Скачать презентацию ДА ДАДЕШ ДА ПОЛУЧИШ Как постига това Скачать презентацию ДА ДАДЕШ ДА ПОЛУЧИШ Как постига това

43cbc66021f66e4f0e5e9addc359ad39.ppt

  • Количество слайдов: 16

ДА ДАДЕШ = ДА ПОЛУЧИШ Как постига това Англо-Американското Училище? Мария Михайлова Връзки с ДА ДАДЕШ = ДА ПОЛУЧИШ Как постига това Англо-Американското Училище? Мария Михайлова Връзки с Обществото и Училищно Развитие Anglo-American School of Sofia Следваща >>

Нашите възпитателни цели 1. Да създаваме социално отговорно ново поколение. 2. МИСЛЕНЕ чрез ПРАВЕНЕ. Нашите възпитателни цели 1. Да създаваме социално отговорно ново поколение. 2. МИСЛЕНЕ чрез ПРАВЕНЕ. 3. Да намерим мястото на отделния индивид. 4. Да се погрижим. . за себе си Следваща >>

Образователната ситуация напоследък Ø Развиват се основно и изключително само академичните знания у децата. Образователната ситуация напоследък Ø Развиват се основно и изключително само академичните знания у децата. Ø Огромна нужда от социално възпитателни практики. Ø Липса на поущрения към преподавателския екип. Ø Недостатъчна мотивация у учениците. Ø Недостатъчна мотивация от страна на семействата. Следваща >>

Бъдещи последствия Ø Лоша интеграция на младите хора в обществото. Ø “Успех в кариерата” Бъдещи последствия Ø Лоша интеграция на младите хора в обществото. Ø “Успех в кариерата” на всяка цена! Ø По-чести престъпления от деца. Ø Удължаване на кризата в гражданското ни общество. Следваща >>

Какво правят децата в ААУ? Ø Социална програма “В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” е част Какво правят децата в ААУ? Ø Социална програма “В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” е част от учебния и възпитателен процес. Ø Редовни извънкласни дейности в областта на спорта и изкуството. Следваща >>

“В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Мисия: Да обогати академичното, личностното, социалното и интелектуалното израстване на “В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Мисия: Да обогати академичното, личностното, социалното и интелектуалното израстване на учениците като възпитава у тях чувство на състрадание, справедливост и отговорност в техния стремеж да се развиват като граждани на света. To enhance academic, personal, social and intellectual growth by instilling students with a sense of compassion, justice and responsibility in their quest to develop as global citizens. Следваща >>

“В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Социална програма като част от учебния и възпитателен процес. Ø “В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО” Социална програма като част от учебния и възпитателен процес. Ø Мисия. Ø Годишна програма. § Общи часове с деца в неравностойно положение и възрастни хора. Ø Месечни благотворителни Пица-обяди. Ø Ученически Съвет търси бизнес партньори. Следваща >>

Нашите Приятели Ø Детски дом за бебета и малки деца Младост 1 Ø Училище Нашите Приятели Ø Детски дом за бебета и малки деца Младост 1 Ø Училище за глухи деца. Бъкстон Следваща >>

Нашите приятели Ø Дом “Вяра, Надежда и Любов” Ø Хоспис “Милосърдие” Следваща >> Нашите приятели Ø Дом “Вяра, Надежда и Любов” Ø Хоспис “Милосърдие” Следваща >>

Проект: “HARVEST FOOD DRIVE” October Следваща >> Проект: “HARVEST FOOD DRIVE” October Следваща >>

Проект: “Коледни Ангели” Christmas Angels’ Tree Project November Следваща >> Проект: “Коледни Ангели” Christmas Angels’ Tree Project November Следваща >>

>> Нашият най-нов проект- Витоша Следваща >> >> Нашият най-нов проект- Витоша Следваща >>

! Безценните резултати Ние възпитаваме СЪРЦЕТО, не само УМА! Като възрастни, децата се отзовават ! Безценните резултати Ние възпитаваме СЪРЦЕТО, не само УМА! Като възрастни, децата се отзовават на благотворителни инициативи. Развиват реална представа за ЖИВОТА! Мария Михайлова, Anglo-American School of Sofia Следваща >>

! Образоваме не само ума, но и сърцето. Цели на българското образование Цели на ! Образоваме не само ума, но и сърцето. Цели на българското образование Цели на модерното образование и ААУ Благодаря! Мария Михайлова, Anglo-American School of Sofia

До къде искате да стигнете, вие? Мария Михайлова, Anglo-American School of Sofia До къде искате да стигнете, вие? Мария Михайлова, Anglo-American School of Sofia