Скачать презентацию Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba Скачать презентацию Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba

449aba188b019492645fa8c282187975.ppt

  • Количество слайдов: 29

Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii POSDRU/87/1. 3/S/64125

Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii Proiect finanţat din Fondul Social European FSE prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii Axa prioritară nr. 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Domeniul Major de Intervenţie 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională; Apel 87 “Profesionişti în educaţie şi formare“;

Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii Proiect implementat de INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

PARTENERI • ASOCIAŢIA DE ŞTIINŢE COGNITIVE DIN ROM NIA, Cluj Napoca expertiză în domeniul PARTENERI • ASOCIAŢIA DE ŞTIINŢE COGNITIVE DIN ROM NIA, Cluj Napoca expertiză în domeniul acreditării programelor de formare • SC CONSULT PLUS SRL, Cluj Napoca furnizor de formare pentru acreditarea ca formator de adulţi a echipei de implementare

PARTENERI • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV partener strategic, beneficiar al proiectului prin resursa umană PARTENERI • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV partener strategic, beneficiar al proiectului prin resursa umană • Colegiul Naţional “Doamna Stanca”, Făgăraş • Liceul „Andrei Mureşanu”, Braşov • Colegiul Tehnic “Mircea Cristea”, Braşov locaţii de formare pentru grupul ţintă din judeţul Braşov

PARTENERI • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA partener strategic, beneficiar al proiectului prin resursa umană PARTENERI • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA partener strategic, beneficiar al proiectului prin resursa umană • Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”, Suceava • Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi • Colegiul Naţional “Dragos Vodă”, Câmpulung Moldovenesc locaţii de formare pentru grupul ţintă din judeţul Suceava

PARTENERI • Colegiul Naţional “Silvania“, Zalău • Şcoala Gimnazială „SILVANIA”, Şimleu Silvaniei • Şcoala PARTENERI • Colegiul Naţional “Silvania“, Zalău • Şcoala Gimnazială „SILVANIA”, Şimleu Silvaniei • Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu”, Cehu Silvaniei locaţii de formare pentru grupul ţintă din judeţul Sălaj

Argument – necesitatea proiectului Comisia Europeană promovează o serie de activităţi în domeniul educaţional Argument – necesitatea proiectului Comisia Europeană promovează o serie de activităţi în domeniul educaţional (nivelul preuniversitar): - Proiecte de parteneriat transnaţional (bi- şi multilaterale) - Mobilităţi individuale (cursuri, seminarii de contact, schimburi de experienţă, vizite de studiu, vizite pregătitoare, plasamente în întreprinderi sau unităţi de învăţământ) - Mobilităţi pentru dezvoltare profesională a grupurilor (elevi, ucenici, specialişti)

Argument – necesitatea proiectului Toate aceste acţiuni sunt realizabile doar în condiţiile în care Argument – necesitatea proiectului Toate aceste acţiuni sunt realizabile doar în condiţiile în care beneficiarii au cunoştinte de limbă străină (în special engleză) pentru a asigura deschise canalele comunicaţionale în cadrul activităţilor internaţionale: Astfel analiza de nevoi realizată la nivelul ISJ a relevat necesitatea organizării unor stagii de limbă engleză destinate unui grup ţintă de cadre didactice din sistem care doresc să se implice în activităţi de colaborare internaţională şi astfel să asigure deschiderea şcolilor spre Europa.

Echipa managerială Manager de proiect – Prof. Dr. Ioan ABRUDAN Asistent manager proiect – Echipa managerială Manager de proiect – Prof. Dr. Ioan ABRUDAN Asistent manager proiect – Prof. Dr. Mircea BRĂBAN Responsabil implementare BV –Dorel AGACHE Responsabil implementare SV – Vasile MONACU Responsabil monitorizare BV Dana IORDACHE Responsabil monitorizare SV Valeria LEONTE Responsabil formare SJ Gilda SEIŞAN Responsabil formare BV – Magdalena MAN Responsabil formare SV Carmen Gina CIOBÎCĂ Responsabil publicitate- Prof. Rodica COSTACHE

Echipa administrativă Expert contabil – Ec. Maria BOCŞA Contabil – Ec. Corina OLTEAN Jurist Echipa administrativă Expert contabil – Ec. Maria BOCŞA Contabil – Ec. Corina OLTEAN Jurist – Jr. Viorica JELER Responsabil achiziţii publice – Marilena FLOAŞIU Secretar: SJ, BV, SV Şofer: SJ, BV, SV

Echipa de implementare FORMATORI 10 cadre didactice din judeţul Sălaj • SEISANU GILDA CAMELIA Echipa de implementare FORMATORI 10 cadre didactice din judeţul Sălaj • SEISANU GILDA CAMELIA • BUNTA IOAN • BALANEAN LUCIA ELENA • MEDVE-COLTOFEANU ANCUTA CORINA • MAN CRISTIAN MARIUS • COTOI ALINA RAMONA • COSMA CORNELIA GABRIELA • BABTAN MARIA SILVIA • POP ANCA PETRUTA • VIG IUDITM-ZSUZSI

Echipa de implementare FORMATORI 10 cadre didactice din judeţul Braşov • ANTOHI IOANA • Echipa de implementare FORMATORI 10 cadre didactice din judeţul Braşov • ANTOHI IOANA • BARBUR ANCA • BELL ANDREEA ROXANA • BORDEA CONSTANTA • FLOROI CARMEN MARCELA • LUPU MONICA MARIA • MANDUC ALINA MARIA • PALER MARIA • PASKUY TIBERIU • SARGHIE RALUCA DANA

Echipa de implementare FORMATORI 10 cadre didactice din judeţul Suceava • SALAGEAN CRISTINA • Echipa de implementare FORMATORI 10 cadre didactice din judeţul Suceava • SALAGEAN CRISTINA • SALCIUC LAURA • POSTOLACHE LUCAVESKI DANA IRINA • TUDOR PROFIRA CRISTINA • SARCINSCHI LUMINITA • SAVIN – GIOSAN MARIANA • AGACHE MONICA ELENA • NEGURA ALINA RALUCA • CIRCIU MANUELA LOREDANA • CRETU CRINA GEORGETA

Obiectivul general Formarea si dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză si a celor Obiectivul general Formarea si dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză si a celor digitale personalului didactic (nefilologi) din sistemul educaţional preuniversitar din trei judeţe, (SJ, BV, SV) pe baza unui program multiregional integrat de formare, în vederea creşterii capacităţii de a accesa şi integra în procesul didactic informaţii furnizate de parteneri externi, a creşterii capacităţii de comunicare interinstituţionale transnaţionale. şi a creerii premiselor colaborărilor

Activităţi A 2 Proiectarea pedagogică a componentelor unui program de formare în domeniul limbii Activităţi A 2 Proiectarea pedagogică a componentelor unui program de formare în domeniul limbii engleze şi acreditarea ca formator de adulţi a experţilor care vor aplica acest program.

Activităţi A 3 Proiectarea, elaborarea şi lansarea unui portal de e. Learning ca suport Activităţi A 3 Proiectarea, elaborarea şi lansarea unui portal de e. Learning ca suport digital colaborativ pentru formatori şi formabili.

Activităţi A 4 Formarea cadrelor didactice din grupul ţintă prin implementarea modulului de formare Activităţi A 4 Formarea cadrelor didactice din grupul ţintă prin implementarea modulului de formare în domeniul limbii engleze.

Activităţi A 5 Certificarea internaţională a cunoştinţelor de limba engleză pentru echipa de implementare Activităţi A 5 Certificarea internaţională a cunoştinţelor de limba engleză pentru echipa de implementare şi pentru grupul ţintă. Prin proiect se au în vedere trei tipuri de certificări • Certificarea Cambridge FCE (First Certificate in English); • Certificarea Cambridge CAE (Certificate in Advanced English); • Certificarea BULATS

Activităţi A 6 Valorizarea experienţei dobândite de către grupul ţintă în programele de formare Activităţi A 6 Valorizarea experienţei dobândite de către grupul ţintă în programele de formare sub forma schimburilor de bune practici prin seminarii tematice regionale periodice finalizate printr-un concurs de proiecte didactice de tip multimedia bilingv.

Activităţi A 8 INFORMARE PUBLICITATE Activităţi de informare şi publicitate a proiectului în rândul Activităţi A 8 INFORMARE PUBLICITATE Activităţi de informare şi publicitate a proiectului în rândul diferitelor categorii de beneficiari prin intermediul presei scrise, a internetului, şi a diferitelor materiale promoţionale.

Rezultate anticipate • Un program de formare în domeniul limbii engleze, acreditat CNFP. • Rezultate anticipate • Un program de formare în domeniul limbii engleze, acreditat CNFP. • Un portal de e. Learning conţinând materiale suport pentru derularea sesiunilor de formare individuală a cursanţilor, pentru realizarea comunicării interinstituţionale şi a celei între formabili şi formatori. • 9 săli de curs dotate cu echipamente specifice pentru pregătirea în domeniul limbilor străine finanţate din fonduri FEDR.

Rezultate anticipate - 1200 cadre didactice formate în domeniul limbii engleze prin parcurgerea modulului Rezultate anticipate - 1200 cadre didactice formate în domeniul limbii engleze prin parcurgerea modulului de formare elaborat şi acreditat CNFP - 300 cadre didactice care au obţinut Certificarea Cambridge FCE (First Certificate in English) - 321 cadre didactice care au obţinut Certificarea Cambridge CAE (Certificate in Advanced English); - 621 de cadre didactice care au obţinut certificare BULATS

Buget Valoarea totală a proiectului 5. 192. 355, 21 RON 1. 239. 728, 57 Buget Valoarea totală a proiectului 5. 192. 355, 21 RON 1. 239. 728, 57 EUR din care: valoarea eligibilă valoare neeligibilă 4. 915. 948, 96 RON 276. 406, 25 RON asistenţă nerambursabilă contribuţia solicitantului 3. 883. 599, 68 RON 1. 032. 349, 28 RON

Grup ţintă – 1200 beneficiari din cele 3 judeţe partenere Personal didactic din învăţământul Grup ţintă – 1200 beneficiari din cele 3 judeţe partenere Personal didactic din învăţământul preşcolar 140 Personal didactic din învăţământul primar 240 Personal didactic din învăţământul secundar inferior 350 Personal didactic din învăţământul secundar superior 350 Personal didactic din învăţământul profesional şi tehnic 120

Program de formare recunoscut CNFP Programul de formare elaborat va fi supus acreditării CNFP Program de formare recunoscut CNFP Programul de formare elaborat va fi supus acreditării CNFP şi va fi purtător de aprox. 25 credite.

Detalii suplimentare http: //www. isjsalaj. ro sectiunea proiecte Detalii suplimentare http: //www. isjsalaj. ro sectiunea proiecte

Vă mulţumesc pentru atenţie ! Vă mulţumesc pentru atenţie !