Скачать презентацию ДИПЛОМНА РОБОТА Дослідження моделі тракту синхронізації приймачів цифрової Скачать презентацию ДИПЛОМНА РОБОТА Дослідження моделі тракту синхронізації приймачів цифрової

9 - Скрипченко.pptx

  • Количество слайдов: 13

ДИПЛОМНА РОБОТА Дослідження моделі тракту синхронізації приймачів цифрової системи зв'язку На тему: ДИПЛОМНА РОБОТА Дослідження моделі тракту синхронізації приймачів цифрової системи зв'язку На тему:

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Метою даної дипломної роботи є дослідження моделі тракту синхронізації приймачів МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Метою даної дипломної роботи є дослідження моделі тракту синхронізації приймачів цифрової системи зв'язку. За для досягнення поставленої мети у роботі необхідно виконати низку завдань таких як: дослідити елементи систем цифрового зв’язку; навести структуру систем цифрового зв’язку; визначити пропускну здатність систем зв'язку; вивчити цифрові види модуляції, їх спектральну та енергетичну; ефективність описати передавальну та приймальну частини систем цифрового зв'язку; охарактеризувати основні принципи синхронізації приймачів цифрової системи зв'язку; навести систему фазової автопідлаштування частоти; дослідити моделі тракту синхронізації приймачів цифрової системи зв'язку; побудувати моделі тракту синхронізації приймачів цифрової системи зв'язку; провести узагальнення та аналіз результатів проектування.

НАУКОВА НОВИЗНА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Наукова новизна отриманих результатів. запропоновано комплексне рішення синхронізації приймчів НАУКОВА НОВИЗНА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Наукова новизна отриманих результатів. запропоновано комплексне рішення синхронізації приймчів цифрової системи зв’язку; наведено модель тракту синхронізації приймчів цифрової системи зв’язку; методи проектування моделі тракту синхронізації приймачів цифрової системи зв’язку: побудова моделі тракту синхронізації приймачів цифрової системи зв’язку та формування приймальної частини для її подальшого аналізу й прогнозу. Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи можуть бути використані при викладенні дисципліни «Радіозв’язок та радіотехніка» розробці та дослідженні моделі тракту синхронізації приймачів цифрової системи зв’язку.

1 ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ЗВ'ЯЗКУ Основні елементи цифрової системи зв'язку в загальному вигляді показані 1 ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ЗВ'ЯЗКУ Основні елементи цифрової системи зв'язку в загальному вигляді показані на рисунку

 З виходу кодера джерела дані надходять на передавач цифрової системи зв'язку, в якому З виходу кодера джерела дані надходять на передавач цифрової системи зв'язку, в якому виконується канальне кодування даних і цифрова модуляція. Процедура канального кодування полягає в додаванні деякої надмірності в цифрову послідовність даних джерела інформації. На стороні приймача цифрової системи зв'язку надмірність може бути використана для виявлення та виправлення помилок в прийнятих даних. Найпростішим прикладом канального кодування є передача одних і тих же даних декілька разів, в цьому випадку на приймальній стороні рішення приймається за допомогою мажоритарної системи (за принципом більшості). У деяких випадках передавальна система містить додатковий блок кодування, в якому виконується шифрування переданих. Під шифруванням розуміються операції перетворення інформації з відкритої в закриту і назад з метою обмеження доступу до переданої інформації при передачі по відкритих каналах зв'язку.

2 СИНХРОНІЗАЦІЯ ПРИЙМАЧІВ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ Більшість сучасних цифрових систем радіозв'язку мають кілька систем 2 СИНХРОНІЗАЦІЯ ПРИЙМАЧІВ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ Більшість сучасних цифрових систем радіозв'язку мають кілька систем синхронізації, які розташовуються на приймальні частини радіосистеми. Серед них виділяють: системи синхронізації по частоті несучої (ССН); системи тактової синхронізації (СТС); системи мовної синхронізації (СМС); системи кадрової синхронізації (СКС). У першу чергу виконується синхронізація по несучій частоті, потім по тактовій частоті, по мовній частоті і по кадровій частоті. Для кожної системи синхронізації виділяють два режими роботи: режим входження в синхронізм (режим пошуку); режим стеження. У режимі входження в синхронізм здійснюється пошук і виявлення сигналу, груба оцінка його невідомих параметрів. Після чого система захоплює сигнал і переходить в режим стеження, в якому здійснюється точна оцінка невідомих параметрів прийнятого сигналу. Перехід в синхронний режим може здійснюватися за допомогою інформації, що передається на початку сеансу зв'язку або по самому інформаційного сигналу.

3 ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ТРАКТУ СИНХРОНІЗАЦІЇ ПРИЙМАЧІВ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ Структурна схема синхронізованої системи зв'язку 3 ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ТРАКТУ СИНХРОНІЗАЦІЇ ПРИЙМАЧІВ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ Структурна схема синхронізованої системи зв'язку

 Модель прийомо-передатчика в Simulink У загальному випадку погіршення роботи системи передачі даних, викликане Модель прийомо-передатчика в Simulink У загальному випадку погіршення роботи системи передачі даних, викликане помилками синхронізації, залежить від обраного виду модуляції. Для визначення ступеня впливу помилок синхронізації шкал часу приймача і передавача цифрової системи зв'язку були реалізовані відповідні моделі в програмі Simulink

 Для підтвердження результатів теоретичних розрахунків і моделювання був поставлений експеримент. На рисунку показана Для підтвердження результатів теоретичних розрахунків і моделювання був поставлений експеримент. На рисунку показана структурна схема експериментальної установки.

 Необхідні умови по відносній помилці синхронізації тимчасових шкал приймача і передавача і відносини Необхідні умови по відносній помилці синхронізації тимчасових шкал приймача і передавача і відносини сигнал / шум для підтримки ймовірності символьної помилки на заданому рівні (модуляція КАМ 16)

 У таблицю зведені втрати в каналі зв'язку для різних швидкостей передачі даних при У таблицю зведені втрати в каналі зв'язку для різних швидкостей передачі даних при помилці синхронізації тимчасових шкал 20 нс для модуляції КАМ 16 і заданої ймовірності символьної помилки 10 -5. Як видно з таблиці, сучасні радіонавігаційні системи здатні забезпечити синхронність роботи високошвидкісних цифрових систем передачі даних прийнятному рівні втрат.

ВИСНОВОК Викладено основи систем цифрового зв’язку, їхня структура, пропускна здатність, визначено передачу даних в ВИСНОВОК Викладено основи систем цифрового зв’язку, їхня структура, пропускна здатність, визначено передачу даних в каналі з обмеженою смугою, наведено цифрові види модуляції, їх спектральна та енергетична ефективність, зазначено передавальну частину систем цифрового зв’язку, описано поняття, систему та сутність калану зв’язку, проаналізовано приймальну частину систем цифрового зв’язку. Відповідно до методики, запропонованої у другому розділі згідно наукової літератури і математичного пакету Mathcad 8. 0, розроблено модель тракту синхронізації приймачів цифрової системи зв'язку, що дозволяє оперативно дослідити синхронізацію приймачів системи зв’язку

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!! ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!