Скачать презентацию До 95 -річчя Книжкової палати України Національний еталон Скачать презентацию До 95 -річчя Книжкової палати України Національний еталон

a2d4ce67d008dbae0fe47025b620a427.ppt

  • Количество слайдов: 28

До 95 -річчя Книжкової палати України Національний еталон УДК в Україні: розроблення та розвиток До 95 -річчя Книжкової палати України Національний еталон УДК в Україні: розроблення та розвиток Г. О. Гуцол заступник директора з наукової роботи Книжкової палати України

24 січня 1919 року Головою Ради Народних Міністрів УНР В. Винниченком ухвалено Закон про 24 січня 1919 року Головою Ради Народних Міністрів УНР В. Винниченком ухвалено Закон про утворення Головної Книжної Палати в м. Києві В. Винниченко 1880 — 1951 1 -й Голова Директорії УНР, Голова Ради Народних Міністрів, український прозаїк, драматург, художник, політичний і державний діяч

Закон України “Про видавничу справу”, ст. 27 “Книжкова палата України” Книжкова палата України - Закон України “Про видавничу справу”, ст. 27 “Книжкова палата України” Книжкова палата України - державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює: • державну бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні; • збирання та використання адміністративних даних, які характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі; • аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції, вивчення книжкового ринку, його регіональних особливостей; • комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву друку - головного сховища всіх видів видань, випущених в Україні; • державну стандартизацію видавничої та бібліотечної справи, розроблення і контроль за дотриманням стандартів суб'єктами видавничої справи, а також сертифікацію баз даних; • розробку та обгрунтування короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні; • наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації документів; • наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних методів визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку наукових досліджень; • створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних бібліографічних покажчиків, реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток; • розробку та експлуатацію бібліографічних баз даних і мереж бібліографічної інформації; • організацію книгообміну. Фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України перебувають під охороною держави та є власністю держави.

Книжкова палата України Єдина в країні організація, що поєднує функції: ü бібліографувальної установи ü Книжкова палата України Єдина в країні організація, що поєднує функції: ü бібліографувальної установи ü видавництва ü Державного архіву ü Національного агентства

Книжкова палата України · Центр державної бібліографії · Інформаційний центр · Головна організація зі Книжкова палата України · Центр державної бібліографії · Інформаційний центр · Головна організація зі статистичного обліку видань · Головна організація зі стандартизації в галузі видавничої справи · Державний архів друку · Національне агентство ISBN/ISMN в Україні

Видання Книжкової палати України Видання Книжкової палати України

Веб-сайт Книжкової палати України: www. ukrbook. net Веб-сайт Книжкової палати України: www. ukrbook. net

Ресурси сайту на допомогу бібліотекарю Ресурси сайту на допомогу бібліотекарю

Незабаром! Оновлений веб-сайт Книжкової палати України: www. ukrbook. net Незабаром! Оновлений веб-сайт Книжкової палати України: www. ukrbook. net

Класифікаційна система УДК в Україні: історія та сучасний стан Засновник та перший директор Книжкової Класифікаційна система УДК в Україні: історія та сучасний стан Засновник та перший директор Книжкової палати України Ю. О. Іванов-Меженко 1892 — 1969

Перше видання Міжнародної децимальної бібліографічної класифікації Перше видання Міжнародної децимальної бібліографічної класифікації "На жаль, лише під час друкування книжки нам пощастило дістати первотвір "Керівництво до міжнародного бібліографічного репертуару" (Manuel du repertoir bibliographique universel, 1907), і тому ми примушені були користатись працями Б. С. Боднарського, завдяки чому в книзі є неточності й прикрі перепустки. Але все ж таки ми встигли дещо змінити і доповнити, переклавши деякі місця таблиць з французької мови“ Юр Меженко (Іванов)

Інші видання, що містять розділи десяткової класифікації Інші видання, що містять розділи десяткової класифікації

Проект “Класифікаційна система України” (1997 р. ) За підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та Інституту Проект “Класифікаційна система України” (1997 р. ) За підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та Інституту відкритого суспільства (Будапешт) у 1998— 2001 рр. здійснено переклад з англомовного еталону та видання УДК українською мовою

Передмова до першого видання «Здійснилася мрія видатного українського вченого й бібліографа, першого директора Книжкової Передмова до першого видання «Здійснилася мрія видатного українського вченого й бібліографа, першого директора Книжкової палати Юрія Іванова. Меженка про україномовне видання таблиць Універсальної десяткової класифікації» .

УДК. Зміни та доповнення Щороку Книжкова палата України отримує UDC Master Reference File (MRF), УДК. Зміни та доповнення Щороку Книжкова палата України отримує UDC Master Reference File (MRF), здійснює науково-термінологічний переклад, адаптацію та видає друком “УДК. Зміни та доповнення” за підтримки Держкомтелерадіо України за програмою “Українська книга”

Друге видання УДК українською мовою У восьми книгах: 1. Допоміжні таблиці. 2. Основна таблиця: Друге видання УДК українською мовою У восьми книгах: 1. Допоміжні таблиці. 2. Основна таблиця: 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки. 3. Основна таблиця: 5, 60, 61 Математика та природничі науки. Біотехнологія. Медичні науки. 4. Основна таблиця: 62 Машинобудування. Техніка в цілому. 5. Основна таблиця: 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально-побутове господарство. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв’язку, поліграфії. Бухгалтерія. Реклама 6. Основна таблиця: 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість 7. Основна таблиця: 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Географія. Історія. 8. Зведений алфавитно-предметний покажчик

Електронні видання УДК Електронні видання УДК

Видання УДК (2000— 2013 рр. ) - 20 книг - 3 електронних видання - Видання УДК (2000— 2013 рр. ) - 20 книг - 3 електронних видання - Таблиця «Розташування бібліографічних записів у бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації» . - Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК. - Короткий тлумачний словник термінів з УДК. - Методичні рішення для понять з відсутніми прямими індексами.

Стандарт з УДК ДСТУ встановлює правила ведення таблиць УДК та їхнього використання для індексування Стандарт з УДК ДСТУ встановлює правила ведення таблиць УДК та їхнього використання для індексування документів. Призначений для служб ведення національних видань УДК, бібліотекарів, бібліографів, систематизаторів, фахівців інформаційних центрів тощо. З питань придбання ДСТУ звертатись у Держспоживстандарт України.

Сторінка УДК на сайті Книжкової палати України Сторінка УДК на сайті Книжкової палати України

Сторінка «Видання УДК» на сайті Книжкової палати України Сторінка «Видання УДК» на сайті Книжкової палати України

Співробітництво з Консорціумом УДК Власник УДК Книжкова палата України володіє ексклюзивною ліцензією консорціуму УДК Співробітництво з Консорціумом УДК Власник УДК Книжкова палата України володіє ексклюзивною ліцензією консорціуму УДК

Консультативна рада Консорціуму УДК Старший науковий співробітник відділу класифікаційних систем М. Й. Ахвердова входить Консультативна рада Консорціуму УДК Старший науковий співробітник відділу класифікаційних систем М. Й. Ахвердова входить до складу консультативної ради УДКК

Спільно з Інститутом історії України НАН України розроблено рубрикацію розділу “ 94 (477) Історія Спільно з Інститутом історії України НАН України розроблено рубрикацію розділу “ 94 (477) Історія України”

Скорочені таблиці УДК українською мовою на сайті УДКК Скорочені таблиці УДК українською мовою на сайті УДКК

Посилання на скорочені таблиці УДК українською мовою на сайті Книжкової палати України Посилання на скорочені таблиці УДК українською мовою на сайті Книжкової палати України

Перспективи УДК в Україні - Підготовка 3 -го видання УДК - Актуалізація змінами та Перспективи УДК в Україні - Підготовка 3 -го видання УДК - Актуалізація змінами та доповненнями до УДК за 2009— 2011 роки таблиці відповідності скорочених варіантів УДК і ББК - Розроблення рубрикатора аркушевих видань (плакатів) - Зміни та доповнення до УДК за 2011 та 2012 роки Зміни у ліцензійний угоді Консорціуму

КОНТАКТИ Гуцол Галина Олександрівна Заступник директора з наукової роботи Тел. : (44) 292 -01 КОНТАКТИ Гуцол Галина Олександрівна Заступник директора з наукової роботи Тел. : (44) 292 -01 -34, 292 -64 -73 Факс: (44) 296 -71 -15 E-mail: ggutsol@ukrbook. net