Скачать презентацию Company LOGO Інноваційні форми методичної роботи з педагогічними Скачать презентацию Company LOGO Інноваційні форми методичної роботи з педагогічними

3cc49d10fd0a2820e21523f757343a67.ppt

  • Количество слайдов: 28

Company LOGO Інноваційні форми методичної роботи з педагогічними працівниками Кірішко Л. М. , методист Company LOGO Інноваційні форми методичної роботи з педагогічними працівниками Кірішко Л. М. , методист ОНМЦ освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб

Концепція “Нова українська школа” «Освіта є ключовим елементом національної безпеки, а людина – це Концепція “Нова українська школа” «Освіта є ключовим елементом національної безпеки, а людина – це найцінніший актив держави. Маємо перетворити освіту на чинник економічного зростання, джерело національної єдності, засіб соціального просування кожного громадянина» .

Ключова ідея розвитку сучасної системи освіти «навчання впродовж всього життя» (неперервна освіта) Ключова ідея розвитку сучасної системи освіти «навчання впродовж всього життя» (неперервна освіта)

коуч фасилітатор Нова роль учителя тьютор модератор коуч фасилітатор Нова роль учителя тьютор модератор

Підготовка учителя “Форми підвищення кваліфікації буде диверсифіковано: курси при ОІППО, семінари, вебінари, онлайн-курси, конференції, Підготовка учителя “Форми підвищення кваліфікації буде диверсифіковано: курси при ОІППО, семінари, вебінари, онлайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів). Учитель отримає право вибору місця і способу підвищення кваліфікації. На допомогу вчителеві буде створено освітній портал з методичними та дидактичними матеріалами, мультимедійними підручниками та інтерактивними онлайн-ресурсами”. Із Концепції «Нова українська школа» •

Методична робота в закладі Це важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему Методична робота в закладі Це важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

Головні орієнтири методичної служби формування єдиного інформаційного простору засобами мережевої взаємодії вивчення, узагальнення і Головні орієнтири методичної служби формування єдиного інформаційного простору засобами мережевої взаємодії вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду супровід інноваційних процесів впровадження інтерактивних форм і методів у систему навчання педагогів

Види супроводу мережевою взаємодією • організаційно-методичний • інформаційний • науково-методичний • аналітико-діагностичний Види супроводу мережевою взаємодією • організаційно-методичний • інформаційний • науково-методичний • аналітико-діагностичний

Якісні характеристики мережевої взаємодії • орієнтація на потреби професійної діяльності педагога; • доступність та Якісні характеристики мережевої взаємодії • орієнтація на потреби професійної діяльності педагога; • доступність та відкритість освіти педагога з використанням дистанційних технологій; • гнучкість інформаційно-освітнього середовища, його швидке реагування на освітні запити педагогів; • створення цілісного середовища для навчання та самоосвіти; • створення умов для використання ІКТ у професійній діяльності педагогів.

Роль методичного кабінету закладу координує внутрішньошкільну методичну роботу центр методичної мотивує педагогів до участі Роль методичного кабінету закладу координує внутрішньошкільну методичну роботу центр методичної мотивує педагогів до участі у програмах і проектах роботи надає навчально-методичні консультації педагогам

Завдання в системі мережевої взаємодії мережеве консультування з актуальних проблем професійного зростання педагогів обмін Завдання в системі мережевої взаємодії мережеве консультування з актуальних проблем професійного зростання педагогів обмін досвідом із питань оновлення змісту і форм методичної роботи співпраця з питань формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності взаємодія з реалізації напрямів методичної діяльності з педагогічними працівниками

Віртуальний методичний кабінет - це віртуальна форма організації методичної роботи нове середовище професійного спілкування Віртуальний методичний кабінет - це віртуальна форма організації методичної роботи нове середовище професійного спілкування інформаційний простір, який сприяє організації спільної роботи і спілкування засобами інтернет-технологій

Переваги віртуального методичного кабінету раціональність витрат часу і зусиль на пошук необхідної інформації відкритість Переваги віртуального методичного кабінету раціональність витрат часу і зусиль на пошук необхідної інформації відкритість для обговорення актуальних питань і проблем оперативність оновлення інформації доступність

Завдання віртуального методичного кабінету • удосконалення методичної роботи на основі ІКТ через упровадження мережевих Завдання віртуального методичного кабінету • удосконалення методичної роботи на основі ІКТ через упровадження мережевих форм взаємодії; • організація інформаційно-комунікаційного освітнього середовища неперервного професійного розвитку педагогів; • створення продуктивних умов для обміну педагогічним досвідом; • організація дистанційної консультативної підтримки всіх учасників освітнього процесу; • проведення інтернет-заходів.

Блоки віртуального методичного кабінету інформаційний анонси подій (новини) інтерактивний Блоки віртуального методичного кабінету інформаційний анонси подій (новини) інтерактивний

Функціонування інтерактивного блоку створення єдиного інформаційно-освітнього простору, доступного кожному його учаснику організація формального та Функціонування інтерактивного блоку створення єдиного інформаційно-освітнього простору, доступного кожному його учаснику організація формального та неформального спілкування на професійні теми ініціація мережевої взаємодії для подальшої діяльності поза мережею Інтернет обмін педагогічним досвідом популяризація педагогічних досягнень підтримка нових освітніх ініціатив

Складові банку освітньої взаємодії • навчально-методичні матеріали для організації навчально-виховного процесу • супровід конкурсів Складові банку освітньої взаємодії • навчально-методичні матеріали для організації навчально-виховного процесу • супровід конкурсів професійної майстерності • педагогічний досвід • стажування та атестація (сертифікація) вчителів

Категорії у структурі методичної роботи директор закладу заступники педагог-організатор психолог соціальний педагог учителі Категорії у структурі методичної роботи директор закладу заступники педагог-організатор психолог соціальний педагог учителі

Модель методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах мережевої взаємодії Професійна майстерність педагогічного працівника Модель методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах мережевої взаємодії Професійна майстерність педагогічного працівника (спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії) Школа педагогічної майстерності Авторська творча майстерня Творчі групи, проблемні лабораторії

Модель методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах мережевої взаємодії Семінари Творче зростання педагогічного Модель методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах мережевої взаємодії Семінари Творче зростання педагогічного працівника (спеціалісти І та ІІ кваліфікаційних категорій) Майстер-класи Методичні об’єднання Педагогічні університети Інструктивно-методичні наради Методичні калейдоскопи Методичні сесії

Модель методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах мережевої взаємодії Наставництво і стажування Фестивалі, Модель методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах мережевої взаємодії Наставництво і стажування Фестивалі, конкурси Методичні об’єднання Становлення педагогічного працівника (молоді педагогиспеціалісти) Методичні сесії Тематичні семінари Майстер-класи Школа молодого вчителя Школа педагогічного досвіду

Інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами Колективні Групові Індивідуальні Інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами Колективні Групові Індивідуальні

Індивідуальні форми роботи Бесіда-інтерв’ю Презентація Портфоліо Педагогічна скарбничка Творчий звіт Творчий портрет Бенефіс педагога Індивідуальні форми роботи Бесіда-інтерв’ю Презентація Портфоліо Педагогічна скарбничка Творчий звіт Творчий портрет Бенефіс педагога

Групові форми роботи Аукціон знань Методична (педагогічна) олімпіада Майстер-клас Вебінар Круглий стіл Методичний міст Групові форми роботи Аукціон знань Методична (педагогічна) олімпіада Майстер-клас Вебінар Круглий стіл Методичний міст Ділова гра Педагогічна майстерня Захист проекту Звіт методичного об’єднання Методична естафета Дебати

Колективні форми роботи Фестиваль педагогічної творчості Конкурси Конференції Виставки Панорама педагогічних досягнень Педагогічний консиліум Колективні форми роботи Фестиваль педагогічної творчості Конкурси Конференції Виставки Панорама педагогічних досягнень Педагогічний консиліум

Інноваційні форми роботи Постійно-діючі: Епізодичні: авторська творча майстерня вчителя конкурс фахової майстерності ярмарок педагогічної Інноваційні форми роботи Постійно-діючі: Епізодичні: авторська творча майстерня вчителя конкурс фахової майстерності ярмарок педагогічної творчості методична майстерня веб-квест онлайн-група воркшоп майстер-клас тренінг школа новаторства методичний клуб семінар вебінар коучинг

Рекомендовані джерела Сайт ОНМЦ освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб http: //metodcentr-koippo. edukit. Рекомендовані джерела Сайт ОНМЦ освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб http: //metodcentr-koippo. edukit. kr. ua/ Скарбниця педагогічного досвіду http: //metodcentr-koippo. edukit. kr. ua/skarbnicya_pedagogichnogo_dosvidu/ Методичні посібники http: //metodcentr-koippo. edukit. kr. ua/metodichna_dopomoga/metodichni_posibniki/ Статті http: //metodcentr-koippo. edukit. kr. ua/metodichna_dopomoga/statti/ Сайт “Регіональна школа новаторства” https: //sites. google. com/site/regionnovator/ Сайт “Школа молодого методиста” https: //sites. google. com/site/skolamolodogometodista/virtualni-formi/virtualnij-metodicnijkabinet Сайт “Медіапростір” https: //sites. google. com/site/pdskerivnikms/

Company LOGO Company LOGO