Скачать презентацию ДЕГРАДАЦІЯ ПРИРОДИ Підготувала Шагаєва Анастасія Кінець XX Скачать презентацию ДЕГРАДАЦІЯ ПРИРОДИ Підготувала Шагаєва Анастасія Кінець XX

деградация природы.ЕКОЛОГИЯ.pptx

  • Количество слайдов: 15

ДЕГРАДАЦІЯ ПРИРОДИ Підготувала Шагаєва Анастасія ДЕГРАДАЦІЯ ПРИРОДИ Підготувала Шагаєва Анастасія

Кінець XX століття поставив людство й біосферу в зовсім нові умови існування, для яких Кінець XX століття поставив людство й біосферу в зовсім нові умови існування, для яких традиційні стандарти життя навряд чи стануть придатними. (М. М. Мойсеєв)

Початок XXI ст. — теж надзвичайно складний, вирішальний період в історії людства — період Початок XXI ст. — теж надзвичайно складний, вирішальний період в історії людства — період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації посилення низки негативних факторів, до яких передовсім належать: – занепад людської моралі; – зростання бідності, злочинності; – підвищення агресивності; – поширення хвороб (особливо СНІДу й злоякісних пухлин); – деградація природи; загострення до критичного рівня конфлікту між техносферою та біосферою.

Занепокоєні ситуацією, що склалася на планеті останніми десятиліттями, провідні вчені, мислителі й політичні діячі Занепокоєні ситуацією, що склалася на планеті останніми десятиліттями, провідні вчені, мислителі й політичні діячі більшості країн світу докладають величезних зусиль, аби знайти вихід із неї: вивчаються причини, динаміка й особливості розвитку зазначених негативних факторів та виявляються закономірності формування складних взаємозв'язків між ними; моделюються численні сценарії різноманітних природних і антропогенних процесів; складаються прогнози й розробляються рекомендації щодо подальшого збалансованого еколого-економічного розвитку суспільства й біосфери в цілому; детальніше досліджуються особливості функціонування екосистем усіх рівнів в умовах зростання забруднень; виявляються нові закономірності у взаємовідносинах людини й природи; укладаються нові міжнародні угоди в галузі охорони біосфери та її складових.

Безперечно, вирішальна роль у розвитку суспільства майбутнього й гармонізації відносин між людиною й природою Безперечно, вирішальна роль у розвитку суспільства майбутнього й гармонізації відносин між людиною й природою належить сучасній молоді. Тому вкрай необхідним для неї є підвищення рівня екологічної освіти, осмислення можливих шляхів розвитку суспільства й природи у XXI ст. , засвоєння складних, але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем і біосфери, життєствердних зв'язків людства зі світом, що оточує його.

Деградаційні процеси в атмосфері. Відбуваються в наслідок: I. Аерозольного забруднення. II. Пилового забруднення. III. Деградаційні процеси в атмосфері. Відбуваються в наслідок: I. Аерозольного забруднення. II. Пилового забруднення. III. Шумового забруднення. IV. Радіаційного забруднення. V. Електромагнітного забруднення.

Аерозольне забруднення Аерозольне забруднення

Пилове забруднення. Пилове забруднення.

Шумове забруднення Шумове забруднення

Радіаційне забруднення Радіаційне забруднення

Електромагнітне забруднення. Електромагнітне забруднення.

Типологія компонентів природного середовища. За стійкістю деградаційних процесів: Стійкі ”консервативні”. Нестійкі “прогресивні”. До стійких Типологія компонентів природного середовища. За стійкістю деградаційних процесів: Стійкі ”консервативні”. Нестійкі “прогресивні”. До стійких відносять літогену основу ландшафту й атмосферу. Нестійкі - це живі організми та ґрунтовий покрив.

Людству залишається одне: почавши з підвищення рівня освіченості народів, їхньої загальної культури, формування в Людству залишається одне: почавши з підвищення рівня освіченості народів, їхньої загальної культури, формування в них екологічної свідомості, із забезпечення технологічної дисципліни на виробництві, підвищення екологічної ефективності науки, поступово, але якомога швидше, створити нову спільноту — високоінформаційну, з могутнім колективним інтелектом, здатну організувати свій збалансований розвиток у злагоді з природою.