ДИСЦИПЛІНА: ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ

Скачать презентацию ДИСЦИПЛІНА: ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ Скачать презентацию ДИСЦИПЛІНА: ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ

lekciya_2(4-5).ppt

 • Размер: 31.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 117

Описание презентации ДИСЦИПЛІНА: ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ по слайдам

ДИСЦИПЛІНА: ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ   ПРОЦЕСІВ У РОСЛИННИЦТВІ Лекція №ДИСЦИПЛІНА: ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РОСЛИННИЦТВІ Лекція № 2 Тема: Технологія і машини для обробітку ґрунту 1. Фізичні властивості ґрунту 2. Задачі обробітку ґрунту 3. Вплив знарядь на ґрунт 4. Негативний вплив ущільнювання ґрунту машинами і шляхи його зниження 5. Види обробітку. Технології їх виконання

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 1. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ -Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 1. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ — ВОЛОГІСТЬ — ЛИПКІСТЬ — ПЛАСТИЧНІСТЬ — ТВЕРДІСТЬ — ЩІЛЬНІСТЬ — ПИТОМИЙ ОПІР — СТИГЛІСТЬ ВОЛОГІСТЬ характеризує вміст вологи в ньому, % ЛИПКІСТЬ – властивість ґрунту прилипати до предметів, г/см 2 ПЛАСТИЧНІСТЬ – властивість ґрунту у вологому стані під впливом зовнішніх сил змінювати й зберігати форму без утворення тріщин і розпадання на окремі частинки. Її вимірюють числом пластичності від 0 до

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту СТРУКТУРА ГРУНТУ грудкувата – грудочкиЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту СТРУКТУРА ГРУНТУ грудкувата – грудочки розміром більше 10 мм; макроструктура – від 10 до 25 мм; мікроструктура – менше 0, 25 мм. СЕРЕДНЯ ЩІЛЬНІСТЬ – маса одиниці об’єму абсолютно сухого ґрунту, який взято у природному складанні, г/см 3 ПИТОМИЙ ОПІР – відношення зусилля на підрізання, обертання й тертя о робочу поверхню знарядь пласту, який обробляється (його поперечного перетину), к. Н/м 2 СТИГЛІСТЬ – готовність ґрунту до обробітку. ТВЕРДІСТЬ – властивість ґрунту в природному складенні протидіяти стисканню і розклинуванню, кг/см 2 динамічна рівновага системи «МАШИНА – ГРУНТ – РОСЛИНА»

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 2. ЗАДАЧІ ОБРОБІТКУ ГРУНТУЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 2. ЗАДАЧІ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ — зберігання і покращення родючості; — посилення кругообігу продуктів живлення рослин; — боротьба зз бур’янами; — заробка поживних решток; — зниження шкідників і хвороб; — боротьба з вітровою і водною ерозією 3. ВПЛИВ ЗНАРЯДЬ НА ГРУНТ — рихлення; — кришення; — ущільнення; — перемішування; — обертання; — вирівнювання; — гребне і боріздкоутворення

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 4. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ УЩІЛЬНЮВАННЯЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 4. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ УЩІЛЬНЮВАННЯ ГРУНТУ МАШИНАМИ І ШЛЯХИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ конструктивні технологічні агротехнічні ЗНИЖЕННЯ БУКСУВАННЯ — зниження тиску в шинах; — полугусеничний хід на МЕЗ; — додаткові грузи на колеса; — заливка води в шини на 2/3; — передній міст; — гідропідсилювач зчіпної ваги (ГСВ)- використання гусеничних тракторів або збільшення площі опори колісних тракторів; — зменшення ваги тракторів — скорочення кількості операцій; — суміщення операцій; — поліпшення технології застосування добрив і засобів захисту рослин; — зменшення буксування — дотримання сівозміни; — вибір зональної системи обробітку ґрунту; — виконання меліоратив- них робіт при зрошенні

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 5. ВИДИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 5. ВИДИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ — оранка; — безвідвальний; — оранка з грунтопоглибленням; — плоскорізний; — лущення; — дискування; — культивація; — шлейфування; — боронування; — коткування; — борозкування; — лункування; — малування; — фрезерування; — комбінований обробіток. ОСНОВНИЙ — чизельний; — консервуючий (пара-плау); — щілювання; — фрезерування ПОВЕРХНЕВИЙ

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 5. 1 ТЕХНОЛОГІЯ ДИСКУВАННЯ ІЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту 5. 1 ТЕХНОЛОГІЯ ДИСКУВАННЯ І ЛУЩЕННЯ МЕТА – знищити сходи бур’янів, зберегти вологу АГРОВИМОГИ – глибина обробітку 6… 10 ±± 1 1 см, повне підрізання бур’янів і стерні, відсутність пропусків СПОСІБ РУХУ АГРЕГАТУ – човниковий- БДТ-3, 8 — БДТ-7 — БДТ-10 МАШИНИ — ЛДГ-15 — ЛДГ-10 — ЛДГ-5 — кут атаки; — гострота кромок; — наявність чистиків; — зазор чистик – диск в межах 2… 4 мм; — горизонтальність рами. РЕГУЛЮВАННЯ — ДМТ — 4 — БДВ-6,

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЛУЩЕННЯ Показник КількістьЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЛУЩЕННЯ Показник Кількість замірів Прилад чи пристосування Спосіб заміру Глибина обробітку (відхилення від заданої – 2 см) 10 лінійка Заміряють глибину ділянки по діагоналі через 80… 100 м з поправкою на спушеність 10% Кількість непідрізаних бур’янів 3… 5 рамка 0, 5 м 2 Підраховують непідрізані бур’яни на площі 1 м 2 Гребнистість (висота гребенів не вище 4 см) 10 лінійка Вимірюють по діагоналі через 50 м Відсутність огріхів — рулетка Замірюють площі огріхів

   БДТ-7, 0   БДТ-10 БДТ-7, 0 БДТ-10 причіпна глибина обробки максимальна (2 -3 проходи) – 20 см за 1 прохід – 6… 12 см кут нахилу дисків, град. – 12, 15, 18 8, 11, 16, 20, 24 ширина захвату – 7 м 10 м агрегатується з тракторами тягового класу – 3… 5 Дискові борони Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

БДТ-7 А Продуктивність, га/год. 6, 3… 8, 4 Робоча швидкість, км/год. 9. . 12БДТ-7 А Продуктивність, га/год. 6, 3… 8, 4 Робоча швидкість, км/год. 9. . 12 Ширина захвату, м 77 Глибина обробки, см от 8 до 12 Агрегатується з трактором тягового класу 33 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

БДТ-3, 8 Продуктивність, га/год. 6, 3… 8, 4 Робоча швидкість, км/год. 6. . 12БДТ-3, 8 Продуктивність, га/год. 6, 3… 8, 4 Робоча швидкість, км/год. 6. . 12 Ширина захвату, м 3, 7… 4, 1 Глибина обробки, см до 20 Агрегатується з трактором тягового класу 33 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Дискові борони БДН-3 начіпна глибина обробки – до 10 см кут атаки дисків –Дискові борони БДН-3 начіпна глибина обробки – до 10 см кут атаки дисків – 12, 15, 18, 21, 25 ширина захвату (при куті атаки 12 ) – 3 м агрегатується з тракторами тягового класу – 1, 4 1 – начіпка; 2, 3, 4, 5 – бруси поперечний, боковий, середній і задній; 6 – дискова батарея 1 – скоба; 2 – поздовжній брус. Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Дискові борони. БД-10 - причіпна глибина обробки – до 10 см кут атаки дисківДискові борони. БД-10 — причіпна глибина обробки – до 10 см кут атаки дисків – 12, 15, 18, 21 ширина захвату – 10 м агрегатується з тракторами тягового класу – 3… 5 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

   БДВ -7   БДВ – БДВ -7 БДВ – 4, 2 причіпна глибина обробки максимальна до 20 см ширина захвату – 7 м 4, 2 м агрегатується з тракторами тягового класу – 3… 5 3 Дискові борони БДВ – 4, 2 БДВ -7 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

ДМТ-2, ДМТ-4 А, ДМТ-6 – “Деметра” причіпна глибина обробки – до 20 см конструктивнаДМТ-2, ДМТ-4 А, ДМТ-6 – “Деметра” причіпна глибина обробки – до 20 см конструктивна ширина захвату – до 2, 4 і 6 м агрегатується з тракторами тягового класу – 1, 4; 2… 3; 5 Дискові борони Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

ЛДГ-10 ЛДГ-15 ЛДГ-20 глибина обробки 4 – 10 см 35, 30, 20, 15 град.ЛДГ-10 ЛДГ-15 ЛДГ-20 глибина обробки 4 – 10 см 35, 30, 20, 15 град. 35, 30, 25 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ОРАНКИ МЕТА – рихлення,Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ОРАНКИ МЕТА – рихлення, заробка пожнивних решток і добрив АГРОВИМОГИ – глибина обробітку 22… 32 ±± 1 см, на схилах ±± 2 см; висота гребенів не більше 7 см, повна заробка рослинних решток, відхилення ширини захвату не більше 10%, куски ґрунту розміром 10 см не більше 15% — термін оранки; — глибина; — гребнистість; — ширина захвату; — кришіння пласту; — наявність огріхів. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОРАНКИ

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ОРАНКИ МАШИНИ ПЛУГИ ЯРУСНІЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ОРАНКИ МАШИНИ ПЛУГИ ЯРУСНІ — ПНЯ-3 -30/20 — ПНЯ-4 -35/30 — ПНЯ-4 -40/42 — ПНЯ-5 -35/30 — ПНЯ-6 -40/42 ПЛУГИ ОБЕРТОВІ — ППО-4 -40 — ППО-5 -40 — ППО-7 -40 — ППО-8 -40 ПЛУГИ ПОВОРОТНІ — ПНП-5 ПЛУГИ РОЗПУШУВАЧІ — ПРПВ-3 -50 — ПРПВ-5 -50 ПЛУГИ ЧИЗЕЛЬНІ — ПЧ-2, 5 — ПЧ-4, 5 ПЛУГИ-ЛУЩИЛЬНИКИ — ПЛН-5 -25; — ПЛН-10 -25 ПЛУГИ ЗВИЧАЙНІ — ПЛН-3 -35 — ПЛН-4 -35 — ПЛН-5 -35 — ПЛН-8 -45 — ПЛП-6 —

глибина обробки, см 8 – 12 конструктивна ширина захвату, м 0, 9 -1, 05глибина обробки, см 8 – 12 конструктивна ширина захвату, м 0, 9 -1, 05 1, 4 -1, 75 кількість корпусів 3 4 – 5 агрегатується з тракторами класу 1, 4 3 причіпний ПЛН-3 -35 ПЛН-5 -35 Плуги Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Плуг ПЛП-6 -35 напівначіпний глибина обробки, см 8 – 12 конструктивна ширина захвату, мПлуг ПЛП-6 -35 напівначіпний глибина обробки, см 8 – 12 конструктивна ширина захвату, м 1, 4 -2, 1 кількість корпусів 4 – 6 агрегатується з тракторами класу 3 – 4 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Плуги ярусні ПНЯ-3 -30/20 ПНЯ-4 -35/30 ПНЯ-5 -35/30 начіпний глибина обробки, см 27 30Плуги ярусні ПНЯ-3 -30/20 ПНЯ-4 -35/30 ПНЯ-5 -35/30 начіпний глибина обробки, см 27 30 30 конструктивна ширина захвату, м 0, 9 1, 4 1, 75 кількість корпусів 3 4 5 агрегатується з тракторами класу 1, 4 3 3 – 4 ПНЯ-4 -42 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Плуг навісний поворотний ПНП – 5 Продуктивність, га/год. 1, 75 – 2, 25 ШиринаПлуг навісний поворотний ПНП – 5 Продуктивність, га/год. 1, 75 – 2, 25 Ширина захвату, м 2, 25 Глибина обробки, см до 32 Робоча швидкість, км/год. 7 – 10 Агрегатування з тракторами класу 55 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ОРАНКИ звичайні корпусиЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ОРАНКИ звичайні корпуси – 5, 4… 5, 8 км/год. ; підвищена швидкість – 7… 8 км/год. ; швидкісна – 10… 11 км/год. ТИПИ КОРПУСІВ — циліндричний; — гвинтовий; — культурний; РЕЖИМИ ОРАНКИ Підвищення ШВИДКОСТІ на 1 км/год. підвищує ТЯГОВИЙ ОПІР на 2… 8% в залежності від типу ґрунту ВПЛИВ ТИПУ ТРАКТОРА НА БУКСУВАННЯ КОЛІСНИЙ пласт трав 6… 8% 3… 4% стерня 8… 12% 4… 6% оранка 12… 15% 6… 8% ГУСЕНИЧНИЙ- ярусний; — плантажний

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ОРАНКИ ОСНОВНІЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ОРАНКИ ОСНОВНІ СПОСОБИ ОРАНКИ — загінний; — беззагінно-круговий; — гладка оранка ЗАГІННИЙ – чергування загонів всклад, врозгін ПІДГОТОВКА ПОЛЯ – з поля повинні бути убрані всі сторонні предмети. Поле розбивається на загінки

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ВИКОНАННЯ ЗВАЛЬНОГО ГРЕБЕНЯ Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ВИКОНАННЯ ЗВАЛЬНОГО ГРЕБЕНЯ

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ШИРИНА ЗАГОНОК ПРИ ДОВЖИНІ ГОНАЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ШИРИНА ЗАГОНОК ПРИ ДОВЖИНІ ГОНА МАРКА ТРАКТОРА клас ДОВЖИНА ГОНА до 500 м до 900 м до 1200 м МТЗ – 80/82 1, 4 55 74 88 ДТ-75 М 3 68 89 88… 106 Т-150(К) 3 — 73… 84 94… 113 К-701 5 — 118… 133 135… 150 МАРКА ТРАКТОРА клас ШИРИНА ПОВОРОТНОЇ ПОЛОСИ МТЗ – 80/82 1, 4 7… 10 м ДТ-75 М 3 до 10 м Т-150(К) 3 К-701 5 до 25 м

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту КОМПЛЕКТУВАННЯ АГРЕГАТІВ МАРКА ТРАКТОРА класЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту КОМПЛЕКТУВАННЯ АГРЕГАТІВ МАРКА ТРАКТОРА клас Тиск в шинах (аті) передні задні Т-150 К 3 1… 1, 2 0, 8… 1, 0 К-701 5 1, 2… 1, 4 МАРКА ТРАКТОРА клас ДОВЖИНА ЛІВОГО РОЗКОСУ НАЧІПКИ МТЗ 1, 4 515 мм ДТ-75 М 3 730 мм К-701 5 875 мм КІЛЬКІСТЬ КОРПУСІВ ДТ-75 М Т-150 К 6 0 0 120 5 60 60 150 4 120 — —

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту БЕЗЗАГІННО-КРУГОВИЙ ПЕРЕВАГИ – відсутність розвальнихЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту БЕЗЗАГІННО-КРУГОВИЙ ПЕРЕВАГИ – відсутність розвальних борізд, рівна поверхня НЕДОЛІКИ – точна розбивка поля, точність оранки, весь час лівий поворот ПІДГОТОВКА ПОЛЯ – з поля повинні бути убрані всі сторонні предмети.

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Плуги оборотні ППО-4 -40 ППО-5 -40 ППО-7 -40 ППО-8 -40 ПО-4 -40 Продуктивність, га/год.Плуги оборотні ППО-4 -40 ППО-5 -40 ППО-7 -40 ППО-8 -40 ПО-4 -40 Продуктивність, га/год. 1, 92 2, 40 3, 36 3, 84 1, 1 –– 1, 4 Ширина захвату, м 1, 60 2, 00 2, 80 3, 20 1, 70 Глибина обробки, см до 35 до 35 до 30 Агрегатування з тракторами класу 2 – 3 33 4 – 5 55 33 ГЛАДКА ОРАНКА – виконується оборотними плугами Переваги – відсутність роз ’’ ємних борізд, човниковий спосіб руху, підвищення коефіцієнту робочих ходів

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Плуг оборотний ППО-7 -40 Продуктивність, га/год. 3, 36 Ширина захвату, м 2, 80 ГлибинаПлуг оборотний ППО-7 -40 Продуктивність, га/год. 3, 36 Ширина захвату, м 2, 80 Глибина обробки, см до 35 Агрегатування з тракторами класу 4 – 5 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Плуги ППН-5 -45 ППН-7 -45 Ширина захвату, м 2, 3 3, 2 Робоча швидкістьПлуги ППН-5 -45 ППН-7 -45 Ширина захвату, м 2, 3 3, 2 Робоча швидкість на основних операціях, км/год. 6… 10 Продуктивність, га/ год. робочого часу 1, 3… 2, 3 1, 9… 3, 2 Продуктивність, га/ год. експлуатаційного часу 1, 03… 1, 7 1, 44… 2, 4 Глибина обробітку, см 35 Маса плуга, кг 1700 2400 Витрати палива, кг/га 13… 22 Агрегатується з тракторами класу 55 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ГЛИБОКОГО ПЛОСКОРІЗНОГО ОБРОБІТКУ МЕТАЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ГЛИБОКОГО ПЛОСКОРІЗНОГО ОБРОБІТКУ МЕТА – глибоке рихлення зі збереженням стерні АГРОВИМОГИ 1. 1. глибина рихлення 25… 27 см. Відхилення глибини ±± 2 см; 2. 2. після проходу машин повинно залишитись не менше 80% стерні; 3. 3. поверхня поля після обробітку повинна бути вирівняною, висота валиків – не більше 5 см, а в місцях проходу стійок – до 15 см; 4. 4. Поворотні смуги обробляють після обробки поля; 5. 5. Швидкість обробітку до 8 км/год. , швидкісними – до 10 км/год. — КПГ-250 — КПГ-2 -150 — КПГ-2, 2 МАШИНИ — ГУН-4 — ОПТ-3 -5 — ЩН-5 -40 — ЩН-2 -140 — ЩП-3 -70 СПОСІБ РУХУ АГРЕГАТУ – човниковий, петльовий. РЕГУЛЮВАННЯ — — глибина обробітку регулюється положенням опорних коліс плоскорізу

КПГ-250 Продуктивність, га/год. до 2, 25 Робоча швидкість, км/год. до 9 Ширина захвату, мКПГ-250 Продуктивність, га/год. до 2, 25 Робоча швидкість, км/год. до 9 Ширина захвату, м 2, 5 Глибина обробки, см до 40 Агрегатується з тракторами класу 33 Схема робочого процесу. Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Робоча швидкість, км/год. 8… 11 Ширина захвату, м 3, 1 Глибина обробки, см доРобоча швидкість, км/год. 8… 11 Ширина захвату, м 3, 1 Глибина обробки, см до 30 Агрегатується з тракторами класу 55 КПГ-2 -150 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

КПГ-2, 2 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту КПГ-2, 2 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

ГУН-4 Продуктивність, га/год. 44 Робоча швидкість, км/год. до 10 Ширина захвату, м 4, 25ГУН-4 Продуктивність, га/год. 44 Робоча швидкість, км/год. до 10 Ширина захвату, м 4, 25 Глибина обробки, см до 30 Агрегатується з трактором тягового класу 55 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

ЩН-2 -140 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту - глибинаЩН-2 -140 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту — глибина обробітку до 50 см; — відстань між проходами агрегатів 7… 15 м у залежності від крутизни склону.

Плуги-розрихлювачі начіпні ПРПВ-3 -50 ПРПВ-5 -50 Продуктивність, га/год. 1, 0 -1, 35 1, 6Плуги-розрихлювачі начіпні ПРПВ-3 -50 ПРПВ-5 -50 Продуктивність, га/год. 1, 0 -1, 35 1, 6 – 2, 25 Ширина захвату, м 1, 50 2, 50 Глибина обробки, см 25 – 40 Агрегатування з тракторами класу Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Плуги чизельні ПЧ - 2, 5 ПЧ - 4, 5 Продуктивність, га/год. 11 33Плуги чизельні ПЧ — 2, 5 ПЧ — 4, 5 Продуктивність, га/год. 11 33 Робоча швидкість, км/год. 88 88 Ширина захвату, м 2, 0 4, 0 Глибина обробки, см 2020 4040 Агрегатування з тракторами класу 3 – 4 55 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Глибокорозпушувач Кейс 530 с, 730Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Глибокорозпушувач Кейс 530 с, 730 с, 930 с

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Глибокорозпушувач Кейс 530 с, 730Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Глибокорозпушувач Кейс 530 с, 730 с, 930 с Система Еcolo – tiger обладнана наконечниками tiger, що розроблені Case IH, з площиною вигину донизу, назад і від центру. Ця конструкція забезпечує ефект «підйому, перегортання і обертання» , який руйнує ущільненості і перевертає частки ґрунту. Це забезпечує формування відкритого, м’якого і здорового ґрунту з відмінною пористістю і рівномірним розподілом часток. Розпушує структуру ґрунту, забезпечує кращу циркуляцію повітря і вологи, всмоктування поживних речовин і створює сприятливі умови для максимальної продуктивності. Крім цього, розпушування ґрунту сприяє кращому доступу тепла до рослини, кращому всмоктуванню вологи, запобігаючи застою води у весняний період. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ количество стоек (шт. ) 5 7 9 расстояние между стойками (мм) 762 762 ширина захвата (м) 3. 8 5. 3 6. 9 диаметр (мм) 520; 572 640; 560 Тип диска вогнутый Рама Х-образная максимальная глубина рабочая (стоек) (см) 42 42 42 вес (т) 3100 3500 8743 мощность трактора (л. с. ) 280 -300 380 -425 500 -535 тип орудия прицепной

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛОСКОРІЗНОГО ОБРОБІТКУ СУЦІЛЬНАЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛОСКОРІЗНОГО ОБРОБІТКУ СУЦІЛЬНА КУЛЬТИВАЦІЯ МЕТА – рихлення, вирівнювання поверхні поля, знищення бур’янів, кришення грудок АГРОВИМОГИ 1. 1. глибина культивації 8… 12 см ±± 1 см ; ; 2. 2. висота гребенів і борізд не більше 4 см; 3. 3. Мінімальне перемішування землі; 4. 4. повне підрізання бур’янів; 5. 5. огріхи не допускаються. МАШИНИ — КПШ-20 (9; 5); КПС-4; КПСП-4; КШП-8; УСМК-5, 4; комбіновані агрегати, які включають лапи, вирівнюючі дошки і коточки РЕГУЛЮВАННЯ 1. лапи 270 і 330 мм; 2. встановлення глибини; 3. носок лапи на 2… 3 вперед при обробітку важких ґрунтів; 4. нажимні пружини ВИБІР ТРАКТОРУ — ГУСЕНИЧНИЙ (рано навесні); — КОЛІСНИЙ

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ШИРИНА ПОВОРОТНИХ СМУГ, м КІЛЬКІСТЬЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ШИРИНА ПОВОРОТНИХ СМУГ, м КІЛЬКІСТЬ КУЛЬТИВАТОРІ В Ширина загінки при довжині гону поворотна смуга 800 1000 2000 1 108 133 170 16 2 138 187 244 24 3 208 241 318 32 VV. ПОРЯДОК РОБОТИ VIVI. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ: — глибина обробітку; — підрізання бур’янів; — гребнистисть.

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Комбіновані агрегати ККП-6 “КАРДИНАЛ” Продуктивність, га/год. 4, 8 – 6, 0 Робоча швидкість,Комбіновані агрегати ККП-6 “КАРДИНАЛ” Продуктивність, га/год. 4, 8 – 6, 0 Робоча швидкість, км/год. 8 – 10 Ширина захвату, м 66 Глибина обробки, см 2 – 15 Агрегатування з тракторами класу не не менше 33 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

ККП-6 виконує за один прохід декілька операцій: - обробляє слід після проходу трактора; -ККП-6 виконує за один прохід декілька операцій: — обробляє слід після проходу трактора; — вирівнює поверхню поля; — формує насіннєве ложе оптимальної щільності на задану глибину; — подрібнює глиби тандемним катком; — знищує бур’яни на поверхні поля; — може працювати в парі з сівалкою рядкового типу. Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Продуктивність, га/год. 5, 4 Робоча швидкість, км/год. 8 – 10 Ширина захвату, м 66Продуктивність, га/год. 5, 4 Робоча швидкість, км/год. 8 – 10 Ширина захвату, м 66 Глибина обробки, см до 16 АП – 6 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

КПШ-20 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту КПШ-20 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

КПШ-9 Продуктивність, га/год. до 10 Робоча швидкість, км/год. до 10 Кількість робочих органів 99КПШ-9 Продуктивність, га/год. до 10 Робоча швидкість, км/год. до 10 Кількість робочих органів 99 Ширина захвату, м 1010 Глибина обробки, см от 7 до 18 Агрегатується з трактором тягового класу 5… 6 Застосовується в степових районах з недостатнім і нестійким зволоженням і ґрунтами, схильними до вітрової ерозії, при ухилах поверхні поля не більш 8°, при вологості ґрунту в межах 12 -25% і твердості не більше 2, 5 МПа. Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Продуктивність, га/год. до 4, 4 Робоча швидкість, км/год. до 10 Кількість робочих органів 55Продуктивність, га/год. до 4, 4 Робоча швидкість, км/год. до 10 Кількість робочих органів 55 Ширина захвату, м 4, 4 Ширина захвату робочого органу, мм 970970 Глибина обробки, см от 7 до 18 Агрегатується з трактором тягового класу 3… 4 КПШ-5 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

КПСКПС -4 -4 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту КПСКПС -4 -4 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

КГСКГС -8 М-8 М Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Продуктивність:КГСКГС -8 М-8 М Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Продуктивність: — основного часу, га/год. до 0, 6 — експлуатаційного часу, га/год. 5, 0 Ширина захвату загальна (схема 2+4+2), м 8, 0 Робоча швидкість, км/год. до 10, 0 Число робочих органів (лап), шт. 23 Глибина обробки, мм 160 —

КПС-4 ПП культиватор причіпний підсилений Продуктивність, га/год. 44 Робоча швидкість, км/год. 10… 12 ШиринаКПС-4 ПП культиватор причіпний підсилений Продуктивність, га/год. 44 Робоча швидкість, км/год. 10… 12 Ширина захвату, м 44 Глибина обробки, см от 5 до 12 Агрегатується з трактором тягового класу 1 х 1, 4… 2 2 х 3 (СК-8) 4 х 5 (СП-16 А)Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

КПС-8 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту КПС-8 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

КПСН-4 П Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту КПСН-4 П Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

КПКП Э-3, 8 Продуктивність, га/год. 2, 3… 3, 5 Робоча швидкість, км/год. 7… 9КПКП Э-3, 8 Продуктивність, га/год. 2, 3… 3, 5 Робоча швидкість, км/год. 7… 9 Ширина захвату, м 3, 95 Глибина обробки, см 8… 16 Агрегатується з трактором тягового класу 1 х 1, 4 2 х 3 4 х 5 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

КПКП Э-6 Н Продуктивність, га/год. до 6 Робоча швидкість, км/год. до 10 Ширина захвату,КПКП Э-6 Н Продуктивність, га/год. до 6 Робоча швидкість, км/год. до 10 Ширина захвату, м 66 Глибина обробки, см 8… 16 Агрегатується з трактором тягового класу 33 КПКП Э-6 П Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Міжрядний просапний культиватор з підживленням УСМК-5, 4 Лекція 2. Технологія і машини дляМіжрядний просапний культиватор з підживленням УСМК-5, 4 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

МРН-8, 4 мотига ротаційна Робоча швидкість, км/год. 10… 15 Ширина захвату, м 8, 4МРН-8, 4 мотига ротаційна Робоча швидкість, км/год. 10… 15 Ширина захвату, м 8, 4 Агрегатується з трактором тягового класу 2… 1, 4 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту БОРОНУВАННЯ МЕТА – – знищитиЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту БОРОНУВАННЯ МЕТА – – знищити сходи бур’янів, зберегти вологу, вирівняти поверхню АГРОВИМОГИ – глибина ходу борін 5… 7 см ±± 1 см; — швидкість руху — при вирівнюванні – до 8 км/год. ; — до сходів – до 5 км/год. ; — після сходів – 4… 5 км/год. СПОСІБ РУХУ АГРЕГАТУ – безпетльовий- БЗТС-1, 0 + СГ-21; — БЗТС-1, 0 + С-11 У (СП-11); — БЗСС-1, 0 — 3 БП-0, 6; МАШИНИ — тип борони; — глибина ходу; — приєднання борони до зчіпки (борони повинні встановлюватись без перекосу)РЕГУЛЮВАННЯ — ЗОР-0, 7 — БИГ-3 А — ЗБР-

Борони зубові БЗСС-1, 0 БЗТС-1, 0 Продуктивність, га/год. 1, 2 Робоча швидкість, км/год. неБорони зубові БЗСС-1, 0 БЗТС-1, 0 Продуктивність, га/год. 1, 2 Робоча швидкість, км/год. не не більше 12 12 Ширина захвату, м 0, 95 Глибина обробки, см 6 -86 -8 Навантаження, кг/зуб 1, 75 2, 1 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Борони зубові 3 -БП-0, 6 ЗОР-0, 7 (райборінка) Продуктивність, га/год. 1, 24 1, 4Борони зубові 3 -БП-0, 6 ЗОР-0, 7 (райборінка) Продуктивність, га/год. 1, 24 1, 4 Робоча швидкість, км/год. до 7 до 8 Ширина захвату, м 1, 77 2, 21 Глибина обробки, см 5 – 6 2 – 4 Маса, кг 5050 3737 Навантаження, кг/зуб 0, 83 0, 61 Агрегатування з тракторами класу 0, 6 – 1, 4 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Борона голчаста БИГ-3 А Продуктивність, га/год. 6, 2 (3) 13, 5 (5) 19, 5Борона голчаста БИГ-3 А Продуктивність, га/год. 6, 2 (3) 13, 5 (5) 19, 5 (5) Робоча швидкість, км/год. 6, 8 99 1313 Ширина захвату, м 33 Глибина обробки, см 4 – 11 Агрегатування з тракторами класу 3 – 5 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Борони зубові ЗБР-24 Продуктивність, га/год. 2222 Робоча швидкість, км/год. 1212 Ширина захвату, м 2424Борони зубові ЗБР-24 Продуктивність, га/год. 2222 Робоча швидкість, км/год. 1212 Ширина захвату, м 2424 Глибина обробки, см Агрегатування з тракторами класу 33 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту КОТКУВАННЯ МЕТА – вирівнювання іЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту КОТКУВАННЯ МЕТА – вирівнювання і ущільнення поверхні поля АГРОВИМОГИ – ґрунт повинен бути ущільнений рівномірно, щільність ґрунту 0, 9… 1, 1 г/см 33 ; ; –– грудочок розміром до 10 мм, 80… 100% СПОСІБ РУХУ АГРЕГАТУ – човниковий і безпетльовий- 3 ККШ-6 + СГ-21; — 3 ККН-2, 8 + С-11; — К-6; — К-10; — КПП-3; — ККП-6; МАШИНИ — 3 КВГ-1, 4 + СГ-21; — КВГ-3; — КВГ-2,

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Ширина захвату, м 6, 1 Робоча швидкість, км/год. до 13 Агрегатування з тракторами. КоткиШирина захвату, м 6, 1 Робоча швидкість, км/год. до 13 Агрегатування з тракторами. Котки ККШ-6 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Ширина захвату, м 66 Продуктивність, га/год. 4, 8 Робоча швидкість, км/год. 1010 Агрегатування зШирина захвату, м 66 Продуктивність, га/год. 4, 8 Робоча швидкість, км/год. 1010 Агрегатування з тракторами класу 1, 4 Котки К-6 К-6 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Ширина захвату, м 1010 Продуктивність, га/год. не менше 8 Робоча швидкість, км/год. 1010 Секцій,Ширина захвату, м 1010 Продуктивність, га/год. не менше 8 Робоча швидкість, км/год. 1010 Секцій, шт. 55 Агрегатування з тракторами класу 33 Котки К-10 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Ширина захвату, м 33 Продуктивність, га/год. до 2 Агрегатування з тракторами класу 1, 4…Ширина захвату, м 33 Продуктивність, га/год. до 2 Агрегатування з тракторами класу 1, 4… 2 Котки КВГ-3 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ШЛЕЙФУВАННЯ МЕТА – вирівнятиЛекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту ТЕХНОЛОГІЯ ШЛЕЙФУВАННЯ МЕТА – вирівняти поверхню поля, подрібнити грудочки АГРОВИМОГИ СПОСІБ РУХУ АГРЕГАТУ – човниковий- ШБ-2, 5; волокуші; вирівнювачі МАШИНИ — нахил вирівнюючої дошки РЕГУЛЮВАННЯ — вирівнюють навесні, як тільки наступає фізична спілість ґрунту; — зразу вирівнюють звальні гребені і розвальні борозни, потім – весь масив; — поверхня повинна бути рівною; — глибина гребенів та впадин не повинна перевищувати 2 см; — висота валиків після суміжних проходів – не більше 4 см; — перекриття суміжних проходів – не менше 50 см; — не допускаються пропуски всередині агрегату і між суміжними проходами, згружування ґрунту, оголення його нижніх слоїв

Шлейф-борона ШБ-2, 5 Продуктивність, га/год. 1, 8 Робоча швидкість, км/год. до 7 Ширина захвату,Шлейф-борона ШБ-2, 5 Продуктивність, га/год. 1, 8 Робоча швидкість, км/год. до 7 Ширина захвату, м 2, 5 Глибина обробки, см Агрегатування з тракторами класу 1, 4 – 3 Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Волокуша-вирівнювач ґрунту: 1 - трактор;Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Волокуша-вирівнювач ґрунту: 1 — трактор; 2 – зчіпка СП-11; 3 — причіпний пристрій; 4 – планувальник-вирівнювач

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту - лущення; - Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту — лущення; — дискування; — культивація; — шлейфування; — боронування; — коткування; — борозкування; — лункування; — малування; — фрезерування; — комбінований обробіток. ПОВЕРХНЕВИЙ

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту

Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту Лекція 2. Технологія і машини для обробітку ґрунту