Скачать презентацию DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Derde Nationale Скачать презентацию DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Derde Nationale

e5b31e078941393f4be29160326d3ada.ppt

  • Количество слайдов: 29

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Derde Nationale Heipalendag 22 -01 -08 Door Peter DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Derde Nationale Heipalendag 22 -01 -08 Door Peter Nelemans www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Vorig jaar bijeenkomst bij: • • Goed bezocht DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Vorig jaar bijeenkomst bij: • • Goed bezocht Niet alleen door mensen uit het vakgebied Goede voordrachten Brede belangstellig ook dit jaar www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS PLEIDOOI FUGRO TIJDENS DE 2 E NAT. HEIPALENDAG: DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS PLEIDOOI FUGRO TIJDENS DE 2 E NAT. HEIPALENDAG: • ER MOET EEN LANDELIJKE REGELING KOMEN OM BESTAANDE FUNDERINGEN TE BEOORDELEN OPGEPAKT DOOR SBR DIVERSE BIJEENKOMSTEN GEWEEST MET BETROKKEN PARTIJEN RESULTEREND IN OVERZICHT GEWENSTE ONDERWERPEN EN EEN KOSTENRAMING FINANCIERING ? LIJKT BEWEGING IN TE KOMEN, O. A. OOK VAN VROM www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS OVERZICHT OVER HET AFGELOPEN JAAR Dankbaar gebruik gemaakt DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS OVERZICHT OVER HET AFGELOPEN JAAR Dankbaar gebruik gemaakt van de site krantenartikelen www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS “HET ZELF HERSTELLEN VAN HET GRONDWATERNIVEAU”? www. fugro. DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS “HET ZELF HERSTELLEN VAN HET GRONDWATERNIVEAU”? www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS www. fugro. com DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Nieuw Nederlands woord? www. fugro. com DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Nieuw Nederlands woord? www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS www. fugro. com DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS De Problemen blijven niet beperkt tot de bekende DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS De Problemen blijven niet beperkt tot de bekende 6 Gemeenten, zoals uit de volgende sheets blijkt: www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Belangenvereniging Funderingsproblematiek gaat confrontatie aan door Ursi Frehner DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Belangenvereniging Funderingsproblematiek gaat confrontatie aan door Ursi Frehner Zaterdag 3 Maart 2007 ECHTEN – ‘Als er niet te praten valt met het waterschap dan moeten we haar maar de oorlog verklaren’, is de nieuwe insteek van het bestuur van de Belangenvereniging Fundering Problematiek Lemsterland woensdagavond 14 februari tijdens de ledenvergadering. Nu een dialoog nog steeds niets opgeleverd heeft wordt het tijd voor actie vindt het bestuur. Omstreden levensduur. Het waterschap stelt zich op het standpunt dat de levensduur van een houten fundering tachtig jaar is, hoewel de Amsterdamse grachtengordel een levensduur van honderden jaren aantoont. Voorwaarde is wel dat de palen onder water blijven. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Onderzoek naar rottende funderingspalen ROTTERDAM - Hoe groot DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Onderzoek naar rottende funderingspalen ROTTERDAM - Hoe groot is het probleem met paalrot in Rotterdam? Gegevens hierover ontbreken en daarom brengt Gemeentewerken op het moment de Rotterdamse bodem in kaart. Aanleiding voor het onderzoek vormen funderingsproblemen in Overschie en Kralingseveer waar de koppen van houten funderingspalen droog komen te staan en wegrotten, met verzakkingen en scheuren van de woning als gevolg. Hoewel de problemen in Overschie en Kralingseveer de aanleiding voor het onderzoek vormen, is het probleem groter dan alleen wijken, zo weten verschillende bewonersclubs. Zo kampt het Nieuwe Westen al geruime tijd met verzakkingen en scheuren in funderingen en gevels. Volgens Fugro, een bureau dat is gespecialiseerd in bodemonderzoek, blijkt dat er in ieder geval in de Drievriendendwarsstraat paalrot woekert onder de huizen. Binnen vijf jaar moet er hier wat gebeuren want anders rest er straks alleen nog sloop. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Een andere aanleiding voor het paalrotonderzoek dat wordt DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Een andere aanleiding voor het paalrotonderzoek dat wordt uitgevoerd door Gemeentewerken, vormt de nieuwe wetgeving. Deze legt de verantwoordelijkheid bij de gemeente als het gaat om om problemen met te hoog of te laag grondwater. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Paalrot onder Hillegersbergse huizen ROTTERDAM - De eigenaren DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Paalrot onder Hillegersbergse huizen ROTTERDAM - De eigenaren van een rijtje woningen in de Oude Raadhuislaan in Hillegersberg gaan de gemeente aansprakelijk stellen voor het wegrotten van de heipalen onder hun huizen. Door het lager worden van de grondwaterstand staan de houten heipalen droog waardoor schimmel er greep op heeft gekregen. Sommige woningen in de straat tegenover het Zwarte Plasje zijn al verzakt en het funderingsherstel gaat de bewoners 75. 000 euro per woning kosten. , , Ik hoop dat ik dit qua hypotheek rond kan krijgen, zegt Ingrid Verstraaten. Bij recent onderzoek onder haar woning konden de inspecteurs van een bedrijf dat is gespecialiseerd in funderingsherstel de houten heiplalen niet eens meer terugvinden. , , Er is niets meer van over, ze zijn helemaal weggerot, zegt ze. De Hillegersbergse weet dat het probleem veel groter moet zijn dan alleen het blokje huizen in haar straat. , , Een half jaar terug is een blok in de Nieuwe Kerkstraat ook opnieuw gefundeerd. ’’ De oorzaak van de paalrot ligt in het lager worden van de grondwaterstand. De laatste twee decennia is dit een meter gezakt, weet Verstraaten. Over de oorzaak tast zij nog in het duister. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Paalrot teistert huizen Molenweg te Amstelveen Als gevolg DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Paalrot teistert huizen Molenweg te Amstelveen Als gevolg van een verlaagde stand van het grondwater is aan de Molenweg onder een aantal huizen paalrot ontstaan. Volgens Frans Roël, een van de gedupeerde huizenbezitters, is de steeds zwaardere bemaling door het waterschap de oorzaak. Hij vreest dat er bij veel meer woningen op de Amstelveense Bovenlanden paalrot kan worden ontdekt en wil een omvangrijk onderzoek. Hij ergert zich aan de laconieke manier waarop de overheid volgens hem met het probleem omspringt. Volgens hem gelden voor het waterschap vooral de agrarische belangen en houdt het niet of nauwelijks rekening met de bebouwde oppervlakte en doet de gemeente ook niets aan het probleem. Roël bewoont een pand uit het begin van de twintiger jaren aan de Molenweg 11. Door de lage grondwaterstand komt er zuurstof bij de houten palen, zodat allerlei bacteriën de gevreesde rot kunnen veroorzaken. Hij verwacht dat met herstel-werkzaamheden wel eens een ton gemoeid zou kunnen zijn. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Steun voor verzakte woningen onzeker Gepubliceerd op 29 DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Steun voor verzakte woningen onzeker Gepubliceerd op 29 juni 2007, 18: 28 Laatst bijgewerkt op 29 juni 2007, 18: 30 WEESP - Het is maar de vraag of bewoners in het Herensingelkwartier in Weesp kunnen rekenen op steun van de gemeente als het gaat om hun verzakte huizen. Volgens wethouder John Fleming zijn de mogelijkheden beperkt. , , Ik zal een voorstel doen om de zwaarst getroffenen waar mogelijk te ondersteunen, maar funderings- en gevelherstel is nog altijd een verantwoordelijkheid van de eigenaren, net als elke andere reparatie aan een woning. '‘ De bewoners van het Herensingelkwartier maken zich ondertussen grote zorgen. De schade aan de huizen neemt steeds verder toe. De situatie is instabiel en de bewoners vrezen inmiddels voor hun veiligheid. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS www. fugro. com DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Grootschalig Funderingsonderzoek In Zaanstad www. fugro. com DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Grootschalig Funderingsonderzoek In Zaanstad www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS • In juni komt de Gemeente Zaanstad op DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS • In juni komt de Gemeente Zaanstad op de markt met een Europese aanbesteding voor 1700 woningen • Gelet op de strenge eisen schrijven uiteindelijk maar 3 partijen in. Start werk na de zomervakantie! • Alle partijen worden afgeschreven omdat ze niet aan de eisen voldoen (aantal onderzoeken op 1 project). • De Gemeente komt met een nieuw bestek uit waarin de eisen zijn verlaagd en ook de omvang, echter het aantal onderzoeken is afhankelijk van het beschikbare budget. • Er schrijven nu slechts 2 partijen in (waarvan 1 een combinatie). • Het werk wordt in november gegund aan Wareco op basis van kosten. • De totale omvang is nog steeds niet bekend, alsmede de start van het werk. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS ANDERE OPMERKELIJKE BERICHTEN www. fugro. com DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS ANDERE OPMERKELIJKE BERICHTEN www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Menselijke tragedies door paalrot DORDRECHT - De paalrotproblemen DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Menselijke tragedies door paalrot DORDRECHT - De paalrotproblemen in Dordrecht zorgen voor steeds meer en grotere menselijke drama’s. Huiseigenaren met een rotte fundering zien zich gedwongen huis te verkopen of worden op straat gezet omdat de bank hun huis openbaar laat verkopen. Dat gebeurde dinsdag bij de familie Faassen in de Sumatrastraat, die de afgelopen jaren het boegbeeld van gedupeerde huiseigenaren werd. Camera’s en politici kwamen over de vloer om te zien hoe de achtergevel los was komen te staan van het huis en de schuur dreigde in te storten. Een huisjesmelker is de nieuwe eigenaar. Volgens de Belangen Vereniging Funderings Problemen gaat de aanpak van paalrot gepaard met veel persoonlijk leed. Zo worden gepensioneerde bewoners uit de Hendrikstraat gedwongen huis na 42 jaar te verkopen om funderingsherstel mogelijk te maken. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Wijk staat op naaldhakken Door PIET VAN DIJK DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Wijk staat op naaldhakken Door PIET VAN DIJK SPAKENBURG - Een wijk die op naaldhakken en bezemstelen staat. Dat rampzalige beeld schetst ingenieur Peter den Nijs van de Nieuwe Schans, een pittoresk vooroorlogs wijkje bij de haven van Spakenburg. , , De resultaten van ons onderzoek naar de toestand van de funderingspalen zijn zeer dramatisch. Ik heb het zelden zo erg gezien, ’’ zegt hij. Ook de gemeente en de bewoners zijn zich rot geschrokken. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Hoe zo rot geschrokken? In mei 2006 heeft DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Hoe zo rot geschrokken? In mei 2006 heeft Fugro in dezelfde wijk een onderzoek gedaan. Naar aanleiding van de slechte resultaten is een gesprek aangevraagd bij de Gemeente. De wethouder wilde toen het rapport niet inzien, omdat hij dat een zaak van de bewoners vond en geen zaak voor de Gemeente. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Grondwater drijft wijk tot woede Door SANDER SONNEMANS DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Grondwater drijft wijk tot woede Door SANDER SONNEMANS SCHIEDAM - De Feministenbuurt in Schiedam-Noord wordt geteisterd door grondwater in de kruipkelders. Waar die zo’n twee decennia lang kurkdroog waren, staan ze blank sinds een nieuw rioolstelsel in de wijk is aangelegd. De bewoners, verenigd in de Vereniging Van Eigenaren Delfland, zijn bezig met het opstellen van een plan de campagne om de gemeente zo ver te krijgen dat de problemen wordt opgelost. „De kelders hebben 22 jaar drooggestaan, nu zitten we met natte voeten. Dat er ergens iets niet klopt, is wel duidelijk. ’’ Sinds de aanleg van de nieuwe riolering staat de Feminstenwijk op z’n kop. Inmiddels zijn de leden al een keer in een vergadering bijeengeroepen en is een voorzichtige inventarisatie gemaakt van de schade die door verschillende getroffenen is opgelopen. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Bewoners verzakte buurt Weesp woedend op gemeente Gepubliceerd DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS Bewoners verzakte buurt Weesp woedend op gemeente Gepubliceerd op 02 november 2007, 15: 03 Laatst bijgewerkt op 02 november 2007, 15: 16 WEESP – De Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP) in Weesp is woest en verbijsterd. De gemeenteraad is teruggekomen op haar besluit zachte leningen te verstrekken aan de bewoners van verzakte huizen om de verrotte funderingen te herstellen. 21 december 2007 Weesp gaat de bewoners van de verzakte woningen aan de Herensingel toch helpen. Voor het herstel van de fundering zal de gemeente een éénmalige subsidie verlenen. Dertig huiseigenaren zijn in de problemen gekomen door de rottende palen onder hun huis. Eerdere toezeggingen van Weesp aan de bewoners werden later weer ingetrokken. www. fugro. com

 www. fugro. com www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS EN TENSLOTTE AAN HET EINDE VAN HET JAAR DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS EN TENSLOTTE AAN HET EINDE VAN HET JAAR www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS TNO blijft bij conclusie oorzaak paalrot TNO bewijst DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS TNO blijft bij conclusie oorzaak paalrot TNO bewijst opnieuw gelijk gedupeerden Paalrot in Dordrecht komt door lekke-drainerende riolen TNO Bouw en Ondergrond heeft in een ''Notitie t. b. v. de Conclusie van Repliek'' opnieuw aangetoond dat de paalrot in Dordrecht op de onderzochte locaties wordt veroorzaakt door lekke, drainerende riolen. Bovendien is nadrukkelijk bewezen dat de Gemeente Dordrecht niet alleen verantwoordelijk is voor het achterstallig rioolonderhoud tengevolge waarvan de grondwaterstand verlaagd is. De gemeente Dordrecht is tevens verantwoordelijk voor alle peilwijzigingen van het open water in het stedelijk gebied tussen 1859 en 1 januari 1995. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS TV Dordrecht: Uitslag Dordtenaar van het jaar 2007 DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS TV Dordrecht: Uitslag Dordtenaar van het jaar 2007 Op Oudejaarsdag is in een speciale uitzending van TV Dordrecht bekend gemaakt wie zich Dordtenaar van het jaar 2007 mag noemen. Met ruim 40 procent van de uitgebrachte stemmen is Ad van Wensen tot Dordtenaar van het jaar 2007 gekozen. Reactie Ad van Wensen: “Er moet snel iets gebeuren. Helaas zijn de ambtelijke instanties die we aansprakelijk stellen voor deze ramp minder enthousiast dan de bevolking van Dordrecht. Het begin is gemaakt. Het grote gevecht moet nog beginnen. www. fugro. com

DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS TOT ZOVER DIT KORTE OVERZICHT CONCLUSIE: DE PROBLEMATIEK DE HOUTEN HEIPAAL IN HET NIEUWS TOT ZOVER DIT KORTE OVERZICHT CONCLUSIE: DE PROBLEMATIEK MET SLECHTE FUNDERINGEN IS EEN GROEIEND MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM EN VEELAL GERELATEERD MET HET GRONDWATER. DE GEMEENTEN ZITTEN IN EEN LASTIGE POSITIE. AANSPRAKELIJKHEID / ZORGPLICHT ERKENNEN RESULTEERT IN HOGE KOSTEN. Peter Nelemans. Voor aanvullende info ben ik te bereiken onder : p. [email protected] nl www. fugro. com