Скачать презентацию Dumineca de Florii generația din Numeri şi Скачать презентацию Dumineca de Florii generația din Numeri şi

73addb8ebd19dee6e1e2c4f02d52899b.ppt

  • Количество слайдов: 90

 Dumineca de Florii, generația din Numeri şi noi Dumineca de Florii, generația din Numeri şi noi

 • Comparaţia este posibilă, pentru că există tipare comune • Veniți să le • Comparaţia este posibilă, pentru că există tipare comune • Veniți să le descoperim

Intrarea în Ierusalim este pregătită şi precedată de Învierea lui Lazăr: cea mai mare Intrarea în Ierusalim este pregătită şi precedată de Învierea lui Lazăr: cea mai mare minune pe care a făcut-o Isus cât a trăit pe pământ.

 • A înmulţit pâinea • A transformat apa în vin • A umblat • A înmulţit pâinea • A transformat apa în vin • A umblat pe mare • A vindecat tot gelul de boli • A înviaţi morţi • Dar Lază era mort de patru zile şi intrat în putrefacţie

Ioan 11 • Învierea lui Lazăr Ioan 11 • Învierea lui Lazăr

 • 35. Isus plângea. • 36. Atunci, Iudeii au zis: • 35. Isus plângea. • 36. Atunci, Iudeii au zis: "Iată cât îl iubea de mult!„ • 37. Şi unii din ei au zis: "El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? "

 • 38. Isus S-a înfiorat din nou în sine, şi S-a dus la • 38. Isus S-a înfiorat din nou în sine, şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră, la intrarea căreia era aşezată o piatră. • 39. "Daţi piatra la o parte", a zis Isus.

 • Marta, sora mortului, I-a zis: • Marta, sora mortului, I-a zis: "Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile. " • 40. Isus i-a zis: "Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? "

 • 41. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus • 41. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii sus, şi a zis: • "Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.

 • 42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care • 42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis. " • 43. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: "Lazăre, vino afară!"

 • 44. Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii • 44. Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: "Dezlegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă. „

 • 45. Mulţi din Iudeii, care veniseră la Maria, când au văzut ce • 45. Mulţi din Iudeii, care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El. • OARE au crezut în El? • Aşa se pare din ceea ce urmează!

Ioan 12 Intrarea în Ierusalim Ioan 12 Intrarea în Ierusalim

Ioan 12 • 12. A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, Ioan 12 • 12. A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim,

 • 13. a luat ramuri de finic, şi Ia ieşit în întâmpinare, strigând: • 13. a luat ramuri de finic, şi Ia ieşit în întâmpinare, strigând: • "Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!"

 • 17. Toţi ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din • 17. Toţi ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt şi-l înviase din morţi, mărturiseau despre El.

 • 18. Şi norodul I-a ieşit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse • 18. Şi norodul I-a ieşit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. • 19. Fariseii au zis deci între ei: "Vedeţi că nu câştigaţi nimic: iată că lumea se duce după El!"

 • Câtă bucurie și câtă anticipație: • Ramuri de finic • Haine aruncate • Câtă bucurie și câtă anticipație: • Ramuri de finic • Haine aruncate în calea lui Isus • Osanale împăratului Israel

 • 45. Mulţi din Iudeii, care veniseră la Maria, când au văzut ce • 45. Mulţi din Iudeii, care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El. • OARE au crezut în El?

 4 zile mai târziu 4 zile mai târziu

 • Târât în faţa Sinedriului • Pălmuit şi acuzat pe nedrept • Adus • Târât în faţa Sinedriului • Pălmuit şi acuzat pe nedrept • Adus în faţa lui Pilat • Bătut, scuipat şi batjocorit • Biciuit şi încununat cu spini

Ioan 19: 5 -15 • 5. Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de Ioan 19: 5 -15 • 5. Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. "Iată omul!" le-a zis Pilat.

 • 6. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii, au • 6. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii, au început să strige: "Răstigneşte-l!" • "Luaţi-L voi şi răstigniţi-L", le-a zis Pilat, "căci eu nu găsesc nici o vină în El. "

 • 7. Iudeii i-au răspuns: • 7. Iudeii i-au răspuns: "Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. „ • Pilat încearcă să-L scape:

12. 12. "Dacă dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva Cezarului. „ 15. "Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul!"

Matei 27: 25 • Matei 27: 25 • "Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri. "

Evanghelii Dumineca ÎNVIEREA: de Florii Vinerea Mare o nouă şansă Evanghelii Dumineca ÎNVIEREA: de Florii Vinerea Mare o nouă şansă

Din pricina necredinţei Sărbătoarea Floriilor, transformată în dezastrul Vinerii Mari Din pricina necredinţei Sărbătoarea Floriilor, transformată în dezastrul Vinerii Mari

 • Rădăcinile acestui tipar al morţii: • Aşteptările lor nu au corespuns cu • Rădăcinile acestui tipar al morţii: • Aşteptările lor nu au corespuns cu planul lui Dumnezeu

Ioan 12: 37 • 37. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu Ioan 12: 37 • 37. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,

 • Sună familiar, nu-i aşa? • Sună familiar, nu-i aşa?

 • În pofida faptului că Lau răstignit pe Hristos, Dumnezeu le acordă totuşi • În pofida faptului că Lau răstignit pe Hristos, Dumnezeu le acordă totuşi o nouă şansă

 Ziua Cincizecimii O nouă şansă Ziua Cincizecimii O nouă şansă

Fapte 2 • 22. Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om Fapte 2 • 22. Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere,

 • pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum • pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi; • 23. pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi Laţi răstignit, şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.

 • 24. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era • 24. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. […] • 36. Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi. "

 • 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în • 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: "Fraţilor, ce să facem? "

 • 38. • 38. "Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, "şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Fapte 3 • 19. Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi Fapte 3 • 19. Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare,

Fapte 4 • Petru şi Ioan sunt aruncaţi în temniţă şi, a doua zi, Fapte 4 • Petru şi Ioan sunt aruncaţi în temniţă şi, a doua zi, Domnul Isus Hristos este respins definitiv de mai marii lui Israel • Cortina cade pentru Israel!

Urmează acel: • Până când nu vor crede ei în Mine, cu toate minunile Urmează acel: • Până când nu vor crede ei în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lor

Urmează acel: • Pe viaţa Mea, zice Domnul… • Dărâmarea Ierusalimului şi • Marea Urmează acel: • Pe viaţa Mea, zice Domnul… • Dărâmarea Ierusalimului şi • Marea Dispersie

TIPARUL: Din pricina necredinţei Sărbătoarea Floriilor, transformată în dezastrul Vinerii Mari TIPARUL: Din pricina necredinţei Sărbătoarea Floriilor, transformată în dezastrul Vinerii Mari

Numeri 1 10 11 Sărbători Dezastru 36 O nouă şansă 26 25 Numeri 1 10 11 Sărbători Dezastru 36 O nouă şansă 26 25

 Același tipar ca și în viața părinților Același tipar ca și în viața părinților

 • Floriile: Cântarea de pe Malul Mării Roşii • Vinerea Mare: Viţelul de • Floriile: Cântarea de pe Malul Mării Roşii • Vinerea Mare: Viţelul de aur

 • Izbăvirea miraculoasă din Egipt • Echivalentă învierii lui Lazăr din morţi • Izbăvirea miraculoasă din Egipt • Echivalentă învierii lui Lazăr din morţi

Exod 15 • 1. Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea Exod 15 • 1. Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: "Voi cânta Domnului, căci şi-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.

 • 2. Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El • 2. Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El îl voi preamări. • 3. Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul.

 • 6. Dreapta Ta, Doamne, şi-a făcut vestită tăria; Mâna Ta cea dreaptă, • 6. Dreapta Ta, Doamne, şi-a făcut vestită tăria; Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmaşi. • 7. Prin mărimea măreţiei Tale Tu trânteşti la pământ pe vrăjmaşii Tăi; Îți dezlănţui mânia, şi ea-i mistuie ca pe o trestie.

 • 11. Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine • 11. Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă, făcător de minuni?

 • 20. Maria, proorociţa, sora lui Aaron, a luat în mână o timpană, • 20. Maria, proorociţa, sora lui Aaron, a luat în mână o timpană, şi toate femeile au venit după ea, cu timpane şi jucând. • 21. Maria răspundea copiilor lui Israel: "Cântaţi Domnului, căci şi-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ. "

 • Ce superbă zi de Florii…! • Ce osanale…! • Ce superbă zi de Florii…! • Ce osanale…!

Câteva zile mai târziu • N-avem pâine • N-avem apă • N-avem carne • Câteva zile mai târziu • N-avem pâine • N-avem apă • N-avem carne • Viţelul de aur • Dar Domnul le acordă totuși o nouă şansă

 • Florii Sărbătoarea de la Sinai • Vinerea Mare Cades-Barnea • Florii Sărbătoarea de la Sinai • Vinerea Mare Cades-Barnea

 • Sărbătoarea din Numeri • comparabilă cu bucuria de Florii • Sărbătoarea din Numeri • comparabilă cu bucuria de Florii

Bucuria • Numeri 1 de a fi numărat în oastea Domnului? • Numeri 2 Bucuria • Numeri 1 de a fi numărat în oastea Domnului? • Numeri 2 de a-ţi rânduii viața în jurul Domnului?

 • Numeri 3 -4 de a te consacra în slujba Domnului • Numeri • Numeri 3 -4 de a te consacra în slujba Domnului • Numeri 5 de a-ţi păstra viaţa curată de dragul și spre slava Domnului? • Numeri 6 de a-L mărturisi pe Domnul cu toată inima , pe faţă şi cu bucurie?

 • Numeri 7&8 de a face din altar cheia păstrării relaţiei cu Dumnezeu? • Numeri 7&8 de a face din altar cheia păstrării relaţiei cu Dumnezeu? • Numeri 9&10 De a porni pe urmele Domnului spre ţara promisă

 • 35. Când pornea chivotul, Moise zicea: • 35. Când pornea chivotul, Moise zicea: "Scoală-Te, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii Tăi, şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!„ • 36. Iar când îl aşezau, zicea: "Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!"

Un fel de: • Un fel de: • "Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!"

 Aceasta este „Dumineca de Florii” a lui Israel! Oare cât timp a trebuit Aceasta este „Dumineca de Florii” a lui Israel! Oare cât timp a trebuit să treacă până în Vinerea lor Mare?

 • Trei zile mai târziu • Trei zile mai târziu

 • Tabeera, apoi • Chibrot-Hatava • Numai prin Moise vorbeşte Domnul • Să • Tabeera, apoi • Chibrot-Hatava • Numai prin Moise vorbeşte Domnul • Să ne întoarcem în Egipt

în paralela pe care o facem cu Evangheliile • Acest „să ne întoarcem în în paralela pe care o facem cu Evangheliile • Acest „să ne întoarcem în Egipt” ar echivala cu răstignirea Domnului Isus

Ioan 12: 37 • 37. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu Ioan 12: 37 • 37. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,

Numeri 14: 11 • 11. Şi Domnul a zis lui Moise: Numeri 14: 11 • 11. Şi Domnul a zis lui Moise: "Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?

Necredinţa în Dumnezeu duce la: • Neascultare de Dumnezeu • Nesocotirea lui Dumnezeu • Necredinţa în Dumnezeu duce la: • Neascultare de Dumnezeu • Nesocotirea lui Dumnezeu • Cârtirea împotriva lui Dumnezeu • Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu • Lepădarea lor de către Dumnezeu

Numeri 1 10 11 Sărbători Dezastru 36 O nouă şansă 26 25 Numeri 1 10 11 Sărbători Dezastru 36 O nouă şansă 26 25

Evanghelii Dumineca ÎNVIEREA: de Florii Vinerea Mare o nouă şansă Evanghelii Dumineca ÎNVIEREA: de Florii Vinerea Mare o nouă şansă

 Se pare că păcatul a săpat în genele noastre acest tipar al morții Se pare că păcatul a săpat în genele noastre acest tipar al morții

Romani 7 • 21. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac Romani 7 • 21. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. • 22. Fiindcă, după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu;

 • 23. dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă • 23. dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. • 24. O, nenorocitul de mine! cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? . . .

1 Corinteni 10: 1 -12 Istoria biblică a fost scrisă pentru învăţătura noastră 74 1 Corinteni 10: 1 -12 Istoria biblică a fost scrisă pentru învăţătura noastră 74

1 Corinteni 10: 1 -4 Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri 1 Corinteni 10: 1 -4 Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos. 75

Toți au avut o duminică de Florii Totuşi, cei mai mulţi dintre ei n-au Toți au avut o duminică de Florii Totuşi, cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci (drept dovadă) au pierit în pustie. 76

1 Corinteni 10: 6 Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept 1 Corinteni 10: 6 Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, 77

6. Ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. 7. Să 6. Ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. 7. Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să joace. 78

8. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură 8. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii. 9. Să nu ispitim pe Domnul, cum Lau ispitit unii din ei, care au pierit prin şerpi. 10. Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de Nimicitorul. 79

1 Corinteni 10: 11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept 1 Corinteni 10: 11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. 80

Există deci pericolul: • de a pofti după lucruri rele, ca şi ei • Există deci pericolul: • de a pofti după lucruri rele, ca şi ei • de a ne închina la idoli, ca şi ei • de a curvi, ca şi ei • de a ispiti pe Domnul, ca şi ei • de a cârti, ca şi ei • de a fi nimiciţi de Nimicitorul, ca şi ei! 81

Bucuria de Florii poate fi păstrată, dacă: 1. recunoaștem pericolul, ca să nu bravăm, Bucuria de Florii poate fi păstrată, dacă: 1. recunoaștem pericolul, ca să nu bravăm, izolându-ne 2. Ne folosim de resursele lui Dumnezeu 82

1 Corinteni 10: 12 -13 Cine crede că stă în picioare să ia seama 1 Corinteni 10: 12 -13 Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă! 83

Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi MIJLOCUL să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda (1 Cor. 10: 13). 84

După cum vom vedea în Joia Mare Mijlocul pregătit de Dumnezeu sunt frații, Biserica După cum vom vedea în Joia Mare Mijlocul pregătit de Dumnezeu sunt frații, Biserica

 • şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită • şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm. • 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, 8. nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,

9. unde părinţii voştri M-au ispitit, şi M-au pus la încercare, şi au văzut 9. unde părinţii voştri M-au ispitit, şi M-au pus la încercare, şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! 10. De aceea M-am dezgustat de neamul acesta, şi am zis: „Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele! 11. Am jurat dar în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!”

12. Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă 12. Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.

14. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Cristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea 14. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Cristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început, 15. câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii. ”

Bucuria de Florii poate fi păstrată, dacă: 1. recunoaștem pericolul, ca să nu bravăm, Bucuria de Florii poate fi păstrată, dacă: 1. recunoaștem pericolul, ca să nu bravăm, izolându-ne 2. Ne folosim de resursele lui Dumnezeu 90