Скачать презентацию Doinua Shema Israel URTEKO XXIII IGANDEA 2014 ko Скачать презентацию Doinua Shema Israel URTEKO XXIII IGANDEA 2014 ko

43d206c235485e02207c47431f71f9db.ppt

  • Количество слайдов: 10

Doinua: “Shema Israel” URTEKO XXIII. IGANDEA 2014 ko irailaren 7 a A Zikloa Doinua: “Shema Israel” URTEKO XXIII. IGANDEA 2014 ko irailaren 7 a A Zikloa

Ez 33, 7 -9 Honela mintzatu zitzaidan Jauna: «Zu, Ezekiel, Israel herriaren jagole izendatu Ez 33, 7 -9 Honela mintzatu zitzaidan Jauna: «Zu, Ezekiel, Israel herriaren jagole izendatu zaitut; nik esandakoa entzutean, ohartarazi egin behar dituzu nire izenean. Gaiztoren batek hil egin behar duela esaten badut, eta bere jokabidea alda dezan zuk ez baduzu ohartarazten, hil egingo da bere erruarengatik, baina zuri eskatuko dizut haren heriotzaren kontu. Aitzitik, bere jokabidea alda dezan gaiztoa ohartarazten baduzu, eta berak ez badu aldatzen, hil egingo da bere erruarengatik, baina zuk onik aterako duzu zeure bizia » . Tigris ibai aldea, bertatik idatzi zuen Ezekielek

94. Salmoa Zatozte, degiogun poz-oihu Jaunari, poz-irrintzi salbatzen gaituen harkaitzari! Aurkez gakizkion eskerrak emanez, 94. Salmoa Zatozte, degiogun poz-oihu Jaunari, poz-irrintzi salbatzen gaituen harkaitzari! Aurkez gakizkion eskerrak emanez, poz-irrintzi eta kantuz. Egingo al diozue gaur kasu haren esanari: Ez gogortu bihotzak zuen gurasoek Meriban bezala.

Zatozte, gurtu dezagun ahuspezturik, belaunika gaitezen egin gaituen Jaunaren aurrean! Bera da gure Jainkoa, Zatozte, gurtu dezagun ahuspezturik, belaunika gaitezen egin gaituen Jaunaren aurrean! Bera da gure Jainkoa, eta gu hark larraturiko herria, haren gidaritzapeko artaldea. Egingo al diozue gaur kasu haren esanari: Ez gogortu bihotzak zuen gurasoek Meriban bezala.

Egingo al diozue gaur kasu haren esanari: «Ez gogortu bihotzak zuen gurasoek Meriban bezala, Egingo al diozue gaur kasu haren esanari: «Ez gogortu bihotzak zuen gurasoek Meriban bezala, Masako egun hartan basamortuan bezala, aurpegi eman eta probatu egin baininduten, nik haien alde egina ikusi arren. Egingo al diozue gaur kasu haren esanari: Ez gogortu bihotzak zuen gurasoek Meriban bezala.

ERROMATARREI EGINIKO ESKUTITZA Jainkoaren ezagumenaren altxorra: GUZTIA BERAGANDIK DATOR eta BERAGANA doa. 21. Igandea ERROMATARREI EGINIKO ESKUTITZA Jainkoaren ezagumenaren altxorra: GUZTIA BERAGANDIK DATOR eta BERAGANA doa. 21. Igandea II. ZATIA 12 -16 Elkar maite behar dugu DENOK BAIKARA BERE SEME-ALABAK Jainkoaren errukia aztertu ondoren (1. zatian): - Eskain diezaiogun Jainkoari senideenganako Maitasun aren kultua, MAITATZEA baita legearen gailurra 22 -23. Igandeak - Begirunez joka dezagun, “denok baikara Jainkoarenak”: ahulak eta indartsuak 14 -15, 13 ONDORIOA 15, 14 tik 16 raino Jainkoaren EGITASMOA Berri Ona gauzatzea da Pablok jentilei agertu eta Jainkoaren aurrean eskaintza atsegin gisa ager daitezela eskatzen die. Aintza Berari.

“Irribarrez Bombay-tik” Erm 13, 8 -10 Senideok: Ez eduki zorrik inorekin, elkar maitatzekoa baizik, “Irribarrez Bombay-tik” Erm 13, 8 -10 Senideok: Ez eduki zorrik inorekin, elkar maitatzekoa baizik, zeren lagun hurkoa maite duenak betea baitu legea. Izan ere, harako Ez egin adulteriorik, ez hil inor, ez ostu, ez gutiziatu eta beste edozein agindu, esaldi honetan biltzen da: Maitatu lagun hurkoa zeure burua bezala. Lagun hurkoa maite duenak ez dio gaitzik egiten. Maite duenak, beraz, erabat betetzen du legea. Maite duenak erabat betetzen du Legea

ALLELUIA 2 Ko 5, 19 Jainkoa da Kristoren bitartez mundua berekin adiskidetu duena eta ALLELUIA 2 Ko 5, 19 Jainkoa da Kristoren bitartez mundua berekin adiskidetu duena eta adiskidetzearen mezu hau gure esku utzi duena.

( Jesu Kristoren ebanjelioa San Mateoren arabera) Mt 18, 15 -20 «Zure senide batek ( Jesu Kristoren ebanjelioa San Mateoren arabera) Mt 18, 15 -20 «Zure senide batek bekatu egiten badu, zoaz berarengana eta zentzarazi bakarrean. Jaramon egiten badizu, irabazia duzu senidea. Jaramonik egiten ez badizu, berriz, hartu zeurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren aitorpenaz erabaki dadin. Haiei ere jaramonik egiten ez badie, esaiozu elkarteari, eta elkarteari ere jaramonik egin nahi ez badio, izan bedi zuretzat jentil edo zergalari baten pareko. «Benetan diotsuet: Zuek mundu honetan lotua, zeruan ere lotua geldituko da, eta zuek mundu honetan askatua, zeruan ere askatua geldituko da. «Beste hau ere esaten dizuet: Zuetako bik mundu honetan Jainkoari zerbait eskatzeko elkar hartzen badute, eman egingo die zeruko nire Aitak. Izan ere, nire izenean bizpahiru lagun nonbait biltzen badira, han nago ni beraien artean» . Korazoin sinagogako hondakinak, Kafarnaungo ipar aldetik hurbil

Irten Zintzoa zara zu, Jauna, zuzena zeure erabakietan; jokatu zeure zerbitzari honekin, zure maitasunari Irten Zintzoa zara zu, Jauna, zuzena zeure erabakietan; jokatu zeure zerbitzari honekin, zure maitasunari dagokionez. Salm 118, 137. 124