Скачать презентацию Digitalizace knihovních fondů praktické postupy Martin Lhoták Скачать презентацию Digitalizace knihovních fondů praktické postupy Martin Lhoták

b5b0436261dbdb97741092888dda4aad.ppt

  • Количество слайдов: 26

Digitalizace knihovních fondů – praktické postupy Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i. Digitalizace knihovních fondů – praktické postupy Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i. KNIHOVNY. CZ, 21. června 2007, Olomouc 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV

Obsah n Digitalizace – „in house“ nebo dodavatelsky n Technické vybavení n Dodavatelské firmy Obsah n Digitalizace – „in house“ nebo dodavatelsky n Technické vybavení n Dodavatelské firmy n Financování n Digitalizační centrum Knihovny AV ČR 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 2

„In house“ nebo dodavatelsky „In house“ n Výhody - možnost kontinuální digitalizace většího množství „In house“ nebo dodavatelsky „In house“ n Výhody - možnost kontinuální digitalizace většího množství dok. - při digitalizaci velkého množství dokumentů (milióny stran) a při efektivním workflow je možné dosáhnout poměrně nízkých nákladů na 1 stranu n Nevýhody - vysoké náklady na pořízení - stálé náklady na zaměstnance - zajištění stálého přísunu materiálu pro efektivní využití - hůře se shání grantová podpora na produkci 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 3

„In house“ nebo dodavatelsky Dodavatelsky n Výhody - minimální pracnost – „pouze“ příprava dokumentů „In house“ nebo dodavatelsky Dodavatelsky n Výhody - minimální pracnost – „pouze“ příprava dokumentů - není nutné rozšiřovat personální obsazení - dodržování standardů je na dodavateli - výsledky velmi rychle k dispozici - při omezenějším počtu financí většinou nejefektivnější postup pro optimální cenu za stranu - dotační programy se většinou orientují na služby n Nevýhody - při velmi vysokém počtu dokumentů může být ekonomicky méně výhodný než vlastní pracoviště 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 4

Technické vybavení n Skenery: - Zeutschel (http: //www. zeutschel. com/) - i 2 s Technické vybavení n Skenery: - Zeutschel (http: //www. zeutschel. com/) - i 2 s Digibook (http: //www. i 2 s-bookscanner. com/) - Bookeye (http: //www. imageware. de/) - Pro. Serv (http: //www. proservgmbh. de/) - Konica Minolta (http: //www. lason. com/book_scanners. asp) 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 5

Technické vybavení n Software: - Grafické zpracování - Pořízení metadat - OCR - Zálohování, Technické vybavení n Software: - Grafické zpracování - Pořízení metadat - OCR - Zálohování, archivace - Zpřístupnění 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 6

Technické vybavení n Další hardware: - servery na zpracování a zpřístupnění - pracovní stanice Technické vybavení n Další hardware: - servery na zpracování a zpřístupnění - pracovní stanice - páskové zálohovací mechaniky - datové úložiště + dostatečné prostory, trezor pro vzácné tisky, kvalitní protipožární zabezpečení, . . . 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 7

Dodavatelé n Periodika, monografie: - Elsyst Engineering - Ampaco ČR - Knihovna AV ČR Dodavatelé n Periodika, monografie: - Elsyst Engineering - Ampaco ČR - Knihovna AV ČR n Staré tisky - AIP Beroun - Knihovna AV ČR 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 8

Financování n Periodika, monografie: - MK ČR - VISK 7 Kramerius (30% spoluúčast) - Financování n Periodika, monografie: - MK ČR - VISK 7 Kramerius (30% spoluúčast) - Norské fondy (NK ČR, MKP) n Staré tisky - MK ČR - VISK 6 Memoriae Mundi (30%) 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 9

Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Vznik a účel - od 1. 1. 2004 Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Vznik a účel - od 1. 1. 2004 - počáteční náklady na SW a HW cca 5. 000 Kč - digitalizace dokumentů poškozených povodní 2002 - digitalizace publikací vydávaných v působnosti AV ČR - vytvoření Digitální knihovny AV ČR (http: \kramerius. lib. cas. cz) - 760 000 stran zpřístupněno v systému Kramerius - digitalizováno > 1, 5 miliónu stran časopisů AV ČR - poskytování služeb ostatním institucím - http: \digit. lib. cas. cz 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 10

Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Vybavení - skenery - 1 x bar. knižní Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Vybavení - skenery - 1 x bar. knižní skener Digibook RGB 10000 (A 1 – 350 DPI, A 5 - 800 DPI, barva 24 bit) - 2 x čb knižní skener Zeutschel OS 7000 (A 2, 600 DPI, 256 stupňů šedi) - 1 x bar. skener na volné listy Panasonic KV-S 1025 C (A 4, 600 DPI, barva 24 bit) 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 11

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 12 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 12

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 13 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 13

Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Vybavení – software Grafické úpravy - Book Restorer, Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Vybavení – software Grafické úpravy - Book Restorer, i 2 S - Irfan. View, Irfan Skiljan OCR - Fine Reader, ABBY Metadata - Sirius, Elsyst Engineering Zpřístupnění - Kramerius, Qbizm 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 14

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 15 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 15

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 16 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 16

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 17 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 17

ret@ujv. cz 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV [email protected] cz 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 18

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 19 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 19

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 20 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 20

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 21 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 21

Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Služby Digitalizace – periodika, monografie, staré tisky Grafické Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Služby Digitalizace – periodika, monografie, staré tisky Grafické úpravy – vyrovnání, ořez, binarizace, . . . OCR – plné texty Metadata – VISK 7, VISK 6 Zpřístupnění - Kramerius Kompatibilita s formáty NK ČR (VISK). http: //digit. lib. cas. cz 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 22

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 23 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 23

Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Výrazné slevy z ceníku, při velkém počtu dokumentů Digitalizační centrum Knihovny AV ČR n Výrazné slevy z ceníku, při velkém počtu dokumentů A 4 300 DPI 16 bit < 2 Kč – vázané A 4 300 DPI 16 bit < 1 Kč – volné listy n Dokumenty zpracované v DC KNAV pro Digitální knihovnu AV ČR k dispozici za 30% ceny obvyklé ve VISK 7. 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 24

21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 25 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 25

Děkuji za pozornost! Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i. lhotak@lib. cas. cz Děkuji za pozornost! Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i. [email protected] cas. cz http: //www. lib. cas. cz http: //digit. lib. cas. cz Tato prezentace byla vytvořena v souvislosti řešením projektu Digitální knihovna AV ČR 1 ET 200830526 programu GA AV ČR Informační společnost (2005– 2009) 21. června 2007 Digitalizace knihovních fondů - praktické postupy, Martin Lhoták, KNAV 26