Скачать презентацию Директорія Української Народної Республіки Отримавши владу Директорія Скачать презентацию Директорія Української Народної Республіки Отримавши владу Директорія

Директория.ppt

  • Количество слайдов: 9

Директорія Української Народної Республіки Директорія Української Народної Республіки

Отримавши владу, Директорія зосередила свої зусилля на розв’язанні таких основних проблем • втілення у Отримавши владу, Директорія зосередила свої зусилля на розв’язанні таких основних проблем • втілення у життя ідеї трудових рад як державного ладу УНР; • підготовка і проведення Трудового конгресу – вищого законодавчого органу України, якому Директорія мала скласти свої повноваження; • вирішення земельного питання шляхом ліквідації приватної власності на землю (закон УНР від 8 січня 1919 р. ); • релігійна ситуація – становище церкви в УНР (закон з 1 січня 1919 р. про створення Української автокефальної православної церкви); • грошова реформа і введення гривні (закон від 6 січня); • об’єднання ЗУНР і УНР (акт Соборності України 22 січня).

Чимало уваги приділяла Директорія і культурній політиці • засновано Державну школу кобзарів, • тривала Чимало уваги приділяла Директорія і культурній політиці • засновано Державну школу кобзарів, • тривала робота над створенням Національного музею, • ініційовано державний догляд за могилою Шевченка, • ухвалено постанови про реформу школи, • спостерігалася активізація розвитку та популяризація української культури і мистецтва, • охорона історичних пам’яток тощо. • У зовнішньополітичній діяльності Директорія продовжила традиції Центральної Ради, • налагоджуючи стосунки з різними країнами, намагаючись підвищити авторитет України на міжнародній арені.

Зовнішня політика • Директорії вдалося досягнути розширення міжнародних зв'язків УНР. Україну визнали Угорщина, Чехословаччина, Зовнішня політика • Директорії вдалося досягнути розширення міжнародних зв'язків УНР. Україну визнали Угорщина, Чехословаччина, Голландія, Ватикан, Італія і ряд інших держав. Але їй не вдалося налагодити нормальних стосунків з країнами, від яких залежала доля УНР: радянською Росією, державами Антанти та Польщею.

Внутрішня політика • Відразу після зайняття Києва (14 грудня 1918 року) Директорія оприлюднила ряд Внутрішня політика • Відразу після зайняття Києва (14 грудня 1918 року) Директорія оприлюднила ряд свідоцтв, спрямованих проти поміщиків і буржуазії. Була прийнята постанова про негайне звільнення всіх призначених при гетьмані чиновників. • Уряд мав намір позбавити промислову й аграрну буржуазію виборчих прав. Владу на місцях передбачалося передати Трудовим радам селян, робітників та трудової інтелігенції.

 • Отже, Приходу Директорії до влади сприяли народна підтримка, швидке формування численної армії, • Отже, Приходу Директорії до влади сприяли народна підтримка, швидке формування численної армії, авторитетні та впливові лідери, вдало обраний момент для повстання. Суть політики Директорії полягала в затвердженні в Україні національного варіанту радянської влади без крайностей більшовицького максималізму.

 • Економічний курс директорії не відзначався послідовністю, особливо у початковий період діяльності. Це • Економічний курс директорії не відзначався послідовністю, особливо у початковий період діяльності. Це передусім виявилося у розробці аграрної політики. • Недалекоглядна, суперечлива внутрішня політика; • відсутність моделі державотворення, яка б відповідала тогочасним реаліям; • протистояння політичних лідерів;

 • катастрофічно слабіюча армія; • міжнародна ізоляція; • втрата контролю за розвитком подій • катастрофічно слабіюча армія; • міжнародна ізоляція; • втрата контролю за розвитком подій були тими слабкими сторонами Директорії, які не дали змоги їй надовго втриматися при владі та утвердити незалежну УНР

Дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу!