Скачать презентацию Донорство на яйцеклетки ембриони и сурогатство религиозни Скачать презентацию Донорство на яйцеклетки ембриони и сурогатство религиозни

f34e09c350fef54a849cb727e74d1798.ppt

  • Количество слайдов: 29

Донорство на яйцеклетки, ембриони и сурогатство – религиозни, медико-социални, етични, финансови и правни проблеми Донорство на яйцеклетки, ембриони и сурогатство – религиозни, медико-социални, етични, финансови и правни проблеми Козовски И. , Е. Ковачев, М. Ангелова, К. Александров, Г. Козовски, В. Маркова Център за асистирана репродукция „Варна” ООД, Упр. Проф. Ив. Козовски

Глобалното унифициране на законовите и подзаконови разпоредби, във връзка с асистираната репродукция, се оказа Глобалното унифициране на законовите и подзаконови разпоредби, във връзка с асистираната репродукция, се оказа неосъществимо основно поради религиозни, медико-социални, етични, финансови и правни съображения. След раждането на Louise Joy Brown, Главата на Англиканската църква, Архиепископът на Кантербъри, заяви: „Едуардс и Стептоу обслужват дявола, защото да създаваш изкуствено живот, означава да се бъркаш в Божийте дела (23)”. В последствие основните религиозни общности либерализираха частично своите становища за АРТ – технологиите както следва:

Ø Становище на Православната църква (8) „Целта на съществуванието на ембриона трябва да бъде Ø Становище на Православната църква (8) „Целта на съществуванието на ембриона трябва да бъде само човешкия живот и никога експеримента или оставане в условия на замразяване. Съвременните техники на извънтелесно оплождане съдържат такива нравствени и духовни параметри, които налагат Църквата да проявява спрямо тях резервираност. Църквата приема АРТ, но само с гамети от родителите, имплантирани единствено в матката на майката и оплождане само на толкова ембриони, колкото ще се имплантират. Църквата приема по снизхождение хомоложното осеменяване.

В случаите, когато детеродието разклаща естествения семеен ред: безбрачни майки, оплождане със сперма на В случаите, когато детеродието разклаща естествения семеен ред: безбрачни майки, оплождане със сперма на починал съпруг, детеродие при майка в напреднала възраст, хетероложно оплождане, майка (матка носител) и т. н. , нека вече стане ясно, че нищо такова няма да получи съгласието на Църквата. Една идея, нуждаеща се от по-нататъшно развитие е да се предложи осиновяване и бременност с излишните ембриони с неизвестен на родителите произход. Църквата посочва пътя на истината, но и пастирски лекува грехопаденията на своите чада, когато по различни причини, от една страна те не са успели да приложат нейното учение, но от друга искрено се разкайват за това. ”

Ø Становище на Протестантските църкви (3) „Божият идеал е децата да се възползват от Ø Становище на Протестантските църкви (3) „Божият идеал е децата да се възползват от стабилно семейство с активното участие на майката и бащата. Ето защо християните могат да се обърнат към медицински подпомогнатото зачатие само в границите на верността и трайността на семейството. Решенията да се използват репродуктивните технологии са дълбоко личен въпрос, който трябва да бъде решен без принуда, от съпруга или съпругата. Използването на трета страна – донори на сперма, на яйцеклетки и сурогатство ни изправя пред множество медицински и морални проблеми, които най-добре е да бъдат избягвани. Някои форми на технологиите са изключително скъпи. Когато семействата вземат внимателно своето решение, те трябва да могат да разчитат на състрадателното разбиране на църковното семейство. ”

Ø Становище на Израилтянската религия (2) „Съгласно Юдаизма е забранено дарителство на ембриони от Ø Становище на Израилтянската религия (2) „Съгласно Юдаизма е забранено дарителство на ембриони от една и съща жена, на различни други жени. Презумпцията е, че след оплождането, раждането и израстването на деца от различни майки, получени от ембриони на една и съща жена, може да се получи неволно кръвосмешение при евентуална женитба между брат и сестра. Сурогатството – матка на заем съгласно Юдаизма, е разрешено при условие, че оплождането не се извършва на омъжена, а социалните родители имат брак. ”

Ø Становище на Католическата църква (6) „Отчитайки моралния принос от последните резултати на медицинското Ø Становище на Католическата църква (6) „Отчитайки моралния принос от последните резултати на медицинското изследване на човека и неговия произход, Църквата не се намесва пряко в областта, присъща на науката медицина, но тя напомня на всички страни, които имат отношение за моралната и социална отговорност на техните действия. Със сигурност са позволени техниките, визиращи елиминирането на препятствията за естественото оплождане. Интрацитоплазменото инжектиране на сперматозоиди. . е морално незаконно. Криоконсервирането не е съвместимо с уважението към човешките ембриони. То предполага тяхното произвеждане ин витро и ги подлага на смъртна опасност. Ето защо, Йоан Павел II отправи призив към съзнанието на управляващите в научния свят и по специално към лекарите, за да бъде спряно производството на човешки ембриони като се има предвид, че не вижда никакъв законоустановен изход за хуманната съдба на хиляди и хиляди „замразени” ембриони.

Криоконсервирането на неузрели яйцеклетки не е само по себе си неморално, но разгледано в Криоконсервирането на неузрели яйцеклетки не е само по себе си неморално, но разгледано в друг контекст трябва да бъде считано като морално неприемливо, когато се прилага в рамките на изкуственото оплождане. Третирайки човешкия ембрион като обикновен лабораторен материал е неморална дискриминация и трябва да бъде считана за законно неприемлива. Опитът да се създаде нов тип човек се представя в едно практическо измерение, според което човек претендира да замести Създателя. Изключително неморално е да се обрече един човешки живот на терапевтична цел. ”

Ø Становище на Ислямската религия (7) „Оплождането ин витро е позволено само ако това Ø Становище на Ислямската религия (7) „Оплождането ин витро е позволено само ако това стане на яйцеклетка на дадена жена със семенна течност от нейния съпруг, с условието да е жив, когато стане оплождането и след това да се върне в утробата на същата жена, която да износи и роди плода. Всички останали случаи като оплождане на яйцеклетка на жена със семенна течност от мъж, между които няма съпружески отношения или оплодената яйцеклетка да се постави в утробата на друга жена, за да я износи и др. се приема за прелюбодеяние, поради което не са позволени от ислямското право. ”

v От становищата на цитираните религии следва, че те не се противопоставят само на v От становищата на цитираните религии следва, че те не се противопоставят само на хомоложни класически GIFT и IVF-ET процедури, но при условие, че се оплождат толкова яйцеклетки, колкото се трансферират. Не се противопоставят и на хомоложната инсеминация. v Законодателството в много страни се съобразява с религиозните догми, но също така значителен брой страни възприемат полиберални регламенти (3, 5, 9 -24, 26).

Донорство на яйцеклетки, ембриони и сурогатство са забранени в: Ø Ø Ø Ø Австрия Донорство на яйцеклетки, ембриони и сурогатство са забранени в: Ø Ø Ø Ø Австрия Германия Италия Норвегия Швейцария Турция Хърватия Ø Ø Ø Египет Япония Тайван Мароко Тунис

Донорство на яйцеклетки и ембриони е разрешено в: Ø Ø Ø Белгия Канада Чехия Донорство на яйцеклетки и ембриони е разрешено в: Ø Ø Ø Белгия Канада Чехия Франция Гърция Унгария Холандия Нова Зеландия Русия Испания Англия САЩ Ø Ø Ø Финландия Румъния Уругвай Венецуела Колумбия Южна Африка Португалия Аржентина Индия Перу Виетнам Сингапур

Няма данни за донорство на ембриони или то не е уточнено в: Ø Ø Няма данни за донорство на ембриони или то не е уточнено в: Ø Ø Ø Австралия Бразилия Чили Колумбия Мексико България В тези страни донорство на яйцеклетки е разрешено.

Донорство на ембриони, освен в споменатите страни със забрана и на трите процедури, е Донорство на ембриони, освен в споменатите страни със забрана и на трите процедури, е забранено още в: Ø Ø Дания Словения Латвия Швеция В тези страни донорство на яйцеклетки е разрешено. В Израел донорство на яйцеклетки е разрешено само ако жените извършват ИВФ процедура и даряват анонимно излишните яйцеклетки, но донорство на ембриони е забранено. Няма страна с разрешено донорство на ембриони, но със забрана донорството на яйцеклетки. Цитираните данни показват, че с единични изключения страните, където е разрешено донорство на яйцеклетки е разрешено и донорство на ембриони.

Сурогатство Разрешено в 20 страни Забранено в 21 страни Източници: (3, 5, 9, 17, Сурогатство Разрешено в 20 страни Забранено в 21 страни Източници: (3, 5, 9, 17, 18, 19, 25, 26) Неуточнено в 16 страни

Сурогатството е разрешено в: Ø Ø Ø Ø Ø Канада Гърция Белгия Унгария Израел Сурогатството е разрешено в: Ø Ø Ø Ø Ø Канада Гърция Белгия Унгария Израел Холандия Нова Зеландия Русия Англия Австралия Ø Ø Ø Ø Ø Бразилия Индия Южна Африка САЩ Колумбия Ирландия Румъния Еквадор Перу

Освен в страните със забрана и на трите процедури, сурогатство не е разрешено в: Освен в страните със забрана и на трите процедури, сурогатство не е разрешено в: Ø Ø Ø Ø България Дания Франция Латвия Словения Ирландия Испания Ø Ø Ø Швеция Аржентина Австралия Сингапур Чехия Мексико В Китай, донорството на яйцеклетки и ембриони е забранено, но няма данни за сурогатството (19).

Традиционното сурогатство (traditional, partial, straight surrogacy) е библейски факт (1, „Битие”, Гл. 16). Сарая Традиционното сурогатство (traditional, partial, straight surrogacy) е библейски факт (1, „Битие”, Гл. 16). Сарая (след сурогатството – Сара), жената на Аврам (след сурогатството - Авраам), която „не му раждаше деца” го изпраща при тяхната египетска слугиня Агар да „придобие чадо чрез нея” и Агар ражда Исмаил! Цитираните данни показват значителни различия на законовите и подзаконови разпоредби във връзка с анкетираните процедури. В някои страни с развита демокрация и висок жизнен стандарт, законодателството има рестриктивен характер, въпреки незадоволителните демографски показатели, а в други то е по- либерално.

В подкрепа на рестриктивното законодателство се привеждат следните аргументи: üчовек се произвежда изкуствено, омаловажава В подкрепа на рестриктивното законодателство се привеждат следните аргументи: üчовек се произвежда изкуствено, омаловажава се ролята на бащинството и майчинството; üунищожават се или манипулират ембриони, а те са живи същества; üима социални конфликти и опасност от кръвосмешение и прелюбодеяние; üасексуалност; üгенетичната обработка може да има непредсказуеми последствия; üпсихо-емоциална дисхармония; üправни проблеми, неравнопоставеност; икономическа принуда или

üсериозни компликации, свързани с технологиите; üдетеродие при майка в напреднала възраст; ü извънбрачно развитие üсериозни компликации, свързани с технологиите; üдетеродие при майка в напреднала възраст; ü извънбрачно развитие на детето без баща; ü възможност за детеродие при хомосексуални двойки; ü възпроизводство чрез клониране и целенасочено евгенично сортиране, неконтролируеми генни манипулации; üособени социални и родствени отношения (при донорство детето има 3 или 4, а при сурогатство до 6 „родители”), генетичната майка е „баба” или „леля” на детето при донорство на яйцеклетки от майка на дъщеря или между сестри; ü при сурогатство на майката в полза на дъщерята, последната е социална или и генетична „майка”, но едновременно и „сестра”, а сурогатната майка – „баба” на детето и т. н. (2, 4 -9, 14, 15 -19, 25, 26).

Повечето от доводите, с изключение на медицинските, не са убедителни, а някои са несъстоятелни Повечето от доводите, с изключение на медицинските, не са убедителни, а някои са несъстоятелни и неприемливи. Неоспорим факт е, че рестриктивните наредби влошават успеваемостта и поощряват номадството към страни с по-либерално законодателство. Типичен пример е италианското законодателство, което забранява оплождането на повече от 3 яйцеклетки в едно и също време, а всички оплодени яйцеклетки трябва да бъдат трансферирани без да се замразяват. Забраняват се генетичните и хромозомни изследвания както и донорството на сперматозоиди, яйцеклетки, ембриони и сурогатството (22). В САЩ, обаче, донорството на ембриони е официален бизнес, а дарителски центрове получават финансова субсидия от федералното правителство (19). В други страни терминът „заплащане” е евфемизиран с „възстановяване” на многобройни (до 14) „приемливи” разходи (3, 5, 14 -18)!

Ние анкетирахме студентки по медицина от IV и V курс чрез 5 въпроса както Ние анкетирахме студентки по медицина от IV и V курс чрез 5 въпроса както следва: Въпроси Съгласни ли сте да забременеете с донорска яйцеклетка, оплодена със сперматозоиди от Вашия мъж, ако не отделяте яйцеклетки? Положителни отговори 73% Съгласни ли сте да забременеете с донорските ембриони, ако Вие не отделяте яйцеклетки, а мъжът ви – сперматозоиди? 31. 5% Съгласни ли сте да имате дете чрез сурогатство, ако нямате матка? 83. 3% Съгласни ли сте да имате дете чрез сурогатство, ако няма пречка Вие да забременявате и раждате? 25% Съгласни ли сте на сурогатство в полза на други срещу заплащане? 26%

Основният извод от проучването е, че младите и образовани българки имат положително отношение към Основният извод от проучването е, че младите и образовани българки имат положително отношение към сурогатството, ако са социални майки – осиновителки, както и към реципиентството на чужди яйцеклетки, оплодени със сперматозоиди от съпруга и са въздържани към сурогатство в полза на други или забременяване с донорски ембриони.

Заключение Считаме, че сурогатството е показано в следните случаи: ü пациентки след хистеректомия или Заключение Считаме, че сурогатството е показано в следните случаи: ü пациентки след хистеректомия или с конгенитална липса на матка; ü тежки заболявания несъвместими с бременност на социалната майка – осиновителка (commissioning mother – майка поръчителка); ü повече от 3 спонтанни аборта във втората трета на бременността; ü след смърт на съпругата и налични нейни замразени яйцеклетки или ембриони.

Донорство на яйцеклетки и ембриони и сурогатство не трябва да се извършват в следните Донорство на яйцеклетки и ембриони и сурогатство не трябва да се извършват в следните случаи: Ø възраст под 18 г. ; Øповече от трикратно донорство; Ø умствено или психично заболяване; Ø тежки заболявания противопоказани за забременяване на реципиентката или сурогатната майка; Øслед трансплантация на органи; Ø кръвосмешение; Ø наследствено заболяване или носителство на генетични или хромозомни дефекти при донорката; Ø СПИН, Луес, Хепатит В и С, наркомания, сексуални перверзии. Ø Сурогатство приемливо. по немедицински съображения не е

r Не препоръчваме възрастта на реципиентката или на социалната майка да е повече от r Не препоръчваме възрастта на реципиентката или на социалната майка да е повече от 60 г. , а на дарителката или на сурогатната майка – повече от 40 г. r Тежък социален и правен конфликт може да възникне ако дарителката е едновременно и реципиентка на собствени неоплодени и оплодени яйцеклетки. r Заплащането на донорството и сурогатството трябва да се легализира недвусмислено! r Законовите и подзаконови разпоредби, и стандарти във връзка с асистираната репродукция трябва да се ревизират и променят.

Литература 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Литература 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Библия или Свещеното писание на Стария и Новия Завет. Придворна печатница София, 1924 г. Джераси Р. Становище на религиозната общност на евреите в България, 2009 г. Закон за здравето, раздел 3 – „Асистирана репродукция”. Комитет за християнския възглед за човешкия живот, Калифорния, САЩ, 10 -12. 4. 1994 г. Наредба № 28/20. 6. 2007 г. за дейности по асистирана репродукция. Синтез на инструкция по някои въпроси на биоетиката. Католическа Никополска Епархия, 2008 г. Хаджи М. Становище на главното мюфтийство на Р. България, 2009 г. Христиапополски С. Православен възглед за технологично подпомогнатото човешко възпроизвеждане. Становище на Свещения Синод на Православната църква, 2009 г. Brande P. Review of human fertilization and embryology act, 2005. http: //www. rcog. org. uk/. Brindsen P. et al. Treatment by in vitro surrogacy. BMJ 320, 2000, 924 -929. Compendium of ASRM practice – 2004, Fertil. Steril. 81, 4, 2004. Directive 2004/23/EC on standards of quality and safety of Donation … Official J Eur. Union 102, 2004, 102/48: 1 -11. Ethical considerations of ART. Fertil. Steril. 62, 1994, 1 -125.

Литература 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Литература 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Gibbs R. Surrogacy: medical, ethical and legal issues to be considered. Web site: www. surrogacyuk. org. Guidelines for gamete and embryo donation, 2008. Fertil. Steril. 90, 3, 2008, S 30 -S 44. Guidelines for gamete and embryo donation. Fertil. Steril. 70, 3, 1998, и 80 (suppl), 2006, 38 -50. IFFS surveillance 98 (ed. W. Jones). Fertil. Steril. 71, 5, 1999. IFFS surveillance 2004 (ed. W. Jones). Fertil. Steril. 81, 4, 2004. IFFS surveillance 2007 (ed. W. Jones). Fertil. Steril. 87, 1, 2007. Jain T. , S. Missmer. Support for selling embryos among infertility patients. Fertil. Steril. 90, 3. 2008, 564 -568. Keenan J. et al. Favorable pregnancy, delivery and implantation rates in Embryo donation programs. Fertil. Steril. 90, 4, 2008, 1077 -1080. Landan R. et al. A child of hers: older single mothers and their children conceived through IVF with both eggs and sperm donation. . Fertil. Steril. 90, 3. 2008, 576 -583. Levi – Setti P. et al. Results of IVF in Italy after the introduction of a new law. Fertil. Steril. 90, 4, 2008, 1081 -1086. Stern Magazin – Das retorten baby, 32, 1978, 50 – A, B, C, D, E, F, G, H, 86. Surrogacy UK. Web site: www. surrogacyuk. org. Surrogacy arrangement act – www. surrogacyact 1985. pdf.

Сърдечни поздрави на организаторите и участниците на форума “Ден на репродуктивното здраве” , град Сърдечни поздрави на организаторите и участниците на форума “Ден на репродуктивното здраве” , град Бургас!