т. д. • Взаємодія харакетризуються: спільними ідеями та ініціативами; розумінням цілей групи; освітнім контентом, який продукується всіма учасниками об'єднання; нормами взаємодії. Модератор: доц. Я. Л. Швень

КАФЕДРУ ФОД ЗАРЕЄСТРОВАНО НА ОНЛАЙН -ПЛАТФОРМІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ КАФЕДРУ ФОД ЗАРЕЄСТРОВАНО НА ОНЛАЙН -ПЛАТФОРМІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Віртуальна кафедра андрагогіки (Virtual Department of Andragogy) червень 2017 Затверджено пакет технічної документації, відкрито Віртуальна кафедра андрагогіки (Virtual Department of Andragogy) червень 2017 Затверджено пакет технічної документації, відкрито сайт ВКА, підписання угод про співпрацю

ДОКТОРАНТИ, АСПІРАНТИ І СТАЖИСТИ-ДОСЛІДНИКИ КАФЕДРИ ФОД І р. н. за програмою PHD : 1. ДОКТОРАНТИ, АСПІРАНТИ І СТАЖИСТИ-ДОСЛІДНИКИ КАФЕДРИ ФОД І р. н. за програмою PHD : 1. Пономаревський А. 2. Махновець Ю. А. ІІ р. н. : 1. Раус В. В. 2. Пушкарьова Т. О. 3. Никифорчук-Падура І. А. ІІІ р. н. : 1. Мінда Л. З. 2. Харагірло В. Є. Пошукачі : 1. Озерян О. Л. 2. Мірошниченко Г. В. Модератор: доц. М. В. Ілляхова

ПОЛІЛОГ АСПІРАНТІВ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ НА ФБ ПОЛІЛОГ АСПІРАНТІВ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ НА ФБ

Участь у роботі Науково-методичних комісій (підкомісій) МОНУ, вчених рад ЦІППО, УМО, НМР Участь у роботі Науково-методичних комісій (підкомісій) МОНУ, вчених рад ЦІППО, УМО, НМР

ВІДЕОТЕКА КФОД Модератор: доц. М. В. Ілляхова ВІДЕОТЕКА КФОД Модератор: доц. М. В. Ілляхова

ЗНАННЯ – НЕ IНЕРТНИЙ, ПАСИВНИЙ ВIДВIДУВАЧ, ЯКИЙ ПРИХОДИТЬ ДО НАС, ХОЧЕМО МИ ЦЬОГО ЧИ ЗНАННЯ – НЕ IНЕРТНИЙ, ПАСИВНИЙ ВIДВIДУВАЧ, ЯКИЙ ПРИХОДИТЬ ДО НАС, ХОЧЕМО МИ ЦЬОГО ЧИ НI; ВОНИ – РЕЗУЛЬТАТ ВЕЛИКОЇ ПРАЦI Генрі Томас Бокль

 РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФОД ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ Виховна Виконано Коефіцієнт РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФОД ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ Виховна Виконано Коефіцієнт та обсяг від річної організац робочого часу норми ійна Науковометодична робота 3339 1464 80 5478, 28 2, 36 674 234 12 1243, 42 1, 60 344 106 8 633, 82 0, 82 787 3251, 5 4971, 42 2, 14 341 651 20 1898, 54 0, 82 187 467 235 2293, 27 0, 99 114 294 20 1641, 74 0, 70 161 672 22 1604, 59 1, 04 168, 75 858 60 1815, 49 0, 78 133 636 30 1592, 38 0, 69 36 135 490, 09 0, 63 30 135 532, 49 0, 69 0, 13 № з/п ПІБ Посада 1 Сидоренко В. В. зав. каф. , професор 1, 5 ст. 2 Сорочан Т. М. професор 0, 5 ст. 3 Панченко Л. Ф. професор 0, 5 ст. 4 Скрипник М. І. доцент 1, 5 ст. 5 Швень Я. Л. доцент 1, 5 ст. 6 Єрмоленко А. Б. доцент 1, 5 ст. 7 Левченко В. В. доцент 1, 5 ст. 8 Ілляхова М. В. доцент 1, 0 ст. 9 Ніколенко Л. Т. доцент 1, 0 ст. 10 Кравчинська Т. С. ст. викладач 1, 5 ст. 11 Наумова В. Ю. ст. викладач 1, 5 ст. 12 Мирошніченко О. О. ст. викладач 0, 5 ст. 13 Волинець Н. П. ст. викладач 0, 5 ст. 14 Кремень В. Г. (сумісник) Андрущенко В. П. (сумісник) Завалевський Ю. І. (сумісник) професор 0, 5 ст. 595, 28 (235, 28/360) 323, 42 (170, 42/153) 175, 82 (143, 82/32) 932, 92 (211, 92/721) 886, 54 (246, 54/640) 1404, 27 (318, 27/1086) 1213, 74 (293, 74/920) 749, 59 (225, 59/524) 352, 44 (125, 44/227) 728, 74 (117, 74/611) 793, 38 (158, 38/635) 319, 09 (85, 09/234) 367, 49 (80, 49/287) 98, 00 (2/96) професор 0, 5 ст. 102, 00 (6/96) 0, 13 професор 0, 5 ст. 222, 51 (94, 51/128) 0, 29 15 16 Навчальна робота Наукова робота Навантаженн я Модератор: ст. викл. Кравчинська Т. С.

 • Загальний коефіцієнт від річної норми кафедри ФОД за І півріччя 2017 року • Загальний коефіцієнт від річної норми кафедри ФОД за І півріччя 2017 року – 0, 92

ПОРІВНЯННЯ РЕЙТИНГУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФОД І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ - І ПІВРІЧЧЯ 2017 ПОРІВНЯННЯ РЕЙТИНГУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФОД І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ - І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ 2016 рік І півріччя Виконано обсяг робочого часу 2017 рік І півріччя Коефіцієнт Виконано Коефіцієнт від річної Навантаження обсяг робочого від річної норми часу норми № з/п ПІБ Посада Навантаження 1 Сидоренко В. В. зав. каф. , професор 1, 5 ст. 3118, 31 1, 34 1, 5 ст. 5478, 28 2, 36 2 Сорочан Т. М. професор 1, 5 ст. 2993, 61 1, 29 0, 5 ст. 1243, 42 1, 60 3 Панченко Л. Ф. професор 0, 5 ст. 529, 00 0, 75 0, 5 ст. 633, 82 0, 82 4 Скрипник М. І. доцент 1, 5 ст. 2756, 15 1, 19 1, 5 ст. 4971, 42 2, 14 5 Швень Я. Л. доцент 1, 5 ст. 1477, 24 0. 64 1, 5 ст. 1898, 54 0, 82 6 Єрмоленко А. Б. доцент 1, 5 ст. 1508, 18 0, 65 1, 5 ст. 2293, 27 0, 99 7 Левченко В. В. доцент 1, 0 ст. 2495, 10 1, 61 1, 5 ст. 1641, 74 0, 70 8 Ілляхова М. В. доцент 1, 0 ст. 1338, 90 0, 86 1, 0 ст. 1604, 59 1, 04 9 Ніколенко Л. Т. доцент 1, 0 ст. 1380, 00 0, 89 1, 0 ст. 10 Кравчинська Т. С. ст. викладач 1, 0 ст. 1137, 15 0, 73 1, 5 ст. 1815, 49 0, 78 11 Наумова В. Ю. ст. викладач 1, 5 ст. 1575, 80 0, 68 1, 5 ст. 1592, 38 0, 69 12 Мирошніченко О. О. ст. викладач 0, 5 ст. 465, 00 0, 60 0, 5 ст. 490, 09 0, 63 13 Волинець Н. П. ст. викладач 0, 5 ст. 532, 49 0, 69 14 Кремень В. Г. (сумісник) Андрущенко В. П. (сумісник) Завалевський Ю. І. (сумісник) професор 0, 5 ст. 0, 13 професор 0, 5 ст. 0, 29 15 16

 • Загальний коефіцієнт від річної норми кафедри ФОД за І півріччя 2016 року • Загальний коефіцієнт від річної норми кафедри ФОД за І півріччя 2016 року – 0, 94