Скачать презентацию Dopravní zeměpis Izraele a Palestinské autonomie Autorem materiálu Скачать презентацию Dopravní zeměpis Izraele a Palestinské autonomie Autorem materiálu

fe1781ca4b72253fc77da28124c634b3.ppt

  • Количество слайдов: 46

Dopravní zeměpis Izraele a Palestinské autonomie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Dopravní zeměpis Izraele a Palestinské autonomie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Izrael Zdroj 1 Izrael Zdroj 1

Vlajka • šesticípá hvězda se nazývá Davidova hvězda • trojúhelník s vrcholem směrem vzhůru Vlajka • šesticípá hvězda se nazývá Davidova hvězda • trojúhelník s vrcholem směrem vzhůru symbolizuje oheň a mužskou energii • trojúhelník směřující směrem dolů představuje vodu a ženskou energii • základny trojúhelníku představují vzduch a zemi • bílá barva symbolizuje čistotu ideálů • modrá představuje oblohu

Poloha Izraele Zdroj 2 Poloha Izraele Zdroj 2

Politická mapa Izraele Zdroj 3 Politická mapa Izraele Zdroj 3

Izrael 20 770 km 2 7 474 008 obyvatel Vypracujte referát o Golanských výšinách. Izrael 20 770 km 2 7 474 008 obyvatel Vypracujte referát o Golanských výšinách. Jeruzalém 768 000 Haifa 1 027 000 Tel Aviv 3 100 000 • rozloha představuje území bez Golanských výšin a východního Jeruzaléma

Jeruzalém Zdroj 4 Jeruzalém Zdroj 4

Izrael • malý stát s vysokou hustotou zalidnění vznikl v roce 1948 jako domov Izrael • malý stát s vysokou hustotou zalidnění vznikl v roce 1948 jako domov Židů v Palestině • vztahy s arabskými zeměmi má Izrael více než problematické • stále není podepsaná mírová smlouva se Sýrií a Libanonem • vyskytuje-li se v cestovním dokladu izraelské razítko, nevpustí arabské státy (s výjimkou Jordánska a Egypta) držitele tohoto pasu na své území

Národnostní složení • většinu obyvatelstva tvoří Židé – 79, 2 % – narození v Národnostní složení • většinu obyvatelstva tvoří Židé – 79, 2 % – narození v Izraeli – 67, 1 % – narození v Evropě nebo Americe – 22, 6 % • zejména v bývalém Sovětském svazu, Polsku a Rumunsku – narození v Africe – 5, 9 % • v Etiopii a Maroku – narození v Asii – 4, 2 % • ostatní obyvatelstvo jsou převážně Arabové • mezi úřední jazyky patří hebrejština a arabština – běžně se užívá angličtina a ruština

Hospodářství • bohatý stát se silným bankovním sektorem • ekonomika byla rozvinuta za značné Hospodářství • bohatý stát se silným bankovním sektorem • ekonomika byla rozvinuta za značné pomoci USA a židovských komunit z celého světa • průmysl vyrábí zbraně i spotřební elektroniku Vyjmenujte asijské pouště. • vlastnictví a organizace výroby má zásadně jednu ze dvou forem – kolektivní (kibuc) nebo družstva vlastníků rodinných farem (mošav), sdružující obvykle 60– 100 farem • zemědělci hospodaří v nevýhodných podmínkách – 50 % plochy izraelského státu tvoří Negevská poušť

Silnice v Negevské poušti Zdroj 5 Silnice v Negevské poušti Zdroj 5

Železniční doprava • 1 001 km železničních tratí normálního rozchodu – zatím bez elektrifikace Železniční doprava • 1 001 km železničních tratí normálního rozchodu – zatím bez elektrifikace • Israel Railways je jediným provozovatelem: – meziměstské a příměstské železniční dopravy – nákladní dopravy po celé zemi • nejvíce železnic je v lidnaté nížině při pobřeží • v r. 2004 bylo dáno do provozu vlakové spojení mezi Tel Avivem a letištěm Ben Guriona – v r. 2017 má být dokončena rychlodráha mezi Jeruzalémem a Tel Avivem • druhé vlakové spojení mezi oběma městy

Vlak izraelských železnic v Haifě Zdroj 6 Vlak izraelských železnic v Haifě Zdroj 6

Železniční doprava • uvažuje se o výstavbě železnice (220 km) mezi Beerševou a Eljatem Železniční doprava • uvažuje se o výstavbě železnice (220 km) mezi Beerševou a Eljatem – přístav a oblíbené letovisko • připravuje se elektrifikace asi 420 km tratí • všechna spojení se sousedními zeměmi jsou již zaniklá – plánované je spojení do Jordánska • připravuje se spojení Aškelonu a Beerševy – délka nové trati bude 60 km – spojení přes rozvíjející se města • Netivot, Ofakim a Sderot

Silniční doprava • 18 290 km zpevněných silnic – z toho je 146 km Silniční doprava • 18 290 km zpevněných silnic – z toho je 146 km dálnic • nejvýznamnější je přetížená dálnice 1 • Tel Aviv – Jeruzalém • probíhá příprava dalšího jízdního pruhu • dálnice 2 spojuje Haifu s Tel Avivem • výstavba transizraelské dálnice (č. 6): • oblast Galilejského jezera – Beerševa • možnost pokračování až do Ejlatu • elektronické mýtné

Městská doprava • městskou hromadnou dopravu v současnosti zajišťují zejména autobusy • v Jeruzalémě Městská doprava • městskou hromadnou dopravu v současnosti zajišťují zejména autobusy • v Jeruzalémě je od srpna r. 2011 v provozu 1 linka tramvajové dopravy – délka linky je 13, 8 km normálního rozchodu – linka má celkem 23 stanic – vozový park tvoří Alstom Citadis 302 • dodány přes přístav Ašhod – maximální rychlost je 80 km/h

Jerusalem light rail Zdroj 7 Jerusalem light rail Zdroj 7

Městská doprava • v Tel Avivu se předpokládá výstavba lehkého metra o délce 22 Městská doprava • v Tel Avivu se předpokládá výstavba lehkého metra o délce 22 km s podpovrchovým úsekem dlouhým asi 12 km a 33 stanicemi • otevření tratě se plánuje na r. 2013 • předpokládá se doplnění dalšími linkami v horizontu několika let • ve městě se nachází jedno z největších autobusových nádraží na světě – Tel Aviv Central Bus Station

Haifa Carmelit Subway • • 1, 8 km dlouhá podzemní lanová dráha vozy se Haifa Carmelit Subway • • 1, 8 km dlouhá podzemní lanová dráha vozy se pohybují po kolejích rychlostí 28 km/h trať má normální rozchod jednokolejná trať s místem pro křižování pojmenována podle nedaleké hory Karmel • systém byl otevřen již v r. 1959 propojení komerčních, rezidenčních a rekreačních oblastí

Zdroj 8 Zdroj 8

Letecká doprava • Izrael má 48 letišť (30 z nich se zpevněnou RWY) • Letecká doprava • Izrael má 48 letišť (30 z nich se zpevněnou RWY) • z toho 3 pro mezinárodní dopravu • letadla pravidelných linek přistávají na letišti Ben-Guriona • na letiště Ejlat a Haifa se soustřeďují hlavně charterové a tuzemské lety • letiště v Ejlatu již nevyhovuje kvůli umístění – leží velmi blízko středu města – vláda chystá jeho přemístění

Ben Gurion International Airport • letiště leží 15 km na jihovýchod od Tel Avivu Ben Gurion International Airport • letiště leží 15 km na jihovýchod od Tel Avivu – jedno z nejvíce hlídaných letišť na světě • největší mezinárodní letiště v Izraeli odbavilo v r. 2010 přes 12 mil. cestujících – jen necelých 700 tis. vnitrostátních cestujících • hub společnosti El Al • letiště disponuje 4 terminály pro cestující • k dispozici jsou dvě RWY – třetí RWY se bude rozšiřovat • spojení s Tel Avivem je možné také rychlodráhou

David Ben-Gurion byl první izraelský premiér Zdroj 9 David Ben-Gurion byl první izraelský premiér Zdroj 9

Stanice Ben Gurion Airport Zdroj 9 Stanice Ben Gurion Airport Zdroj 9

Specifika cestování • od pátku odpoledne do sobotního západu slunce nefunguje veřejná doprava • Specifika cestování • od pátku odpoledne do sobotního západu slunce nefunguje veřejná doprava • síť autobusových linek je poměrně rozsáhlá • neplatí se dálniční poplatky – mýto se vybírá pouze na dálnici č. 6 • rozsáhlá je síť autopůjčoven – při zapůjčení auta se vyžaduje řidičský průkaz vydaný v ČR a vlastnictví mezinárodní platební karty

Palestina Zdroj 11 Palestina Zdroj 11

Palestina • název pro Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy o rozloze asi 6 Palestina • název pro Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy o rozloze asi 6 020 km² a téměř 4 mil. obyvatel • Palestina není samostatnou entitou, nemá právo uzavírat samostatné mezinárodní dohody bez souhlasu izraelské strany Vysvětlete pojem „anexe“. • dohody, které Palestina uzavře, musejí být odsouhlaseny izraelskou stranou a ve shodě s principy dohod uzavřených mezi Palestinou a Izraelem • mezinárodní společenství neuznalo anexi východního Jeruzaléma Izraelem

Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy Zdroj 12 Zdroj 13 Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy Zdroj 12 Zdroj 13

Obyvatelstvo Palestiny • více obyvatel žije na Západním břehu Jordánu – přes 2, 5 Obyvatelstvo Palestiny • více obyvatel žije na Západním břehu Jordánu – přes 2, 5 mil. obyvatel – velká města: Východní Jeruzalém, Ramalláh, Betlém, Jericho • převládají palestinští Arabové a islám • uznávané je také křesťanství – svátky obou náboženství jsou oficiální • úředním jazykem je arabština – často používanými jazyky jsou rovněž angličtina a hebrejština

Hospodářství Palestiny • hospodářství v Gaze je závislé na nelegálních tunelech, kterými se pašuje Hospodářství Palestiny • hospodářství v Gaze je závislé na nelegálních tunelech, kterými se pašuje zboží z Egypta • na Západním břehu Jordánu je ekonomická situace lepší • nízký stupeň industrializace • izraelská opatření omezují pohyb pracovních sil a zboží • zemědělství je stěžejním hospodářským sektorem • tradičními plodinami jsou citrusy, olivy, ovoce a zelenina Zdroj 14

Doprava Palestiny • v poslední době došlo k budování místních silnic a účelových komunikací Doprava Palestiny • v poslední době došlo k budování místních silnic a účelových komunikací pro zemědělství – doprava však zde zůstává velkým problémem • hybnost obyvatelstva zůstává nadále velmi obtížná • problematické je také oddělení Pásma Gazy od Západního břehu • velká část silnic je kontrolována Izraelci – jsou určené pro izraelské osadníky a Palestinci je téměř nevyužívají • Izrael kontroluje námořní a leteckou dopravu

Doprava Palestiny • problémem je územní oddělení Pásma Gazy od Západního břehu Jordánu • Doprava Palestiny • problémem je územní oddělení Pásma Gazy od Západního břehu Jordánu • velká část pozemních komunikací je kontrolována Izraelem – celková délka komunikací je přes 5 000 km Bariéra mezi Izraelem a Západním břehem Jordánu Zdroj 15

Doprava Palestiny • jedinou možností pro přepravu je silniční doprava – taxislužba a autobusoví Doprava Palestiny • jedinou možností pro přepravu je silniční doprava – taxislužba a autobusoví dopravci • Palestinci nemají zatím vlastní letiště – využití letiště v Ammánu a omezeně v Káhiře – výjimečně je povolen let z Izraele – v plánu je znovuotevření vlastního letiště • v budoucnosti jsou možné plány na železničním propojení Pásma Gazy a Západního břehu

Specifika dopravy a cestování • Pásmo Gazy je pod kontrolou Hamásu – dle EU Specifika dopravy a cestování • Pásmo Gazy je pod kontrolou Hamásu – dle EU teroristická organizace – do oblasti se nedoporučuje cestovat • izraelský stát i nadále uplatňuje námořní blokádu Izraele • návštěvy poutních míst v Betlémě jsou bez problémů při současném dodržování základních bezpečnostních pravidel • městskou dopravu zajišťují malé soukromé podniky

Interiér chrámu Narození Páně v Betlémě Zdroj 16 Interiér chrámu Narození Páně v Betlémě Zdroj 16

1. Jak se nazývá největší izraelské město? A. B. C. D. Haifa Tel Aviv 1. Jak se nazývá největší izraelské město? A. B. C. D. Haifa Tel Aviv Jeruzalém Ejlat

2. Jakou rozlohu má Izrael? A. B. C. D. 2 20 770 km 2 2. Jakou rozlohu má Izrael? A. B. C. D. 2 20 770 km 2 12 280 km 2 45 020 km 2 8 202 km

3. Jaké má Izrael úřední jazyky? A. B. C. D. izraelština a angličtina arabština 3. Jaké má Izrael úřední jazyky? A. B. C. D. izraelština a angličtina arabština a ruština hebrejština a angličtina hebrejština a arabština

4. Jaký je rozchod izraelských železnic? A. B. C. D. 1 435 mm 1 4. Jaký je rozchod izraelských železnic? A. B. C. D. 1 435 mm 1 050 mm 1 067 mm 950 mm

5. Palestina je název pro: A. B. C. D. Golanské výšiny a Negevskou poušť 5. Palestina je název pro: A. B. C. D. Golanské výšiny a Negevskou poušť Golanské výšiny a Pásmo Gazy Západní břeh Jordánu a Golanské výšiny

6. Které letiště využívají Palestinci? A. B. C. D. Queen Alia International Airport King 6. Které letiště využívají Palestinci? A. B. C. D. Queen Alia International Airport King Hussein International Airport Shaheed Mwaffaq Air Base Eilat Airport

Použité zdroje • HOSPODARZ, P. Dopravní zeměpis. 2. vyd. Praha: rok vydání a ISBN Použité zdroje • HOSPODARZ, P. Dopravní zeměpis. 2. vyd. Praha: rok vydání a ISBN neuvedeno, strana 74– 75 • KARTOGRAFIE PRAHA, a. s. : Lexikon vlajek a znaků zemí světa, Kartografie Praha, ISBN 80 -7011 -776 -1, str. 86 • MZV České republiky: Státy světa – informace, Blízký východ, Izrael [online] [cit. 2012 -01 -22] dostupný na WWW: • MZV České republiky: Státy světa – informace, Blízký východ, Palestina [online] [cit. 2012 -01 -22] dostupný na WWW: • • CIA: The World Factbook – Israel [online] [cit. 2012 -01 -22]. Dostupný na WWW: CIA: The World Factbook – Gaza Strip [online] [cit. 2012 -01 -22]. Dostupný na WWW: CIA: The World Factbook – West Bank [online] [cit. 2012 -01 -22]. Dostupný na WWW:

Zdroje obrázků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Commons. Zdroje obrázků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported z WWW: Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Daniel Maleck Lewy. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Ziko van Dijk. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Leinad. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: CCCC 3333. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

Zdroje obrázků 12. 13. 14. 15. 16. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 Zdroje obrázků 12. 13. 14. 15. 16. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: z WWW: Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Israel Defense Force. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Etan J. Tal. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Antoine Taveneaux. Commons. wikimedia. org [online]. [cit. 2011 -09 -28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: