Скачать презентацию DAREA DE SEAMA ANUALA A PREZIDIULUI ASUPRA ACTIVITATII Скачать презентацию DAREA DE SEAMA ANUALA A PREZIDIULUI ASUPRA ACTIVITATII

b37807aa3e5b34c26dd95d6440897f7b.ppt

  • Количество слайдов: 59

DAREA DE SEAMA ANUALA A PREZIDIULUI ASUPRA ACTIVITATII ACADEMIEI ROMANE IN ANUL 2007 Partea DAREA DE SEAMA ANUALA A PREZIDIULUI ASUPRA ACTIVITATII ACADEMIEI ROMANE IN ANUL 2007 Partea I: Activitatile ştiinţifice şi culturale in anul 2007

Raportul PAR /2008: Partea 1 Baza statutara 1. Art. 27, al. 1. 6 • Raportul PAR /2008: Partea 1 Baza statutara 1. Art. 27, al. 1. 6 • Adunarea Generala ( AG) aprobă darea de seamă anuală, programele de cercetare proprii şi planul de activitate pe anul următor, împreună cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, ca şi forma definitivă a acestuia; 2. Art. 31, al. 1. 2 • (1. 2). Prezidiul prezintă Adunării Generale dări de seamă anuale asupra activităţii Academiei Române şi programe de activitate pentru anul următor; 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Menirea Darii de seama • Sa informeze AG asupra Raportul PAR /2008: Partea 1 Menirea Darii de seama • Sa informeze AG asupra faptelor petrecute in anul • • • 2007 pentru a crea o imagine globala a activitatilor de cercetare si culturale din AR si in sistemul unitatilor AR Sa semnaleze unele probleme care merita atentie Sa propuna actiuni reactive si proactive Sa invite la exprimarea unor aprecieri si propuneri privind activitatile de cercetare din Academia Romana 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Surse de informatii 1. 2. 3. 4. Rapoartele sectiilor Raportul PAR /2008: Partea 1 Surse de informatii 1. 2. 3. 4. Rapoartele sectiilor AR Rapoartelele institutelor AR, BAR si EAR Rapoartele Consiliului de coordonare a cercetarii (CCC ) din AR Compartimentele aparatului AR • • Directia economica ( Maria Greblescu) Cooperare internationala ( Isadora Precup) Compartimentul de Audit ( Dr. I. Panaitescu) Cancelaria AR (D. Paica) Biroul “Doctorate” ( Dr. A. Peticila) Biroul “ Resurse umane” ( Maria Donescu) Biroul “ Programe interne si internationale ( R. D. Ilie) • Multumiri sunt adresate celor de mai sus precum si colegilor care au sugerat imbunatatiri pe parcursul elaborarii Darii de seama si in Adunarea Generala din 05. 03. 2008 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Mod de elaborare • • • Raportul pe 2007 Raportul PAR /2008: Partea 1 Mod de elaborare • • • Raportul pe 2007 pastreaza structura Raportului pe 2006 Raportul este o sinteza a rapoartelor sectiilor AR. Acestea sunt afisate pe site AR : http: //www. acad. ro/rapoarte 2007/pag_rap 07_01. htm Versiunea #1 a fost distribuita in vederea primirii de sugestii de imbunatatire 1. 2. 3. sectiilor AR in forma electronica (26. 02. 2008) membrilor CCC-AR (26. 02. 2008) membrilor Prezidiului AR pe suport hartie (04. 03. 2008) 1. dezbatuta cu conducerile institutelor AR (04. 03. 2008) Versiunea #2 a fost Versiunea #3 s-a prezentat in AG (05. 03. 2008) Versiunea #4 , care a rezultat dupa dezbaterile in AG, se publica ( incl. pe site-web al AR). 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Context Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Context Funcţiile AR Creaţia ştiinţifică Creaţia culturală Comunicarea rezultatelor si activitatilor Integrarea internaţională Concluzii 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. Context • Evolutii in plan national si Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. Context • Evolutii in plan national si international • Problema evaluarii 2. 3. 4. 5. 6. 7. Funcţiile AR Creaţia ştiinţifică Creaţia culturală Comunicarea rezultatelor si activitatilor Integrarea internaţională Concluzii 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Evolutii in plan national si international • In plan Raportul PAR /2008: Partea 1 Evolutii in plan national si international • In plan national 1. 2. • 3. 4. Cresterea fondurilor publice pentru finantarea cercetarii in sistem competitiv de cca cinci ori in 2007 fata de 2006 Publicarea unei strategii nationale a cercetarii publice cu participarea a cca 8000 de persoane Lansarea PNCDI 2 Primul an in care Romania este membru al UE In plan international 1. 2. Lansarea noului FP 7 Dezbateri internationale privind rolul cercetarii incl. cea din sistemul academiilor …………… 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Problema evaluarii • Evaluarea cercetatorilor individuali 1. 2. 3. Raportul PAR /2008: Partea 1 Problema evaluarii • Evaluarea cercetatorilor individuali 1. 2. 3. Este o problema controversata UE a recomandat “ Carta europeana a cercetatorului” Este necesara si ceruta chiar de cercetatori 1. 2. Se face de catre sectii ( Cf. Statut, Art. 13, al 7) Evaluarea multicriteriala a institutelor AR a fost realizata cu titlu experimental de catre Comisia CCC AR HG 551 privind “ Criterii , standarde si metodologia de evaluare si atestare a unitatilor de cercetare –dezvoltare”. In iunie 2008, e planificata revizuirea metodologiei Evaluarea poate fundamenta alocarea resurselor AR(salarii, dotari, saptamani de schimburi interacademice…. ) Evaluarea institutionala 3. 4. • Evaluarea programelor AR -abordata doar la nivelul sectiilor 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Context Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Context Funcţiile AR • Functia de consacrare stiintifica • Functia de cercetare • Abordarea marilor probleme ale societatii romanesti • Comitete si comisii Creaţia ştiinţifică Creaţia culturală Comunicarea rezultatelor si activitatilor Integrarea internaţională Concluzii 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de consacrare (I) • L 752/2001, Art. 1: Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de consacrare (I) • L 752/2001, Art. 1: „A. R. este cel mai înalt for naţional de • Dinamica numarului de membri ai AR: • consacrare ştiinţifică şi culturală, care reuneşte personalităţi din ţară şi străinătate cu realizări deosebite în ştiinţe, litere, arte şi în alte domenii ale spiritului”. 1. 2. 3. promovaţi titulari: 0; alesi: • • • corespondenţi: 0; de onoare: 6 (din ţară: 2 ; din străinătate: 4); post-mortem: 0; decedaţi: 12( 8 din ţară şi 4 din străinătate). Situatia membrilor AR la 31. 12. 2006: 1. 2. 3. titulari: 75 ( 81 in 2006); corespondenţi: 91( 91 in 2006); de onoare din ţară: 31, din străinatate: 100 (98 in 2006). 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de consacrare (II): Compozitia AG la 31. 12. Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de consacrare (II): Compozitia AG la 31. 12. 2007 Sectia Academicieni M. C. M. O. Total 1. Filologie , literatura 7 7 4+14 18/32 1. Istorie, arheologie 8 6 5+10 19/29 3. Matematica 7 9 2+7 18/25 4. Fizica 6 6 0+6 12/18 5. Chimie 3 7 0+7 10/17 6. Biologie 5 8 0+10 13/23 7. Stiinte geonomice 4 7 0+8 11/19 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Compozitia AG la 31. 12. 2007(cont. ) Sectia Academicieni Raportul PAR /2008: Partea 1 Compozitia AG la 31. 12. 2007(cont. ) Sectia Academicieni M. C. M. O. Total 8. St. tehnice 7 4 2+6 13/18 9. Agronomie, …. 4 5 0+0 9 /9 10. Medicina 5 6 5+3 16/19 11. St. economice, juridice , sociologie 5 6 3+12 14/26 12. Filozofie, …. 5 5 6+6 16/22 13. Arte, audiovizual 4 7 2+7 13/20 14 St. &Tehn. Inform. 5 8 2+2 15/17 75 91 31+100 197/297 Total 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de consacrare (III): Manifestari publice: 1. Discursuri de Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de consacrare (III): Manifestari publice: 1. Discursuri de recepţie : Acad. Theodor Neagu, Acad. I. Paun Otiman 2. Sesiuni omagiale: N. Titulescu , Mircea Eliade, Bogdan Petriceicu Hasdeu, N. Grigorescu, , Traian Lalescu, Simion Stoilow, Constantin Dramba, I. Popescu-Zeletin, A. D. Xenopol, Stefan Odobleja 3. Sărbătorirea aniversărilor: Acad. Mircea Maliţa; Acad. Ionel Haiduc. 4. Adunări Generale solemne: Sesiune omagială comună dedicată Academiei Române, organizată de Institutul Franţei (14 martie, Paris) 5. Conferinţe ale unor personalităţi din străinătate: prof. Keith Pannell, (Universitatea El Paso ), prof. David Spearman ( Consiliul Consultativ în domeniul ştiinţelor al Academiilor Europene ), prof. George Lusztig (SUA), S. Poulard ( Institutul de Radioprotecţie şi Siguranţă Naţională a Franţei), prof. W. Roesky( Universitatea din Goettingen ), m. o. A R, Prof. T. Braun ( MAV), Prof. E Wheeler ( Toronto), Prof. M. Mezeltin m. c. AR, L. Orban ( Comisia Europeana) Române Prof. S. Solomon ( Herbrew University of Jerusalem) 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de consacrare(IV) Premiile AR/2005 (IV) • Statistici 1. Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de consacrare(IV) Premiile AR/2005 (IV) • Statistici 1. 2. 3. 4. 5. Nr. total de premii: 71 Nr. de premii acordate: 60 Nr. de lucrari premiate: 79 Nr. de autori premiati : 134 Coautori din strainatate din: Canada, Federatia Rusa Grecia, Italia, Rep. Ceha, Rep. Moldova , SUA • Premiile au fost afisate cu o luna inainte de • acordare pe site AR ( sectiunea “ Viata academica”) Propunere: Instituirea unor “ Mari premii” /sectie/AR 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de cercetare: Resurse utilizate • • • Numar Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de cercetare: Resurse utilizate • • • Numar de unitati de cercetare: 65 institute si centre de cercetare : 1. 2. 46 cu personalitate juridica 19 unitati subordonate : a) unei filiale: 11, b) unui institut : 8 1. Personal in activitatea de cercetare: 2415, din care: Personal in unitatile de cercetare ( total): 3180 2. atestati: 1766 neatestati: 318 auxiliar: 331 Posturi ocupate prin cumul : 187 Fonduri bugetare pt. cercetare prin AR [mil. RON]: 112, 2 ( in 2006: 72, 4 ) Cheltuieli de investitii la institute din fonduri bugetare, incl. RK [mil. RON]: 1, 2 ( in 2007); 2. 4 ( in 2006) Venituri proprii extrabugetare castigate prin competitie de institute [ mil. RON]: 1. • • 2. in 2007: 70, 5 (62, 8% din fondurile bugetare) , din care pt. investitii: 12, 1 in 2006: 42 (58% ), din care folosite pt. investitii: 8, 9 Saptamani de schimburi interacademice alocate de AR: 537 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de cercetare(II): Constatari • • • Exista institute Raportul PAR /2008: Partea 1 Functia de cercetare(II): Constatari • • • Exista institute ale AR a caror venituri extrabugetare anuale depasesc alocatia bugetara ( Inst de Biochimie-70%din total, Astronomic-55%, Virusologie-54%, P. Poni, -53 %, ICIA-52, 7, Chimie Organica-51%) Intiativa si abilitatile manageriale directorilor se reflecta in performantele cercetarii ( stiintifice, economice, de prestigiu dobandit…). Diversitatea domeniilor (+) este uneori asociata cu o comunicare insuficienta (- ), atenuata de intalnirile periodice ale directorilor institutelor AR si mijloacele de comunicare ( incl. cele electronice) Cresteri mari de salarii in special la CS 1 (+) si mari discrepante intre veniturile cercetatorilor (-) Conditii create pentru stimularea cercetarii de calitate: 1. 2. 3. Premii ANCS pt. realizari deosebite Premii ANCS pt. publicare in reviste ISI Wo. S (1000 Eur) Prime de reinstalare in Romania pt. cercetatorii tineri din diaspora 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Abordarea marilor probleme • • Statut(art. 4): “ Elaborarea Raportul PAR /2008: Partea 1 Abordarea marilor probleme • • Statut(art. 4): “ Elaborarea de studii, analize, recomandari, evaluari si strategii nationale pentru Administratia prezidentiala, Parlament , Guvern si alte institutii nationale –la cerere sau din intiativa proprie cu privire la politica nationala in domeniul stiintelor, literelor si artelor si la marile probleme ale tarii” Exemple: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Evolutia demografica a Romaniei Strategia “ post-aderare” a Romaniei Dezvoltarea durabila in context european si mondial Proiectele AR in contextul multilingvismului european Urbanismul bucurestean ( Calea Victoriei) Tehnologiile miniere care afecteaza mediul Penser l’Europe ( FNSA) 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Comitete si comisii(I): Comitete nationale 1. 2. 3. 4. Raportul PAR /2008: Partea 1 Comitete si comisii(I): Comitete nationale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Comitetul naţional de biotehnologie : ? ? Comitetul naţional al istoricilor : acad. Dan Berindei Comitetul naţional român de astronomie : dr. Magdalena Stavinschi Comitetul naţional român de geodezie şi geofizică: dr. Dorel Zugrăvescu, mc. AR Comitetul naţional român de geografie : prof. Dan Bălteanu, m. c. AR Comitetul român de istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii : acad. Mihai Drăgănescu Comitetul naţional român de matematică : acad. Romulus Cristescu Comitetul naţional român de mecanică teoretică şi aplicată : acad. Nicolae Cristescu Comitetul naţional de studii sud-est europene : ? ? Comitetul naţional român pentru Programul internaţional privind hazarde naturale: acad. Mircea Sandulescu Comitetul naţional român al geologilor : acad. Mircea Săndulescu Comitetul naţiona. Lromân pentru modificările globale mediului : prof. Dan Bălteanu, m. c. AR Comitetul naţional român pentru ştiinţe biologice : prof. Marian Gomoiu, m. c. AR Comitetul român de standardizare a denumirilor geografice: ? ? Grupul de reflecţie ESEN: acad. Tudorel Postolache 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Raportul PAR /2008: Partea 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Comitete si Comisii(II): Comisii Comisia de biometrie: prof. Tiberiu Postelnicu Comisia de studii prospective: acad. Mircea Maliţa Comisia de istorie economica si istoria gandirii economice: acad. Iulian Vacarel Comisia de antropologie: Dr. Cristiana Glavce Comisia de terminologie pentru ştiinţele exacte: acad. Gleb Drăgan Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii : dr. Dan Munteanu, m. c. AR Comisia de stiinta si tehnologia microsistemelor: acad. Dan Dascalu Comisia pentru societatea bazata pe cunoastere: acad. Florin Filip Comisia pentru informatizarea limbii romane: prof. Dan Tufis, m. c. AR Comisia de oceanologie şi limnologie a Academiei Române (COLAR): prof. M. -T. Gomoiu, m. c. AR Comisia de heraldica, genealogie si sigilografie ( acad. Dan Berindei) Comisia de istorie a oraselor din Romania ( Prof. P. Niedermaier, m c AR) Comisia de numismatica ( Prof. C. Preda) Comisia de arheologie (Prof. M. Barbulescu)…. . . 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Context Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Context Funcţiile AR Creaţia ştiinţifică • Cateva rezultate semnalate de sectii • Diseminarea rezultatelor, dezbaterea • Doctoratul in AR • Granturile AR • Programe fundamentale si prioritare. C • Consiliului de coordonare a cercetarii • Evaluarea Creaţia culturală Comunicarea rezultatelor si activitatilor Integrarea internaţională Concluzii 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Cateva rezultate semnalate de sectii (I) • • Rapoartele Raportul PAR /2008: Partea 1 Cateva rezultate semnalate de sectii (I) • • Rapoartele sectiilor AR , afisate la adresa: http: //www. acad. ro/rapoarte 2007/pag_rap 07_01. htm , prezinta cele mai semnificative realizari din fiecare domeniu. In continuare se prezinta cateva propuse de sectii Finalizarea Dicţionarului General al Literaturii Române, lucrare de referinţă. A apărut vol. VI (S, T) şi a intrat în revizie finală vol. VII (T-Z). În 2008 începe pregătirea ediţiei a doua. Ethno. Arc : Arhive Europene Interconectate pentru Cercetări Ethnomuzicologice ( in cadrul FP 6 , sectiunea “ Information Society Technologies — Access to and Preservation of Cultural and Scientific” Resources Tratatul Istoria Românilor, vol IX( se pregăteşte ediţia a doua, vol. I – III )si Bibliografia istorica a Romaniei, vol. XI, Finalizarea redactării şi înaintarea la editură a volumului colectiv Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice Etnologie romaneasca. Folcloristica si etnomuzicologie, II. Metodologie, Arhive, Instrumente de lucru. Partea I, Editura Academiei Romane Cărţi de autor în domeniul filosofiei, printre care: Filosofia pentadică, vol. I – Problema transcendenţei; Filosofi moderni; Istoria filosofiei ca hermeneutică; Înţelepciune versus filosofie; Complexitatea în relaţiile internaţionale 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Cateva rezultate semnalate de sectii (II) • • • Raportul PAR /2008: Partea 1 Cateva rezultate semnalate de sectii (II) • • • Romania : Atlas istorico-geografic Continuarea programelor fundamentale de cercetare ESEN şi ESSOR după aderarea la U. E. şi a activităţii de avizare/consiliere a instituţiilor şi organelor de stat (Parlament, Administraţia Prezidenţială, Guvern etc. ). Macromodels of the Romanian Market Economy ( de Emilian Dobrescu) Publicarea de către cercetătorii de la IMAR a 109 lucrări în reviste ISI Web of Sciences şi alte contribuţii, incl. cartea Modèles Stochastiques (Hermes Sciences – Lavoisier, Paris) Synthesis and mass spectrometric characterization of a metalaffinitydecapeptide: Copper induced conformational changes (de M. Murariu, E. S. Dragan G. Drochioiu ), Biomacromolecules, 8 (12 On the soliton mechanism of bending for carbon nanotubes (de P. Teodorescu, Veturia Chiroiu, Ligia Munteanu), Freund Publishing House, Tel Aviv Optimizing donor selection in order to establish a cord blood banking facility : maternal and obstetric factors ( de Mihaela Chivu, S. Nastasia, Camelia Sultana, Irina Alexiu, D. Hudita ) Redox aspects of yeast alcoholic fermentation versus carbonic maceration ( de V. Cotea, C. Zanoaga , Cintia Colibaba Phyllosilicates ( de E. Burzo) Landolt-Börnstein Handbuch Societatea Constiintei ( de Acad. M Draganescu ) 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Diseminarea rezultatelor, dezbaterea: comunicarea prin publicare • • Sunt Raportul PAR /2008: Partea 1 Diseminarea rezultatelor, dezbaterea: comunicarea prin publicare • • Sunt raportate numeroase si diverse comunicari prin publicare ale institutelor AR; Probleme deschise/propuneri: 1. 2. 3. 4. Periodicele şi editurile alese pe baza unor criterii: a) referenţi în specialitate; b)indexare in bazele de date semnificative ( Thomson ISI Web of Knowledge, SCOPUS, GOOGLE Scholar) Periodicele editate de AR trebuie evaluate in continuare de sectii în scopul cresterii calităţii si apariţiei ritmice. Difuzarea prin vânzare si abonamente a producţiei editoriale trebuie impulsionata Publicarea prin mijloace electronice( incl. prin “postarea” pe site ale institutelor si al EAR) este o forma economicoasa si eficace prin prisma operativitatii comunicarii rezultatelor 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Diseminarea rezultatelor, dezbaterea(cont): Organizarea de manifestari stiintifice (I) – Raportul PAR /2008: Partea 1 Diseminarea rezultatelor, dezbaterea(cont): Organizarea de manifestari stiintifice (I) – – – – Simpozion “Teoriile logice moderne şi teoriile morale; Logică şi Psihologie; Teoria personalităţii” – 11 ianuarie; Simpozion “Prezenţa românească în Antarctica. Fapte recente” – 26 ianuarie; Masa rotundă “Pace interioară şi pace exterioară; Conferinţa Coevoluţia agenţilor cognitivi naturali şi artificiali; Conferinţa Filosofia culorilor şi mitica lor” – 8 februarie; Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Comisiei de Analiză Termică şi Calorimetrie – 15 februarie; Conferinţa “Adevărul pluralist; Cuvânt, dialog, comuniune, colaborare virtuală” – 8 martie; Conferinţa “România continentală: româna şi vechea franceză” – 8 martie; Conferinţa “: Problema continuităţii: noi date” – 22 martie; Sesiunea de comunicări consacrată împlinirii a 100 de ani de la Răscoala din 1907 – 27 martie; 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Manifestari stiintifice (II) -Al III-lea Simpozion “Actualităţi în virusologie Raportul PAR /2008: Partea 1 Manifestari stiintifice (II) -Al III-lea Simpozion “Actualităţi în virusologie şi imunologie medicală” consacrat memoriei acad. Nicolae Cajal – 28 -29 martie; --Masa rotundă “Problema fiinţei: o abordare structuralfenomenologică; Medalion Kurt Gödel: persoana, activitatea, contextul “– 12 aprilie; -Simpozionul internaţional privind “ Reducerea riscului seismic” – 26 -27 aprilie; - Conferinţa “Consolidarea realizării sinelui” – 10 mai; -Simpozionul “Reconstrucţia ecologică a pădurilor” – 15 mai; -Conferinţa “Elemente romanice recente în limba română” – 17 mai; -Al 6 -lea Congres al Matematicienilor Români(28. 06 -04. 07) (IMAR in colaborare cu UB, UPitesti, UTM) -Seminarul “Sisteme optice noi cu aplicaţii în fizică şi biologie” – 28 mai; 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Manifestari stiintifice (III) --Dezbaterea ştiinţifică “ Populaţia României încotro Raportul PAR /2008: Partea 1 Manifestari stiintifice (III) --Dezbaterea ştiinţifică “ Populaţia României încotro ? – Studiul: Declinul demografic şi viitorul populaţiei României” – 5 iunie; -Sesiunea ştiinţifică “Bazele teoriei economice moderne la David Ricardo “– 6 iunie; -Conferinţa “Cuvinte româneşti în manuscrise arabe creştine din secolul XVII – circumstanţe istorice şi opţiuni literare” – 7 iunie; -Conferinţa “Apologetica biocomplexităţii” – 14 iunie; -Conferinţa “Repere pentru o teorie explicativă a schimbărilor fonologice istorice: Fonologia natural-cognitivă”– 21 iunie; -Masa rotundă “Tehnologiile lingvistice, prioritate a prezentului şi necesitate a viitorului: Contribuţii, direcţii de acţiune şi proiecte româneşti” – 10 septembrie; -Sesiunea omagială consacrată împlinirii a 50 de ani de Adunarea 2/17/2008 activitate spaţială – 4 octombrie; Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Manifestari stiintifice (IV) -Masa rotundă “Lumea sensurilor şi a Raportul PAR /2008: Partea 1 Manifestari stiintifice (IV) -Masa rotundă “Lumea sensurilor şi a semnificaţiilor; Studiu: Învăţarea limbajului natural la om şi la calculator” – 11 octombrie; -NATO Workshop on “Building Cooperative and Regional Approaches to Preparedness and Defense against Bio-Terrorism ”, 24 -26 octombrie. -Workshop-ul “Tipologii şi funcţii matematice în teoria ANS a variaţiilor biologice” -8 noiembrie - Conferinţa “Comunităţile umane sau societăţile civile autentice” – 8 noiembrie; -Simpozionul “Săptămâna mondială a diabetului” – 14 noiembrie; -Al II-lea Simpozion naţional de cercetări polare – 16 -17 noiembrie; -Simpozionul “Vinul şi sănătatea “– 21 noiembrie; -Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei medicilor români – Cretzulescu, Polizu, Carol Davila – 23 noiembrie; -Conferinţa “Degradarea neologismului şi a enunţului livresc în discursuri” – 13 decembrie; -Zilele academice ( Iasi, Cluj, Timisoara) 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Doctoratul in AR (I): Date statistice Doctoranzi … An Raportul PAR /2008: Partea 1 Doctoratul in AR (I): Date statistice Doctoranzi … An Nr. admisi conducatori in stagiu cu straini frecventa total 2007 168 188 1050 18 - 1238 2006 174 170 1100 17 - 1270 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Doctoratul in AR(II): probleme deschise/propuneri • S-au eliberat 86 Raportul PAR /2008: Partea 1 Doctoratul in AR(II): probleme deschise/propuneri • S-au eliberat 86 de diplome de doctor in sistemul Academiei Romane : 24 in St. economice, 13 in St. • • • juridice, in Filologie si lingvistica, 7 in St. istorice, cate 6 in Chimie, Filozofie si Medicina, 5 in St. matematice, 4 in St. biologice… Sunt necesare măsuri de atragere a cercetătorilor români formaţi în străinătate pe post de conducatori de doctorat Se recomanda forma de cotutela cu IOD din strainatate Analiza posibilitatii unei universitati a A R 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Granturile AR – Concurs GAR pe 2 ani. – Raportul PAR /2008: Partea 1 Granturile AR – Concurs GAR pe 2 ani. – Fonduri alocate: 1. 434. 500 RON ( ramasi dupa scaderea – – – rectificarii bugetare si a 65. 500 RON pentru Fundatia rusa a cercetarii fundamentale ) Numar total de propuneri: 362 Domenii active : Stiinte Medicale 82 cereri, Stiinte. Economice 54, Stiinte Chimice 47, St. Biol. 34. Criterii de distribuire fonduri : 40% pentru toate sectiile , un plus de 30% pt. sectiile experimentale: agricultura, biologie, chimie, medicina, geologie; 30% pt. domeniul de interes. Pentru prima data s-a impus o tematica prioritare indicata la fiecare domeniu. S-a reinoit componenta Co. GAR 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Co. GAR-o noua compozitie • • Presedinte coordonator : Raportul PAR /2008: Partea 1 Co. GAR-o noua compozitie • • Presedinte coordonator : Acad. Dan Berindei Presedinte executiv : Prof. Maria Zaharescu m. c. AR Vicepresedinti : . Prof. Emil Burzo m. c. AR(Stiinte exacte) , . Prof. Horia Mazilu m. c. AR. ( Stiinte umaniste) , Prof. Constantin Ionescu Targoviste m. c. . ( Stiintele Vietii) Membri : 1. Prof. Dr. Dan Horia Mazilu m. c. 2. Acad. Stefanescu 3. Prof. Ioan Tomescu m. c. 4. . Prof. Emil Burzo m. c. & Prof. Nicolae-Victor Zamfir m. coresp. 5. Prof. Dr. Eugen Segal m. c. & Prof. Marius Andruh m. c. 6. Dr. Dumitru Murariu & Prof. Dr. Octavian Popescu m. c. 7. Dr. Dorel Zugravescu m. c. 8. Dr. Dinu Bratosin 9. Prof. Nicolae Saulescu m. c. & Prof. Gh. Sin m. c. 10. Prof. Dr. Costin E. Cernescu m. c. & Prof. C. Ionescu Targoviste 11. Prof. Dr. Valeriu Franc 12. Acad. Alexandru Surdu 13. Prof. Marius Porumb m. c. 14 Dr. Mihaila m. c. Colaboratori din CCCAR: Prof. B. C. Smionescu m. c. AR Prof. Gh. Zaman m. c. AR, Secretar stiintific : Dr. Alexandrina Popescu Secretar tehnic : Drd. Elena Lazar 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Programe prioritare si fundamentale • În ultimii ani, nu Raportul PAR /2008: Partea 1 Programe prioritare si fundamentale • În ultimii ani, nu s-au alocat fonduri distincte • • pentru programele fundamentale şi proiectele prioritare. Programele fundamentale vor rămâne în coordonarea Prezidiului A R, deoarece ele transcend granitele mai multor unităţi şi secţii Sectiile ajutate de Consiliul de coordonare a cercetarii din AR sunt invitate sa propuna Prezidiului astfel de lucrari 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Consiliul de coordonare al cercetarii-CCC AR • • • Raportul PAR /2008: Partea 1 Consiliul de coordonare al cercetarii-CCC AR • • • Un organism consultativ al Prezidiului AR Menire: Promovarea cercetarii de excelenta in sistemul AR Obiective: 1. 2. Propunerea strategiilor de cercetare Corelarea activitatilor de cercetare a)in interiorul sistemului AR b)cu programele nationale si internationale 3. Stabilirea prioritatilor si propunerea repartitiei fondurilor de cercetare si de investitii Definirea programelor pluridisciplinare 4. Promovarea a)colaborarii cu institutele de C&D si universitatile b)participarii la programele internationale c)participarii cercetatorilor din diaspora 5. Monitorizarea activitatii& evaluarea rezultatelor : a)Elaborarea criteriilor de evaluare a cercetatorilor si institutelor; b) Monitorizarea vizibillitatii ; c) Publicarea rezultatelor evaluarilor Comisii : a) Evaluare; b) Strategii; c)Valorificare& vizibilitate Presedinte ales: prof. B. C. Simionescu m. c. AR (ajutat de: Prof. N Zamfir, mc. AR, Prof G. Zaman, mc. AR, Dr. Stefana Petrescu) 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CCC AR: activitati (I) 1. Propunerea strategiilor de cercetare Raportul PAR /2008: Partea 1 CCC AR: activitati (I) 1. Propunerea strategiilor de cercetare • • Analiza experientei altor academii privind infiintarea unei institutii de invatamant superior (studii doctorale si post-doctorale) subordonate Academiei Romane (material in curs de redactare pentru transmitere catre Prezidiul AR) Prioritatile cercetarii fundamentale din AR in conditiile aderarii Romaniei la UE (strategia post-aderare a integrarii cercetarii din AR in ERA in conditiile dezvoltarii durabile)(material in curs de redactare pentru transmitere catre Prezidiul AR) 2. Corelarea activitatilor de cercetare • • • Activitatile de cercetare ale majoritatii institutelor sunt corelate cu programele nationale/internationale (prin accesarea programelor nationale care urmeaza liniile directoare ale programelor internationale) A crescut numarul de propuneri de proiecte in cadrul programelor nationale (si, implicit, numarul de colaborari cu parteneri din sistemul national de cercetare), a crescut numarul propunerilor de proiecte cu tematica interdisciplinara; Interes crescut fata de. FP 7 fata de cel manifestat in cazul FP 6 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CCC AR: activitati (II) 3. Stabilirea prioritatilor si propunerea Raportul PAR /2008: Partea 1 CCC AR: activitati (II) 3. Stabilirea prioritatilor si propunerea repartitiei fondurilor de cercetare si de investitii. Definirea programelor pluridisciplinare (Obiective neabordate in anul 2007 ) 4. Promovarea (a) colaborarii cu institutele de C&D si universitatile, (b) participarii la programele internationale, (c) participarii cercetatorilor din diaspora • S-au organizat prezentari ale programelor nationale, FP 7, • • modalitatilor de accesare a fondurilor structurale A crescut numarul colaborarilor cu institutele C&D si universitatile A crescut participarea cercetatorilor din diaspora la desfasurarea cercetarii in cadrul institutelor/centrelor AR 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CCC AR: activitati (III) 5. Monitorizarea activitatii & evaluarea Raportul PAR /2008: Partea 1 CCC AR: activitati (III) 5. Monitorizarea activitatii & evaluarea institutelor • Au fost elaborate criteriile de evaluare a institutelor/centrelor AR • S-a efectuat un experiment de evaluare a institutelor/centrelor AR pentru anul 2006 • S-au verificat si trimis catre ANCS 20 de dosare intocmite de institutele/centrele AR potrivit HG nr 551/2007 pentru atestare/acreditare; • Este in curs de redactare si transmitere catre Prezidiul AR un material privind promovarea revistelor si institutelor/centrelor AR • Sunt in curs de evaluare planurile de cercetare propuse de catre institutele/centrele AR pentru anul 2008 • Au avut loc mai multe intalniri de lucru ale conducerii AR cu comisiile CCC AR si cu directorii institutelor/centrelor AR 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Evaluarea institutelor • • Aparitia HG 551/2007 pentru atestarea Raportul PAR /2008: Partea 1 Evaluarea institutelor • • Aparitia HG 551/2007 pentru atestarea si acreditarea institutelor finantate din bani publici a suscitat discutii dupa publicarea in MO Probleme deschise / propuneri: 1. 2. Folosirea rezultatelor evaluarii institutionale in fundamentarea alocării resurselor de performanţa realizata la nivel instituţional Evitarea criteriilor nespecifice, uniforme, indiferente la domeniile şi sub-domeniile de specialitate • • • Set de criterii pentru stiintele exacte si ingineresti elaborat de Comisia de evaluare a CCC AR (http: //www. acad. ro/consiliu. Cercetare/pag_cons. Coord_act. htm ) Set de criterii specific stiintelor umaniste Se asteapta propuneri din timp pentru revizuirea setului de criterii din HG 551( iunie , 2008) conform cu specificul Academiei Romane 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Punctajele semnificative ale institutelor AR sunt la criteriile: 6: Raportul PAR /2008: Partea 1 Punctajele semnificative ale institutelor AR sunt la criteriile: 6: Carti aparute in tara 8: Articole in reviste straine sau comunicari la conf. internationale. 9: Articole in reviste ale AR sau capitole in carti publicate in EAR. 10: Articole in reviste din Romania sau comunicari la conf. nat. 17: Granturi obtinute 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. Context Funcţiile AR Creaţia Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. Context Funcţiile AR Creaţia ştiinţifică Creaţia culturală Expozitii organizate Valorificarea moştenirii culturale 5. 6. 7. Comunicarea rezultatelor si activitatilor Integrarea internaţională Concluzii 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 • Expoziţii organizate La BAR 1. 2. 3. 4. Raportul PAR /2008: Partea 1 • Expoziţii organizate La BAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. • Mihai Eminescu - ilustratii la opere (11 - 22 ian) Mircea Eliade- centenar nastere ( 1 – 15 mar) Constantin Brancusi - semicentenar disparitie (20 – 31 mar) B. P. Hasdeu - centenar disparitie (24 aug -14 sept) Nicolae. Grigorescu - centenar disparitie ( 11 -17 octombrie) Biblioteca Academiei Romane - 140 ani ( sesiune comunicari 11 - 12 oct) Relatiile romano bulgare - 1850 -1914 (29 oct – 16 nov) Cultura si civilizatie persana - in colectiile BAR (26 nov -12 dec) Organizarea de expozitii in teritoriu este necesara 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Valorificarea mostenirii culturale nationale si a AR (I) • Raportul PAR /2008: Partea 1 Valorificarea mostenirii culturale nationale si a AR (I) • Tipărirea manuscriselor lui Eminescu, ajunsă la vol. 19 ( FNSA • si BAR ) Lucrări care fac parte din colecţii şi serii reprezentative pentru cultura română Academia Română (la EAR): Pagini din istoria Academiei Române (1866– 1948); Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia şi Dobrogea, vol. V; acad. Dan Berindei (coord. ), Documente privind Unirea Principatelor Române, vol. V; Ioan Lupaş, Scrieri alese, vol. II (Colecţia „Cărţi de căpătâi”), ediţie îngrijită de acad. Camil Mureşanu; Institutul de Istorie „G. Bariţ”, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1848– 1918. Documente, vol. IV, Bibliografia istorică a României, vol. XI (2004– 2006), Documente privind Revoluţia de la 1848 în Ţările Române, vol. VIII. C. Transilvania ; Daniela Buşă (coord. ), Călători străini despre Ţările Române, vol. IV; Al. Dobrescu (îngrijitor), Anghel Demetriescu. Scrieri istorice şi literare; Marius Porumb, Ciprian Firea, Cetatea Câlnic; 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Valorificarea mostenirii culturale nationale si a AR( II) • Raportul PAR /2008: Partea 1 Valorificarea mostenirii culturale nationale si a AR( II) • Tereza Sinigalia, Mânăstirea Probota, seria „Patrimoniul mondial UNESCO din România”; V. I. Schipor, Bucovina istorică. Studii şi documente : Mariana Kahane, Doina vocală din Oltenia. Tipologie muzicală („Colecţia naţională de folclor”); I. Brad, Ion Agârbiceanu – Sfânt părinte al literaturii române; Aurel M. Cazacu, O paradigmă a inteligenţei româneşti. Logica lui Titu Maiorescu; Angela Botez, V. Botez, M. Popa (coord. ), Lucian Blaga – Confluenţe filosofice în perspectivă culturală; Vasile Ciobanu, Anda-Lucia Spânu (coord. ), Bibliografia istorică a oraşelor din România; Viorel Cernica (coord. ), Studii de istorie a filosofiei româneşti (vol. II); C. Ciopraga, Memoria scrisorilor. Mesaje către Constantin Ciopraga; Nicolae Edroiu, Susana Andea, Ş. Turcuş (sub îngrij. ), Naţiune şi europenitate. Studii istorice; Doina Filimon Doroftei, Lexicul inscripţiilor în limba latină din bisericile săseşti (conf. ); Al. Suceveanu, Histria, vol. XIII. La basilique épiscopale; N. Edroiu, V. Florea, L. Gyénant, I. Taloş, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. V; Constantin C. Petolescu, Contribuţii la istoria Daciei Romane, I; Mihai Dinu, „Bătrânul poet dintâi– incursiune în poezia şi poetica dosofteiană; Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Sabina Ispas, Nicoleta Coatu (coord. ), Etnologie românească. Folcloristică şi etnomuzicologie, vol. II. Metodologie. Arhive. Instrumente de lucru. Partea I; 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. Context Funcţiile AR Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. Context Funcţiile AR Creaţia ştiinţifică Creaţia culturală Comunicarea rezultatelor si activitatilor • Activitatea EAR • Activitatea BAR • Mijloace de comunicare in masa 6. Integrarea internaţională 7. Concluzii 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 • • Editura AR: rezultate si propuneri Apariţii: Cărţi: Raportul PAR /2008: Partea 1 • • Editura AR: rezultate si propuneri Apariţii: Cărţi: 131 titluri (152 în 2006) si periodice: 215 numere ( 168 în 2006) -83 de titluri de revista Numai 10% din carti sunt in limbi de circulatie internationala Periodicele si cartile sunt lucrări cu grade diferite de complexitate tehnică, grafică şi tipografică. Decalaje importante la cateva periodice, : Histria Urbana, nr. 2/2006; Studii şi cercetări de geologie, 2004– 2006; Revue Roumanie de géographie, 2003– 2004; Rom. J. of Biology. Plant Biology, 2004– 2005. A fost instalată noua tipografie digitală, la care au fost tipărite deja numere de revistă şi cărţi aferente programului 2007. S-au organizat întâlniri cu majoritatea comitetelor de redacţie Este necesar un sediu propriu de desfacere care să difuzeze carte apărută la Editura Academiei Române. 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Activitatea Bibliotecii AR- BAR • • Spatiile si dotarea Raportul PAR /2008: Partea 1 Activitatea Bibliotecii AR- BAR • • Spatiile si dotarea tehnica sunt la nivel bun prin finalizarea in 2006 a investitiei incepute in 1992; Tezaurul de obiecte culturale din BAR –o resursa unica in Romania BAR a sarbatorit in 2007 140 de ani de la infiintare Activitati: 1. 2. 3. 4. Conversia integrala a Catalogului BAR de la Aleph 300 la Aleph 500 Cursurile de instruire a catalogatorilor (45 persoane ) Convesia fiselor bibliografice din format eterogen in format riguros UNIMARC Licenta METALIB si includere OPAC BAR in catalogul national partajat (Proiectul ROLINEST) 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 BAR-date statistice • • Intrari 1. 2. Carti: 20. Raportul PAR /2008: Partea 1 BAR-date statistice • • Intrari 1. 2. Carti: 20. 482 exemplare Reviste: 14. 242 exemplare 1. Nu se primesc toate aparitiile interne cf. statutului de « depozit legal » ; Resursa umana este mult sub minimul necesar; Bugetul alocat nu a prevazut o pozitie distincta pentru achizitia de carte (documente sau abonamente la baze de date/biblioteci digitale stiintifice). Diminuarea importantei schimburilor Nr de obiecte consultate in 2007: 55. 709 Activitati de cercetare-dezvoltare ale BAR în 2007: 5 proiecte finantate din PNCDI al ANCS( valoare: 457. 923 RON) Probleme: 2. 3. 4. 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Mijloace de comunicare in masa (I): • Revista ACADEMICA Raportul PAR /2008: Partea 1 Mijloace de comunicare in masa (I): • Revista ACADEMICA Constatari 1. 2. 3. Este in curs de apariţie numărul 11 -12, noiembrie-decembrie 2007. Conţinutul a suferit modificări. Ar fi de remarcat • • rubrica “Opinii şi dezbateri”, care poate deveni mai atractivă printr-o implicare mai activa a a secretarilor ştiinţifici şi a institutelor. prezentarea institutelor si centrelor de cercetare ale AR Popularizarea şi difuzarea revistei sunt încă nesatisfacatoare. • Secretarii stiintifici din institute sunt invitati in • continuare sa joace rolul de “ corespondent al revistei in institut” O publicatie de tip NEWSLETTER( “Buletinul AR”) ar fi necesara si utila 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 • Mijloace de comunicare in masa(II) Alte mijloace Site Raportul PAR /2008: Partea 1 • Mijloace de comunicare in masa(II) Alte mijloace Site web al AR (www. acad. ro ) 1. 2. 3. Contine mii de documente electronice la zi si sute de “legaturi”. Designul e realizat cu sprijinul unei firme specializate din Canada Contine cronica evenimentelor culturale: http: //www. acad. ro/com 2007/pag_new 07_05. htm 4 • • 5 Unele informaţii de la sectiile si compartimentele AR la Biroul de presa ajung târziu la Biroul de presa care le comunica “web master”-ului Nu toate institutele si sectiile si toti membrii AR au cate o pagina web ! Pagina din ziarul Curentul apare in fiecare vineri. Tiraj: 150. 000 de exemplare. Se distribuie gratuit (incl. în centre universitare si 50 de exemplare zilnic la AR). Au fost mai multe articole sau ştiri pozitive şi chiar mai multe apariţii TV. 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Context Raportul PAR /2008: Partea 1 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Context Funcţiile AR Creaţia ştiinţifică Creaţia culturală Comunicarea rezultatelor si activitatilor Integrarea internaţională • • • Proiecte europene ( integrarea europeana) Schimburi interacademice Acorduri semnate Participari la manifestari in afara tarii Afilieri la organizatii internationale Concluzii 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Integrarea prin proiecte europene • Participarea institutelor A R Raportul PAR /2008: Partea 1 Integrarea prin proiecte europene • Participarea institutelor A R la PC 6 (perioada 20022007) 1. Numar propuneri de proiecte: 112 2. Numar de proiecte retinute pt. finantare : 33 ( val. > 3 mil. Euro) 3. Numar institute ale AR implicate direct : 15 (“Petru Poni”, ” N. Simionescu”, Inst. Chimie Fizica…. . ) ( fata de 3 in PC 5) 4. Participarea A R la PC 6: nr. proiecte finantate: 4 (val. 250 mii Eur)-mutate la INCE 5. Cifre medii: in FP 6, o propunere la 19 cercetatori si un proiect castigat la 63 de cercetatori -medii asemanatoare cu cele din UE ( OBS. in Acad. Slovena, un • proiect castigat la 8 cercetatori! ) Propuneri 1. 2. 3. Reprezentant al AR la oficiul ROST de la Bruxelles Experti nationali detasati din AR la DG ale Comisiei si la JRC Atentie la programul FP 7 IDEI !! 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Schimburi interacademice • Date statistice 1. 2. 3. • Raportul PAR /2008: Partea 1 Schimburi interacademice • Date statistice 1. 2. 3. • 4. Acorduri: 47 : cu institutii din 31 de tari şi organizaţii internaţionale Stagii in strainatate: • • numar de cercetatori români beneficiari: 350 numar de săptămâni la parteneri: 537 • • număr de cercetători străini: 226 număr săptămâni în România: 293 Stagii la institute din Romania finantate de AR : Observatie: 41 cercetători români (peste 12%) sunt din afara AR Tipuri de activitati 1. 2. 3. 4. 5. proiecte comune de cercetare, stagii de documentare, publicaţii în comun, participare la comisiile mixte de istorie, organizare de workshop-uri şi seminarii bilaterale 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Acorduri internationale semnate • • Protocolul de aplicare a Raportul PAR /2008: Partea 1 Acorduri internationale semnate • • Protocolul de aplicare a Acordului de colaborare ştiinţifică cu Academia Ungară de Ştiinţe (22 ianuarie, la Budapesta) Acorduri de colaborare ştiinţifică cu 1. 2. 3. 4. 5. Academia Finlandei (20 martie, prin corespondenţă) – prelungit Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte (29 mai, la Belgrad) – prelungit Academia Slovenă de Ştiinţe şi Arte (26 septembrie) - nou, Fondul Valon de Cercetare Ştiinţifică şi Comisariatul pentru Relaţii Internaţionale al Comunităţii Franceze din Belgia ( 21 noiembrie, la Bucureşti) – nou. Un nou proiect GDRE (Groupment de Recherche Européen) pe tema „Trouvailles monétaires” (Descoperiri monetare), în cadrul Acordului de colaborare ştiinţifică încheiat cu CNRS - Centrul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Franţa. 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Participări la manifestări în afara ţării (I) • • Raportul PAR /2008: Partea 1 Participări la manifestări în afara ţării (I) • • • Vizite oficiale conducerii Academiei Române la 1. 2. 3. Academia Ungară de Ştiinţe (20 -23 ianuarie), Academia Chineză de Ştiinţe şi Academia Chineză de Ştiinţe Sociale (20 -29 aprilie) Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte (28 -29 mai) Rencontre des Académies européennes (20 – 23 octombrie, Paris) Sesiune omagială comună, organizată de Institutul Franţei, la Paris, dedicată Academiei Române (14 martie) Sesiunea solemnă anuală a Academiei Austriece de Ştiinţe (22 -25 mai, Viena) Colocviul internaţional “Rusia şi eliberarea popoarelor din Balcani de sub dominaţia otomană. Războiul ruso-turc 1877 -1878”(25 -29 mai, Moscova ) Adunarea Generală a Uniunii Academice Internaţionale (31 mai – 5 iunie, Oslo ) 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Participări la manifestări în afara ţării (II) (II • Raportul PAR /2008: Partea 1 Participări la manifestări în afara ţării (II) (II • • • Congresul internaţional de lingvistică romanică (2 – 11. 09, Innsbruck) Sesiunea Grupului de experţi ai Naţiunilor Unite în domeniul denumirilor geografice (20 – 31. 08, New York ) Adunarea Generală a Comitetului Internaţional de Ştiinţe Istorice (16 – 18. 09, Beijing ) Şedinţa Consiliului Preşedinţilor Academiilor Naţionale de Ştiinţe ale Statelor Membre ale Consiliului Economic al Mării Negre (4 – 7. 10, Ankara ) Şedinţa Consiliului interacademic din Sud-Estul Europei (25 – 28. 10, Sarajevo) Colaborarea dintre Academiile de Ştiinţe din Regiunea Sud-est Europeană (18 – 19. 10, Amsterdam ) Întâlnirea membrilor din Europa ai ICSU (25 – 26. 10, Berna ) Conferinţa Internaţională a Federaţiei Europene a instituţiilor naţionale pentru studiul limbilor (11 – 14. 11, Riga ) Forumul Mondial al Ştiinţei (7 – 10. 11, Budapesta ) Comisii mixte de istorie 1. 2. 3. 4. Româno-polonă – la Varşovia Româno-rusă – la Moscova Româno-bulgară – la Bucureşti Romano-slovaca 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Afilieri la organizaţii ştiinţifice internaţionale(I) 1. 2. 3. 4. Raportul PAR /2008: Partea 1 Afilieri la organizaţii ştiinţifice internaţionale(I) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. IUPsy. S (Uniunea Internaţională pentru Ştiinţe Psihologice), COSPAR (Comitetul Internaţional pentru Cercetarea Spaţiului), IAU (Uniunea Astronomică Internaţională), IAF (Federaţia Internaţională de Astronautică), CIHA (Comitetul Internaţional de Istoria Artei), IMU (Uniunea Matematică Internaţională), ICTAC (Confederaţia Internaţională de Analiză Termică), ICSU (Consiliul Internaţional al Ştiinţei), CISH (Comitetul Internaţional de Ştiinţe Istorice), IUGS (Uniunea Internaţională de Ştiinţe Geologice), IUTAM (Uniunea Internaţională de Mecanică Teoretică şi Aplicată), IUPAC (Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată), IUHPS (Uniunea Internaţională de Istoria şi Filosofia Ştiinţei), ICAS (Consiliul Internaţional al Ştiinţelor Aeronautice), 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 Afilieri la organizaţii ştiinţifice internaţionale(II) 15 IEHA (Asociaţia Internaţională Raportul PAR /2008: Partea 1 Afilieri la organizaţii ştiinţifice internaţionale(II) 15 IEHA (Asociaţia Internaţională de Istorie Economică), 16 FISP (Federaţia Internaţională a Sopcietăţilor de Filosofie), 17 FEBS (Federaţia Europeană a Societăţilor de Biochimie), 18 IGU (Uniunea Geografică Internaţională), 19 AIESEE (Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene), 20 IUGG (Uniunea Internaţională de Geodezie şi Geofizică), 21 IGBP (Programul Internaţional Geosferă- Biosferă), 22 UAI (Uniunea Academică Internaţională), 23 IEA (Asociaţia Internaţională de Ştiinţe Economice), 24 IPSA (Asociaţia Internaţională de Ştiinţe Politice), 25 IUBS (Uniunea Internaţională de Ştiinţe Biologice), 26 INCE (Institutul Internaţional de Control Tehnic al Zgomotului), 27 IFLA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecilor), 28 ALLEA (Federaţia Academiilor Naţionale din Europa). 29 Asociaţia Internaţională pentru Studiul Dunării – IAD 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Raportul PAR /2008: Partea 1 • • CONCLUZII Activitatile si rezultatele sunt 1. 2. Raportul PAR /2008: Partea 1 • • CONCLUZII Activitatile si rezultatele sunt 1. 2. diverse si numeroase insuficient cunoscute in societate si chiar in interiorul sistemului AR Este necesara transmiterea periodica de catre institute de informatii catre Cabinetul Presedintelui privind realizari deosebite( publicatii, proiecte), distinctii obtinute, pozitii in organismele internationale… • Consiliul de coordonare a cercetarii a inceput sa joace un rol important in adoptarea metodologiilor de evaluare, proiectarea unei strategii a cercetarii si fundamentarea deciziilor de alocare a resurselor AR in noul context creat de aderare • Se recomanda continuarea organizarii unor dezbateri in AG pe problemele care ii preocupa pe membrii AR si pe cercetatorii din institutele AR • Elaborarea si discutarea in Prezidiu a unor documente de analiza privind problemele semnalate in Darea de seama si in luarile de cuvant este utila • Sporirea numarului de proiecte multi/transdisciplinare cu teme de interes larg este oportuna • Cresterea numarului de activitati in teritoriu este necesara ………… 2/17/2008 Adunarea Generala a AR

Va multumesc pentru atentie ! Va multumesc pentru atentie !