Скачать презентацию CONFERINTA ALIANTEI COLEGIILOR CENTENARE 16 -18 Octombrie 2009 Скачать презентацию CONFERINTA ALIANTEI COLEGIILOR CENTENARE 16 -18 Octombrie 2009

66f71f2cac40303f1c96216f01afbe27.ppt

  • Количество слайдов: 20

CONFERINTA ALIANTEI COLEGIILOR CENTENARE 16 -18 Octombrie 2009, BRASOV CONFERINTA ALIANTEI COLEGIILOR CENTENARE 16 -18 Octombrie 2009, BRASOV

 • Alianta Colegiilor Centenare(A. C. C. ) a aparut din nevoia de a • Alianta Colegiilor Centenare(A. C. C. ) a aparut din nevoia de a gasi solutii , din interiorul sistemului, la problemele de fond cu care se confrunta invatamantul preuniversitar din Romania. Din data de 18 octombrie 2009, Liceul Teoretic , , G. IBRĂILEANU” din Iaşi este membru de drept al A. C. C. , fiind continuatorul Liceului de Aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar înfiinţat la 1 noiembrie 1899.

 • Obiectivele Aliantei se încadrează în politica de descentralizare a învăţământului preuniversitar şi • Obiectivele Aliantei se încadrează în politica de descentralizare a învăţământului preuniversitar şi sunt următoarele: • a) promovarea flexibilităţii în alcătuirea planului-cadru de învăţământ şi a programelor şcolare, cu posibilitatea completării programelor la nivelul şi la cerinţele de formare şi de dezvoltare specifice elevilor; • b) obţinerea autonomiei financiare şi administrative pentru membrii Asociaţiei, inclusiv în recrutarea / selecţia personalului didactic; • c) formularea şi aplicarea unor criterii flexibile de salarizare a personalului din învăţământ; • d) selectarea elevilor pe baza unor metodologii proprii; • e) elaborarea de politici proprii de dezvoltare instituţională;

 • f) externalizarea unor domenii ale educaţiei şi dezvoltarea activităţilor extracurriculare, inclusiv cu • f) externalizarea unor domenii ale educaţiei şi dezvoltarea activităţilor extracurriculare, inclusiv cu taxe; • g) diversificarea şi diferenţierea examenului de bacalaureat; • h) realizarea de parteneriate cu instituţii de învăţământ superior din ţară sau străinătate, în vederea sprijinirii în carieră a absolvenţilor; • i) promovarea calităţii, a performanţei pentru toţi membrii Asociaţiei; • j) deschiderea membrilor Asociaţiei către societate, prin organizarea de activităţi comune, inclusiv realizarea de proiecte, de parteneriate cu instituţii social-culturale; • k) elaborarea, anual, a unui document, care va fi făcut public, privind starea educaţiei; • l) instituirea premiului Lykeion, care se va decerna anual, pentru contribuţii şi rezultate de excelenţă în domeniul educaţiei.

Aspecte de la Conferinta A. C. C. 16 -18 octombrie 2009 Aspecte de la Conferinta A. C. C. 16 -18 octombrie 2009

LICEUL TEORETIC “G. IBRĂILEANU” Liceul de Aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar - Iaşi 1899 LICEUL TEORETIC “G. IBRĂILEANU” Liceul de Aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar - Iaşi 1899 - 2009

LICEUL DE APLICAŢIE AL SEMINARULUI PEDAGOGIC UNIVERSITAR - IAŞI LICEUL DE APLICAŢIE AL SEMINARULUI PEDAGOGIC UNIVERSITAR - IAŞI

LICEUL TEORETIC “G. IBRĂILEANU” Liceul de Aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar - Iaşi Strada LICEUL TEORETIC “G. IBRĂILEANU” Liceul de Aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar - Iaşi Strada Oastei, nr. 1 Iaşi, România Cod 700478 Telefoane: 0040 -232 -264470 [secretariat] Tel / Fax 0040 -232 -215967 [contabilitate] 0040 -232 -277585 [director] http: //lgi. is. edu. ro e-mail: [email protected] com

1899 (1 noiembrie) – se inaugurează cursurile clasei I a Şcolii de aplicaţie (Seminarul 1899 (1 noiembrie) – se inaugurează cursurile clasei I a Şcolii de aplicaţie (Seminarul pedagogic universitar). „Seminarul pedagogic înfiinţat în Iaşi zilele acestea va începe a funcţiona de la 1 noiembrie, în casa fostă Nicu Aslan, care este pe cale de a fi amenajată pentru noua sa destinaţie. Ce ţi-i şi cu soarta lucrurilor! Casa d-lui Aslan devine o şcoală model! În acest seminar, studenţii, care se destină profesoratului, vor asista la lecţiunile model, făcute de maeştrii repetitori, cu un grup de 20 şcolari, pentru anul acesta de clasa I-a gimnazială. Cei 20 şcolari trebuitori vor fi luaţi dintre elevii liceului. ” (Internat – n. n. ) (Opinia, 23 octombrie 1899)

Decizia ministerială de înfiinţare a Seminarului Pedagogic Universitar Iaşi Decizia ministerială de înfiinţare a Seminarului Pedagogic Universitar Iaşi

1906 – se construiesc noi săli de clasă, se amenajează o sală de gimnastică 1906 – se construiesc noi săli de clasă, se amenajează o sală de gimnastică şi o bibliotecă. 1912 – se eliberează primele certificate de absolvire în urma susţinerii unui examen de absolvire a liceului, preşedinte fiind I. Simionescu, eminent om de ştiinţă. 1916 – 1918 - şcoala adăposteşte serviciul militar, poşta armatei ruse şi îl găzduieşte pe Alexandru Vlahuţă. 1919 – şcoala funcţionează cu patru clase (două curs inferior, două curs superior).

1938 – ciclul liceal este complet; Şcoala de aplicaţie ia denumirea de Liceu de 1938 – ciclul liceal este complet; Şcoala de aplicaţie ia denumirea de Liceu de aplicaţie şi îşi mută sediul într-o clădire nouă cu 7 clase, bibliotecă, laborator, cancelarie. Prin Legea „Armand Călinescu” pentru organizarea învăţământului se hotărăşte înfiinţarea Şcolii normale superioare în vederea pregătirii viitorilor profesori. Liceul de aplicaţie al Seminarului pedagogic devine Liceu de aplicaţie a Şcolii normale superioare. 1944 – corpul didactic şi averea şcolii sunt evacuate, refugiindu-se împreună cu universitatea în Banat şi Transilvania (Liceul de aplicaţie în comuna Balintz). În luna iunie liceul este bombardat şi grav avariat dar arhiva, biblioteca şi o mare parte din mobilier sunt salvate. În Balintz, cu elevii Liceului de aplicaţie, s-a organizat o serie completă de clase. După 23 august, localul şcolii a servit ca lagăr pentru prizonieri. 1945 (12 martie) – Liceul de aplicaţie revine la Iaşi, iar la 9 aprilie, cu aprobarea Ministerului Învăţământului, cursurile reîncep cu nouă clase.

1948 (1 septembrie) – Liceul de aplicaţie este transformat în liceu clasic, având şi 1948 (1 septembrie) – Liceul de aplicaţie este transformat în liceu clasic, având şi clasele I – IV. Pentru clasa a VIII-a se dă examen de admitere. 1955 – prin HCM nr. 1564/1955 liceul clasic se desfiinţează, devenind şcoală medie de 10 ani. Printr-o decizie a Secţiei de Învăţământ i se dă denumirea de Şcoala medie nr. 2 – fete. 1956 – are loc mixtarea şcolii şi i se schimbă denumirea în Şcoala medie nr. 4. Aceasta funcţionează cu 17 clase curs de zi şi 12 clase curs seral. I se repartizează un internat al fostei şcoli pedagogice.

1962 - şcoala se mută în actualul spaţiu situat în strada Oastei, nr. 1 1962 - şcoala se mută în actualul spaţiu situat în strada Oastei, nr. 1 şi prin Ordinul Ministrului, la cererea cadrelor didactice, primeşte denumirea de Liceul "Garabet Ibrăileanu".

1991 – prin adresa M. E. Î. nr. 45816/15. 11. 1991 liceul redevine real-umanist 1991 – prin adresa M. E. Î. nr. 45816/15. 11. 1991 liceul redevine real-umanist sub denumirea de Liceul Teoretic "G. Ibrăileanu". 2001 – 15 septembrie – se inaugurează o modernă sală de sport. 2007 – liceul primeşte titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ.

Personalităţi care au predat la Liceul Teoretic “G. Ibrăileanu”, liceu înfiinţat în anul 1899 Personalităţi care au predat la Liceul Teoretic “G. Ibrăileanu”, liceu înfiinţat în anul 1899 ca Liceul de Aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar • • • • Ion Găvănescul, director, Liceul de Aplicaţie al SPU, prof. univ. pedagogie Simion Mehedinţi, prof. univ. geografie, academician Ion Simionescu, prof. univ. ştiinţe naturale Ştefan Motaş, prof. univ. , filosof, economist, sociolog cunoscut sub numele de Ştefan Zeletin Vasile Pavelcu, prof. univ. psihologie, academician Ion Bârsănescu, prof. univ. pedagogie, director al SPU Constantin Fedeleş, prof. univ. filosofie Traian Bratu, germanist, rector - Universitatea Iaşi Paul Nicorescu, prof. univ. istorie, director al SPU D. Gafiţanu, prof. limba română, director al liceului (1938 -1950) Ion Gugiuman, prof. geografie (1945 -1946), prof. univ. Iaşi Ion Creangă, prof. matematică (1945 -1946), rector – Universitatea Iaşi Constanţa Nanu, prof. limba latină, directoare a liceului (1952 -1954) Elisabeta Brügger, prof. limba latina, directoare a liceului (1955 -1960) Alexandrina Murgoci, prof. limba română, directoare a liceului, inspector general I. Ş. J. Iaşi Traian Cohal, prof. matematică (1959 -1961), autor manuale şi culegeri de probleme

Personalităţi dintre elevii liceului • • • • Sergiu Celibidache - muzician, dirijor Dan Personalităţi dintre elevii liceului • • • • Sergiu Celibidache - muzician, dirijor Dan Hăulică - critic de artă, scriitor Teofil Simenschi – prof. univ. , specialist în sanscrită şi limbi clasice Gheorghe Stere - preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie (1949 -1953) Eugen Hette - artist plastic Mihai Gafiţanu – prof. univ. , rector Universitatea Politehnică Iaşi Viorel Buchete – prof. univ. biofizică computaţională, Universitatea Dublin Camelia Gavrilă – prof. dr. limba română, insp. gen. IŞJ Iaşi Anca Untu Dumitrescu - director Institutul European Iaşi Bogdan Bîrleanu - pictor Marius Manole - actor Teatrul Bulandra Radu Zetu – actor Ion Baciu jr. – muzician Cătălin Mihuleac – scriitor

ABSOLVENŢII NOŞTRI ABSOLVENŢII NOŞTRI

„A educa înseamnă a-i face pe copii să-şi însuşească prin experienţă un sistem de „A educa înseamnă a-i face pe copii să-şi însuşească prin experienţă un sistem de valori care să le dea posibilitatea să se integreze în mod inteligent şi în mod moral într-o lume în rapidă prefacere. ” Robert Dottrens