Скачать презентацию Czasopisma w bazie Web of Science — kryteria Скачать презентацию Czasopisma w bazie Web of Science — kryteria

e57c4117dccc64e285f7c622e7468126.ppt

  • Количество слайдов: 32

Czasopisma w bazie Web of Science - kryteria wyboru i zastosowanie wskaźników bibliometrycznych. Marcin Czasopisma w bazie Web of Science - kryteria wyboru i zastosowanie wskaźników bibliometrycznych. Marcin Kapczyński

Agenda Ø Lista filadelfijska, Master Journal List a lista ministerialna Ø Baza Web of Agenda Ø Lista filadelfijska, Master Journal List a lista ministerialna Ø Baza Web of Science i indeksy cytowań Ø Journal Citation Reports – wskaźnik Impact Factor Ø Wybór Czasopisma – kryteria indeksowania Thomson Reuters. Ø Proces dodawania nowych czasopism.

Lista Filadelfijska czy Master Journal List ? „Lista czasopism, opracowana i uaktualniana przez Institute Lista Filadelfijska czy Master Journal List ? „Lista czasopism, opracowana i uaktualniana przez Institute of Scientific Information (ISI) z Filadelfii […]Tę listę przy jakiejś okazji nazwałem skrótowo listą filadelfijską i owa nazwa przyjęła się już w Polsce” (Wroblewski, 1999) Prof. Kajetan Andrzej Wróblewski Źródło: Andrzej Kajetan Wróblewski. Kryteria są jasne. „Forum Akademickie”. 4 (1999), kwiecień 1999. Akademicka Oficyna Wydawnicza. ISSN 1233 -0930 (pol. ).

Lista Filadelfijska czy Master Journal List ? Dr Eugene Garfield Master Journal List to Lista Filadelfijska czy Master Journal List ? Dr Eugene Garfield Master Journal List to lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana począwszy od 1964 roku przez Instutut of Scientific Information obecnie Thomson Reuters Scientific, zawierająca tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy wydawane przez Thomson Reuters takie jak: Web of Sicence, BIOSIS, Inspec, Current Content i Zeological Records.

Lista ministerialna czasopism punktowanych A. CZASOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 8610 tytułów Lista ministerialna czasopism punktowanych A. CZASOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 8610 tytułów B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE 1782 tytuły

Thomson Reuters Master Journal List http: //ip-science. thomsonreuters. com/mjl/ Thomson Reuters Master Journal List http: //ip-science. thomsonreuters. com/mjl/

Thomson Reuters Master Journal List http: //ip-science. thomsonreuters. com/mjl/ Thomson Reuters Master Journal List http: //ip-science. thomsonreuters. com/mjl/

Czym jest baza Web of Science? • Internetowy interfejs zwierający ponad 50 millionów publikacji Czym jest baza Web of Science? • Internetowy interfejs zwierający ponad 50 millionów publikacji z 256 dyscyplin naukowych wchodzących w skład 5 głównych indeksów: –Science Citation Index Expanded (od 1899) –Social Sciences Citation Index (od 1898) –Arts & Humanities Citation Index (od 1975) –Conference Proceedings Citation Index (od 1990) –Book Citation Indeks (od 2005) • Ponad 12, 000 tytułów czasopism indeksowanych • Ponad 6, 5 miliona materiałów pokonferecyjnych z ponad 120 tyś konferencji naukowch • Ponad 30 tyś książek i serii książkowych

Czasopisma w Web of Science podział geograficzny z Europy: z Ameryki Północnej: z Azji, Czasopisma w Web of Science podział geograficzny z Europy: z Ameryki Północnej: z Azji, Australii i N. Zelandii: z Ameryki Łacińskiej: Z Bliskiego Wschodu i Afryki: 6082 4456 1031 289 200 Dane z roku 2011

Procentowy rozkład publikacji pod względem pochodzenia Procentowy rozkład publikacji pod względem pochodzenia

Baza Web of Science webofknowledge. com Baza Web of Science webofknowledge. com

Indeks tytułów Indeks tytułów

Web of Science – lista rezultatów Web of Science – lista rezultatów

Filtrowanie Rezultatów Filtrowanie Rezultatów

Raport cytowań Raport cytowań

Pełen Rekord z bazy Pełen Rekord z bazy

Strona czasopisma w Journal Citation Reports Strona czasopisma w Journal Citation Reports

Baza Journal Citation Reports Baza Journal Citation Reports

JCR – Strona wybranego czasopisma JCR – Strona wybranego czasopisma

Ranking czasopisma w kategorii – kwartyle Ranking czasopisma w kategorii – kwartyle

Proces indeksowania czasopisma Rejestracja Czasopisma Skanowanie i OCR Wybór Artykułu i Uchwycenie informacji Pojawienie Proces indeksowania czasopisma Rejestracja Czasopisma Skanowanie i OCR Wybór Artykułu i Uchwycenie informacji Pojawienie się artykułu w bazie Wo. S Database Manualne Indeksowanie/Tłumaczenie Czas trwania 1 -2 Tygodni

Przykłady artykułów źródłowych Przykłady artykułów źródłowych

Cytowane publikacje Cytowane publikacje

Cytowane publikacje dla A&H CI Cytowana praca Cytowane publikacje dla A&H CI Cytowana praca

Wybór Czasopisma – kryteria Thomson Reuters 1. ) Podstawowe Standardy Wydawnicze • Terminowość czasopisma Wybór Czasopisma – kryteria Thomson Reuters 1. ) Podstawowe Standardy Wydawnicze • Terminowość czasopisma • Zachowanie odpowiedniej konwencji redakcyjnej • Informacje bibliograficzne w języku angielskim • recenzja specjalistów z danej dziedziny 2. ) Treść • Jak dane czasopismo może konkurować z innymi w swej dziedzinie? 3. ) Międzynarodowość • Czy autorzy, wydawcy, edytorzy itp. reprezentują międzynarodową społeczność badaczy? • Czy czasopismo odnosi się do czytelników regionalnych czy międzynarodowych? 4. ) Analiza cytowań Czy autorzy publikujący w czasopiśmie są szeroko cytowani.

Kluczowe kryteria indeksacji Ø JĘZYK– dane bibliograficzne artykułu (tytuł, słowa kluczowe) i abstrakt muszą Kluczowe kryteria indeksacji Ø JĘZYK– dane bibliograficzne artykułu (tytuł, słowa kluczowe) i abstrakt muszą być podane w języku angielskim; opisy bibliograficzne artykułów cytowanych muszą być zapisane literami alfabetu łacińskiego; preferowane są czasopisma publikujące pełne teksty w języku angielskim; Ø PRZESTRZEGANIE ZASAD MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI WYDAWNICZEJ (international editorial conventions) – opisowy tytuł czasopisma, opisowe tytuły artykułów i abstrakty, kompletne dane bibliograficzne wszystkich cytowanych publikacji, pełna informacja adresowa dotycząca każdego autora; Ø TERMINOWOŚĆ– systematyczne ukazywanie się kolejnych numerów czasopisma, świadczące o tym, że wydawnictwu nie brak artykułów do publikacji; w przypadku czasopism elektronicznych nie ukazujących się w regularnych odstępach czasu analizuje się liczbę artykułów publikowanych na przestrzeni kilku miesięcy;

Kluczowe kryteria indeksacji Ø ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA – czasopismo musi wnosić „coś nowego”, np. wyniki Kluczowe kryteria indeksacji Ø ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA – czasopismo musi wnosić „coś nowego”, np. wyniki nowych badań – treść nie może dublować zawartości innych czasopism indeksowanych przez bazę; jest zalecane, aby w artykułach, w miarę możliwości, podawano informacje na temat źródła finansowania badań; preferowane są czasopisma recenzowane Ø ZRÓŻNICOWANIE POD WZGLĘDEM NARODOWYM – jeżeli w czasopiśmie publikują autorzy z różnych krajów, zakłada się, że jest ono postrzegane jako ważne przez międzynarodową społeczność naukowców i badaczy; ta zasada nie jest stosowana w odniesieniu do czasopism o zasięgu regionalnym, adresowanych do społeczności lokalnych, o specjalistycznej tematyce charakterystycznej dla regionu lub publikujących wyniki badań prowadzonych lokalnie. Za: Danuta Turecka. Lista filadelfijska „Forum Akademickie”. 12 (2007),

Proces selekcji i ewaluacji czasopisma http: //scientific. thomsonreuters. com/mjl/selection/ Rekomendacja zewnętrzna Własne badanie rynku Proces selekcji i ewaluacji czasopisma http: //scientific. thomsonreuters. com/mjl/selection/ Rekomendacja zewnętrzna Własne badanie rynku Czasopismo Proces Redakcyjny + = Wybór Publikacji STANDARDY WYDAWNICZE ANALIZA CYTOWAŃ üOryginalność badań üKonwencja Edytorska üMiędzynarodowa reprezentacja. üZawartość üJournal Citation Reports üCytowania autorów üPrawo Bradforda*

Proces selekcji czasopism w Thomson Reuters • ok. 2000 czasopism jest ewaluowanych rocznie – Proces selekcji czasopism w Thomson Reuters • ok. 2000 czasopism jest ewaluowanych rocznie – 10 -12% zaakceptowanych • Kolegium redakcyjne Thomson Reuters to: – Specjaliście w zakresie obrotu informacją – Bibliotekarze i bibliotekoznawcy – Eksperci dla danej dziedziny literatury Web of Science Czasopisma ewaluowane Jakość czasopism

Jak zgłosić czasopismo do ewaluacji http: //ip-science. thomsonreuters. com/mjl/selection/ Jak zgłosić czasopismo do ewaluacji http: //ip-science. thomsonreuters. com/mjl/selection/

Adres do wysyłki aplikującego czasopisma W celu zgłoszenia czasopisma do oceny należy przesłać trzy Adres do wysyłki aplikującego czasopisma W celu zgłoszenia czasopisma do oceny należy przesłać trzy kolejne numery od razu po ich ukazaniu się na poniższy adres: Thomson Reuters ATTN: Publication Processing 1500 Spring Garden Street Fourth Floor Philadelphia, PA 19130 USA

Dziękuję za uwagę! marcin. kapczynski@thomsonreuters. com Dziękuję za uwagę! marcin. kapczynski@thomsonreuters. com