Скачать презентацию d A vellum fragment being repaired Скачать презентацию d A vellum fragment being repaired

9ffdc8728aef8686f6a176b1b3569c90.ppt

  • Количество слайдов: 44

d A vellum fragment being repaired d A vellum fragment being repaired

 ברכה ברכה

 חקר הגניזה פרסום המסמכים שהתגלו בגניזת קהיר הביא למהפכה בחקר ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה חקר הגניזה פרסום המסמכים שהתגלו בגניזת קהיר הביא למהפכה בחקר ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה הכללית של ימי הביניים. שפע המסמכים וכתבי היד שנתגלו שופכים אור על חיי הקהילות היהודיות מספרד ומרוקו במערב ועד לעדן ולהודו במזרח. מסמכי הגניזה מאפשרים להיסטוריונים להכיר את אורחות חייהם של יהודי האסלאם בימי הביניים - את החיים הקהילתיים והמשפחתיים ואת חיי המסחר - הימי והיבשתי - והכלכלה. מחקר הקטעים שנאספו מן הגניזה עוד רחוק מלהסתיים. כל הענפים בחקר היהדות, תולדותיה וכתביה קיבלו תרומה עצומה מהעיון בטקסטים שנמצאו בגניזה, ובהם אלפי מסמכים היסטוריים, שטרות, אגרות, כתובות וגטין, ואלפי ספרי הלכה, דקדוק עברי, מחשבת ישראל, מיסטיקה יהודית ושירה, מתקופת הגאונים ועד תקופת האחרונים.

 שניאור זלמן שכטר חוקר את מסמכי הגניזה שניאור זלמן שכטר חוקר את מסמכי הגניזה

In Genizah Fragments Volume 5 Dr Paul Fenton dated this Hebrew print in the In Genizah Fragments Volume 5 Dr Paul Fenton dated this Hebrew print in the Genizah Collection to the late fourteenth century, 100 years earlier than the generally accepted date for the rise of Hebrew printing in Europe.

Zadokite Fragment Zadokite Fragment "A"; also known as CDC, the Covenant of Damascus from Cairo. Hebrew. 10 th century Oriental square script. Probably originally in codex form; holed and worn in parts; with some loss of text particularly on the last two leaves, but generally legible.

 כמה קשיים עומדים בכל זאת בפני חוקרי הגניזה: מצבם הגרוע של רוב הספרים כמה קשיים עומדים בכל זאת בפני חוקרי הגניזה: מצבם הגרוע של רוב הספרים )מדובר, כזכור, במאספה של ספרים שיצאו משימוש( חומר רב שנמצא בדפים בודדים ואף בקרעי דפים שצריכים השלמה הצורך בפענוח של צורות כתב וכתיב שכבר אינן מוכרות, ושל כתב שדהה או נמחק בעיות בקביעת הכרונולוגיה של הקטעים והמהימנות שלהם כך או כך, מחקר הגניזה נמשך, כאמור, גם היום במחלקות למדעי היהדות ברחבי העולם.

Illuminated Haggadah with zoomorphic figures; Catalonia, Spain; early 14 th century; Hebrew; vellum Illuminated Haggadah with zoomorphic figures; Catalonia, Spain; early 14 th century; Hebrew; vellum

Megillat Misrayim (the Egyptian Scroll): an account of attacks on the Jews of Fustat Megillat Misrayim (the Egyptian Scroll): an account of attacks on the Jews of Fustat in 1011 -1012; Egypt; 11 th century; Hebrew; paper

 פרויקט הגניזה בשנת 0002 יזם דב פרידברג פרויקט הקמת אתר אינטרנט שירכז את פרויקט הגניזה בשנת 0002 יזם דב פרידברג פרויקט הקמת אתר אינטרנט שירכז את כל דפי הגניזה והמחקרים שנעשו עליה. לצורך כך נתמנתה הנהלה אקדמית בראשות הפרופסורים מנחם בן ששון וחגי בן-שמאי מהאוניברסיטה העברית, ופרופסור ג'יימס דיימונד מאוניברסיטת ווטרלו. לניהול הפרויקט התמנה הפרופסור יעקב שוויקה מאוניברסיטת בר-אילן. ביצוע הפרויקט החל בינואר 6002, ועשוי להמשך עוד כמה שנים עד להשלמתו. לצורך הפרויקט הוכנה רשימה של רוב דפי הגניזה ומיקומם. עד כה צולמו, על ידי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מרבית הדפים שבאוסף בית המדרש לרבנים בניו יורק, באוניברסיטת תל אביב, בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ובספריה למדעים בבודפשט )קטעי הגניזה שבאוסף קאופמן(. האתר עלה לאינטרנט בשנת 7002. איכות הצילומים כה טובה, שלעתים קל יותר לקרוא את הקטעים באתר מאשר במקור.

 אוסף מהגניזה שנשכח באוניברסיטת ז'נווה נגלה מחדש לאחר שנרשם וקוטלג רובה של גניזת אוסף מהגניזה שנשכח באוניברסיטת ז'נווה נגלה מחדש לאחר שנרשם וקוטלג רובה של גניזת קהיר, התגלה פתאום באוניברסיטת ז'נווה אוסף חדש, שנרכש קרוב לגילוי הגניזה ונגנז שנית במשך 011 שנה. חלקו משלים את פסיפס הגניזה, ויש בו גם חידושים גמורים. "זו הגניזה שלנו", אמרה לי ד"ר ברברה רוט, מנהלת מחלקת כתבי היד בספרייה הציבורית והאוניברסיטאית של ז'נווה. היה לה רק מושג כללי על טיבם של הדפים בקופסאות, והיא שמחה מאוד שמישהו בא ומתעניין בספרייה, וקיוותה לדעת סוף- סוף מה מכילות הקופסאות. מאידך גיסא חששה מאוד מתוצאות הבדיקה, ולמעשה כבר הקדימה וכתבה לי: "אני מקווה שהחומר שלנו לא יאכזב אותך ושלא תרגיש שעשית את כל הדרך לחינם".

 053 דפי גניזה מהגניזה הקהירית מכיל האוסף. קנה אותו בקהיר ב-7/6981 )התאריך 053 דפי גניזה מהגניזה הקהירית מכיל האוסף. קנה אותו בקהיר ב-7/6981 )התאריך "הרשמי" של גילוי הגניזה בידי ש"ז שכטר( הפרופסור ג' ניקול ) , (Nicole פפירולוג מאוניברסיטת ז'נווה, שיצא לתור אחר פפירוסים יווניים. כנספח לחומר היווני שקנה, צייד אותו אחד המוכרים בקופסת פח מלאה כתבים יהודיים. על קופסת הפח רשומה הכתובת: "טקסטים עבריים, קטעי קלף ונייר )מהמאה ה-31? ( שנקנו מבית הכנסת בקהיר, בשנת -6981 7981 בקהיר, מפיליפ ) (Philippe על ידי ג' ניקול. הם זוהו בחלקם ע"י אלפונזו ניקול באוקספורד ב-8981 תחת השגחתו של פרופ' נויבאור". דף מגניזת קהיר-ז'נווה ובו סוף התורה. למטה: קופסת הפח שבה היה גנוז אוסף הגניזה

 מאז הגיע האוסף לז'נווה ועד היום, במשך 011 שנים, היתה קופסת הפח מאז הגיע האוסף לז'נווה ועד היום, במשך 011 שנים, היתה קופסת הפח "גנוזה" בספרייה, בלא שאיש יידע על קיומה. לפני כחמש שנים, במסגרת המפעל הגדול לחקר פפירוסים יווניים המצוי בספריית האוניברסיטה הוחלט לההדיר מחדש את פרסומיו של פרופ' ניקול. משנוערו ממצאיו נתגלתה גם קופסת הפח הזאת. כבר על פי צורתו החיצונית ניכר כי אוסף כזה של דפים גדולים ושלמים, שנרכש קרוב לגילוי הגניזה, הוא מן החומרים המשובחים בגניזה. שכן ראשוני החוקרים שטיפלו בגניזה עסקו כולם בקטעים הגדולים והשלמים, וככל שהרחקנו בזמן מהימים הראשונים של הגניזה, אנו עוסקים יותר ויותר בדפים קרועים ובשרידים קטנים. בימים אלה, לאחר שנרשם וקוטלג רובה של גניזת קהיר, וכבר חשבנו שיש בידינו מידע על כל הכלול בגניזה, מתגלה פתאום אוסף חדש. דוד רוזנטל

 הרמב''ם זכה להכרתן של כל קהילות ישראל ורבים ראו בו את המנהיג הגדול הרמב''ם זכה להכרתן של כל קהילות ישראל ורבים ראו בו את המנהיג הגדול ביותר שקם לעם ישראל מאז משה רבנו. לכן מקובל לומר: ''ממשה ]רבנו[ עד משה ]בן-מימון[ לא קם כמשה ]בן-מימון[''. הרמב''ם כתב ספרים רבים וחשובים בכל מיני נושאים. אחד החשובים בהם הוא אוסף של ספרי הלכה הנקרא ''משנה תורה'' או ''הי''ד החזקה'' )משום שהוא כולל י''ד )41( ספרים(. הספר הזה הוא סיכום של כל חוקי התורה והמצוות של עם ישראל. את ''משנה תורה'' כתב הרמב''ם בעברית. את שאר ספריו כתב בערבית באותיות עבריות, ערבית יהודית. the disputed Maimonides autograph

 כאשר שהה הרמב כאשר שהה הרמב"ם במצרים, הוא נהג להתפלל בבית הכנסת "בן עזרא" שבעיר העתיקה של קהיר, שנקרא מאז על שמו. בגניזה שנמצאה בעלית הגג של בית הכנסת מספר רב של כתבים ומסמכים של הרמב"ם.

Autograph draft of the Guide for the Perplexed Cambridge University Library T-S 10 Ka Autograph draft of the Guide for the Perplexed Cambridge University Library T-S 10 Ka 4. 1 Maimonides' philosophical work Dalalat al-Ha'irin) in Hebrew , More ha-Nevukhim , (the 'Guide for the Perplexed', is one of the two books, the other being the Mishneh Torah , on which Maimonides' lasting fame rests. This is an early draft of the work (which was probably completed by 1190), complete with the author's corrections, additions and deletions. It is in the - at times almost illegible - hand that Maimonides habitually employed in his drafts.

Halakhah: Maimonides , Mishneh Torah Halakhah: Maimonides , Mishneh Torah

 Hilkhot ha-Yerushalmi Unique autograph fragments of Maimonides' work on the Palestinian Talmud , Hilkhot ha-Yerushalmi Unique autograph fragments of Maimonides' work on the Palestinian Talmud , Hilkhot ha-Yerushalmi , have been preserved in the Cairo Genizah. The work was never published by Maimonides and was only known through his mention of it in another of his works. Thanks to our knowledge of Maimonides' handwriting, a few precious fragments of this long-lost work have now been identified.

Moses Maimonides, born in Cordoba in 1135 or 1138, was the greatest Jewish personality Moses Maimonides, born in Cordoba in 1135 or 1138, was the greatest Jewish personality of medieval times. Among his many famous works is the Guide for the Perplexed, a major philosophical treatise dealing with the apparent contradictions between the study of philosophy and science and that of traditional religious beliefs. This Moses Maimonides (Rambam), draft of his Guide for the Perplexed , in his own hand; Egypt; late 12 th century; Judeo-Arabic; paper fragment is a draft with his own corrections, affording a glimpse into the creative process.

 The signature of Moses Maimonides The signature of Moses Maimonides

Letter of recommendation from Moses Maimonides; Egypt; late 12 th century; Judeo-Arabic; paper In Letter of recommendation from Moses Maimonides; Egypt; late 12 th century; Judeo-Arabic; paper In spite of his numerous medical duties, communal responsibilities and scholarly productivity, Maimonides was still able to find the time to help a needy colleague. Amongst the many letters in his own hand to be found in the Taylor Schechter Collection, is this one recommending a fellow scholar, Isaac al-Dar`i, to the community of Minyat Zifta, with a request that money be raised to pay his overdue poll-tax and that of his son.

 Appointed 'Head of the Jews' This is a draft of a proclamation declaring Appointed 'Head of the Jews' This is a draft of a proclamation declaring Maimonides Ra’is al-Yahud , 'Head of the Jews'. The holder of the post was chosen by the Jewish notables of Fustat and recognised by the Muslim authorities as the official representative of the Jewish community. Maimonides held the position twice (in 1171 -2 and 1196 -1204), and this document refers to his first term in office.

T-S 8 K 13. 8, a responsum by Maimonides on sexual slander T-S 10 T-S 8 K 13. 8, a responsum by Maimonides on sexual slander T-S 10 J 20. 5, a letter from Maimonides about synagogue finance

 Maimonides 'On Sexual Intercourse Maimonides' fame as a philosopher and halakhist sometimes eclipses Maimonides 'On Sexual Intercourse Maimonides' fame as a philosopher and halakhist sometimes eclipses his medical reputation, but, during his lifetime, he was equally as famous as a physician, with his knowledge and skills being sought by Jews and Muslims, and, reportedly, even by the Crusader king of Jerusalem. Several of his medical writings are preserved in autograph in the Cairo Genizah, but on display here is one of his lesser known works , Fi `l-Jima'a) On Sexual Intercourse , (which was a treatise on sex and aphrodisiacs concentrating heavily on dietetics, a branch of medicine in which Maimonides was a pioneer. It was commissioned by the sultan Omar, son of Nur al -Din and nephew of Saladin. Since it was intended for a non-Jewish reader, the fair copy of the work would have been in Arabic script, but it is interesting to note that Maimonides wrote the draft in Judaeo-Arabic (Arabic in Hebrew characters, the written vernacular of medieval Egyptian Jewry). Evidently he found it more convenient to write in Hebrew characters when preparing the work.

Letter describing a visit to the house of Maimonides; Egypt; 12 th century; Judeo-Arabic; Letter describing a visit to the house of Maimonides; Egypt; 12 th century; Judeo-Arabic; paper

Autograph responsum concerning a case of sexual slander The first part of the question Autograph responsum concerning a case of sexual slander The first part of the question is preserved in another Genizah fragment (T-S K 13. 8). It explains how accusations of improper conduct have been made against a respected teacher of children, who is pure of heart and never been involved in love affairs. Maimonides' answer - which is both halakhically acceptable and full of common sense - follows at the end of the question and is signed, as usual, with 'Moses wrote this. '

 בגניזה התגלו, נוסף לדפים הכתובים עברית וערבית, מסמכים וכתבים רבים בשפות שונות. document בגניזה התגלו, נוסף לדפים הכתובים עברית וערבית, מסמכים וכתבים רבים בשפות שונות. document Ptolemaic

A surprise in Syriac script Christian hymnary for a Feast of Mary A surprise in Syriac script Christian hymnary for a Feast of Mary

Demotic and Greek Demotic and Greek

Verses from the Peshitta version of the Pauline Epistles in a western Syriac hand Verses from the Peshitta version of the Pauline Epistles in a western Syriac hand

St Augustine in the Genizah A fragment of vellum containing a Latin text of St Augustine in the Genizah A fragment of vellum containing a Latin text of a sermon by Saint Augustine — an unquestionably Christian text — is probably one of the last things you’d expect to find in the Cairo Genizah. Christian texts do find their way into the Collection, however, often as the undertext of palimpsests, as here, where a piece of vellum containing Book 2 Chapter 24 of St. Augustine’s De Sermone Domini in Monte) the Sermon on the Mount) has been reused by a Jewish scribe to write masoretic lists. The manuscript was barely scraped, or perhaps only washed, before being reused, and the Latin text, which is in a hand probably dating from the sixth century CE, is still clearly legible where it is exposed in the clear space between the columns of Hebrew text.

an unidentified Indian language an unidentified Indian language

Part of a sixteenth-century calendar, printed in Strassburg, with a list of Christian saints Part of a sixteenth-century calendar, printed in Strassburg, with a list of Christian saints and martyrs. How 'M' solved calendar mystery. An intriguing phenomenon is the existence of non-Jewish fragments among the material from the Cairo Genizah. One such example at Cambridge University Library bears the classmark T-S NS 298. 73. The fragment consists of the lower halves of two paper pages printed in German. The surviving text contains a list of Christian saints and martyrs and mentions such zodiacal signs as Scorpio and Libra, as well as practical advice on eating habits.

Ptolemaic economic transaction dated to a Ptolemaic economic transaction dated to a "23 rd year" (mentions TEWS and an Alexandrian official, among others) check for paleographical parallels at Tebtunis and the Dionysios archive.

 הערבית-יהודית בכתבי הגניזה MS T-S 12. 373: an eleventh-century Judaeo-Arabic letter from Marduk הערבית-יהודית בכתבי הגניזה MS T-S 12. 373: an eleventh-century Judaeo-Arabic letter from Marduk b. Musa, Alexandria, to the prominent trader Nehoray b. Nissim in Fustat, telling him to keep an eye out for pearls of a quality suitable for the discerning Spanish market

Author unknown: Hebrew and Judeo-Arabic. 11 th century-13 th century Author unknown: Hebrew and Judeo-Arabic. 11 th century-13 th century

 תרגומים ערביים למקרא Bible in Arabic script; Egypt or Eretz-Israel; 10 th-13 th תרגומים ערביים למקרא Bible in Arabic script; Egypt or Eretz-Israel; 10 th-13 th century; paper

Arabic commentary on Leviticus with Hebrew text Arabic commentary on Leviticus with Hebrew text

An Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch An Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch

Illuminated Arabic fable , Khalila wa-Dimna ; Egypt(? ); 13 th-15 th century; Arabic. Illuminated Arabic fable , Khalila wa-Dimna ; Egypt(? ); 13 th-15 th century; Arabic.

: מקורות http: //www. lib. cam. ac. uk/Taylor-Schechter/GOLD/princeton_images. html http: //www. lib. cam. ac. : מקורות http: //www. lib. cam. ac. uk/Taylor-Schechter/GOLD/princeton_images. html http: //www. lib. cam. ac. uk/Taylor-Schechter/exhibition. html http: //www. lib. cam. ac. uk/Taylor-Schechter/GOLD/ http: //www. zeevgalili. com/? p=216 http: //www. tau. ac. il/taunews/97 spring/medieval. html http: //www. genizah. org/ http: //sceti. library. upenn. edu/genizah/browse. cfm http: //ccat. sas. upenn. edu/rs/rak/ppennint. html http: //www. lib. cam. ac. uk/Taylor-Schechter/maimonides-exhibition. html http: //www. jnul. huji. ac. il/v-exhibitions/rambam/heb/rephui. html http: //he. wikipedia http: //www. genizah. org/

 ספר ספר "חקרי גניזת קהיר", שערך מרדכי עקיבא פרידמן, בו נעזרנו רבות להכנת המצגות.

http: //en. wikipedia. org/wiki/Ben_Ezra_Synagogue http: //www. bh. org. il/Communities/Synagogue/cairo. asp http: //he. wikipedia. org/wiki/ http: //en. wikipedia. org/wiki/Ben_Ezra_Synagogue http: //www. bh. org. il/Communities/Synagogue/cairo. asp http: //he. wikipedia. org/wiki/ http: //sceti. library. upenn. edu/genizah/browse. cfm http: //www. daat. ac. il/encyclopedia/value. asp? id 1=367 http: //www. bhol. co. il/forum/topic. asp? topic_id=1937073&forum_id=10149 אוסף קטי הגניזה באונ. ז'נווה http: //www. קטעי גניזה בז'נווה חלק שני במאמר http: //www הרמב"ם בספריה הלאומית http: //www. http: //gravitas. princeton. edu/tg/tt/ קלריטה ואפרים : הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו www. clarita-efraim. com נשמח לתגובות