Скачать презентацию ДВНЗ Криворізький національний університет ОБ ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ Скачать презентацию ДВНЗ Криворізький національний університет ОБ ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ

2a7f06d242f34423d7547ba447d8e5fd.ppt

  • Количество слайдов: 32

ДВНЗ «Криворізький національний університет» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Функціонування профспілкових організацій у Криворізькому ДВНЗ «Криворізький національний університет» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Функціонування профспілкових організацій у Криворізькому національному університеті: стан, проблеми та стратегія розвитку. Голова профспілкової організації, д. т. н. , проф. В. Щокін http: //pon. knu. edu. ua

Основні етапи реорганізації ВНЗ м. Кривий Ріг 2011 ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 21 Основні етапи реорганізації ВНЗ м. Кривий Ріг 2011 ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 21 березня 2011 року постановою Кабінету Міністрів України № 280 заснований Криворізький державний університет Одна з основних задач, яка вирішувалась адміністрацією ВНЗ та профспілковою стороною у процесі реформування – штатне функціонування ВНЗ та неперервне виконання статутних профспілкових задач ППО. http: //pon. knu. edu. ua

Криворізький державний університет КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8921 студент 1305 - співробітники, з них: 566 Криворізький державний університет КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 8921 студент 1305 - співробітники, з них: 566 - викладачі з них: 54 - доктори наук, професори 252 - кандидати наук, доценти. КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 4572 студента 803 - співробітники, з них: 405 - викладачі з них: 16 - доктори наук, професори 221 - кандидати наук, доценти.

Основні етапи реорганізації ВНЗ м. Кривий Ріг ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 2011 24 Основні етапи реорганізації ВНЗ м. Кривий Ріг ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 2011 24 травня 2011 року Указом Президента України Криворізькому державному університету присвоєно статус Національного http: //pon. knu. edu. ua

Основні етапи реорганізації ВНЗ м. Кривий Ріг ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 21 березня Основні етапи реорганізації ВНЗ м. Кривий Ріг ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 21 березня 2011 року постановою Кабінету Міністрів України № 280 заснований Криворізький державний університет 24 травня 2011 року Указом Президента України Криворізькому державному університету присвоєно статус Національного 1 лютого 2012 року до складу КНУ приєднано Криворізький економічний інститут КНЕУ 1 червня 2012 року до складу КНУ приєднано Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України 1 серпня 2012 року до складу КНУ приєднано Науково-дослідний гірничорудний інститут 1 серпня 2012 року до складу КНУ приєднано Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості http: //pon. knu. edu. ua

Криворізький національний університет Інститути, факультети, технікуми Факультети загально університетського підпорядкування Гірничий 3 Геологоекологічний Механікомашинобудівний Криворізький національний університет Інститути, факультети, технікуми Факультети загально університетського підпорядкування Гірничий 3 Геологоекологічний Механікомашинобудівний 4 Інформаційних технологій 5 6 7 Будівельний 8 9 Економічний інститут Металургійний інститут Мистецтв 1 2 Педагогічний інститут Фінансовоекономічний Економіки та Металургійний Фізикоматематичний Української філології Природничий Іноземних мов Технологопедагогічний Історичний Електротехнічний Географічний Транспортний Психологопедагогічний Економічний Металургійний управління Менеджменту та економічної кібернетики Обліковоекономічний Міжнародної економіки і права Інженерноекономічний Науководослідний гірничорудний інститут Інженернотехнологічний Науководослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Навчальні заклади І - ІІ рівня акредитації 1. Гірничий технікум 2. Гірничо-електромеханічний технікум 3. Політехнічний коледж 4. Індустріальний технікум 5. Інгулецький технікум 6. Автотранспортний технікум

Контингент студентів Криворізький національний університет 23432 з них: денна форма – заочна форма Факультети Контингент студентів Криворізький національний університет 23432 з них: денна форма – заочна форма Факультети загально університетського підпорядкування 14154 - 9278 Педагогічний інститут Економічний інститут Металургійний інститут 4572 2790 2057 8921 Навчальні заклади І - ІІ рівня акредитації 5092

Трудовий колектив працівників Криворізький національний університет 4091 Факультети загально університетського підпорядкування Педагогічний інститут Економічний Трудовий колектив працівників Криворізький національний університет 4091 Факультети загально університетського підпорядкування Педагогічний інститут Економічний інститут Металургійний інститут 803 539 224 1305 Науково-дослідний гірничорудний інститут 99 Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Навчальні заклади І - ІІ рівня акредитації 77 1044

Основні етапи роботи профспілкових організацій в реорганізованому ВНЗ Профспілкові організації виконують статутні завдання окремо Основні етапи роботи профспілкових організацій в реорганізованому ВНЗ Профспілкові організації виконують статутні завдання окремо і автономно. 6 січня 2012 р. утворено Центральну комісію із соціального страхування та ТВП ДВНЗ «КНУ» 3 лютого 2012 р. утворено Спільний представницький орган первинних профспілкових організацій ДВНЗ «Криворізький національний університет» (СПО ППО ДВНЗ «КНУ» ). До СПО увійшли представники: 1. Криворізького технічного університету; 2. Криворізького державного педагогічного університету; 3. Криворізького економічного інституту ВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» ; 4. Науково-дослідного інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості; 5. Науково-дослідного гірничорудного інституту; 6. Профбюро ППО «Арселор. Міттал Кривий Ріг» . 10 лютого 2012 р. розпочато роботу з підготовки проекту колективного договору ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 20122016 рр. ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 21 березня 2011 року постановою Кабінету Міністрів України № 280 заснований Криворізький державний університет 24 травня 2011 року Указом Президента України Криворізькому державному університету присвоєно статус Національного 1 лютого 2012 року до складу КНУ приєднано Криворізький економічний інститут КНЕУ 1 червня 2012 року до складу КНУ приєднано Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України 1 серпня 2012 року до складу КНУ приєднано Науково-дослідний гірничорудний інститут 1 серпня 2012 року до складу КНУ приєднано Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості http: //pon. knu. edu. ua

Основні етапи роботи профспілкових організацій в реорганізованому ВНЗ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Переговори Основні етапи роботи профспілкових організацій в реорганізованому ВНЗ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Переговори з підготовки проекту 2 листопада 2012 р. СПО ППО прийнято рішення про реорганізацію ППО КТУ, ППО КДПУ та ППО КЕІ ВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» шляхом злиття в Об’єднану профспілкову організацію ДВНЗ «Криворізький національний університет» 9 січня 2013 р. ПК ППО КЕІ прийнято рішення про зміну назви ППО КЕІ ВНЗ «КНЕУ» на ОПО ДВНЗ «КНУ» 25 грудня 2012 р. прийнято колективний договір ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2012 -2016 рр. http: //pon. knu. edu. ua

Основні етапи роботи профспілкових організацій в реорганізованому ВНЗ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 18 Основні етапи роботи профспілкових організацій в реорганізованому ВНЗ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 18 березня 2013 р. ПК ППО КТУ прийнято рішення про ліквідацію і приєднання до ОПО ДВНЗ «КНУ» 18 березня 2013 р. ПК ОПО ДВНЗ «КНУ» приєднано ППО КТУ та обраний профспілковий комітет 19 квітня 2013 р. відповідно до довідки ЄДРПО змінена назва ППО КЕІ ВНЗ «КНЕУ» на ОПО ДВНЗ «КНУ» . 31 травня 2013 р. відповідно до довідки ЄДРПО змінено керівника ОПО ДВНЗ «КНУ» . Тривають переговори з об'єднання ППО http: //pon. knu. edu. ua

Основні етапи роботи профспілкових організацій в реорганізованому ВНЗ Тривають переговори з об'єднання ППО ОБ'ЄДНАНА Основні етапи роботи профспілкових організацій в реорганізованому ВНЗ Тривають переговори з об'єднання ППО ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» 1 липня 2013 року рішенням Вченої ради Університету приєднано Металургійний факультет екс-технічного університету до КМІ ДВНЗ «КНУ» 1 липня 2013 року рішенням Вченої ради Університету приєднано Економічний факультет екс-технічного університету до КЕІ ДВНЗ «КНУ» 2 вересня 2013 р. завершено процедуру припинення юридичної особи "Первинна профспілкова організація Криворізького технічного університету" Тривають переговори з об'єднання ППО http: //pon. knu. edu. ua

Перехідний процес в структурі ОПО ДВНЗ «КНУ» Профспілка працівників освіти і науки України Студенти Перехідний процес в структурі ОПО ДВНЗ «КНУ» Профспілка працівників освіти і науки України Студенти ППО Співробітники Профспілка металургів і гірників України Профбюро студентів Криворізького металургійного факультету НМет. АУ Співробітники Студенти Криворізького технічного університету ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Профспілка працівників освіти і науки України ПО Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ» Профспілка працівників освіти і науки України Об'єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» Профспілка металургів і гірників України Профбюро співробітників Криворізького металургійного факультету НМет. АУ З 31 травня 2013 р. ОПО ДВНЗ «КНУ» виконує статутні завдання у штатному режимі. http: //pon. knu. edu. ua

РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ОПО ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» В процесі реформування РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ОПО ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» В процесі реформування ВНЗ та ППО безперервно виконувались пріоритетні питання соціально-економічного захисту співробітників і студентів: • реалізація програм надання грошової та матеріальної допомоги за рахунок коштів університету та профспілкового бюджету; • оздоровлення з використанням коштів бюджету профспілки та Фонду соціального страхування; • підвищення ролі культурно-масової роботи; • реалізація проектів пов’язаних з фізкультурноспортивною роботою. http: //pon. ktu. edu. ua

РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ОПО ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» - 2010 рік РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ОПО ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» - 2010 рік – попередній склад профспілкового комітету; % 100. 0 90. 0 83. 0 89. 4 - 2011 рік – діючий склад профспілкового комітету; 67. 0 80. 0 70. 0 - 2012 -2013 н. р – діючий склад профспілкового комітету; 60. 0 50. 0 40. 0 30. 0 - Дон. НТУ – результати роботи ППО Дон. НТУ 20. 0 10. 0 2010 р 2011 р 2012 р Дон. НТУ Використання профбюджету (за матеріалами річного звіту: Газета "Профспілкове життя", № 2(66), 2012 р. http: //donntu. edu. ua/profkom/) http: //pon. ktu. edu. ua

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» % Поліпшення СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» % Поліпшення матеріального стану співробітників та студентів шляхом реалізації програм надання грошової допомоги за рахунок коштів профспілкового бюджету. 13. 5 14. 0 10. 4 12. 0 8. 4 10. 0 6. 0 8. 0 6. 0 4. 0 2. 0 0. 0 2010 р 2011 р 2012 р Дон. НТУ Відсоток використання фондів профбюджету у 2012 -2013 н. р. на програму надання матеріальної допомоги http: //pon. ktu. edu. ua

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» % Оздоровлення СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» % Оздоровлення співробітників, студентів та членів їх сімей з використанням коштів профспілкового бюджету 22. 0 25. 0 18. 7 20. 0 13. 6 15. 0 10. 3 10. 0 5. 0 0. 0 2010 р 2011 р 2012 р Дон. НТУ Відсоток використання фондів профбюджету у 2012 -2013 н. р. на оздоровчу програму http: //pon. ktu. edu. ua

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Витрати на СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Витрати на організацію літніх оздоровчих сезонів для студентів та співробітників у СОТ «Чароїт» Витрати профкому, грн 88963. 07 83702. 30 90000. 00 72931. 25 80000. 00 70000. 00 60000. 00 45605. 98 50000. 00 40000. 00 30000. 00 22600. 00 20000. 00 10000. 00 Series 1 2009 22600. 00 2010 45605. 98 2011 83702. 30 2012 72931. 25 2013 88963. 07 http: //pon. knu. edu. ua

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Підвищення ролі СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Підвищення ролі культурно-масової роботи шляхом організації заходів, які проводяться в університеті та за його межами. % 16. 2 18. 0 13. 8 16. 0 14. 0 12. 1 12. 0 10. 0 4. 9 8. 0 6. 0 4. 0 2. 0 0. 0 2010 р 2011 р 2012 р Дон. НТУ Відсоток використання фондів профбюджету у 2012 -2013 н. р. на культурно-масову роботу http: //pon. ktu. edu. ua

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Пропаганда здорового СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Пропаганда здорового способу життя шляхом реалізації проектів пов’язаних з фізкультурною роботою 1. 2 % 1. 2 0. 8 1. 0 0. 8 0. 6 0. 4 0. 3 0. 1 0. 2 0. 0 2010 р 2011 р 2012 р Дон. НТУ Відсоток використання фондів профбюджету у 2012 -2013 н. р. на фізкультурні проекти http: //pon. ktu. edu. ua

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» http: //pon. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» http: //pon. knu. edu. ua

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Вперше у СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Вперше у 2011 році розроблено офіційний сайт профкому www. pon. knu. e du. ua. Як розробка, так і супровід сайту проводиться без залучення коштів профбюджету. http: //pon. knu. edu. ua

Сучасний баланс в структурі ОПО ДВНЗ «КНУ» Профспілка працівників освіти і науки України Криворізького Сучасний баланс в структурі ОПО ДВНЗ «КНУ» Профспілка працівників освіти і науки України Криворізького технічного університету Профспілка металургів і гірників України Профбюро Профспілка працівників освіти і науки України ППО Криворізького державного педагогічного університету ППО Профспілка металургів і гірників України Об'єднана профспілкова організація ДВНЗ «КНУ» ППО Науково-дослідного інституту безпеки праці та екології в ГМП Профспілка металургів і гірників України Профбюро співробітників Криворізького металургійного факультету НМет. АУ ППО Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ» Профспілка працівників освіти і науки України студентів Криворізького металургійного факультету НМет. АУ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» ППО Профспілка металургів і гірників України Науководослідного гірничорудного інституту http: //pon. knu. edu. ua

ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Перший ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Перший варіант принципу формування структури: виробничий http: //pon. ktu. edu. ua

ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Другий ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Другий варіант принципу формування структури: територіальний http: //pon. ktu. edu. ua

ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Третій ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Третій варіант принципу формування структури: універсальний http: //pon. ktu. edu. ua

ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Органами ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Органами реорганізованої первинної профспілкової організації ОПО ДВНЗ «КНУ» є: 1. Конференція ОПО ДВНЗ «КНУ» ; 2. Профспілковий комітет ОПО ДВНЗ «КНУ» ; 3. Президія профспілкового комітету ОПО ДВНЗ «КНУ» . 4. Профспілкові конференції структурних підрозділів ВНЗ; 5. Цехові профспілкові комітети Профспілкових організацій структурних підрозділів; 6. Профспілкові бюро; 7. Профспілкові групи. http: //pon. ktu. edu. ua

ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Цехові ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Цехові профспілкові комітети ПО структурних підрозділів (крім іншого): - приймають рішення про надання членам профспілкових організацій структурних підрозділів грошової допомоги; - за дорученням профспілкового комітету реорганізованої ППО забезпечують облік членів профспілки, контролюють дотримання статутних норм прийнятті до Профспілки та припиненні членства в ній; - відповідно до повноважень, наданих профспілковим комітетом реорганізованої ППО, користуються й розпоряджаються коштами та майном, переданими реорганізованою первинною профспілковою організацією ПО структурних підрозділів; - затверджують та організовують виконання бюджетів (кошторисів) ПО структурних підрозділів в межах коштів, наданих цим організаціям ОПО ДВНЗ «КНУ» ; - формулюють обґрунтовані пропозиції профспілковому комітетові ОПО ДВНЗ «КНУ» щодо чисельності штатних працівників ПО структурних підрозділів та розміру оплати їхньої праці згідно зі встановленою в Профспілці системою оплати праці; - погоджують посадові інструкції цих працівників; - організовують роботу штатних працівників та активу ПО структурних підрозділів. http: //pon. ktu. edu. ua

ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Станом ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕФОРМОВАНОМУ ДВНЗ «КНУ» ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Станом на 16. 10. 13 р. у ДВНЗ «КНУ» затверджено: http: //pon. ktu. edu. ua

ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПИТАНЬ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Пояснення до запитань: Витяг зі СТАТУТУ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПИТАНЬ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Пояснення до запитань: Витяг зі СТАТУТУ Профспілки працівників освіти і науки України Стат. 45. У первинній профспілковій організації чисельністю понад 500 членів згідно з рішенням зборів або конференції можуть створюватися за виробничим або професійним принципами організації структурних підрозділів (на факультетах, в інших структурних підрозділах) профспілкові організації, профспілкові групи різних категорій працівників (педагогів, науковців, обслуговуючого персоналу, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчих відділень, студентів, учнів тощо). http: //pon. ktu. edu. ua

ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПИТАНЬ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Пояснення до запитань: Витяг зі СТАТУТУ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПИТАНЬ ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Пояснення до запитань: Витяг зі СТАТУТУ ДВНЗ «Криворізький національний університет» Стор. 17. 4. 4. В Університеті діють Вчені ради, робочі й дорадчі органи. 4. 5. Вчена рада Університету є колегіальним органом Університету, що створюється … Стор. 18. 4. 5. 2. Вчену раду Університету очолює її голова – ректор Університету. До складу Вченої ради Університету входять за посадами проректори, директори Інститутів, декани факультетів, учений секретар, головний бухгалтер, голова профспілкової організації Університету, … http: //pon. ktu. edu. ua

ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПИТАНЬ До запитань: ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Витяг зі СТАТУТУ ДВНЗ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПИТАНЬ До запитань: ОБ'ЄДНАНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДВНЗ «КНУ» Витяг зі СТАТУТУ ДВНЗ «Криворізький національний університет» Стор. 19. 4. 7. Вчена рада Інституту є колегіальним органом Інституту. Термін повноважень вченої ради Інституту становить п’ять років. Вчену раду Інституту очолює її голова – директор Інституту. Стор. 19. 4. 7. 1. До складу Вченої ради Інституту входять за посадами заступники директора, декани факультетів, учений секретар Інституту, керівник бухгалтерської служби Інституту, голова профспілкової організації Інституту, голова органу студентського … http: //pon. ktu. edu. ua