Скачать презентацию DASAR-DASAR KERAJAAN Razli Ahmad Kursus Induksi Kumpulan Sokongan Скачать презентацию DASAR-DASAR KERAJAAN Razli Ahmad Kursus Induksi Kumpulan Sokongan

f2207d7c7dcf61c5d0513d1b1efcc48e.ppt

  • Количество слайдов: 68

DASAR-DASAR KERAJAAN Razli Ahmad Kursus Induksi Kumpulan Sokongan Uni. MAP DASAR-DASAR KERAJAAN Razli Ahmad Kursus Induksi Kumpulan Sokongan Uni. MAP

MENU KITA HARI INI ! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Konsep Dasar MENU KITA HARI INI ! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Konsep Dasar Awam Dif Dasar Awam Latarbelakang Sejarah Dasar-dasar yang dilaksanakan Kesan Dasar RM 9 Dasar Kewangan

Mengapa Perlu Ada Dasar ? - Menefesto parti-parti yang menang pilihanraya (janji) - Kerana Mengapa Perlu Ada Dasar ? - Menefesto parti-parti yang menang pilihanraya (janji) - Kerana ada isu dalam masyarakat - Isu ekonomi - Politik - Pendidikan - (macam – macam hal !)

Apa Pentingnya Dasar Ada kaitan dengan: • Nilai-nilai masyarakat. • Menangani masaalah yang dihadapi Apa Pentingnya Dasar Ada kaitan dengan: • Nilai-nilai masyarakat. • Menangani masaalah yang dihadapi oleh awam/ memenuhi keperluan awam. • Menyediakan asas bagi kebertanggungjawaban kerajaan. • Panduan kepada pegawai awam. • Keutamaan struktur. • Penambah baikan kepada persatuan. • Asas pentadbiran persatuan.

TANGGUNGJAWAB MEMERINTAH NEGARA q q q Menjaga Keamanan Negara Menyediakan Kemudahan Awam Dan Sosial TANGGUNGJAWAB MEMERINTAH NEGARA q q q Menjaga Keamanan Negara Menyediakan Kemudahan Awam Dan Sosial Menjaga Keadilan Menjalankan Pentadbiran Negara Membawa Perubahan Ke Arah Pembangunan Negara

Realiti Melayu (55%) Cina (25%) India (8%) Bumi lain (11%) Lain-lain (1%) Realiti Melayu (55%) Cina (25%) India (8%) Bumi lain (11%) Lain-lain (1%)

PERBANDINGAN PENDUDUK MALAYSIA & NEGARA LAIN § Amerika Syarikat § Israel § Palestin § PERBANDINGAN PENDUDUK MALAYSIA & NEGARA LAIN § Amerika Syarikat § Israel § Palestin § China § India 282, 000 5, 842, 454 4, 300, 000 1, 260, 000 1, 014, 003, 817 § Indonesia 224, 784, 210 § Jepun 126, 549, 976 23, 795, 300 § Malaysia Sumber: World Fact book (2000); BBC News-Asia Pacific (2000); Analyzing Asia’s News, Telling Asia’s Stories (2001), World Development Report (2002) & Central Bureau For Statistics in The Palestinian Authority (2001).

Pengkelasan Dasar Awam – (Chandler, 1983) 1. 2. 3. 4. Dasar Berbentuk Peraturan – Pengkelasan Dasar Awam – (Chandler, 1983) 1. 2. 3. 4. Dasar Berbentuk Peraturan – (regulatory policy) bersifat peraturan dan tatacara pentadbiran. Eg. Akta Dadah Merbahaya, Bersih Cekap dan Amanah, Kepimpinan Melalui Teladan. Dasar Agihan Semula – (redistributive policy) Bertujuan memberikan persamaan dsaripada faedah yang tersedia – eg. Dasar Percukaian dan pemberian subsidi Dasar Agihan ( distribute policy) memberi peluang sama rata kepada semua rakyat menikmati kekayaan negara – merapatkan jurang perbezaan. Eg; Dasar Ekonomi Baru Dasar Keselamatan ( Security policy) Untuk perpaduan dan keselamatan negara. Eg ZOPFAN

Pembahagian Dasar Awam – Ambrin, 1990) 1. Dasar Yang Berkaitan Ekonomi Negara eg; DEB, Pembahagian Dasar Awam – Ambrin, 1990) 1. Dasar Yang Berkaitan Ekonomi Negara eg; DEB, Dasar Perindusterian Negara. Dasar Pertanian, Dasar Penswastaan, Dasar Persyarikatan, Dasar 70 juta pop. 2. Dasar-dasar Sosial dan Etika Kerja Dasar Pandang Ketimor, Dasar Bersih Cekap dan Amanah, Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam , dll. 3. Dasar Luar Negara Dasar Antartika, ZOPFAN, AFTA, NAFTA, WTO

Dasar Awam Perlu Ambil Kira 1. 2. 3. Siapakah yang mendapatkannya, bila dan bagaimana Dasar Awam Perlu Ambil Kira 1. 2. 3. Siapakah yang mendapatkannya, bila dan bagaimana mereka peroleh dari unit pentadbiran Apakah peranan pentadbir dalam proses membuat dasar (peranan berasaskan hiraki dalam pentadbiran) Bagaimanakah pentadbir memberi kesan keatas gelagat orang awam disebabkan batasan yang dibentuk oleh agensi sendiri

Proses Pembentukan Dasar Awam 1. Kenalpasti masalah-nilai, kehendak dan peluang yang boleh diperolehi melalui Proses Pembentukan Dasar Awam 1. Kenalpasti masalah-nilai, kehendak dan peluang yang boleh diperolehi melalui tindakan orang awam. Dapatkan sebanyak dan setepat mungkin maklumat berkaitan masalah sebenar 2. Kenalpasti objektif - sekiranya dasar diperkenalkan, apa objektif yang dicapai? 3. Kenalpasti sumber yang ada - kalau kerajaan laksanakan dasar, apakah kerajaan berkemampuan 4. Kemuka alternatif yang sesuai - pelbagai tindakan dan usaha bagi kurangkan masalah - bergantung pada maklumat diperolehi - gunakan kreativiti, intuisi dan pertimbangan

5. Rancangan tindakan dasar yang sesuai- satu siri tindakan yang diambil dalam usaha capai 5. Rancangan tindakan dasar yang sesuai- satu siri tindakan yang diambil dalam usaha capai hasil dikehendaki- ambil tahu kesan negatif dan positif maklumat tindakan dasar diperolehi melalui proses peramalan dan penilaian terhadap hasil yang diharapkan 6. Hasil Dasar - kesan tindakan dasar-positif dan negatif 7. Nilai dasar - nilaikan hasil dasar sejauh mana capai objektif dasar dan selesaikan masalah? -kaji dan rangka semula altenatif sehingga menghasilkan kepuasan ( proses ini adalah berterusan dan berulang supaya sesuatu dasar tidak ketinggalan zaman seiring dengan kehendak masyarakat dan matlamat negara )

DASAR ANTARA TAHUN 1957 - 1990 DASAR ANTARA TAHUN 1957 - 1990

1. Dasar Pelajaran Kebangsaan - Lahir melalui Penyata Razak (1956)- Ordinan Pelajaran 1957 - 1. Dasar Pelajaran Kebangsaan - Lahir melalui Penyata Razak (1956)- Ordinan Pelajaran 1957 - disemak semula 1960 – Lahirkan Penyata Rahman Talib- Akta Pelajaran Kebangsaan (1961) - Dikaji semula pada tahun 1974 – supaya pelajaran dilihat dapat menyumbangkan atau melahirkan masyarakat bersatupadu, berdisiplin untuk mengisi kemerdekaan negara. Objektif Dasar Pelajaran Kebangsaan “Bahawasanya Dasar ini adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya”

13 Mei 1969 – RUSUHAN KAUM Manifestasi ketegangan kaum Ke atas Ketaksamaan agihan kekayaan 13 Mei 1969 – RUSUHAN KAUM Manifestasi ketegangan kaum Ke atas Ketaksamaan agihan kekayaan Perlunya Perpaduan Nasional Membaiki ketakseimbangan

DASAR EKONOMI BARU (1971 -90) OBJEKTIF SERAMPANG DUA MATA : - MENGHAPUSKAN KEMISKINAN TANPA DASAR EKONOMI BARU (1971 -90) OBJEKTIF SERAMPANG DUA MATA : - MENGHAPUSKAN KEMISKINAN TANPA MENGIRA KAUM • Mengurangkan kemiskinan dari 52% kepada 16% MENYUSUN SEMULA MASYARAKAT UNTUK MENGHAPUSKAN PENGENALAN KAUM MENGIKUT FUNGSI EKONOMI • Menyusun semula pemilikan modal ( 30: 40: 30 ) • Bumiputera Commercial & Industrial Community (BCIC) • Increase Bumiputera Professionals

Membasmi Kemiskinan - Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat Menambah daya pengeluaran dan Membasmi Kemiskinan - Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat Menambah daya pengeluaran dan pendapatan Mobiliti antara sektor ekonomi (Peningkatan pendapatan) Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum dan antara bandar dan luar bandar Memodenkan kehidupan di luar bandar Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagandan Bumiputra Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum Memperbaiki kualiti hidup rakyat melalui pendidikan, kesihatan serta kemudahan infrastruktur lain.

Menyusun Semula Masyarakat - Meinggikan daya pengeluaran dan taraf hidup gol miskin melalui proses Menyusun Semula Masyarakat - Meinggikan daya pengeluaran dan taraf hidup gol miskin melalui proses memodenkan kaw. Luar bandar - mengurangkan kedudukan tidak seimbang dalam struktur guna tenaga dengan cara paling progresif melalui pertumbuhan ekonomi - Meningkatkan penglibatan rakyat Malaysia dalam kontek pemilikan modal - Membantuk sebuah masyarakat perindusterian dan perdagangan Bumiputera kearah pemilikan 30% pada tahun 1990 serta menubuhkan beberapa agensi amanah seperti MARA, Bank Bumi, Bank Pembangunan, ASN

PEMBASMIAN KEMISKINAN TANPA MENGIRA KAUM KEMISKINAN MUTLAK KEMISKINAN RELATIF Target: kemiskinan dari 16% dalam PEMBASMIAN KEMISKINAN TANPA MENGIRA KAUM KEMISKINAN MUTLAK KEMISKINAN RELATIF Target: kemiskinan dari 16% dalam DEB (1990) Hardcore poverty kepada 0. 5% (2000) kemiskinan sifar (2005)

Oorang Asli Single parents FOKUS KEMISKINAN Bandar/pinggir bandar Pulau terpencil Pockets of poverty di Oorang Asli Single parents FOKUS KEMISKINAN Bandar/pinggir bandar Pulau terpencil Pockets of poverty di kawasan terpencil Kumpulan minoriti di Sabah / Sarawak

Dasar – Dasar Lain Tempoh ini ! i. Dasar Kebudayaan Kebangsaan – 1971 Ciri-ciri Dasar – Dasar Lain Tempoh ini ! i. Dasar Kebudayaan Kebangsaan – 1971 Ciri-ciri utama; a. Ia mestilah berteraskan kebudayaan rakyat serantau b. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai boleh diserapkan dalam budaya kebangsaan c. Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan Dasar ini.

Sambung ii. iv. Dasar Rancangan Buku Hijau - 1974 Dasar Pandang Ke Timur – Sambung ii. iv. Dasar Rancangan Buku Hijau - 1974 Dasar Pandang Ke Timur – 1982 Dasar Persyarikatan Malaysia – 1983 Satu konsep kerjasama erat serta persefahaman bersama antara sektor awam/swasta beroperasi sebagai sebuah “Perbadanan Gergasi” Atas falsafah menjayakan pembangunan ekonomi nasionalperkongsian bijak

Sambungan………. Satu lagi faktor yang menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan DPM adalah t/jawab perkhidmatan awam Sambungan………. Satu lagi faktor yang menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan DPM adalah t/jawab perkhidmatan awam untuk memastikan bahawa kakitangan awam memahami akan kepentingan kerjasama dan perkongsian dengan sektor swasta Kejayaan sektor swasta adalah kejayaan sektor awam kerana ia akan menhhasilkan cukai kepada kerajaan.

V. DASAR PENSWASTAAN 1. 2. 3. 4. 5. Diperkenalkan pada tahun 1983 selepas pelancaran V. DASAR PENSWASTAAN 1. 2. 3. 4. 5. Diperkenalkan pada tahun 1983 selepas pelancaran DPM Mempunyai falsafah untuk mengurangkan saiz penglibatan dan penyertaan kerajaan dalam sektor ekonomi dan memberi peluang kepada kuasa pasaran untuk menentukan kegiatan ekonomimenyumbang kepada kemajuan negara TUJUAN Mengurangkan beban kewangan kerajaan Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Pengagihan sumber secara cekap Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB

KAEDAH PENSWASTAAN - Penjualan aset - Penjualan ekuiti - pajakan aset - Pembelian syarikat KAEDAH PENSWASTAAN - Penjualan aset - Penjualan ekuiti - pajakan aset - Pembelian syarikat oleh pengurusan - bina – milik – kendali Penentuan Projek 1. Ada yang kerajaan kenalpasti 2. Projek yang swasta cadangkan

v. i DASAR PERTANIAN NEGARA - 1. 2. 3. Dilancarkan pada 1984 sebagai satu v. i DASAR PERTANIAN NEGARA - 1. 2. 3. Dilancarkan pada 1984 sebagai satu garis panduan membantu Kerajaan dan swasta membangunkan pertanian. OBJEKTIF DASAR Memaksimumkan pendapatan sektor ini memerusi pengembelengan sumber-sumber negara secara cekap dan berkesan. Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil menerusi peningkatan daya pengeluaran supaya kadar kemiskinan dapat dikurangkan dapat meningkatkan kualiti hidup petani Memajukan dan meningkatkan hasil dan mutu eksport (pertanian)

DASAR – DASAR KERAJAAN KE ARAH PEMANTAPAN PENGURUSAN NEGARA DASAR – DASAR KERAJAAN KE ARAH PEMANTAPAN PENGURUSAN NEGARA

DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH Ø Dilancarkan pada April 1982 sebagai satu amalan yang DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH Ø Dilancarkan pada April 1982 sebagai satu amalan yang menjadi amalan kepada semua rakyat di negara ini. Ø Rasional – Pembangunan dan kejayaan sesebuah negara adalah bergantung kepada sikap yang positif serta moral yang tinggi di kalangan pengurus-pengurus pekerjaan, pentadbiran dan rakyat secara keseluruhannya. Perasaan dan tanggapan bahawa bekerja semata-mata bagi memenuhi keperluan diri sendiri iaitu untuk mendapat upah atau ganjaran hendaklah dikikis dan sebaliknya ditanam semangat untuk faedah negara dan rakyat keseluruhannya. Ø Objektif – 1. Bagi mengujudkan satu etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru bagi rakyat Malaysia dengan memberi keutamaan kepada peningkatan hasil dan mutu kerja. 2. Untuk meningkatkan semangat atau motivasi pekerja seiring dengan penerapan nilai-nilai Islam dan Kepimpinan Melalui Teladan.

DASAR PANDANG KE TIMUR Ø Dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir pada 8 Februari 1982 DASAR PANDANG KE TIMUR Ø Dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir pada 8 Februari 1982 semasa persidangan “ 5 th Joint Annual Conference of MAJECA/JAMECA di Kula Lumpur. Ø Rasional – Jepun dan Korea adalah merupakan dua buah negara yang begitu pesat membangun dalam beberapa bidang mereka lebih maju dari Barat. Ø Objektif – 1. 2. Ø Untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan negara, mewujudkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk kemajuan negara. Menumpukan “Kerajinan dan Disiplin Bekerja”, “Kesetiaan Kepada Negara dan Perusahaan Atau Perniagaan Di Mana Pekerja Bekerja”, “Keutamaan Kepada Kumpulan Tidak Diri Sendiri”, “Peningkatan Kecekapan”. Malaysia sebagai sebuah negara membangun perlu mengamalkan nilai-nilai dan etika kerja seperti di atas bagi mempercepatkan usaha pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan.

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA Ø Program perindustrian di negara ini dijalankan sebagai usaha untuk mempelbagaikan DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA Ø Program perindustrian di negara ini dijalankan sebagai usaha untuk mempelbagaikan ekonomi yang terlalu bergantung kepada komoditi getah dan bijih timah yang harganya tidak stabil. Ø Rasional –Keazaman kerajaan untuk mempergiatkan proses industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama pertumbuhan ekonomi negara. Ø Objektif – 1. Menjadikan sektor perkilangan pertumbuhan perindustrian negara. sebagai pemangkin 2. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara. 3. Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.

DASAR PERINDUSTRIAN BERAT Ø Sektor perindustrian memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara DASAR PERINDUSTRIAN BERAT Ø Sektor perindustrian memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara setanding dengan sektor pertanian. Ø Rasional – Industri berat mempunyai potensi jangka panjang dalam proses rancangan perindustrian negara kerana dasar ini merupakan satu langkah ke arah ekonomi yang kukuh dan mantap dalam membangunkan ekonomi dan peluang pekerjaan. Ø Objektif – 1. Mengimport dan menyerap teknologi canggih untuk memajukan teknologi sendiri 2. Mengelakkan pergantungan secara berterusan kepada barangan dan teknologi asing 3. Mempelbagaikan dan memperkukuhkan eksport barangan Malaysia untuk mengatasi dasar perlindungan yang ada di negara maju. 4. Meningkatkan keupayaan industri kecil dan sokongan di samping mewujudkan industri pertengahan yang baru. 5. Mewujudkan peluang untuk para pekerja dilatih dalam bidang kejuruteraan dan kemahiran berkaitan.

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI Ø Kemajuan dan keupayaan Sains & Teknologi adalah cabaran yang DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI Ø Kemajuan dan keupayaan Sains & Teknologi adalah cabaran yang keenam daripada sembilan cabaran Wawasan 2020. Ø Rasional – Menggalakkan pengunaan Sains & Teknologi sebagai satu alat untuk pembangunan ekonomi, membaiki kedudukan fizikal dan kesejateraan rakyat dan melindungi kedaulatan negara. Ø Objektif – 1. Memberi fokus kepada usaha-usaha meningkatkan keupayaan berdikari dalam bidang saintifik dan teknologi. 2. Membantu aktiviti ekonomi dengan cara mewujudkan suasana yang baik untuk menggalakkan penciptaan saintifik dan memperbaiki infrastruktur dalam bidang saintitif, pelajaran dan lain-lain bidang yang berkaitan.

DASAR ANTARA TAHUN 1990 - 2020 DASAR ANTARA TAHUN 1990 - 2020

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL Ø Dilancarkan pada tahun 1991 bagi menggantikan DEB yang telah berakhir DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL Ø Dilancarkan pada tahun 1991 bagi menggantikan DEB yang telah berakhir tempoh. Ia menendakan bermulanya satu lagi era baru negara dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Ø Rasional – Proses sosio-economic engineering seperti DEB memerlukan masa yang lebih lama daripada apa yang diperuntukkan dengan mengambil kira kesan-kesan daripada pergolakkan dunia. Ø Objektif – 1. Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pemabngunan ekonomi yang mantap dan berterusan. 2. Menetapkan satu langkah ke arah membolehkan negara mencapai taraf negara maju dalam semua segi iaitu keadilan sosial, nilai etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajan dan kecemerlangan ekonomi.

Dasar Pembangunan Nasional -1991 - Lanjutan daripada RRJP 2 dam DEB Matlamat DPN i. Dasar Pembangunan Nasional -1991 - Lanjutan daripada RRJP 2 dam DEB Matlamat DPN i. Menyatukan rakyat bagi mengukuhkan aspek sosial dan politik serta mengekalkan pembangunan yang berterusan ii. Menvapai kemajuan dalam semua segi seperti keadilan sosial, etika, moral, kestabilan politik, kualiti hidup

WAWASAN 2020 MATLAMAT Menjelang tahun 2020, Malaysia dapat menjadi negara bersatu dengan masyarakat Malaysia WAWASAN 2020 MATLAMAT Menjelang tahun 2020, Malaysia dapat menjadi negara bersatu dengan masyarakat Malaysia yang yakin, mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh, hidup dalam masyarakat yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, penyayang, adil dari segi pengagihan ekonomi, progresif dan makmur, dan mempunyai penguasaan sepenuhnya terhadap ekonomi yang bersaing, dinamik, cergas dan kental.

DASAR WAWASAN NEGARA (2001 – 2010) Ø Meningkatkan keutuhan daya saing negara Ø Objektif DASAR WAWASAN NEGARA (2001 – 2010) Ø Meningkatkan keutuhan daya saing negara Ø Objektif – 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Membangunkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat berasaskan pengetahuan. Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan dalam negeri. Menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan lebih dinamik. Membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin. Mencapai Penyertaan Bumiputera Yang Berkesan Serta Pemilikan Ekuiti Sekurang-kurangnya 30% Menjelang 2020 Membasmi Kemiskinan Di Kalangan Kelompok Kecil Yang Miskin. Meningkatkan Penyertaan Bumiputera Dalam Sektor Utama Ekonomi Mengorientasikan Semula Pembangunan Sumber Manusia Bagi Menyokong Pembentukan Masyarakat Yang Berasaskan Pengetahuan

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN DALAM SEKTOR AWAM Pengukuhan pengurusan kualiti q TQM menjadi asas pelaksanaan inisiatif PEMBAHARUAN PENTADBIRAN DALAM SEKTOR AWAM Pengukuhan pengurusan kualiti q TQM menjadi asas pelaksanaan inisiatif kualiti Pelaksanaan Kerajaan Elektronik q q Memperkenalkan teknologi baru dalam pengurusan aliran kerja, keselamatan dan sistem Membangunkan infrastruktur ICT Mengamalkan budaya kerja yang responsif q Pengurusan hands-on, menyemak semula proses dan prosedur kerja serta meningkatkan tahap profesionalisme Pembaharuan berterusan dalam keutuhan pengurusan q Meningkatkan keutuhan pengurusan – penerapan nilai positif seperti kejujuran, keutuhan, amanah & etika kerja yang baik Meningkatkan kerjasama sektor awam-swasta-NGO

Pelan Integriti Nasional (23 April 2004) Objektif Utama Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai Pelan Integriti Nasional (23 April 2004) Objektif Utama Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor dalam usaha membina masyarakat bersatu padu, berharmoni, berintegriti, bermoral dan beretika Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usahapeningkatan integriti supaya budaya diamalkan dalam semua bidang Menggalakkan semangat bertanggungjawab dalam perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung dan menegakkan konsep integriti Menyumbang usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara dalam peningkatan kesejahteraan hidup Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam menghadapi cabaran global dalam abad ke-21

KESAN DARIPADA DASAR KESAN DARIPADA DASAR

Insidens kemiskinan menurun % Isi rumah Malaysia Nota : Pendapatan Garis Kemiskinan (PLI) untuk Insidens kemiskinan menurun % Isi rumah Malaysia Nota : Pendapatan Garis Kemiskinan (PLI) untuk 2002 adalah RM 529 sebulan di Semenanjung Malaysia (saiz isi rumah 4. 6) ; RM 690 di Sabah (saiz isi rumah 4. 9) ; dan RM 600 di Sarawak (saiz isi rumah 4. 8). Ketermiskinan dianggarkan mengguna separuh dari PLI.

Poverty Incidence in Selected countries, 1990 and 1999 ( % ) Source : ESCAP, Poverty Incidence in Selected countries, 1990 and 1999 ( % ) Source : ESCAP, Growth with Equity: Policy Lessons from the Experiences of Selected Asian Countries

MALAYSIA: Kesan Krisis ekonomi 1997 -98 Pertumbuhan ekonomi menguncup 1998 & 2001 1960 an MALAYSIA: Kesan Krisis ekonomi 1997 -98 Pertumbuhan ekonomi menguncup 1998 & 2001 1960 an 1970 an 1980 an 1991 -97 1998 1999 2000 2001 2002 2003(f) 6. 0% 7. 5% 5. 9% 9. 2% -7. 4% 6. 1% 8. 3% 0. 4% 4. 2% 4. 5%

KDNK berganda setiap 10 tahun – sasaran mungkin dicapai REAL GDP RM Billion (1987=100) KDNK berganda setiap 10 tahun – sasaran mungkin dicapai REAL GDP RM Billion (1987=100) Target Vision 2020=840 418(f) 253 209 106 28 79 848(f)

Kualiti Hidup rakyat Malaysia meningkat Kualiti Hidup rakyat Malaysia meningkat

Pertumbuhan Ekonomi Negara Serantau dijangka berkembang pesat 2004 Pertumbuhan Ekonomi Negara Serantau dijangka berkembang pesat 2004

PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA 1970 - 2007 Sumber: EPU, 2008 PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA 1970 - 2007 Sumber: EPU, 2008

PENDAPATAN ISI RUMAH Sumber: Buku Kajian Separuh Penggal RMK 9, EPU, 2008 PENDAPATAN ISI RUMAH Sumber: Buku Kajian Separuh Penggal RMK 9, EPU, 2008

KONSEP 1 MALAYSIA “… 1 MALAYSIA ADALAH UNTUK MENGEKALKAN DAN MENINGKATKAN PERPADUAN DI DALAM KONSEP 1 MALAYSIA “… 1 MALAYSIA ADALAH UNTUK MENGEKALKAN DAN MENINGKATKAN PERPADUAN DI DALAM KEPELBAGAIAN YANG SELAMA INI MENJADI KEKUATAN KITA DAN AKAN KEKAL SEBAGAI BEKALAN TERBAIK KITA UNTUK MASA HADAPAN… SETIAP KITA- DISEBALIK SEGALA PERBEZAAN KITA - BERKONGSI IMPIAN UNTUK SATU MASA HADAPAN YANG LEBIH BAIK. SETIAP KITA MAHUKAN PELUANG, DIHORMATI, PERSAHABATAN DAN SALING MEMAHAMI…” (”YAB PERDANA MENTERI MALAYSIA, APRIL 2009”)

KONSEP 1 MALAYSIA MEMBENTUK MALAYSIA YANG BERSATU PADU, BERINTEGRASI, PATRIOTIK, MENGHORMATI SISTEM KERAJAAN DEMOKRASI KONSEP 1 MALAYSIA MEMBENTUK MALAYSIA YANG BERSATU PADU, BERINTEGRASI, PATRIOTIK, MENGHORMATI SISTEM KERAJAAN DEMOKRASI BERPARLIMEN DAN RAJA BERPELEMBAGAAN BERTERASKAN RUKUN NEGARA

KONSEP 1 MALAYSIA ADALAH JUGA KESINAMBUNGAN KEPADA PERKEMBANGAN SEJARAH NEGARA DAN PRINSIP-PRINSIP SERTA DASAR-DASAR KONSEP 1 MALAYSIA ADALAH JUGA KESINAMBUNGAN KEPADA PERKEMBANGAN SEJARAH NEGARA DAN PRINSIP-PRINSIP SERTA DASAR-DASAR YANG TELAH DICETUSKAN DALAM PEMBINAAN NEGARA BANGSA. JUSTERU ITU KONSEP INI BUKANLAH MERUPAKAN SATU PENJELMAAN YANG BARU. BERSAMA BERTINDAK ATAS KONSEP RAKYAT DIDAHULUKAN DAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN.

1 MALAYSIA DALAM MEREALISASIKAN KONSEP INI, PENEKANAN MESTILAH DIBERI KEPADA 2 ASPEK UTAMA IAITU: 1 MALAYSIA DALAM MEREALISASIKAN KONSEP INI, PENEKANAN MESTILAH DIBERI KEPADA 2 ASPEK UTAMA IAITU: q PENERAPAN TERAS-TERAS PERPADUAN q PENERAPAN NILAI-NILAI ASPIRASI

1. BUDAYA BERPRESTASI TINGGI q SIFAT MEMASTIKAN SETIAP PERKARA DAN SETIAP TUGAS YANG DILAKUKAN 1. BUDAYA BERPRESTASI TINGGI q SIFAT MEMASTIKAN SETIAP PERKARA DAN SETIAP TUGAS YANG DILAKUKAN MENCAPAI TAHAP YANG TERBAIK. SIKAP SAMBIL LEWA DAN “ACUH TAK ACUH” TIDAK BOLEH WUJUD DALAM MASYARAKAT YANG BERDAYA MAJU. 2. BUDAYA KETEPATAN q SEBAGAI RAKYAT SEBUAH NEGARA YANG BERHASRAT MENCAPAI STATUS NEGARA MAJU, RAKYAT MALAYSIA PERLU DIKENALI DENGAN BUDAYA KETEPATAN, TERMASUKLAH MENEPATI WAKTU DAN MENGUTAMAKAN KECEKAPAN DALAM MELAKSANAKAN SEMUA TUGAS DAN KEWAJIPAN.

3. BUDAYA ILMU q SEBUAH NEGARA HANYA AKAN BENAR-BENAR MAJU DAN BERJAYA APABILA RAKYATNYA 3. BUDAYA ILMU q SEBUAH NEGARA HANYA AKAN BENAR-BENAR MAJU DAN BERJAYA APABILA RAKYATNYA MEMILIKI ILMU PENGETAHUAN YANG TINGGI. BUDAYA ILMU IALAH KECEDERUNGAN UNTUK SENTIASA MEMBURU PENGETAHUAN YANG TERKINI DAN KESEDIAAN UNTUK MENIMBA ILMU SEPANJANG HAYAT. 4. INTEGRITI q RAKYAT MALAYSIA PERLU MEMILIKI INTEGRITI YANG TINGGI DALAM MELAKSANAKAN SEBARANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AGAR BANGSA DAN NEGARA SENTIASA DISEGANI DAN DIHORMATI OLEH SEMUA PIHAK. INTEGRITI MERANGKUMI SIFAT-SIFAT AMANAH, BERSIH DAN CEKAP DALAM MELAKUKAN SEBARANG TUGAS DAN MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB.

5. KETABAHAN q KETABAHAN DALAM MENGHARUNGI MASALAH DAN CABARAN YANG MENDATANG. RAKYAT MALAYSIA SEHARUSNYA 5. KETABAHAN q KETABAHAN DALAM MENGHARUNGI MASALAH DAN CABARAN YANG MENDATANG. RAKYAT MALAYSIA SEHARUSNYA BERSIFAT TIDAK MUDAH MENGAKU KALAH, SEBALIKNYA PERLU MEMILIKI KEYAKINAN DIRI YANG TINGGI SERTA SEMANGAT JUANG YANG KENTAL DALAM APA JUA BIDANG YANG DICEBURI. 6. KESETIAAN q KESETIAAN SEPENUHNYA KEPADA NEGARA MALAYSIA DAN KESEDIAAN UNTUK BERBAKTI DAN BERKORBAN DEMI NEGARA YANG TERCINTA.

7. KEBIJAKSANAAN q IALAH CARA BERHADAPAN DENGAN SEBARANG MASALAH DENGAN PENUH BERHEMAH DAN TELITI 7. KEBIJAKSANAAN q IALAH CARA BERHADAPAN DENGAN SEBARANG MASALAH DENGAN PENUH BERHEMAH DAN TELITI AGAR TIDAK BERLAKU PERKARA YANG MENYINGGUNG HATI DAN PERASAAN MANA-MANA PIHAK YANG LAIN. 8. BUDAYA INOVASI q ADALAH KESEDIAAN KITA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA UNTUK MENCUBA PERKARA BARU DAN BERINOVASI DALAM APA JUA LAPANGAN YANG KITA CEBURI. RAKYAT MALAYSIA PERLU DIKENALI SEBAGAI INDIVIDU-INDIVIDU YANG MAMPU MENJADI PEMIMPIN DALAM BIDANG MASING-MASING. KITA MESTI BERANI BERUBAH UNTUK KEBAIKAN, BERANI MENCARI PENYELESAIAN BARU DALAM MENANGANI MASALAH DAN SENTIASA BERSEDIA UNTUK MENJADI PERINTIS.

. HALA TUJU MASA DEPAN NEGARA q BERSATU PADU TERAS PEMBANGUNAN NEGARA q. MENINGKATKAN . HALA TUJU MASA DEPAN NEGARA q BERSATU PADU TERAS PEMBANGUNAN NEGARA q. MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN q. MENENTUKAN KESTABILAN POLITIK NEGARA q. MEMBASMI KEMISKINAN q. PEMBANGUNAN NEGARA YANG SEIMBANG (ROHANI & JASMANI) q. MEMUPUK NILAI-NILAI MURNI q NEGARA YANG BEBAS DAN BERMARUAH

POLITIK JALANAN POLITIK JALANAN

TUNTUTAN NGO YANG TIDAK MUNASABAH – HINDRAF, IFC, SUQUI TUNTUTAN NGO YANG TIDAK MUNASABAH – HINDRAF, IFC, SUQUI

GOLONGAN YANG MEMPERTIKAIKAN INSTITUSI RAJA MELAYU GOLONGAN YANG MEMPERTIKAIKAN INSTITUSI RAJA MELAYU

KONFLIK DI URUMQI, CHINA Sehingga 8 Julai 2009, dilaporkan 156 maut dan lebih 1000 KONFLIK DI URUMQI, CHINA Sehingga 8 Julai 2009, dilaporkan 156 maut dan lebih 1000 telah ditahan.

KONFLIK DI SRI LANKA KONFLIK DI SRI LANKA

KONFLIK DI INDIA KONFLIK DI INDIA

KONFLIK DI PAKISTAN KONFLIK DI PAKISTAN

KONFLIK DI LEBANON KONFLIK DI LEBANON