Скачать презентацию Design Build Ship Service Virksomheden vil Vil Скачать презентацию Design Build Ship Service Virksomheden vil Vil

b36dd08860f9b705406cee0b581babb7.ppt

  • Количество слайдов: 32

Design. Build. Ship. Service. Virksomheden vil! – Vil medarbejderne? HR-chef Gregers Terp 1 Design. Build. Ship. Service. Virksomheden vil! – Vil medarbejderne? HR-chef Gregers Terp 1

The Global company • ~ 200, 000 employees • 30 countries ~ 20, 000 The Global company • ~ 200, 000 employees • 30 countries ~ 20, 000 in logistics/services ~ 90, 000 in China • ~ 24 M square feet ~ 4, 000 design engineers • 11 major manufacturing/product technologies 2

SBS Global Footprint Q 2 FY 09 Billingstad, Norway Skive, Denmark Paderborn, Germany Herrenberg, SBS Global Footprint Q 2 FY 09 Billingstad, Norway Skive, Denmark Paderborn, Germany Herrenberg, Germany Cork, Ireland Montilliers, France St Etienne, France Dallas, TX Houston, TX Charlotte, NC Creedmoor, NC Columbia, SC Karlskrona, Sweden Althofen, Austria TAB, Hungary Beregovo, Ukraine Migdal Haemek Israel Nanjing, China Shanghai, China Aguascalientes, Mexico 3

SBS Culture and Management Characteristics Purpose Create value that increases customer competiveness 4 SBS Culture and Management Characteristics Purpose Create value that increases customer competiveness 4

SBS Culture and Management Characteristics 5 Key Values • Intense Collaboration • Passionate Customer SBS Culture and Management Characteristics 5 Key Values • Intense Collaboration • Passionate Customer Focus • Thoughtful Fast Disciplined Execution • Tenacious Commitment to Continuous Improvement • Relentless Drive to Win Where People Make the Difference 5

New SBS combined Located on 3 Continents 300 $3, 5 Bn SBS revenue > New SBS combined Located on 3 Continents 300 $3, 5 Bn SBS revenue > 10 years 15, 000 dedicated SBS employees SBS experience satisfied SBS customers 21 SBS dedicated facilities Design & NPI for 140 customers 6

Corporate Social & Environmental Responsibility (CSER) Our goal is to position Flextronics as the Corporate Social & Environmental Responsibility (CSER) Our goal is to position Flextronics as the partner of choice, investment of choice and employer of choice. Formation of Flextronics CSER Team Oversees CSER strategy and ensures that each Flex facility follows consistent guidelines FLEXpledge Corporate commitment to build a substantial framework for social, economic and environmental activities aligned with our Purpose and Values Electronic Industry Code of Conduct (EICC) Consortium Founding member committed to ensuring working conditions are safe, workers are treated with respect and dignity and that manufacturing processes and products are environmentally friendly The Flextronics Foundation Focus on grant-making in global communities for education and disaster relief programs i. e. tsunami, Katrina, donate recycled material revenue to local charities 7

Flextronics Skive, Denmark Flextronics Skive, Denmark

Site Key Data Center of Excellence • Industrial • Home Communication • Wireless Discipline Site Key Data Center of Excellence • Industrial • Home Communication • Wireless Discipline Focus • Low and medium-volume, high-mix • Box build • Test • Subassembly • PCBA • Industrialization and New Product Introduction Factory sqm 118. 000 (sq. ft) 11. 000 m 2 Number of Employees 350 SMT Lines 7 Placement capacity 140. 000 per hour 9

SBS Skive at a glance App. 2 mill PCB's / year 450 prototypes and SBS Skive at a glance App. 2 mill PCB's / year 450 prototypes and samples per year Low volume / 350 dedicated high mix experience production SBS employees Implementation Quality IPC of 30 – 35 new products/year. Class 2+3 40 years of experience in electronic manufacturing 10

Sites Product Portfolio 11 Sites Product Portfolio 11

Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix for blue and white colour • Internt kursuskatalog og eksterne kursusudbydere • NEE (New Employee Experience Program) • CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) • Tilfredsheds survey • Flex. Talent (Internt talent management system) • Lean Thinking • Coaching • MUS (medarbejderudviklingssamtaler) • Værdigrundlag 12

Personalepolitik Den overordnede ramme, som fastlægger medarbejdernes muligheder for og pligter til kompetenceudvikling i Personalepolitik Den overordnede ramme, som fastlægger medarbejdernes muligheder for og pligter til kompetenceudvikling i forbindelse med ansættelsen. Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling: udviklingsforløb/-aktivitet MUS udviklingsforløb/-aktivitet 13

Personalepolitik Udviklingsforløb/-aktivitet Hos Flextronics bliver medarbejderne individuelt kompetence vurderet. Denne vurdering indgår i den Personalepolitik Udviklingsforløb/-aktivitet Hos Flextronics bliver medarbejderne individuelt kompetence vurderet. Denne vurdering indgår i den samlede kompetencematrix for Flextronics. Ud fra et eventuelt kompetencegab iværksættes der udviklingsforløb. Udviklingsforløbene skal planlægges således, at de til enhver tid støtter op om den for virksomheden vedtagne strategi. Et udviklingsforløb kan være af faglig og/eller personlig karakter. Indholdet kan fx være følgende: • sidemandsoplæring • interne kurser (kursuskataloget) • eksterne kurser • coaching • deltagelse i projekter • deltagelse i kurser på Flex. University 14

Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix for blue and white colour • Internt kursuskatalog • NEE (New Employee Experience Program) • CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) • Tilfredsheds survey • Flex. Talent (Internt talent management system) • Lean Thinking • Coaching • MUS (medarbejderudviklingssamtaler) • Værdigrundlag 15

Kompetenceudvikling – vores koncept! Skive værdierne: Kvalitet Ansvarlighed Rettidig omhu Struktur Udvikling Resultatorientering 7 Kompetenceudvikling – vores koncept! Skive værdierne: Kvalitet Ansvarlighed Rettidig omhu Struktur Udvikling Resultatorientering 7 7 lokale værdier Helhed og samarbejde 16

Hvad mener vi med Udvikling Vi skal have modet og muligheden for at søge Hvad mener vi med Udvikling Vi skal have modet og muligheden for at søge udfordringerne og forandringerne. Er disse forhold tilstede så udvikler den enkelte sig fagligt og personligt. Når dette sker, så udvikler virksomheden sig også. Stilstand er lig med tilbagegang – vi satser i stedet på dynamik. ”Hvis du går i andres fodspor så kommer du aldrig foran”. Vi vil være foran. 17

Ledelsens forpligtigelser Udvikling: Der vil ligge en konstant mulighed for at sikre relevant udvikling Ledelsens forpligtigelser Udvikling: Der vil ligge en konstant mulighed for at sikre relevant udvikling for den enkelte, samt en konstant stræben efter hele tiden at finde muligheder forbedringer. Udviklingsmulighederne eksisterer på alle niveauer i vores organisation og i alle vore processer. Udvikling betyder sjældent, at der skal gøres mere – det kan ofte være, at der skal fjernes noget! Udvikling betyder, at vi laver om på tingene. I LEAN ånden vil det ofte være, at fjerne noget som ikke bidrager til værdiskabelse for kunden. 18

Medarbejdernes forpligtigelser Udvikling: Medarbejderne vil aktivt søge at be- og udnytte de relevante udviklingsmuligheder Medarbejdernes forpligtigelser Udvikling: Medarbejderne vil aktivt søge at be- og udnytte de relevante udviklingsmuligheder er for, at kunne bestride sit job på bedst mulige vis. For medarbejderne er der udviklingsmuligheder i form af bl. a. : • Jobrotation • Indgå i projekter • Kurser • Ændring i ansvar • Ændring i opgaver 19

Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix for blue and white colour • Internt kursuskatalog • NEE (New Employee Experience Program) • CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) • Tilfredsheds survey • Flex. Talent (Internt talent management system) • Lean Thinking • Coaching • MUS (medarbejderudviklingssamtaler) • Værdigrundlag 20

Kompetence matrix KOMPETENCEMATRIX - FLEXTRONICS STRATEGI Afdeling Område Kompetence-område 4 Kompetence-område 3 Kompetence-område 2 Kompetence matrix KOMPETENCEMATRIX - FLEXTRONICS STRATEGI Afdeling Område Kompetence-område 4 Kompetence-område 3 Kompetence-område 2 Kompetence-område 1 Basic SMD-afdeling SMD touch-up SMD-linie Q-analyse IPC-specialist Varmeblæser SMD 1 BGA-rework Grundkursus Q-lodning SMD 2 Q-SMD 3 Epoxy SMD 1 MSD Grundkursus Blyfri man. lodning Pasta inspektion Trykning af tinpasta ESD Lean 5 S Komponentkendskab Kvalitetsbevidshed Flextronics intro Hånd-isætning Apparat-montage Q-analyse IPC-specialist Varmeblæser Mont. microelektronik BGA-rework Q-reparation Q-lodning Q-inspektion SMD 1 Rep-mod. Grundkursus Mont. af el. apparater ESD Lean 5 S Komponentkendskab Kvalitetsbevidshed Flextronics intro 21

Uddannelsesstruktur for produktionsmedarbejdere 22 Uddannelsesstruktur for produktionsmedarbejdere 22

Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix for blue and white colour • Internt kursuskatalog • NEE (New Employee Experience Program) • CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) • Tilfredsheds survey • Flex. Talent (Internt talent management system) • Lean Thinking • Coaching • MUS (medarbejderudviklingssamtaler) • Værdigrundlag 23

IKV – Individuel Kompetence Vurdering Individuel samtale formål at klarlægge medarbejdernes realkompetencer. Samtalen foretages IKV – Individuel Kompetence Vurdering Individuel samtale formål at klarlægge medarbejdernes realkompetencer. Samtalen foretages af en faglig specialist for det pågældende arbejdsområde (kan gennemføres af eksterne fx EUC-midt som et AMU-kursus). Samtalen foregår indenfor den første uge efter ansættelsen. Resultatet danner grundlag for den individuelle kompetenceudvikling (jf. kompetencematrix’en) og indføres i vores samlede uddannelsesplan. 24

Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix Hvad har vi gjort/gør vi? • Personalepolitik • IKV (Individuel Kompetence Vurdering) • Kompetencematrix for blue and white colour • Internt kursuskatalog • NEE (New Employee Experience Program) • CSER (Corporate Social and Envoirmental Responsability) • Tilfredsheds survey • Flex. Talent (Internt talent management system) • Lean Thinking • Coaching • MUS (medarbejderudviklingssamtaler) • Værdigrundlag 25

Typiske medarbejderes historier Historierne om Gurli og Peter 26 Typiske medarbejderes historier Historierne om Gurli og Peter 26

Gurlis historie • 52 år • Har arbejdet på fabrikken i snart 25 år. Gurlis historie • 52 år • Har arbejdet på fabrikken i snart 25 år. • Ufaglært med 7 års skolegang • Er ”specialist” på sit arbejdsområde • Har lidt læse og stave vanskeligheder (ej indrømmet) • Er betænkelig/skeptisk overfor de forandringsprocesser der foregår på fabrikken • Er en del af en fasttømret arbejdsgruppe på 22 personer 27

Peters historie • 32 år • 4. job siden han blev uddannet som P-ingeniør Peters historie • 32 år • 4. job siden han blev uddannet som P-ingeniør for 6 år siden • Generalist med en stor metode værktøjskasse • Er vant til at kommunikere på både dansk og fremmedsprog • Klar forventning om at der i samarbejde med lederen laves en uddannelses-/karriereplan 28

Hvor er vi i forandringsprocessen? Kurt Lewin´s bud: 1. Fase – Optøning, hvor man Hvor er vi i forandringsprocessen? Kurt Lewin´s bud: 1. Fase – Optøning, hvor man gøre op med den nuværende måde at gøre tingene på. Og hvor man skal indstilles mentalt på, at der skal ske en forandring. 2. Fase – Bevægelsen, hvor selve forandringen skal finde sted Her er vi nu! 3. Fase – Fastfrysningen, der skal sikre, at man ikke falder tilbage i gamle vaner igen 29

Betragtninger fra en HR chefs stol Hvordan håndteres (og opleves) identifikationen af et kompetence Betragtninger fra en HR chefs stol Hvordan håndteres (og opleves) identifikationen af et kompetence gab – den enkelte kan måske få det indtryk, at han eller hun ikke har kompetencerne til at udføre sit job. Er det Gurli eller Peter, der er flest af på fabrikken, og hvordan ser de på kompetenceudvikling? Skal alle altid kompetenceudvikles? Hvad med de medarbejdere der ikke vil/måske kan kompetenceudvikles? Kompetenceudvikling og virksomhedens strategi – er der sammenhæng? 30

Sjov >1 Bøvl 31 Sjov >1 Bøvl 31

Thank You ! Empower Your Business 32 Thank You ! Empower Your Business 32