Скачать презентацию Добри идеи за стъпка напред Боян Рашев denkstatt Скачать презентацию Добри идеи за стъпка напред Боян Рашев denkstatt

b9ad9632cd2b30ced003f98e29479165.ppt

  • Количество слайдов: 12

Добри идеи за стъпка напред Боян Рашев denkstatt България ООД Кв. Драгалевци, ул. 6 Добри идеи за стъпка напред Боян Рашев denkstatt България ООД Кв. Драгалевци, ул. 6 -та, 19 · BG-1415 София · България T (+359) 2 470 75 08 М (+359) 88 829 57 68 E [email protected] bg W www. denkstatt. bg

В началото е мотивацията • Ще строя екохотел, защото. . . • • • В началото е мотивацията • Ще строя екохотел, защото. . . • • • Става модерно напоследък Чувам, че западните туристи го търсят Гоня добра печалба в кратки срокове Ще мога да вдигна цените Представката “еко” ми харесва Сертификатът привлича клиентите 2

В началото е мотивацията • Или защото. . . • • • Това ще В началото е мотивацията • Или защото. . . • • • Това ще ми осигури конкурентно предимство и ще отличи моята услуга Осъзнавам въздействието на бизнеса си и съм загрижен за природата Ще ми донесе интелигентни и платежоспособни туристи Ще ми донесе добра репутация и редовни гости Ще укрепи отношенията с местните ми партньори 3

Защо туристите идват при мен? • Туристите предпочитат еко-хотелите, защото. . . • Сградите Защо туристите идват при мен? • Туристите предпочитат еко-хотелите, защото. . . • Сградите са енергийно-ефективни и на покрива има слънчев панел • Имат екологичен сертификат • Имат СУОС с безброй документи, процедури и по стените виси екологичната политика • Тъмничко и студеничко е, но се пести енергия • Тоалетните пускат по-малко вода, а кранчетата за вода спират автоматично 4

Защо туристите идват при мен? • Или защото искат да. . . • Прекарват Защо туристите идват при мен? • Или защото искат да. . . • Прекарват почивката си на място със запазена природа • Навредят възможно най-малко на природата по време на почивката си (или даже да й помогнат) • Им е топло и уютно, но без излишния разкош, който вреди на околната среда • Са сигурни, че храната им е здравословна, а водата – чиста • Научат нещо за природата и културата на района • Са активни, но без присъствието им да оставя следи 5

Изводи • Моят хотел може да е “еко” дори и без: • Сертификат, чието Изводи • Моят хотел може да е “еко” дори и без: • Сертификат, чието придобиване струва време и пари • Слънчеви батерии, които струват цяло състояние, а произвеждат минимално количество енергия • Четири различни кошчета за боклук във всяка стая • Неизбежните инструкции “Ако желаете да Ви сменим хавлията, оставете я на земята!” 6

Изводи • Моят хотел е “еко”, когато: • Направя хилядите малки стъпки към повишаване Изводи • Моят хотел е “еко”, когато: • Направя хилядите малки стъпки към повишаване ефективността на ползване на енергията, водата и ресурсите, които не изискват значими инвестиции • Налагам данък “парникови емисии” на клиентите си и с постъпленията финансирам промяната на горивната база на местното училище • Подпомагам опазването на местната природа – служителите ми доброволно участват в природозащитни дейности в работно време • Засаждам по едно дърво за всеки турист, прекарал поне една седмица при мен – най-добре лично да си го засади. Хората ще се връщат при “тяхната гора”! • Информирам гостите си за всичко, което правя и им обяснявам защо го правя 7

Изводи • Моят хотел е “еко”, когато активно предлага: • Храни и напитки местно Изводи • Моят хотел е “еко”, когато активно предлага: • Храни и напитки местно производство • Възможности за активно прекарване на почивката, при което единствените емисии са под формата на пот • Възможности за опознаване на местната природа и култура • Възможности за активно участие в опазването на местната природа 8

Съединението прави силата. . . • Обединете се с местни власти, тур-оператори, ресторанти, музеи, Съединението прави силата. . . • Обединете се с местни власти, тур-оператори, ресторанти, музеи, НПО на местно ниво, за да: • Запазите най-ценния си ресурс • Направите по-лесно трудната стъпка към внедряване на СУОС и сертификация • Се учите един от друг и да обменяте практически идеи 9

Зеленият имидж зависи от мястото 10 Зеленият имидж зависи от мястото 10

Зеленият имидж зависи от мястото 11 Зеленият имидж зависи от мястото 11

И все пак сертификат • Сертификатът: • е доказателство за вашите усилия и си И все пак сертификат • Сертификатът: • е доказателство за вашите усилия и си струва да го имате • е символ на успеха, резултат от дълъг процес, който започва с вашите първи стъпки • не е краят на вашия път към екологично съвършенство и устойчиво развитие. 12