Скачать презентацию ДЕЧЈА ПРАВА Конвенција о правима детета УНИЦЕФ 1995 Скачать презентацию ДЕЧЈА ПРАВА Конвенција о правима детета УНИЦЕФ 1995

398ae2e0bd4b6613d7dfb43df6a29265.ppt

  • Количество слайдов: 11

ДЕЧЈА ПРАВА Конвенција о правима детета УНИЦЕФ, 1995. ДЕЧЈА ПРАВА Конвенција о правима детета УНИЦЕФ, 1995.

ДЕЧЈА ПРАВА Мама ми каже да стишам музику, тата ми каже да учим математику. ДЕЧЈА ПРАВА Мама ми каже да стишам музику, тата ми каже да учим математику. Сестра ми не да мира, и стално ме нешто дира. По цели дан слушам у кући: "Ивана учи!" А ја сам још дете, и не знам зашто ми прете. Имам и ја своја права: да легнем кад ми се спава, да песме слушам и пишем, да слободно дишем. Када ће велики схватити да и ми деца можемо патити? Било због љубави тужне, било због оцене ружне. Свега ми је пуна глава, хоћу и ја своја права!

ПРАВО НА ЈЕДНАКОСТ 1. СВА ДЕЦА ИМАЈУ ЈЕДНАКА ПРАВА Сва деца имају једнака права ПРАВО НА ЈЕДНАКОСТ 1. СВА ДЕЦА ИМАЈУ ЈЕДНАКА ПРАВА Сва деца имају једнака права без обзира на расу, боју, језик, пол, веру, политичко или друго уверење, етничко или социјално порекло, имовину или неку другу околност код детета. 2. СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ЖИВОТ 3. СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ИМЕ И ПРАВО НА БРИГУ Одмах након рођења дете треба уписати у матичне књиге и од рођења има право на лично име, право на стицање држављанства и, колико је то могуће, право на сазнање о родитељима и право на њихову бригу.

СЛОБОДА 4. ПРАВО НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА Дете има право слободног изражавања, што укључује слободу СЛОБОДА 4. ПРАВО НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА Дете има право слободног изражавања, што укључује слободу тражења, примања и давања обавештења и идеја сваке врсте. 5. ПРАВО НА СЛОБОДУ МИШЉЕЊА Дете има право на слободу мишљења, свести и вероисповести, уз одговарајуће усмеравање својих родитеља 6. ПРАВО НА СЛОБОДУ УДРУЖИВАЊА Деца имају право на слободу удруживања и слободног мирног окупљања. 7. ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ Дете има право на заштиту од мешања у њихову приватност, породицу, дом или дописивање, као и на заштиту од напада на његову част и углед.

ИНФОРМАЦИЈЕ 8. ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ Дете има право на приступ обавештењима и материјалима из ИНФОРМАЦИЈЕ 8. ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ Дете има право на приступ обавештењима и материјалима из националних и међународних извора. Држава ће усмерити средства јавног информисања на ширење информација и материјала који ће подстицати социјалне и духовне користи детета, као и телесног и друштвеног здравља, а предузимати мере ради заштите детета од информација и материјала шкодљивих за његову добробит.

ЗАШТИТА 9. ПРАВО НА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА Држава ће заштити дете од сваког облика ЗАШТИТА 9. ПРАВО НА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА Држава ће заштити дете од сваког облика занемаривања од стране родитеља или других особа и покренуће програме превенције и пружања помоћи жртвама. 10. ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОСЕБНУ БРИГУ Дете без породице има право на посебну заштиту и на одговарајућу бригу у другој породици или установи, уз уважавање нјеговог културног порекла.

11. ДЕЦА ИЗБЕГЛИЦЕ И ДЕЦА - ЖРТВЕ РАТА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОСЕБНУ ЗАШТИТУ Дете 11. ДЕЦА ИЗБЕГЛИЦЕ И ДЕЦА - ЖРТВЕ РАТА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОСЕБНУ ЗАШТИТУ Дете избеглица или оно које тражи избеглички статус има право на посебну заштиту. Дете испод 15 година не може директно суделовати у оружаним сукобима, нити може бити регрутовано у војску. Деца погођена оружаним сукобима имају право на посебну бригу и заштиту.

ЗДРАВЉЕ 12. ХЕНДИКЕПИРАНА ДЕЦА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОСЕБНУ НЕГУ И БРИГУ Душевно и телесно ЗДРАВЉЕ 12. ХЕНДИКЕПИРАНА ДЕЦА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОСЕБНУ НЕГУ И БРИГУ Душевно и телесно хендикепирано дете мора уживати пун и пристојан живот у условима који осигуравају достојанство, уче на ослањанје на властите могућности и олакшавају дететово делатно суделовање у заједници. 13. ПРАВО НА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ Свако дете има право на социјалну и здравствену заштиту. Свако дете има право на највиши могући стандард здравља и здравствене заштите и рехабилитације.

ШКОЛА И ИГРА 14. ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ Дете има право на образовање. ШКОЛА И ИГРА 14. ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ Дете има право на образовање. Држава осигурава бесплатно и обвезатно основно образовање, подстиче разне облике средњошколског образовања доступне свима, и свима омогућава стицање високог образовања на темељу способности.

15. ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ОДМОР И ИГРУ Дете има право на одмор и 15. ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ОДМОР И ИГРУ Дете има право на одмор и игру, рекреацију, као и на слободно суделовање у културном животу.

16. ДЕТЕ ИМА ПРАВО ЗНАТИ СВОЈА ПРАВА 16. ДЕТЕ ИМА ПРАВО ЗНАТИ СВОЈА ПРАВА