Скачать презентацию ДОДАТКИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ Виконали Студентки групи 4 Скачать презентацию ДОДАТКИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ Виконали Студентки групи 4

Dodatki_do_kolektivnogo_dogovoru.pptx

  • Количество слайдов: 30

ДОДАТКИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ Виконали: Студентки групи 4 МИ Козюра Яна Храновська Анастасія ДОДАТКИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ Виконали: Студентки групи 4 МИ Козюра Яна Храновська Анастасія

Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, які спрямовані на врегулювання трудових відносин Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, які спрямовані на врегулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників визначає кодекс законів про працю україни від 10. 12. 1971 (далі – кзпп україни) та закон україни від 01. 07. 1993 № 3356 -XII «про колективні договори і угоди» .

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи (ч. 1 ст. 11 КЗп. П України).

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо: - зміни в організації виробництва і У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо: - зміни в організації виробництва і праці; - забезпечення продуктивної зайнятості; - нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін. ); - встановлення гарантій, компенсацій, пільг; - участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); - режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; - умов і охорони праці; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; - забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків тощо.

Колективний договір може бути доповнений додатками, про які в загальній формі може зазначатися в Колективний договір може бути доповнений додатками, про які в загальній формі може зазначатися в тексті колективного договору. Додатки оформляються у вигляді відповідних документів.

Додатками до колективного договору можуть бути: • перелік професій і посад із шкідливими умовами Додатками до колективного договору можуть бути: • перелік професій і посад із шкідливими умовами праці, що дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день; • перелік посад працівників із ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка; • список професій із шкідливими умовами праці, що дає право на одержання молока або інших рівноцінних продуктів; • норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту; • перелік професій і посад працівників, яким дозволяється встановлювати підсумований облік робочого часу; • угода з охорони праці тощо.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Добувна промисловість. Робітники всіх професій зайняті на підземних роботах та ін. – 36 годин на тиждень. Металургія та виробництво коксу. Змішувальник, конденсаторник, розливальник ртуті, мастильник, пічник та ін. – 36 годин на тиждень. Хімічне виробництво. Робітники, керівники і фахівці з галузі – 36 годин на тиждень. Нафтопереробка, конденсація і регазифікація природного газу для транспортування. Оператор, машиніст, слюсар та ін. – 36 годин на тиждень. Виробництво електроенергії, газу та води. Котлочистильник, машиніст-обхідник та ін. – 36 годин на тиждень. Обробка металу. Стрижневик, пірометрист, гумівник металовиробів та ін. – 36 годин на тиждень. Виробництво електричних машин та апаратури. Машиністстрейнера, розчиняльник лаку, термообробник проводів та ін. – 36 годин на тиждень. Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв’язку. Кварцодув, готувач розчинів та сумішів, рентгенгоніометрист та ін. – 36 годин на тиждень.

8. Авіаційне та оборонне виробництво. Робітники, керівники та фахівці з галузі. 9. Виробництво неметалевих 8. Авіаційне та оборонне виробництво. Робітники, керівники та фахівці з галузі. 9. Виробництво неметалевих мінеральних виробів. Вантажник, кранівник, плавильник, травильник, кварцодув та ін. – 36 годин на тиждень. 10. Будівництво. Робітники, керівники та фахівці з галузі – 36 годин на тиждень. 11. Харчова промисловісті. Лікар, фельдшер, ветеринарний та ін. – 36 годин. 12. Рибне господарство. Водолаз, кочегар та вн. – 36 годин на тиждень. 13. Текстильна промисловість 14. Виробництво шкіри та шкіряного взуття 15. Виробництво готового обягу та хутра

16. Виробництво готового обягу та хутра 17. Виробництво гумових та пластмасових виробів 18. Виробництво 16. Виробництво готового обягу та хутра 17. Виробництво гумових та пластмасових виробів 18. Виробництво деревени 19. Целюлозна-промисловість. Кислотник, регенераторник, обмурівник та ін. – 36 годин на тиждень. 20. Поліграфічне виробництво 21. Медична та мікробіологічна промисловість 22. Виробництво тютюнових виробів 23. Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога. Бібліотекар, мийник посуду, перукар, нянька, лаборант та ін. – 36 годин на тиждень

Нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту для: 1. машинобудівні і Нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту для: 1. машинобудівні і металообробні виробництва; 2. будівельні, будівельно-монтажні і ремонтно-будівельні роботи; 3. деревообробні виробництва; 4. лісозаготівельні, лісосплавні, лісоперевалочні, лісогосподарські виробництва; 5. електроенергетичне виробництво;

6. паросилове і енергетичне господарство (крім виробництва електричної енергії); 7. житлово-комунальне господарство; 8. харчове, 6. паросилове і енергетичне господарство (крім виробництва електричної енергії); 7. житлово-комунальне господарство; 8. харчове, м'ясне і молочне виробництво; 9. ) виробництва легкої промисловості; 10. ) торговельні роботи; 11. геологічні, топографо-геодезичні, розвідувальні і землевпоряджувальні роботи; 12. електротехнічні виробництва; 13. автомобільний транспорт і шосейні дороги; 14. поліграфічні виробництва і книжкова торгівля;

15. будівництво метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд спеціального призначення; 16. гідрометеорологічна служба; 17. 15. будівництво метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд спеціального призначення; 16. гідрометеорологічна служба; 17. сільське і водне господарство; 18. вищі навчальні заклади; 19. організації зв'язку; 20. річковий транспорт; 21. медичні заклади; 22. промисловість будівельних матеріалів; 23. виробництво виробів з пластмаси і скловолокнистих матеріалів.

Згідно із статтею 7 Закону “Про охорону праці” працівники зайняті на роботах з важкими Згідно із статтею 7 Закону “Про охорону праці” працівники зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці безкоштовно забезпечуються: – лікувально-профілактичним харчуванням; – молоком або рівноцінними харчовими продуктами; – газованою солоною водою. – мийними (мило) та знешкоджуювальними засобами. На сьогодні Україна ще не має власних законодавчих актів, якими встановлені норми і порядок видачі молока, ЛПХ, мила і газованої солоної води. Тому продовжують діяти норми і правила, прийняті в радянські часи, у частині, не суперечної Конституції України і її сучасному законодавству.

Безкоштовне лікувально-профілактичне харчування надається лише тим працівникам, які виконують важку роботу в деяких спеціальних Безкоштовне лікувально-профілактичне харчування надається лише тим працівникам, які виконують важку роботу в деяких спеціальних умовах (підземні роботи, металургія) Працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із виробництвом чи застосуванням хімічних речовин передбачена видача молока в кількості 0, 5 л за зміну незалежно від її тривалості у дні фактичної зайнятості З метою оздоровлення умов праці і підвищення працездатності працівники гарячих цехів та виробничих дільниць безкоштовно забезпечуються газованою солоною водою. Щоб правильно організувати ЛПХ, керівництву необхідно укласти договір з підприємством загального харчування, що цілком відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам.

Працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із виробництвом чи застосуванням хімічних речовин передбачена видача молока Працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із виробництвом чи застосуванням хімічних речовин передбачена видача молока в кількості 0, 5 л за зміну незалежно від її тривалості у дні фактичної зайнятості

З метою оздоровлення умов праці і підвищення працездатності працівники гарячих цехів та виробничих дільниць З метою оздоровлення умов праці і підвищення працездатності працівники гарячих цехів та виробничих дільниць безкоштовно забезпечуються газованою солоною водою

Видача мила на роботах, пов'язаних із забрудненням, мийних і знешкоджувальних засобів на роботах, де Видача мила на роботах, пов'язаних із забрудненням, мийних і знешкоджувальних засобів на роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин

Інші пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці Працівники зайняті на роботах Інші пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці Працівники зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці також мають право на: – оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення; – додаткову оплачувану відпустку; – пільгову пенсію; – оплату праці у підвищеному розмірі, та на інші пільги та компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку.

Оплачувані перерви санітарно-гігієнічного призначення надаються тим, хто працює в холодну пору року на відкритому Оплачувані перерви санітарно-гігієнічного призначення надаються тим, хто працює в холодну пору року на відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях, вантажникам, розробникам програм та операторам із застосування ЕОМ, операторам комп'ютерного набору та деяким іншим категоріям працівників.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів Пільгова пенсія надається чоловікам при досягненні 50 років, жінкам – 45

За роботу в шкідливих умовах праці на підставі атестації робочих місць встановлюються надбавки до За роботу в шкідливих умовах праці на підставі атестації робочих місць встановлюються надбавки до заробітної плати в розмірі до 12%, а за роботу в особливо шкідливих умовах праці – до 24%.

Деякі додатки до колективного договору професії вчитель Деякі додатки до колективного договору професії вчитель

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ