Скачать презентацию Đị a dư Tân Ước Dr Rick Griffith Скачать презентацию Đị a dư Tân Ước Dr Rick Griffith

d48af571a7eb7f1e759d8303cff9001f.ppt

  • Количество слайдов: 28

Đị a dư Tân Ước Dr Rick Griffith • Singapore Bible College • biblestudydownloads. Đị a dư Tân Ước Dr Rick Griffith • Singapore Bible College • biblestudydownloads. com

Mesopotami Tigrơ Ơphơrát Vịnh Ba-Tư 21 Mesopotami Tigrơ Ơphơrát Vịnh Ba-Tư 21

Vùng Cận Đông Cổ Israel Ai câp I-rắc 21 Vùng Cận Đông Cổ Israel Ai câp I-rắc 21

36 Sông, Hồ xứ Y-sơ-ra-ên NT: Biể Ki C. Ư: Biểnn. Galilê nê rết 36 Sông, Hồ xứ Y-sơ-ra-ên NT: Biể Ki C. Ư: Biểnn. Galilê nê rết 105 km. (65 mi. ) Biển Lớn 215 km. (135 mi. ) Sông Giôđanh Biển Chết Nahal Senir, one of the sources of the Jordan River

Hồ Galile (bờ phía Bắc nhìn sang hướng đông) Hồ Galile (bờ phía Bắc nhìn sang hướng đông)

Hồ Galile (bờ Nam nhìn hướng đông) Hồ Galile (bờ Nam nhìn hướng đông)

Núi non ở Israel Hẹtmôn Cạtmên Thabô Ghinhbôa Ôlive Nêbô Hôrơ 36 Núi non ở Israel Hẹtmôn Cạtmên Thabô Ghinhbôa Ôlive Nêbô Hôrơ 36

Từng Khu vực ở Israel (C. Ư. ) 40 Basan Galilê Israel Galaát G Từng Khu vực ở Israel (C. Ư. ) 40 Basan Galilê Israel Galaát G Ammôn A Giuđa M Môáp Ê Eđôm

Từng Khu vực ở Israel (T. Ư. ) 40 Galilê Samari Batanêa Đêcabôlơ Phêrê Từng Khu vực ở Israel (T. Ư. ) 40 Galilê Samari Batanêa Đêcabôlơ Phêrê Giuđê Iđumê Arabia

Vị trí Chiến lược của Israel Suy Gẫm: Chúa đặt bạn vào vị trí Vị trí Chiến lược của Israel Suy Gẫm: Chúa đặt bạn vào vị trí chiến lược nào cho mục đích của Ngài? 34

Phía Trái Tây & Bắc Di chuyển thời Y-sơ-ra-ên cổ Phía Phải 36 Đông Phía Trái Tây & Bắc Di chuyển thời Y-sơ-ra-ên cổ Phía Phải 36 Đông & Nam

Phía Trái Nông dân Đất Mật Đời sống thời Israel cổ Phía Phải Người Phía Trái Nông dân Đất Mật Đời sống thời Israel cổ Phía Phải Người chăn Đất Sữa 36 2

Lượng mưa ở Israel Ư ớt hơ n Kh hơ ô n • M Lượng mưa ở Israel Ư ớt hơ n Kh hơ ô n • M ư a ở

Mt. Nebo (phóng to) Núi Nêbô Từ Giêricô. . . Looking Into the sông Mt. Nebo (phóng to) Núi Nêbô Từ Giêricô. . . Looking Into the sông Giô đanh về hướng núi Nebo Nhìn ngang Promised Land From Atop Mt. Nebo Handbook pg. 26 -29 © 2003 TBBMI 7. 5. 03 c. 25 1

Phía Trái 40 Thành phố lớn Đời sống thời cổ Israel Phía Phải 310 Phía Trái 40 Thành phố lớn Đời sống thời cổ Israel Phía Phải 310 thị trấn nhỏ 36 2

Phía trái Dễ chịu Đoán được Đời sống thời Israel cổ Phía Phải Gay Phía trái Dễ chịu Đoán được Đời sống thời Israel cổ Phía Phải Gay go Khó đoán 36 2

Phía trái Đời sống Thời cổ Israel Buôn bán, Sầm uất Quốc tế Phía Phía trái Đời sống Thời cổ Israel Buôn bán, Sầm uất Quốc tế Phía Phải 36 2 Biệt lập, Yên ắng Dân tộc chủ nghĩa

Phía Trái Đời sống thời cổ Israel Chủ nghĩa hỗn hợp Ngoại giáo Phía Phía Trái Đời sống thời cổ Israel Chủ nghĩa hỗn hợp Ngoại giáo Phía Phải Tôn giáo thuần khiết, Độc thần 36 2

Phía trái Israel chỉ kiểm soát 150 năm Đời sống thời cổ Israel Phía Phía trái Israel chỉ kiểm soát 150 năm Đời sống thời cổ Israel Phía Phải Do Israel Kiểm soát 1650 years 36 2

Phoenicians Phía Trái Syrians Đời sống thời cổ Israel Phía Phải Romans Những dân Phoenicians Phía Trái Syrians Đời sống thời cổ Israel Phía Phải Romans Những dân sống C anaa dọc biển , n “ians” (đa số) Babylonians Dân sa mạc, “ites” ites Gileadites Amorites Israelites Ammonites Assyrians Jebusites Philistines Moabites Egyptians Amalekites Edomites 36

Phía Trái Đất nước chúng ta ở phía trái trong những phương diện nào? Phía Trái Đất nước chúng ta ở phía trái trong những phương diện nào? Đời thường Phía Phải Những cách thức hữu hiệu nhất mà bạn sống theo phía phải là gì?