Скачать презентацию Disaster Preparation Recovery Solutions and Messaging Backup Restore Exchange server Скачать презентацию Disaster Preparation Recovery Solutions and Messaging Backup Restore Exchange server

2d296f1d3fedac708e82e9006f0fa6bc.ppt

  • Количество слайдов: 15

Disaster Preparation/Recovery Solutions and Messaging Backup/Restore Exchange server 2003 Disaster Preparation/Recovery Solutions and Messaging Backup/Restore Exchange server 2003

Bakgrunn for Oppgave Jeg fikk kontakt med den Indonesiske ambassade slik at jeg kunne Bakgrunn for Oppgave Jeg fikk kontakt med den Indonesiske ambassade slik at jeg kunne utføre en hovedprosjektoppgave der. Ambassaden innkalte meg for å undersøke deres Exchange server. Uforutsette hendelser inntraff som gjorde at den Indonesiske ambassade ikke lenger var min oppgavestiller. Stein Meisingseth mente at oppgaven fortsatt var aktuell og ga meg formuleringen for oppgaven: n Krisehåndtering angående Exchange Server 2003. Sikkerhetskopiering og gjenopprettingsløsninger for Exchange Server 2003. n

Definisjon av Oppgave Bedrifter og organisasjoner er avhengige av e-post. På grunn av denne Definisjon av Oppgave Bedrifter og organisasjoner er avhengige av e-post. På grunn av denne avhengigheten er det viktig å stille dette spørsmålet: n Hva slags tiltak kan bli gjort hvis noe uforutsett finner sted som gjør at e-post kommunikasjonen stanser? Som for eksempel ved: • Virusangrep. • DDo. S angrep (Distributed Denial of Service). • Hardware krasj. • Brukere sletter e-post ved feiltakelse • Etc.

Løsning: Løsningen for dette problemet kan være: • Definisjon av en krisehåndteringsplan • Sikkerhetskopiering Løsning: Løsningen for dette problemet kan være: • Definisjon av en krisehåndteringsplan • Sikkerhetskopiering av e-post • Gjenoppretting av e-post Hvis definisjonen om en krisehåndteringsplan og sikkerhetskopiering har blitt foretatt før krisen har funnet sted kan bedriften unngå store problemer ved å sørge for gjenoppretting og bedriften kan dermed raskt komme tilbake til normal stand.

Krisehåndteringsplan En bedrift er avhengig av å ha en slik plan, men hva innebærer Krisehåndteringsplan En bedrift er avhengig av å ha en slik plan, men hva innebærer et krisehåndteringsplan? • Krisehåndteringsplan skal beskrive og gi opplysninger om bedriftens rutiner før man kan implementere og sette i gang prosessen med sikkerhetskopiering og gjenopprettingsløsninger.

Krisehåndteringsplan n Krisehåndteringsplan skal skildre hva som skal prioriteres og deretter dokumenteres: n n Krisehåndteringsplan n Krisehåndteringsplan skal skildre hva som skal prioriteres og deretter dokumenteres: n n n n Rask sikkerhetskopiering eller rask gjenoppretting? Hvilken type sikkerhetskopierings skal brukes? Hva slags data skal sikkerhetskopieres og viktigheten av disse data? Hvor lang tid skal bli brukt for dette? Hva slags media typer skal bli brukt? Hvor stor er størrelsen på dataen som skal sikkerhetskopieres? etc…. .

Sikkerhetskopiering Etter at bedriften har funnet ut hva som skal gjøres under en krisesituasjon, Sikkerhetskopiering Etter at bedriften har funnet ut hva som skal gjøres under en krisesituasjon, starter selve prosessen med å finne ut hvilket metoder som skal brukes for å oppnå den tilgjengeligheten som bedriften ønsker. Denne prosessen er avhengig av størrelsen til bedriften og er essensiell under en krise siden en god kopi av data er det som avgjør om bedriften står på bena eller ikke.

Sikkerhetskopiering Hva er sikkerhetskopiering? n n n Online/offline sikkerhetskopiering. Full/Modifisert/Differentiell/Speilet sikkerhetskopiering. Lokal server basert/ Sikkerhetskopiering Hva er sikkerhetskopiering? n n n Online/offline sikkerhetskopiering. Full/Modifisert/Differentiell/Speilet sikkerhetskopiering. Lokal server basert/ LAN og NAS basert/ SAN basert sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

Gjenoppretting Det er mange strategier for gjenoppretting. Det handler ikke bare om å gjenoppbygge Gjenoppretting Det er mange strategier for gjenoppretting. Det handler ikke bare om å gjenoppbygge hele serveren på nytt igjen, men å tenke på de ulike måter å gjenvinne informasjon som har blitt borte på grunn av korrupte data eller at e-post har forsvunnet.

Praktisk oppgaveløsning: • 1 servermaskin for utprøvning og bruk for å løse oppgaven. • Praktisk oppgaveløsning: • 1 servermaskin for utprøvning og bruk for å løse oppgaven. • 2 klientmaskiner • Windows 2003 server • Exchange server 2003

Praktisk oppgaveløsning: • Installasjon av Windows 2003 server. n Patching/oppdatering • Installasjon av Exchange Praktisk oppgaveløsning: • Installasjon av Windows 2003 server. n Patching/oppdatering • Installasjon av Exchange 2003 server. n n n Installering av Active Directory Installering av DNS server Installering av Internet Information Service (IIS) • Konfigurering av Exchange 2003 server. n n n Konfigurere DNS server og sikkerhet Sikring av Exchange server Installasjon og konfigurering av Exchange Intelligent Message Filter Brukerkonfigurasjoner Global Sikring av brukere

Praktisk oppgaveløsning: Sikkerhetskopiering (Backup): - Online Backup: n n n Full Online sikkerhetskopiering av Praktisk oppgaveløsning: Sikkerhetskopiering (Backup): - Online Backup: n n n Full Online sikkerhetskopiering av Storage Group Sette istand Volume Shadow Copy service Gjenskape Index informasjon Sikkerhetskopiering ved bruk av Windows Backup Advanced Mode Sikkerhetskopiering ved bruk av Automated System Recovery Sikkerhetskopiering av System State Data

Praktisk oppgaveløsning: n Gjenoppretting (Restore/recovery): n n Full server gjenoppretting ved bruk av System Praktisk oppgaveløsning: n Gjenoppretting (Restore/recovery): n n Full server gjenoppretting ved bruk av System State Restore Gjenoppretting av Exchange server applikasjon og data Exchange databasefil gjenoppretting Gjenoppretting av database korrupsjon • • • n n n Flytte e-post bokser til en annen server Trekke ut mail fra en korrupt mailbox Bruk av verktøy (Exmerge/ISINTEG/ESEUTIL) Gjenoppretting av e-post Gjenoppretting av Mailbox store fra en sikkerhetskopi Gjenopprette mailbox

Praktisk oppgaveløsning: Det var litt begrenset over hva jeg kunne gjøre siden jeg hadde Praktisk oppgaveløsning: Det var litt begrenset over hva jeg kunne gjøre siden jeg hadde bare en server å prøve meg ut på. Denne oppgaven er ment for små til mellomstore bedrifter og på grunn av dette ble SAN løsning ikke prøvd ut.

Konklusjon Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data må være designet basert på behovet til bedriften. Konklusjon Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data må være designet basert på behovet til bedriften. En løsning passer ikke for alle, derfor er det viktig for bedriften å gå gjennom de steg som må til for å korte ned tiden når en krise har oppstått.