Скачать презентацию Council of European Producers of Materials for Construction Скачать презентацию Council of European Producers of Materials for Construction

dcacdaa67f43caf276eda60f4c78c1cd.ppt

  • Количество слайдов: 23

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Обучение свързано с екологията EUbuild Chris Hamans, MSc. civ. eng. Сътрудник в работната група по Околна среда към CEPMC

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Part 4 МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ МАРКИРОВКИ 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Източник: GPP Training Toolkit Background product report Строителство --- последна версия MЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ МАРКИРОВКИ 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Nature Plus (Германия) www. natureplus. org Строителни материали, при които поне 85 % от относителното тегло се базира на възобновяеми източници на енергия или на природни ресурси: • изолационни материали • подови покрития (дърво, линолеум) • бои и лакови покрития • зидарски разтвор, лепила, мазилки • керемиди • продукти и плоскости от дърво • плоскости за сухо строителство 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Nordic swan www. svanen. nu • малки къщи • лепила • подове, направени предимно от материали от възобновяеми източници • покрития за стени/ прозорци • солидни бойлери на био гориво • източници на свтлина • талашит, фиброкартон и гипсокартон 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Blauer Engel - Blue Angel German ecolabel: www. blauer-engel. de • ниско емисионни дървени плоскости • ниско емисионни вътрешни бои • ниско емисионни дървени продукти на основата на дървесина • лакови покрития с ниска степен на замърсяване • лепила за подови покрития • Строителни материали, произведени от отпадно стъкло и отпадна хартия • и много други строителни материали и приложения 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Австрийска екологична маркировка www. umweltzeichen. at • хидравлично свързани тухли • изолационни материали на основата на изкопаеми ресурси с хидрофобни свойства • изолационни материали на основата на възобновяеми източници на енергия • еластични подови покрития • текстилни подови покрития • лакови покрития и остъкляване • дървени продукти и дъски • вътршни бои 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Унгарска екологична маркировка http: //www. kornyezetbarat-termek. hu • строителни материали и елементи, наподобяващи камък (общи критерии) • строителни материали от порест бетон • тухли от варовик • битумни павета и покрития за поддръжка на пътни повърхности • противопожарно оборудване • спомагателни критерии за полимерни бетонови строителни материали • автоматична газова горелка 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Други екологични маркировки от Средна и Източна Европа • Чехия: http: //www. ekoznacka. cz • Хърватия: http: //www. mzopu. hr • Полша • Словакия: http: //www. sazp. sk • Украйна: http: //www. ecolabel. org. ua 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Холандска екологична маркировка: Milieukeur www. milieukeur. nl • бои • линолеум • бетонови продукти • гумени плочи 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller дърво- дървесина Съвет за управление на горите (FSC) 06 -03 -2009 Програма за одобрение на схеми за сертифициране на горите (PEFC) EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Източник: GPP Training Toolkit Background product report Cтроителство --- последна версия МЕЖДУНАРОДНИ МАРКИРОВКИ ЗА ОЦЕНКА НА СГРАДИ 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller сгради BREEAM www. breeam. org Сградите BREEAM могат да се използват за оценка на екологичните показатели на всеки един тип сграда (нови и съществуващи). 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Сертификат за пасивна къща www. passiv. de Институтът за пасивни къщи е независим орган, който оценява и сертифицира сгради и сградни компоненти въз основа на критерийте за енергийна ефективност на пасивни къщи. Серификатът удостоверява висока енергийна ефективност и подпомага проектанти и архитекти при изпълнението на спецификациите за ниско енергийни къщи. Той се базира на приложими национални и Европейски методи за изчисляване. 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller TQ-Tool www. argetq. at The ARGE TQ-Tool подпомага проектирането, изграждането и планирането на сгради. Инструментът се базира на всеобхватни критерии, вкл. ефективност на ресурсите, намаляване на въздействието върху околната среда и здравето, комфорта на потребителите, дългосрочната ефективност, безопасността, качеството, техническата инфраструктура и разходите. 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Източник: GPP Training Toolkit Background product report Строителство --- последна версия НАЦИОНАЛНИ МАРКИРОВКИ ЗА ОЦЕНКА 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Minergie (Швейцария) www. minergie. com/index_en. php MINERGIE® е марка, която показва устойчивото развитие на нови и санирани сгради. Комфортът заема централно място при MINERGIE® – комфортът на потребителите, живеещи или работещи в сградата. Цялостен комфорт се потстига с висококачествена обвивка на сградата и с постянна циркулация на въздха в нея. 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Haute qualité environnementale – HQE(Франция) www. assohqe. org Френският подход за оценка и планиране е т. нар. HQE (haute qualité environnementale) метод. Той цели постигането на висококачествени екологични показатели в строителния сектор, като се фокусира върху проектирането на сгради, които потребяват по-малко енергия и вода и изискват по-малка поддръжка. 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller klima: aktiv haus(Австрия) http: //www. klimaaktiv. at/article/archive/11911 Схемата “климат: активна къща” прави оценка на цялостната енегийна и екологична ефективност на нови сгради. Критериите се основават на четири категории като “проектиране и изпълнение”, “енергия и поддръжка”, строителни материали и продукти” и “комфорт за потребителите и качество на въздуха в помещенията”. Методът за оценка използва национални стандарти и методи за изчисление. 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Трябва ли да хармонозираме всички нционални маркировки? • ? . . . Моето лично мнение! • “Устойчивото развитие” не може да бъде хармонизирано – Трябва да има превод на 25 -те езика на ЕС – Така че са необходими национални маркировки и програми • Хармонизирана Директива за строителните продукти, като източник на основна информация за националните инструменти: EN 15684 • Хармонизирани инструменти за калкулиране на ефективността на сградите: CEN TC 350 • Прозрачни инструменти за оценка на резултатите 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller EPD or MRPI + AUB + Fiche …. ? Определяне на продукта, описание, функционална употреба и приложение граници EPD EN 15804 Национални инструменти за съгласуване AUB условия = Качество на данните MRPI RSL Сценари… …. FDES EPD and then MRPI + AUB + Fiche …. ! 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul

Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux Council of European Producers of Materials for Construction Conseil Européen des Producteurs de Matériaux de Construction Vereinigung Europäischer Baustoffhersteller Благодаря Ви! 06 -03 -2009 EUbuild - Environment course - Istanbul