ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Викладач : Мельніченко

Скачать презентацию ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Викладач : Мельніченко Скачать презентацию ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Викладач : Мельніченко

lekcіya_4-5.pptx

 • Размер: 492.8 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 37

Описание презентации ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Викладач : Мельніченко по слайдам

ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Викладач : Мельніченко Тетяна Василівна Лекція до навчальної дисципліниДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Викладач : Мельніченко Тетяна Василівна Лекція до навчальної дисципліни «Основи дефектології»

ПЛАН • Загальна характеристика порушень опорно-рухового апарату (далі ОРА) • Загальна характеристика ДЦП •ПЛАН • Загальна характеристика порушень опорно-рухового апарату (далі ОРА) • Загальна характеристика ДЦП • Етіологія та симптоматика ДЦП • Основні форми ДЦП

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ОРА в залежності від етіології та часу дії негативних факторів захворюванняЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ОРА в залежності від етіології та часу дії негативних факторів захворювання нервової системи вроджені порушення ОРА набуті захворювання та порушення ОРА

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЦП Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – тяжке захворювання центральної нервової системи,ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЦП Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – тяжке захворювання центральної нервової системи, яке виникає під впливом різноманітних впливів внутрішнього та зовнішнього характеру на організм ембріона, плоду чи новонародженого Частота захворювання 1, 7 випадків на 1000 дітей від 2 до 9 випадків на 1000 дітей

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЦП ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЦП

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЦП ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЦП

ЕТІОЛОГІЯ ТА СИМПТОМАТИКА ДЦП етіологія • резус-конфлікт • інфекційні захворювання, перенесені матір’ю підЕТІОЛОГІЯ ТА СИМПТОМАТИКА ДЦП етіологія • резус-конфлікт • інфекційні захворювання, перенесені матір’ю під час вагітності • токсикози вагітності • фізичні травми та удари плоду • різноманітні механічні родові травми дитини (використання акушерських щипців, вакуум-екстрактора)

ЕТІОЛОГІЯ ТА СИМПТОМАТИКА ДЦП етіологія • пологові асфіксії • недоношеність або переношеність плоду •ЕТІОЛОГІЯ ТА СИМПТОМАТИКА ДЦП етіологія • пологові асфіксії • недоношеність або переношеність плоду • перенесення різноманітних нейроінфекцій у ранньому віці • тяжкі травми голови в ранньому віці • інфекційні ускладнення після обов’язкових щеплень на першому році життя дитини

ЕТІОЛОГІЯ ТА СИМПТОМАТИКА ДЦП рухові порушення психічні порушення сенсорні порушення судомні припадкимовленнєві порушення 16ЕТІОЛОГІЯ ТА СИМПТОМАТИКА ДЦП рухові порушення психічні порушення сенсорні порушення судомні припадкимовленнєві порушення

ОСНОВНІ ФОРМИ ДЦП в залежності від розповсюдження паралічу • моноплегія (паралізована одна кінцівка) •ОСНОВНІ ФОРМИ ДЦП в залежності від розповсюдження паралічу • моноплегія (паралізована одна кінцівка) • геміплегія (паралізована одна половина тіла, обличчя) • параплегія (параліч обох рук або ніг) • тетраплегія (параліч кінцівок)

класифікація за К. О. Семеновою (1974 -1978 рр. ) враховує всі прояви ураженнякласифікація за К. О. Семеновою (1974 -1978 рр. ) враховує всі прояви ураження мозку, характерні для кожної форми захворювання — рухові, мовленнєві і психічні • спастична диплегія — характеризується ураженням і рук і ніг, причому нижні кінцівки порушені більшою мірою, ніж верхні; • подвійна геміплегія — рухові розлади виражені рівною мірою в руках і в ногах, або руки уражені сильніше, ніж ноги; ОСНОВНІ ФОРМИ ДЦП

класифікація за К. О. Семеновою • геміпаретична форма характеризується пошкодженням кінцівок (руккласифікація за К. О. Семеновою • геміпаретична форма характеризується пошкодженням кінцівок (рук і ніг) з одного боку тіла; рука зазвичай уражається більше, ніж нога; • гіперкінетична форма наявні мимовільних насильницьких рухів – гіперкінези, які виникають мимоволі, посилюються при русі і хвилюванні, а також при втомі і при спробах до виконання будь-якого рухового акта; • атонічно-астатична форма характеризується низьким м’язовим тонусом, порушенням рівноваги тіла в спокої і при ході, порушенням відчуття рівноваги і координації рухів, тремору, гіперметрія (нерозмірність, надмірність рухів). ОСНОВНІ ФОРМИ ДЦП

ДІТИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Викладач : Мельніченко Тетяна Василівна Лекція до навчальної дисципліниДІТИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Викладач : Мельніченко Тетяна Василівна Лекція до навчальної дисципліни «Основи дефектології»

ПЛАН • Характеристика затримки психічного розвитку • Етіологія затримки психічного розвитку • Стани таПЛАН • Характеристика затримки психічного розвитку • Етіологія затримки психічного розвитку • Стани та форми затримки психічного розвитку • Основні прояви затримки психічного розвитку

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Затримка психічного розвитку (ЗПР) - одна з найбільш поширених формХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Затримка психічного розвитку (ЗПР) — одна з найбільш поширених форм психічного порушення, що відрізняється нерівномірною сформованістю процесів пізнавальної та емоційної сфери діяльності, які проявляються на початкових етапах навчання дитини Частота захворювання 6 -11% серед загальної кількості дітей

ЕТІОЛОГІЯ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ • захворювання вагітної на грип, малярію, черевний тиф • порушенняЕТІОЛОГІЯ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ • захворювання вагітної на грип, малярію, черевний тиф • порушення діяльності окремих органів вагітної (нирки, печінки, серця) • резус-конфлікт • природові травми • природові асфіксії • інфекційні захворювання та інтоксикації, перенесені дитиною на ранніх стадіях розвитку • травми мозку

СТАНИ ТА ФОРМИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ стани • психічний або психофізичний інфантилізмСТАНИ ТА ФОРМИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ стани • психічний або психофізичний інфантилізм (характеризується тим, що дитина, перебуваючи на певному етапі розвитку, виявляє риси, характерні для малої дитини; діти не здатні до зосередження під час навчання; спостерігаються відставання у зрості та вазі); • астенічні стани (характеризуються хворобливими станами, підвищеною стомлюваністю, нездатністю до тривалого розумового чи фізичного напруження).

СТАНИ ТА ФОРМИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ залежно від причин, що викликали астенічний стан •СТАНИ ТА ФОРМИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ залежно від причин, що викликали астенічний стан • церебральна астенія (наявна нервово-психічна слабкість зумовлена захворюваннями мозку (інфекції, травми) • соматогенна астенія (пов’язана із загальними соматичними захворюваннями організму (дизентерією, скарлатиною, туберкульозом)

СТАНИ ТА ФОРМИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ прояви психічного/психофізичного інфантилізму • неуспішність у навчанні •СТАНИ ТА ФОРМИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ прояви психічного/психофізичного інфантилізму • неуспішність у навчанні • зниження здатності до навчання • порушення вольових зусиль для досягнення поставленої мети • затримка розвитку пізнавальної діяльності • відставання у функціонуванні мислення • пам’ять залишається на рівні дитини раннього віку

СТАНИ ТА ФОРМИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ прояви астенічних станів • порушення пізнавальної діяльності •СТАНИ ТА ФОРМИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ прояви астенічних станів • порушення пізнавальної діяльності • надмірна втомлюваність • зниження продуктивності діяльності • підвищена втомлюваність нервової системи • надмірна збудливість, роздратованість, імпульсивність, метушливість • загальмованість, уповільнений темп діяльності • прояви невпевненості, боязкість

форми • конституційно зумовлена (виникає в результаті уповільненості та нерівномірності дозрівання різних системформи • конституційно зумовлена (виникає в результаті уповільненості та нерівномірності дозрівання різних систем дитячого організму) • соматично зумовлена (наявні тілесні захворювання (різні хронічні інфекції, алергічні стани, вади серця та ін. ) • психогенно зумовлена (виникає в результаті дефіциту спілкування в ранньому дитинстві, відсутності материнської турботи, любові) • церебрально-органічна (зумовлена ураженням головного мозку) СТАНИ ТА ФОРМИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • розлади працездатності і поведінки (в результаті надмірного виснаження нервових процесів, їх • розлади працездатності і поведінки (в результаті надмірного виснаження нервових процесів, їх інертність, неврівноваженість; дуже короткий час продуктивної роботи; втома) • особливості пізнавальної активності (спостерігається її ослаблення та зниження; відсутність допитливості, задовольняються першою-ліпшою відповіддю на запитання і не виявляють наполегливості у розв’язанні питань, що їх зацікавили) ОСНОВНІ ПРОЯВИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • сенсомоторний розвиток і чуттєве пізнання дійсності (зір і слух функціонують повноцінно та • сенсомоторний розвиток і чуттєве пізнання дійсності (зір і слух функціонують повноцінно та дають змогу бачити і чути так само, як і в нормі. Проте обробка оптимальної інформації відбувається менш успішно; труднощі у трансформації цієї інформації в руховий акт, тощо); • особливості мислення (труднощі в оволодінні основними мисленнєвими процесами: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення); • мовлення (наявний ряд суттєвих недоліків; характеризуються варіативністю та комбінованістю різних симптомів мовленнєвих порушень); ОСНОВНІ ПРОЯВИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • пам’ять (труднощі під час запам’ятовування букв і цифр, таблиці множення, • пам’ять (труднощі під час запам’ятовування букв і цифр, таблиці множення, віршів; мимовільна та довільна пам’ять знижена; труднощі у збережені та відтворені інформації) • збідненість знань та уявлень про навколишній світ • розвиток особистості (особливості поведінки, стосунків з ровесниками і дорослими, розвитку інтересів, здібностей; зниження емоційно-вольової сфери; закомплексованість; малоініціативність; недопиптилість, тощо. ) ОСНОВНІ ПРОЯВИ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

ПОНЯТТЯ ПРО РЕАКТИВНІ СТАНИ ТА КОНФЛІКТНІ ПЕРЕЖИВАННЯ У ДІТЕЙ Викладач : Мельніченко Тетяна ВасилівнаПОНЯТТЯ ПРО РЕАКТИВНІ СТАНИ ТА КОНФЛІКТНІ ПЕРЕЖИВАННЯ У ДІТЕЙ Викладач : Мельніченко Тетяна Василівна Лекція до навчальної дисципліни «Основи дефектології»

П ОНЯТТЯ ПРО РЕАКТИВНІ СТАНИ • Реактивні стани – певні несприятливі ситуації, якіП ОНЯТТЯ ПРО РЕАКТИВНІ СТАНИ • Реактивні стани – певні несприятливі ситуації, які важко переживає дитина, викликають у неї тимчасові нервово-психічні розлади, що не пов’язані з органічними або функціональними порушеннями ЦНС У більшості випадків виникають у дітей, які перенесли захворювання, що послабили нервову систему або зі слабким типом нервової системи

П ОНЯТТЯ ПРО РЕАКТИВНІ СТАНИ етіологія • енурез , який виникає у фізичноП ОНЯТТЯ ПРО РЕАКТИВНІ СТАНИ етіологія • енурез , який виникає у фізично ослаблених та нервових дітей внаслідок потрясіння, переляку, тривалої психічної напруженості або соматичного захворювання, що виснажує організм • фізичні (косоокість, кульгавість, горбатість та ін. ) або нервові порушення (заїкання, тіки) • захворювання, що призвели до виснаження нервової системи. • слабкий тип нервової системи

П ОНЯТТЯ ПРО РЕАКТИВНІ СТАНИ прояви • невротичні реакції • загальні депресії • психомоторнеП ОНЯТТЯ ПРО РЕАКТИВНІ СТАНИ прояви • невротичні реакції • загальні депресії • психомоторне збудження • розгальмованість, метушливість • наявні невмотивовані вчинки • тривалі запаморочення свідомості • порушення орієнтування в оточенні • безпідставні страхи, тривожність • тимчасові випадіння тих або інших функцій: глухота, мутизм

П ОНЯТТЯ ПРО КОНФЛІКТНІ ПЕРЕЖИВАННЯ Конфліктні переживання виникають в результаті свідомого відчуття дитини суперечливогоП ОНЯТТЯ ПРО КОНФЛІКТНІ ПЕРЕЖИВАННЯ Конфліктні переживання виникають в результаті свідомого відчуття дитини суперечливого ставлення близьких людей або ситуацій, що мають для неї велике особисте значення. етіологія • несприятлива атмосфера в сім’ї • травмуючі ситуації в найближчому оточенні дитини (школа, садок, тощо)

П ОНЯТТЯ ПРО КОНФЛІКТНІ ПЕРЕЖИВАННЯ прояви • особливості поведінки • двоїстість (роздвоєння особистості) •П ОНЯТТЯ ПРО КОНФЛІКТНІ ПЕРЕЖИВАННЯ прояви • особливості поведінки • двоїстість (роздвоєння особистості) • суперечливість • грубість • замкненість • негативізм та роздратованість • підозрілість • неврастенії • фобії • тощо

ДІТИ З ПСИХОПАТИЧНИМИ ФОРМАМИ ПОВЕДІНКИ Викладач : Мельніченко Тетяна Василівна Лекція до навчальної дисципліниДІТИ З ПСИХОПАТИЧНИМИ ФОРМАМИ ПОВЕДІНКИ Викладач : Мельніченко Тетяна Василівна Лекція до навчальної дисципліни «Основи дефектології»

П ОНЯТТЯ ПРО ПСИХОПАТІЇ Психопатія – патологія психічної діяльності, що характеризується дисгармонієюП ОНЯТТЯ ПРО ПСИХОПАТІЇ Психопатія – патологія психічної діяльності, що характеризується дисгармонією в емоційно-вольовій сфері та в сфері почуттів і проявляється у неврівноваженості поведінки, поганому пристосуванні до змін довкілля, невмінні підкорятися вимогам оточення

П ОНЯТТЯ ПРО ПСИХОПАТІЇ етіологія • спадкові фактори або органічні ураження підкіркових мозкових системП ОНЯТТЯ ПРО ПСИХОПАТІЇ етіологія • спадкові фактори або органічні ураження підкіркових мозкових систем внаслідок шкідливих чинників на мозок під час внутрішньоутробного періоду або на ранніх етапах розвитку дитини • дія зовнішніх факторів на дитину (мозкові інфекції, алкоголізм батьків, токсоплазмоз, тяжкі соматичні порушення)

ПРОЯВИ ПСИХОПАТІЇ порушення емоційно-вольової сфери дитини та дисгармонійний розвиток окремих психічних функцій • образливість,ПРОЯВИ ПСИХОПАТІЇ порушення емоційно-вольової сфери дитини та дисгармонійний розвиток окремих психічних функцій • образливість, прихильність до якоїсь однієї людини, замкнутість, егоїстичність • слабка воля, невміння стримувати себе, імпульсивність реакцій, грубість, спалахи агресії • зниження працездатності, невміння зосередитись

ФОРМИ ПСИХОПАТІЇ • органічна психопатія (в результаті органічного ураження підкіркових мозкових систем) Прояви: недорозвитокФОРМИ ПСИХОПАТІЇ • органічна психопатія (в результаті органічного ураження підкіркових мозкових систем) Прояви: недорозвиток особистості, порушення емоційно-вольової сфери, які проявляються у вадах характеру та поведінки, схильність до афективних вибухів, роздратованість, упертість, нестійкість та поверховість емоцій, примітивність потягів та їх розгальмованість, невміння підкорити поведінку та діяльність вимогам ситуації

ФОРМИ ПСИХОПАТІЇ • конституційна психопатія (зумовлена патологічною спадковістю): епілоплоїдна психопатії (при первинно збереженомуФОРМИ ПСИХОПАТІЇ • конституційна психопатія (зумовлена патологічною спадковістю): епілоплоїдна психопатії (при первинно збереженому інтелекті та відсутності типових ознак епілептичного захворювання проявляються своєрідні особливості поведінки та характеру) Прояви: підвищена роздратованість, погане переключення з однієї ситуації чи дії на іншу, запальність, злостивість, агресивність, егоїзм

ФОРМИ ПСИХОПАТІЇ • конституційна психопатія (зумовлена патологічною спадковістю): шизоїдна психопатія (наявність шизофренії у батьків)ФОРМИ ПСИХОПАТІЇ • конституційна психопатія (зумовлена патологічною спадковістю): шизоїдна психопатія (наявність шизофренії у батьків) Прояви: своєрідність поведінки проявляється в одних випадках у пасивності, млявості, в других – у розумовому занепокоєнні, в третіх – у надмірній вразливості; знижена потреба в спілкуванні, уникнення контактів з іншими членами дитячого колективу, замкненість у колі своїх інтересів