Скачать презентацию ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА MARITIME SINGLE WINDOW MSW Скачать презентацию ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА MARITIME SINGLE WINDOW MSW

983607a5e070a25669ff5df3f499383f.ppt

  • Количество слайдов: 15

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” MARITIME SINGLE WINDOW (MSW) ЕДИНЕН МОРСКИ ПОРТАЛ за електронен документооборот ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” MARITIME SINGLE WINDOW (MSW) ЕДИНЕН МОРСКИ ПОРТАЛ за електронен документооборот д-р инж. Златко Кузманов Директор на Специализирано поделение дирекция «Ръководство на корабния трафик – Черно море» ДП «Пристанищна инфраструктура»

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ПОЛИТИКИ Две взаимосвързани Европейски политики определят развитието на концепцията Maritime ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ПОЛИТИКИ Две взаимосвързани Европейски политики определят развитието на концепцията Maritime Single Windows: 1. Директива 2002/59/ЕС - за наблюдение на плавателните съдове ("Директивата за VTMIS"), която е насочена към подобряване на безопасността и опазването на околната среда в европейските морета; 2. Директива 2010/65/ЕС - за докладване от кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавитечленки (Директива относно формалностите за докладване), която описва действията, които държавите-членки следва да приложат, за да се направи ефективно използване на електронното предаване на данни и системите за обмен на информация.

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ИЗИСКВАНИЯ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ИЗИСКВАНИЯ

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОБХВАТ НА СВЕДЕНИЯТА, ДОКЛАДВАНИ ОТ КОРАБА И СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2010/65/ЕС ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОБХВАТ НА СВЕДЕНИЯТА, ДОКЛАДВАНИ ОТ КОРАБА И СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2010/65/ЕС Част A. Формалности за даване на сведения, произтичащи от правни актове на Съюза Част B. Формалности за даване на сведения, произтичащи от формуляри FAL и формалности, произтичащи от международни правни инструменти Част C. Формалности за даване на сведения, произтичащи от всякакво приложимо национално законодателство в тази област

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” Сигурност Докладващи страни Корабни запаси Отпадъци Декларации Посещение на кораб ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” Сигурност Докладващи страни Корабни запаси Отпадъци Декларации Посещение на кораб Безопасност Данни за кораба Здравна информация Хора Пристанище Транспортни документи Рейс Оборудване Стоки Вещи

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЦЕЛИ v Повишаване на конкурентоспособността на морския транспорт чрез намаляване ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЦЕЛИ v Повишаване на конкурентоспособността на морския транспорт чрез намаляване и опростяване н формалностите v Улесняване на бизнеса и ускоряване на приемането и обработката на кораби и товари в пристанищата на ЕС. В Европа, поради стратегическото значение на морския транспорт е отделено видно място за въвеждането на MSW и създаването на благоприятни условия за използването на всички видове транспорт в държавите-членки.

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА MSW В БЪЛГАРИЯ v ДО 2009 г. ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА MSW В БЪЛГАРИЯ v ДО 2009 г. - ХАРТИЕНИ ДОКУМЕНТИ v ОТ 2009 г. ДО 2015 г. – ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ – ВАРНА И БУРГАС v. ОТ 2015 г. – ЕДИНЕН МОРСКИ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ В МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ 2015 г. – НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ 2015 г. – НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ В МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ (данни)

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” БРЕГОВИ ЦЕНТРОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” БРЕГОВИ ЦЕНТРОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО – БУРГАС И ВАРНА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” СЪСТОЯНИЕ НА MSW В РАМКИТЕ НА ЕС КЪМ МОМЕНТА Customs ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” СЪСТОЯНИЕ НА MSW В РАМКИТЕ НА ЕС КЪМ МОМЕНТА Customs Health NSW country A Other… SSN PCS Customs PCS NSW country B

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” БЪДЕЩЕТО НА КОНЦЕПЦИЯТА MSW В ЕС: ХАРМОНИЗАЦИЯ! ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” БЪДЕЩЕТО НА КОНЦЕПЦИЯТА MSW В ЕС: ХАРМОНИЗАЦИЯ!

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” БЪДЕЩЕТО НА КОНЦЕПЦИЯТА MSW В ЕС - варианти за хармонизация ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” БЪДЕЩЕТО НА КОНЦЕПЦИЯТА MSW В ЕС - варианти за хармонизация

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”