Скачать презентацию Déu ens parla Escolta la seva paraula Eli Скачать презентацию Déu ens parla Escolta la seva paraula Eli

9fbdc51c5bf3ecf573052b8eafb6a95b.ppt

  • Количество слайдов: 8

Déu ens parla. Escolta la seva paraula. Eli Reverter Carbonell GRUP: A Déu ens parla. Escolta la seva paraula. Eli Reverter Carbonell GRUP: A

Jn 15, 12 -14 Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns Jn 15, 12 -14 Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare. No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d'anar per tot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho concedirà. Això us mano: que us estimeu els uns altres.

1. -Estimeu-vos… • Déu Pare i per mitjà de Moisés i d’altres grans profetes 1. -Estimeu-vos… • Déu Pare i per mitjà de Moisés i d’altres grans profetes ja havia parlat al seu poble escollit Israel fen un pacte, una llei escrita en els Deu manaments(Hb 1, 12).

2. -…els uns… • Ara i avui, diu Joan és el mateix Déu per 2. -…els uns… • Ara i avui, diu Joan és el mateix Déu per mitjà del seu Fill qui ens parla i aquí concretament en aquests versets és reflecteix el ”seu manament“.

3. -… als altres, • No és cap nou manament, sinó el més gran 3. -… als altres, • No és cap nou manament, sinó el més gran el que els avarca a tots: “Estimeu-vos com jo us he estimat”. I és que ningú pot estimar més que aquell que dona la vida pels altres.

4. - com jo us he estimat. • Aquesta és la manera que avui 4. - com jo us he estimat. • Aquesta és la manera que avui Jesús ens proposa com em de complir “tota la llei”.

Estimeu-vos (però com jo us he estimat). Estimeu-vos (però com jo us he estimat).

Opinió. . . Jo penso que per moltes coses que puguem fer mal en Opinió. . . Jo penso que per moltes coses que puguem fer mal en la nostra vida Déu sempre ens perdona , encara que hi ha vegades que no ens recordem d’ell i pensem que ell no ens estima ja que no ens ajuda com voldríem.