ДЕМОГРАФИЯНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- МЕДИЦИНАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Скачать презентацию ДЕМОГРАФИЯНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- МЕДИЦИНАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ Скачать презентацию ДЕМОГРАФИЯНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- МЕДИЦИНАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Лекция для 3 МПД Демография.ppt

 • Количество слайдов: 30

>ДЕМОГРАФИЯНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- МЕДИЦИНАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ   Оқытушы Айтманбетова Ақмарал Аршабаевна ДЕМОГРАФИЯНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- МЕДИЦИНАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ Оқытушы Айтманбетова Ақмарал Аршабаевна

> Демография (грек тілінен аударғанда demos – халық) – халық туралы және оның қоғамдық Демография (грек тілінен аударғанда demos – халық) – халық туралы және оның қоғамдық дамуы туралы ғылым. Демографиялық статистика (тұрғындар статистикасы) ежелгі уақыттан бері белгілі, біздің эрамызға дейін ежелгі Египетте, Вавилон, Қитай, Рим және басқа елдерде тұрғындар санын тіркеу жүргізілген.

> Медициналық демография – бұл халықтың механикалық және табиғи қозғалысы процесіне медициналық- әлеуметтік факторлардың Медициналық демография – бұл халықтың механикалық және табиғи қозғалысы процесіне медициналық- әлеуметтік факторлардың әсерін зерттейтін және тұрғындар денсаулығының көрсеткіштерін жақсартуға арналған ұсыныстарды өңдейтін ғылым.

>  Демография: - статика (халықтың сандық және сапалық құрамын), - Демография: - статика (халықтың сандық және сапалық құрамын), - динамика –халықтың өзгерушілігін: механикалық (миграция) және табиғи (көбею) зерттейді.

> Статика белгілі бір уақытқа сәйкес халық санын, орналасуын, жасы, жынысы, ұлты, әлеуметтік Статика белгілі бір уақытқа сәйкес халық санын, орналасуын, жасы, жынысы, ұлты, әлеуметтік және кәсіптік тобы және т. б. белгілеріне сәйкес таралуын сипаттайды, оларды тіркеу кезеңді түрде жүргізілетін халық санағы арқылы жүзеге асырылады.

> Негізінде халық санағы он жылда бір рет жүргізіліп отырады. Халық санағына қойылатын Негізінде халық санағы он жылда бір рет жүргізіліп отырады. Халық санағына қойылатын негізгі талаптарға жатады: - жалпылылық, - санақ бағдарламасының болуы және оның бірлігі, - әрбір жеке адамнан белгіні тіркеу, - мәліметті тікелей халықтан жинау, - бақылаудың экспедициялық әдісі,

>- санақтың біркезділігі, - санақтың орталықтандырылуы, - мәліметтерді автоматы түрде өңдеу, - мәліметтерді тұтас - санақтың біркезділігі, - санақтың орталықтандырылуы, - мәліметтерді автоматы түрде өңдеу, - мәліметтерді тұтас жинау әдісін мәліметтердің қосымша іріктелген жинау әдісімен тіркестіру, - санақ құпиясын сақтау

> Халық құрылымында қандай да бір жас- жыныстық топтардың басым болуы өлім, туу, өлім Халық құрылымында қандай да бір жас- жыныстық топтардың басым болуы өлім, туу, өлім себептерін, еңбекке қабілетті немесе еңбекке қабілетсіз жастағы адамдардың үлес салмағын, алдағы өмір сүру орташа ұзақтығын анықтайды.

> Халықтың жасқа сай құрылымының типі 0 -ден 14 жасқа дейінгі балалардың үлес Халықтың жасқа сай құрылымының типі 0 -ден 14 жасқа дейінгі балалардың үлес салмағын 50 жас және одан жоғары халықтың үлесімен салыстыру арқылы анықтайды.

> Жас құрылымында 14 жасқа дейінгі балалардың басым болуы үдемелі (прогрессивті) халық типін көрсетеді. Жас құрылымында 14 жасқа дейінгі балалардың басым болуы үдемелі (прогрессивті) халық типін көрсетеді. Ересек жастағы топтардың 0 -ден 14 жасқа дейінгі балалардан басым болуы халықтың регрессивті типін көрсетеді. 14 жасқа дейінгі балалардың 50 жас және одан жоғары топтармен тең болуы халықтың стационарлық типін көрсетеді.

> Ересек жас индикаторы болып 65 жас таңдалып алынды. БҰҰ қартаю шкаласы бойынша, Ересек жас индикаторы болып 65 жас таңдалып алынды. БҰҰ қартаю шкаласы бойынша, егер 65 жас және одан жоғарылардың үлесі 4%-дан төмен болса – жас халық; 4 -7 % - халық қартаю табалдырығында; 7% және одан жоғары болса – қарт халық деп аталады.

> Алдағы өмір сүрудің орташа ұзақтығы – гипотетикалық жыл саны, егер де өмір сүруі Алдағы өмір сүрудің орташа ұзақтығы – гипотетикалық жыл саны, егер де өмір сүруі бойында әр жас тобындағы өлім көрсеткіші есептеу жүргізілген жылдағы өлім көрсеткішімен бірдей болады деп алынғандағы берілген ұрпақтың немесе белгілі бір жастағы топтардың алдағы өмір сүру ұзақтығы.

> Халық миграциясы – бұл халықтың әкімшілік территория ішінде (ішкі миграция) немесе одан тыс Халық миграциясы – бұл халықтың әкімшілік территория ішінде (ішкі миграция) немесе одан тыс жерлерге (эммиграция, иммиграция) ауыстыруы.

> Миграциялық процестер келесі түрде болуы мүмкін: - жеке немесе жалпы көшу; - Миграциялық процестер келесі түрде болуы мүмкін: - жеке немесе жалпы көшу; - ұйымдасқан немесе ұйымдаспаған (стихиялық) көшу; - қайтымсыз және тұрақты мекен-жайын уақытша өзгерту; - маусымдық миграция (белгілі бір жыл мезгілінде көшу, жиі жазда); - маятник тәрізді миграция (басқа елді-мекеннен оқуға немесе жұмыс орнына күнделікті бару).

> Халықтың табиғи қозғалысы- бұл туу және өлу, халықтың табиғи өсімі, неке және ажырасулар Халықтың табиғи қозғалысы- бұл туу және өлу, халықтың табиғи өсімі, неке және ажырасулар тәрізді демографиялық құбылыстардың жиынтығы.

> Туу көрсеткіші - календарлық жылда тірі туылғандардың санын бір жылдағы халықтың орташа санына Туу көрсеткіші - календарлық жылда тірі туылғандардың санын бір жылдағы халықтың орташа санына бөліп, 1000 көбейту арқылы есептейді.

> ДДҰ анықтамасы бойынша тірі туылған деп жүктілік ұзақтылығының мерзіміне байланыссыз ана ағзасынан ДДҰ анықтамасы бойынша тірі туылған деп жүктілік ұзақтылығының мерзіміне байланыссыз ана ағзасынан ұрықтандыру өнімінің толық шығарылуы немесе алынуын айтады.

> Өлі туылған деп жүктілік мерзіміне байланыссыз ана ағзасынан ұрықтандыру өнімінің толық шығарылуға Өлі туылған деп жүктілік мерзіміне байланыссыз ана ағзасынан ұрықтандыру өнімінің толық шығарылуға немесе алынуға дейінгі өлімін есептейді.

> Тірі туылған деп жүктіліктің 22 аптасынан немесе одан жоғары мерзімдегі, дене салмағы Тірі туылған деп жүктіліктің 22 аптасынан немесе одан жоғары мерзімдегі, дене салмағы 500 грамм және одан көп ана ағзасынан ұрықтың толық шығарылуы немесе бөлінуін есептейді, ана денесінен бөлінген ұрық бұдан соң тыныс алады немесе жүрек соғуы, кіндік пульсациясы немесе ерікті бұлшықет қимылы тәрізді тіршілік белгілерін көрсетеді, туғаннан соң 7 тәуліктен (168 сағат) көп өмір сүруін есептейді.

> Өлі туылған деп жүктіліктің 22 аптасынан немесе одан жоғары, дене салмағы 500 Өлі туылған деп жүктіліктің 22 аптасынан немесе одан жоғары, дене салмағы 500 грамм және одан көп, өмір белгілері жоқ ұрықтың ана ағзасынан толық шығарыулға немесе бөлінуге дейінгі өлімін есептейді. Тыныстың болмауы немесе реанимациялық шаралардың нәтижесінде 15 минут ішінде қалпына келмеуі өлі туылуды көрсетеді.

> Өлім көрсеткішін бір жылдағы өлгендер санын халықтың орташа жылдық санына бөліп, 1000 Өлім көрсеткішін бір жылдағы өлгендер санын халықтың орташа жылдық санына бөліп, 1000 көбейту арқылы есептейді.

> Балалар өлімі балалардың салауаттылығын сипаттайды және бір жыл ішіндегі 1 жастан 5 Балалар өлімі балалардың салауаттылығын сипаттайды және бір жыл ішіндегі 1 жастан 5 жасқа дейінгі өлген балалар санынын тірі туылғандар санына қатынасы, 1000 көбейту арқылы есептейді.

> Сәбилер өлімі халықтың әлеуметтік салауаттылығығын, медициналық-әлеуметтік көмектің деңгейі мен сапасын, акушерлік- гинекологиялық және Сәбилер өлімі халықтың әлеуметтік салауаттылығығын, медициналық-әлеуметтік көмектің деңгейі мен сапасын, акушерлік- гинекологиялық және педиатриялық көмектің тиімділігін бағалайтын оперативті критерий және индикатор болып саналады.

> Сәбилер өлім көрсеткіші осы календарлық жылдағы 1 жасқа толмай өлгендер санын осы Сәбилер өлім көрсеткіші осы календарлық жылдағы 1 жасқа толмай өлгендер санын осы жылдағы тірі туылғандар санына бөліп, 1000 көбейту арқылы есептейді.

> Туу көрсеткішінің айқын тербелісі кезінде былтырғы туылғандар санына нақты есептеу жүргізіледі – Туу көрсеткішінің айқын тербелісі кезінде былтырғы туылғандар санына нақты есептеу жүргізіледі – 1 жасқа толмай өлгендер санын биыл туылғандардың 2/3 мен былтыр туылғандардың 1/3 қосындысына бөліп, 1000 көбейту арқылы есептейді.

> Қазақстан Республикасындағы сәбилер өлімінің себептері: - перинатальды кезеңде туындайтын жағдайлар; Қазақстан Республикасындағы сәбилер өлімінің себептері: - перинатальды кезеңде туындайтын жағдайлар; - туа пайда болған ақаулар; - тыныс алу жүйесінің аурулары; - қайғылы жағдайлар; - улану және жарақаттар, - инфекциялық және паразитарлық аурулар.

> Сәбилер өлімі деңгейін бағалау үшін бала өмірінің әр түрлі кезеңіне сай көрсеткіштер Сәбилер өлімі деңгейін бағалау үшін бала өмірінің әр түрлі кезеңіне сай көрсеткіштер есептеледі: - Перинатальды - Неонатальды - ерте неонатальды - кеш неонатальды - постнеонатальды өлім көрсеткіштері.

> Табиғи өсім- 1000 тұрғынға есептегендегі туу және өлім көрсеткіштерінің айырмашылығы. Табиғи өсім- 1000 тұрғынға есептегендегі туу және өлім көрсеткіштерінің айырмашылығы.

> Егер туу көрсеткіші өлім көрсеткішінен басым болса оң деп бағаланады; теріс, егер Егер туу көрсеткіші өлім көрсеткішінен басым болса оң деп бағаланады; теріс, егер өлім туу деңгейінен жоғары және нольдік. Егер туу көрсеткішінің төмендеуі фонында өлім көрсеткішінің деңгейі артса, онда депопуляция процесі немесе «демографиялық қиылысу» деп атайды.

>  Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет! Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет!