Скачать презентацию CROSS-BORDER LEASING Ce este leasingul Cross-Border o Скачать презентацию CROSS-BORDER LEASING Ce este leasingul Cross-Border o

ce6964cad23c741f7b43bbc116783a50.ppt

  • Количество слайдов: 8

CROSS-BORDER LEASING CROSS-BORDER LEASING

Ce este leasingul Cross-Border o Operatiunea de leasing a carei specificitate consta in faptul Ce este leasingul Cross-Border o Operatiunea de leasing a carei specificitate consta in faptul ca finantatorul si utilizatorul sunt localizati in tari diferite. n n Motivele ce pot determina incheirea unui asemenea tip de tranzactie pot fi de ordin fiscal si / sau al obtinerii unui cost mai bun de finantare. Participantii intr-o asemenea tip de operatiune sunt prezentati schematic astfel: Furnizor Asigurator Utilizator Companie Leasing Banca Refinantatoare Garantor

Schema finantarii unei tranzactii cross-border 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Schema finantarii unei tranzactii cross-border 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Utilizatorul solicita societatii de leasing finantarea echipamentului / obiectului de leasing pe baza ofertei furnizorului (furnizorul si utilizatorul sunt in general in tari diferite). Societatea de leasing analizeaza posibilitatile si structura generala a afacerii pe care le discuta in mod principial cu utilizatorul. Se procedeaza la inceperea negocierilor cu furnizorul, negocieri legate de conditiile de livrare, posibilitatilor de plata etc. In paralel se incepe negocierea cu banca refinantatoare. In anumite situatii, poate sa apara si un garant in favoarea utilizatorului. Dupa acceptarea de comun acord a tuturor conditiilor de finantare, societatea de Leasing, Utilizatorul, Furnizorul, Banca Refinantare si Garantul se pregatesc pentru semnarea contractului de leasing, a cpntractului de vanzare-cumparare si, in functie de riscul aferent, a celorlalte garantii colaterale negociate (buy-back, garantare, cesiuni creante, etc). Dupa perfectarea tuturor documentelor, utilizatorul procedeaza la plata avansului la contractul de leasing. Inainte de plata avansului catre furnizor, in functie de situatiile negociate, compania de leasing poate astepta emiterea de scrisori de garantie pentru garantarea avansului precum si a scrosorilor de buna executie. Dupa plata avansului la furnizor, se pot deschide scrisori de garantie bancara in favoarea furnizorului. Derularea livrarilor prin exporturi / importuri succesive. Odata cu livrarea se incheie politele de asigurare aferente de riscuri generale. In conformitate cu Graficul de plati agreat, cat si cu celelalte elemente de garantie colaterala, se procedeaza la plata ratelor de leasing, precum si a taxelor si impozitelor in tara de destinatie a marfii. Dupa plata tuturor ratelor aferente contractului de leasing, se transfera dreptul de proprietate al obiectului de leasing catre utilizator.

Implicatiile fiscale si contabile ale unei tranzactii crossborder 1. Pentru a fi viabila, o Implicatiile fiscale si contabile ale unei tranzactii crossborder 1. Pentru a fi viabila, o tranzactie cross-border trebuie sa tina cont de aspectele fiscale si contabile existente in statele de care apartin compania de leasing si societatea utilizator: 1. 2. 3. Identificarea legislatiei aplicabile. Identificarea conditiilor de incheiere a contractului de leasing, in special cele referitoare la perioada de leasing, durata normata de viata a bunului, valoarea reziduala, tipul de leasing (operational sau financiar), etc in scopul acceptarii acestuia de legislatiile ambelor state. Stabilirea aspectelor fiscale referitoare la plata taxelor si impozitelor aferente, precum si a creditului fiscal (in cazul existentei acordurilor de evitare a dublei impuneri).

Structura financiara a unei tranzactii de leasing crossborder 1. Graficul de plati al ratelor Structura financiara a unei tranzactii de leasing crossborder 1. Graficul de plati al ratelor de leasing trebuie sa tina seama de urmatoarele: 1. 2. 3. 2. Livrarile sau transele de livrare negociate cu furnizorul. Durata de viata, respectiv amortizarea bunului. Riscurile aferente intregii afaceri precum si o previzionare a acestora in timp (in functie de acestea se stabileste modul de calcul / rambursare a ratelor ( cu principal egal, principal descrescator, rate care sa permita rambursarea capitalului in proportie mai ridicata in primii ani, etc). Stabilirea garantiilor aferente afacerii poate sa imbrace urmatoarele forme: 1. 2. 3. 4. Contracte de buy-back incheiate cu furnizorul. Contracte de cesiune de creante. Garantii formale / materiale sau titluri de valoare din partea unui tert (guvern, companie de renume, etc). Alte tipuri de garantii.

Refinantarea unei tranzactii cross-border 1. In functie de riscurile aferente acestui tip de tranzactie, Refinantarea unei tranzactii cross-border 1. In functie de riscurile aferente acestui tip de tranzactie, se stabileste structura de refinantare care poate sa contina in mod separat sau nu, si in diferite proportii urmatoarele modalitati de finantare: 1. 2. 3. 4. 2. Credit furnizor. Credit bancar. Scrisori de garantie bancara. Scontare de efecte comerciale. Din punctul de vedere al platilor, avand in vedere dimensiunea activelor finantate si complexitatea operatiunii, este de dorit folosirea acreditivelor documentare.

Riscurile aferente unei tranzactii cross-border 1. In functie de fiecare operatiune in parte, se Riscurile aferente unei tranzactii cross-border 1. In functie de fiecare operatiune in parte, se pot determina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Riscul pe activ. Riscul pe utilizator. Riscul de tara. Riscul legislativ. Riscul ratei de schimb. Riscul logistic. Aceasta categorie este specifica operatiunii de cross-border leasing, implicatiile pe care elementul logistic le poate avea fiind de cele mai multe ori determinante pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunii. Din punctul de vedere al platilor, avand in vedere dimensiunea activelor finantate si complexitatea operatiunii, este de dorit folosirea acreditivelor documentare.

Implicatiile juridice ale unei tranzactii cross-border 1. 2. 3. 4. 5. Identificarea legislatiei sau Implicatiile juridice ale unei tranzactii cross-border 1. 2. 3. 4. 5. Identificarea legislatiei sau a legislatiilor aplicabile; Identificarea elementelor de risc legislativ. Securizarea operatiunii prin integrarea in sistem a elementelor colaterale (garantii, contracte sau documente ce provin de la una dintre parti, contractele de asigurare, contractele de transport sau furnizare, etc). Identificarea si eliminarea posibilelor elemente de risc contractual. Identificarea mijloacelor de executare a contractului si gestionarea mijloacelor de reintrare in posesie, in cazul repatrierii bunului.