Скачать презентацию Conferinta de deschidere a proiectului Concluzii Atelier 5 Скачать презентацию Conferinta de deschidere a proiectului Concluzii Atelier 5

6c51265c1f534127a1427ad69f70589e.ppt

  • Количество слайдов: 6

Conferinta de deschidere a proiectului Concluzii Atelier 5 – Aspecte TIC Conferinta de deschidere a proiectului Concluzii Atelier 5 – Aspecte TIC

Conferinta de deschidere a proiectului “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru Conferinta de deschidere a proiectului “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice” Concluzii Atelier 5 – Aspecte TIC n n Aspecte legate de semnaarea documentelor electronice ¨ In cadrul proiectului FOREXEBUG, pentru institutiile publice este eficientă folosirea autoritatilor de certificare ale administratiei publice (ex: MFP, STS, MAI, MAp. N) care sa furnizeze certificate digitale cu costuri mult mai mici, în condiţii de securitate înaltă ¨ Este necesară crearea de norme interne şi instrucţiuni pentru utilizarea acestor certificate digitale necalificate în raporturile dintre instituţiile şi administratiei publice centrale si locala, compartimentele acestora etc Aspecte legate de schimbul de date ¨ Schimbul de date intre institutiile public ar trebui sa se faca obligatotiu prin documente electronice semnate (ex: extrase de cont, deschideri de credite, ordine de plata, situaţii financiare)

Conferinta de deschidere a proiectului “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru Conferinta de deschidere a proiectului “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice” Concluzii Atelier 5 – Aspecte TIC n n Aspecte legate de arhivarea documentelor electronice ¨ Reglementarea functiei de arhivar la nivelul MFP; stabilirea atributiilor de serviciu pentru persoanele altele decat cele din DGTI referitor la arhiva electronica ¨ In cadrul proiectului FOREXEBUG, reglementarea arhivării de catre MFP a situaţiilor financiare pentru toate institutiile publice; stabilirea procedurilor de lucru in ceea ce priveste operatiunile pe arhiva electronica (ex: extragerea informatiilor din arhiva, la cerere) ¨ Stabilirea, prin norme metodologice, a ciclului de viaţă al documentelor electronice, inclusiv în arhiva electronica Realizarea unui program unic de contabilitate pentru UAT-uri

Conferinta de deschidere a proiectului “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru Conferinta de deschidere a proiectului “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice” Concluzii Atelier 5 – Aspecte TIC n Aspecte legate de impactul asupra sistemelor informatice existente ¨ Impactul proiectului FOREXEBUG asupra aplicatiei TREZOR este foarte mare, atît in ceea ce priveste proiectarea (modificari majore ale aplicatiei informatice şi structurii bazelor de date) si exploatarea (cresterea numarului de conturi solicită resurse suplimentare de stocare şi procesare a datelor). ¨ Serverele de la nivelul trezoreriilor operative (mai ales cele de la trezoreriile de municipiu) sunt la limita maximă a utilizării resurselor, existand posibilitatea sa nu mai faca fata executării cerinţelor derivate din FOREXEBUG. De aceea trebuiesc luate masuri pentru optimizarea bazelor de date si pentru upgrade-uri de RAM si HDD ¨ Impactul asupra De. Doc nu este major. ¨ SNM trebuie să funcţioneze în producţie la data începerii fazei pilot a SI FOREXEBUG

Conferinta de deschidere a proiectului “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru Conferinta de deschidere a proiectului “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice” Concluzii Atelier 5 – Aspecte TIC n n Aspecte legate de instruire ¨ Instruirea utilizatorilor FOREXEBUG la nivelul instituţiilor publice (ex: contabili, primari) este critică pentru succesul final al proiectului ¨ instruirea utilizatorilor noului sistem informatic FOREXEBUG va fi parte a instruirii ¨ în procesul de instruire se vor utiliza de asemenea facilităţile Şcolii de Finanţe publice şi Vamă şi facilităţile de videoconferinţă ale MFP Aspecte legate de comunicare ¨ furnizorii de servicii TIC pentru instituţiilor publice trebuie avertizeţi asupra lansării proiectlui FOREXEBUG şi ţinuţi la curent cu evoluţia specificaţiilor de proiectare ale SI FOREXEBUG

Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice - cod SMIS 34952 - Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti Telefon: +40 213199759 / +40 212261110 / +40 212261000, Fax: +40 213122509 Noiembrie 2012 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.