Скачать презентацию ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ v Скачать презентацию ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ v

c5178f0c1787098726ef302d15adbc45.ppt

  • Количество слайдов: 16

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

v Державний інститут сімейної та молодіжної політики є державною бюджетною науково-дослідною установою Міністерства молоді v Державний інститут сімейної та молодіжної політики є державною бюджетною науково-дослідною установою Міністерства молоді та спорту України. Інститут утворено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1991 року № 3 «Про створення Українського науково-дослідного інституту проблем молоді» . v На сьогодні Державний інститут сімейної та молодіжної політики (ДІСМП) – є провідною науковою установою в Україні у сфері соціологічних досліджень за напрямками: молодь, сім’я, діти, проблеми ґендерної рівності та протидії поширенню соціальнонебезпечним хворобам. v У своїй роботі ДІСМП тісно взаємодіє з Міністерством освіти й науки України, Міністерством молоді та спорту України, іншими міністерствами й відомствами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, активно впливає на процес формування та реалізації державної політики у сферах сім’ї, дітей та молоді.

Напрямки діяльності ДІСМП Організація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, реалізація соціальних проектів, Напрямки діяльності ДІСМП Організація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, реалізація соціальних проектів, розробка новітніх технологій, спрямованих на реалізацію державної політики стосовно сім’ї, дітей та молоді. Проведення соціологічних досліджень з метою вивчення становища різних категорій дітей, молоді та сімей. Здійснення науково-методичного супроводу окремих соціальних програм, що реалізуються державними та громадськими організаціями. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для органів влади. Проведення навчання і підвищення кваліфікації державних службовців та спеціалістів громадських організацій. Розробка і видання навчальної, наукової та науково-методичної літератури. Проведення прикладних досліджень, тренінгів, моніторингу програм.

Структура ДІСМП (наукові підрозділи) Відділ соціально політичних досліджень Відділ формування здорового способу життя УЧЕНА Структура ДІСМП (наукові підрозділи) Відділ соціально політичних досліджень Відділ формування здорового способу життя УЧЕНА РАДА аспірантура Відділ соціальних інноваційних технологій Відділ молодіжної політики Відділ із наукового забезпечення захисту прав дитини Відділ сімейної політики

Strengths (Сильні сторони ДІСМП) v v v Кадри, унікальний досвід. Власна опитувальна мережа. Необхідне Strengths (Сильні сторони ДІСМП) v v v Кадри, унікальний досвід. Власна опитувальна мережа. Необхідне матеріально-технічне забезпечення. Здатність випускати конкурентоздатний науковий продукт. Курси підвищення кваліфікації. Протягом останніх 10 років ДІСМП реалізовано понад 100 дослідницьких проектів, виконаних на замовлення органів державної влади, міжнародних благодійних та громадських організацій. Фахівці інституту мають значний досвід у проведенні соціальних, маркетингових та електоральних соціологічних досліджень. На сьогодні Державний інститут сімейної та молодіжної політики здатен проводити весь комплекс соціологічних досліджень, має відповідну матеріально-технічну базу, кваліфікованих фахівців з проведення кількісних та якісних досліджень, а також загальноукраїнську опитувальну мережу, що налічує 27 регіональних представників та близько 500 інтерв’юерів в усіх регіонах України.

Сайти ДІСМП Сайти ДІСМП

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки Категорії робіт 2011 Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки Категорії робіт 2011 2012 2013 к-сть од. тис. грн. Фундаментальні 0 0 2 0 Прикладні 17 2718, 6 15 1382, 2 12 1382, 2 Госпдоговірні 0 0 3 302, 2

Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики виконувалося: два фундаментальних дослідження, виконання Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики виконувалося: два фундаментальних дослідження, виконання яких заплановано на 2013 -2015 роки за рахунок загального фонду державного бюджету: • 1. «Інститут сім’ї в умовах трансформаційних процесів в Україні та світі» ; • 2. «Соціальне відторгнення та соціальне залучення молоді в сучасній Україні» ; 12 прикладних науково-дослідних робіт, термін виконання яких, розраховано на 2013 -2014 роки за рахунок загального фонду державного бюджету: • 1. «Сім’я в життєвій стратегії сучасної української молоді» ; • 2. «Актуальні проблеми типологізації сім’ї, як об’єкта державної сімейної політики» ; • 3. «Технології підвищення соціальної адаптованості сімей» ; • 4. «Взаємодія державного та недержавного секторів у реалізації соціального замовлення щодо вразливих верств населення» ; • 5. «Механізми сімейної реінтеграції вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей» ; • 6. «Система соціальної підтримки сімей з дітьми в Україні: критерії ефективного функціонування» ; • 7. «Державна політика формування здорового способу життя та її відповідність суспільним потребам» ; • 8. «Розробка та впровадження стандартів здорового способу життя у системі: «Людина - громададержава» ; • 9. «Адаптація вітчизняних освітніх послуг до потреб ринку праці» ; • 10. «Модернізація системи профілактики соціально-небезпечних хвороб у молодіжному середовищі» ; • 11. «Інституціоналізація громадської участі молоді у процесі модернізації України» ; • 12. «Розробка індикаторів ефективності молодіжної політики у контексті досвіду європейського союзу» ;

Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики виконано • 1 науково-дослідна робота, Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики виконано • 1 науково-дослідна робота, що виконувалася за кошти замовника для підготовки державної доповіді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України: Про соціальний захист дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах (за підсумками 2012 року); • У рамках співпраці з Міністерством соціальної політики України проведено соціологічне дослідження «Діти у складних життєвих обставинах» ; • У рамках співпраці з Міжнародним Благодійним Фондом «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» проведено Операційне дослідження «Особливості поведінки та ставлення до проблеми ВІЛ/СНІД молодих споживачів наркотиків»

Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики розроблено • • Робоча програма Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики розроблено • • Робоча програма навчальної дисципліни «Зменшення шкоди щодо інфікування ВІЛ серед представників уразливих груп» ; Програма навчальної дисципліни «Зменшення шкоди щодо інфікування ВІЛ серед представників уразливих груп» ; Робоча програма «Зменшення шкоди щодо інфікування ВІЛ серед представників уразливих груп» (Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні) Модуль 2. Робота щодо зменшення шкоди серед цільових груп, найбільш уразливих до інфікування ВІЛ; Комплексна, багаторівнева та міжгалузева програма для осіб з інвалідністю до соціальної, професійної та трудової реабілітації (Центру по роботі з інвалідами, Київ); Програма тренінгу „Підготовка та перепідготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники» ; Типова навчальна програма з курсу «Соціальна педагогіка» ; Типова навчальна програма з курсу «Теорія та історія соціального виховання» ; Апробовані програми та методики соціальної-психологічної реабілітації та адаптації дітей, які перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації

Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики виконано Проведено: Ø Разом з Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики виконано Проведено: Ø Разом з Всеукраїнським міжконфесійним релігійним християнсько-військовим братством організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціальні аспекти капеланства: світ і Україна» ; Ø Організовано і проведено Всеукраїнський Круглий стіл: «Українська держава і українська молодь: сучасний формат» ; Взяли участь у роботі… • 17 міжнародних науково-практичних конференцій, у тому числі 1 за кордоном; • 6 всеукраїнських конференцій; • 16 круглих столів, 12 робочих груп, 1 науково-методичного семінару та 7 інших засіданнях; Для участі у вказаних заходах підготовлено 33 доповіді та виступи. Подано матеріали для друку 38 публікацій та видань: • 2 монографії; 6 навчально-методичних посібники; 17 статей та публікацій в наукових фахових виданнях; 13 публікацій в інших виданнях та інтерв’ю у ЗМІ (Додаток 2).

Протягом 2013 року надано освітні послуги з підвищення кваліфікації Протягом 2013 року надано освітні послуги з підвищення кваліфікації

Протягом 2013 року надано освітні послуги з підвищення кваліфікації (продовження 1) • • 89 Протягом 2013 року надано освітні послуги з підвищення кваліфікації (продовження 1) • • 89 спеціаліста ОЦ, РЦ, МЦ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за професійною програмою (модулі): “робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”; за програмою тематичного постійно діючого семінару: “Організація та підготовка звітів про здійснення соціальної роботи”; за програмою тренінгу: “Підготовка та перепідготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники”); 103 головних спеціалістів служб у справах дітей ОДА, РДА, МР (за професійною програмою (модуль): “Реалізація Національної стратегії профілактики соціального сирітства у 2013 році”; “Організація роботи для встановлення статусу дитини-сироти, та дитини, позбавленої батьківського піклування, ведення первинного та місцевого обліку”; “Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”; “Попередження бездоглядності та безпритульності. Функціонування закладів соціального захисту дітей. Відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських прав”; “Посилення контролю за умовами проживання та виховання дітей; дотримання законодавства у сфері захисту прав дітей, які перебувають у сімейних формах виховання. Підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники”; за програмою тематичного постійно діючого семінару: “Питання функціювання ЄІАС діти”; “Підготовка спеціалістів служб у правах дітей до роботи з кандидатами в усиновлювачі”;

Протягом 2013 року надано освітні послуги з підвищення кваліфікації (продовження 2) • • 10 Протягом 2013 року надано освітні послуги з підвищення кваліфікації (продовження 2) • • 10 спеціалістів структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за програмою тематичного постійно діючого семінару “Координація діяльності реалізації заходів у регіоні з попередження насилля у сім’ї”; 14 заступників керівників республіканського Автономної республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та заступників керівників служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; 20 соціальних працівників ВІЛ-сервісних НУО за програмою «Зменшення шкоди щодо інфікування ВІЛ серед представників уразливих груп» ; 12 реабілітантів Київського міського Центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів за програмою підвищення кваліфікації (перепідготовки) кадрів за напрямом «Діловодство»

Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики виконано – Відповідно до ліцензії Протягом 2013 року Державним інститутом сімейної та молодіжної політики виконано – Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України № 582029 розроблено такі навчальні програми: «Соціальна робота» ; «Міжнародний механізм захисту прав дітей та молоді» ; «Підготовка/перепідготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники» ; «Профілактика соціального сирітства в Україні» ; «Робота з сім’ями в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків» ; «Діловодство» ; «Бухгалтерській облік та аудит з використанням комп’ютерних технологій» ; „Основи підприємницької діяльності. Менеджмент організацій. Основи малого підприємництва”. – Підготовлено інформаційно-аналітичних матеріали: «Молодіжне лідерство в Україні» , Пропозицій до Державного стандарту послуг, що надаються закладами і установами для забезпечення зайнятості молоді; Положення проведення конкурсу «Молодий науковець року» . – Надано рецензії на 6 наукових робіт: 1 дисертаційна робота, 5 магістерських робіт. – Здійснено наукове керівництво 6 магістерських робіт.

КОНТАКТИ ДІСМП Адреса Інституту: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18 Веб-сторінка: http: //www. dipsm. КОНТАКТИ ДІСМП Адреса Інституту: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18 Веб-сторінка: http: //www. dipsm. org. ua/ Електронна пошта: [email protected] org. ua Телефонуйте: Тел. (044) 236 -07 -41, факс (044) 236 -07 -42 ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!