Скачать презентацию COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE Conferinţa internaţională cu Скачать презентацию COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE Conferinţa internaţională cu

59ef47e8f4d3fb44df50a6c97e25e1c5.ppt

  • Количество слайдов: 13

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE Conferinţa internaţională cu prilejul jubileului de 20 ani de COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE Conferinţa internaţională cu prilejul jubileului de 20 ani de dezvoltare ai pieţei asigurărilor din Republica Moldova ASIGURĂM VIITORUL ÎMPREUNĂ. TENDINŢE DE DEZVOLTARE ŞI PROTECŢIE A SOCIETĂŢII 17 iunie 2011 Chişinău, Republica Moldova

Procesul de reformă. Impactul de reglementare Cadrul legislativ ajustat la acquis-ul comunitar şi practica Procesul de reformă. Impactul de reglementare Cadrul legislativ ajustat la acquis-ul comunitar şi practica internaţională Dezvoltarea infrastructurii pieţei asigurărilor Consolidarea stabilităţii financiare a Companiilor de asigurări Cerinţe faţă de capitalul social minim al asigurătorului: - pentru activitatea de asigurări generale 15 mil. lei - pentru activitatea de asigurări de viaţă 22, 5 mil. lei - pentru activitatea de reasigurare 30, 0 mil. lei Protecţia adecvată a consumatorului Stabilirea cerinţelor faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor/ reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, Cerinţe faţă de acţionarii semnificativi ai companiilor de asigurare Sistem informaţional de raportare financiară Activitatea participanţilor profesionişti bazată pe principii de transparenţă Metodologia de calcul a primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Aplicarea sistemului “bonus-malus” la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Crearea Fondului de protecţie a victimelor străzii (în 2010 pentru 52 cazuri a fost achitat 1, 6 mil. lei) Crearea Fondului de compensare Sistem informaţional automatizat în cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto Exigenţe privind dezvoltarea profesiei de actuariat Certificarea auditorilor participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor

Participanţi profesionişti la piaţa asigurărilor 31. 12. 2010 01. 2008 Ø 24 companii de Participanţi profesionişti la piaţa asigurărilor 31. 12. 2010 01. 2008 Ø 24 companii de asigurări Ø 33 companii de asigurări Ø 64 brokeri de asigurări şi/sau Ø 35 brokeri de asigurări şi/sau reasigurări Ø peste 975 intermediari în asigurări Ø 2 actuari certificaţi Ø 5 auditori certificaţi

Dimensiunea asigurătorilor autorizaţi în Republica Moldova 31. 12. 2010 Ø Capital statutar achitat = Dimensiunea asigurătorilor autorizaţi în Republica Moldova 31. 12. 2010 Ø Capital statutar achitat = 420, 1 mil. lei (26, 1 mil. Euro) - capital străin = 140, 5 mil. lei (8, 7 mil. Euro) Faţă de 2007 207, 7 mil. lei sau 102% 46, 2 mil. lei sau 204% - pondere capital străin = 33, 45% Ø Total active = 1886, 4 mil. lei (117, 1 mil. Euro) - procent din PIB = 2, 6% 1014, 6 mil lei sau 86%

Capital şi active (milioane lei) Investitori străini (117, 1 mil. Euro) (% din capitalul Capital şi active (milioane lei) Investitori străini (117, 1 mil. Euro) (% din capitalul statutar la 31. 12. 2010) § Federaţia Rusă – 11, 5% § Austria – 9, 9% § Marea Britanie – 5, 4% § Liechtenstein -4, 3% (26, 1 mil. Euro) § Olanda - 1, 1% § Italia – 0, 6% § Israel – 0, 6% § Ucraina – 0, 1%

Stabilitatea pieţei se menţine Ø Profitul net creşte în 2010 = 162, 1 mil. Stabilitatea pieţei se menţine Ø Profitul net creşte în 2010 = 162, 1 mil. lei (10, 1 mil. Euro) (faţă de 145, 7 mil. lei în 2009 şi descreşte faţă de 179, 5 mil. lei în 2008) Ø Rezultată din: - Profit = 167, 4 mil. lei (10, 4 mil. Euro) - Pierdere = 5, 3 mil. lei (0, 3 mil. Euro)

Prime brute subscrise, despăgubiri achitate şi rezerve tehnice 2010 Ø Prime brute subscrise =913, Prime brute subscrise, despăgubiri achitate şi rezerve tehnice 2010 Ø Prime brute subscrise =913, 5 mil. lei (56, 7 mil. Euro) grad de penetrare în PIB = 1, 27 Ø Despăgubiri achitate =320, 4 mil. lei (19, 9 mil. Euro) Ø Rezerve tehnice = 515, 6 mil. lei (32, 0 mil. Euro) Faţă de 2009 Faţă de 2008 813, 2 mil. lei sau 12, 3% 833, 2 mil. lei sau 9, 6% 1, 36 1, 34 300, 0 mil. lei sau 6, 8% 269, 4 mil. lei sau 18, 9% 487, 5 mil. lei sau 5, 8% 437, 1 mil. lei sau 18, 0%

2007 – 2010 (mil. lei) NOTĂ: Prime brute subscrise = 56, 7 mil. Euro 2007 – 2010 (mil. lei) NOTĂ: Prime brute subscrise = 56, 7 mil. Euro Despăgubiri achitate = 19, 9 mil. Euro Rezerve tehnice = 32, 0 mil. Euro

Asigurări generale Ø Prime brute subscrise = 859, 7 mil. Lei (53, 4 mil. Asigurări generale Ø Prime brute subscrise = 859, 7 mil. Lei (53, 4 mil. Euro) Faţă de 2009 762, 7 mil. lei sau 12, 7% Faţă de 2008 785, 3 mil. lei sau 9, 5% Ø Despăgubiri achitate = 308, 2 mil. lei (19, 1 mil. Euro) 285, 7 mil. lei sau 7, 9% 255, 5 mil. lei sau 20, 6% 358, 3 mil. lei sau 1, 3% 333, 0 mil. lei sau 8, 9% 85, 9 mil. lei sau 38, 6% 70, 9 mil. lei 2010 Ø Rezerve tehnice = 362, 8 mil. lei (22, 5 mil. Euro) - rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate şi rezerva daunelor întîmplate, dar nedeclarate = 119, 1 mil. lei (7, 4 mil. Euro) sau 68, 1%

Asigurări de viaţă 2010 Ø Prime brute subscrise = 53, 8 mil. lei (3, Asigurări de viaţă 2010 Ø Prime brute subscrise = 53, 8 mil. lei (3, 3 mil. Euro) Ø Despăgubiri achitate = 12, 1 mil. lei (0, 8 mil. Euro) Ø Rezerve matematice = 152, 8 mil. lei (9, 5 mil. Euro) Faţă de 2009 Faţă de 2008 50, 5 mil. lei sau 6, 6% 47, 9 mil. lei sau 12, 3% 14, 3 mil. lei sau 15, 0% 13, 9 mil. lei sau 12, 7% 129, 2 mil. lei sau 18, 3% 108, 7 mil. lei sau 40, 5%

Activitatea de brokeraj 2010 Faţă de 2009 Ø Prime brute subscrise intermediate = 214, Activitatea de brokeraj 2010 Faţă de 2009 Ø Prime brute subscrise intermediate = 214, 3 mil. lei (13, 3 mil. Euro) 135, 9 mil. lei sau 57, 7% Ø Venituri din activitatea de intermediere = 70, 9 mil. lei (4, 4 mil. Euro) 48, 7 mil. lei sau 45, 7% din care venituri din negocierea contractelor de asigurări = 68, 4 mil. lei (4, 2 mil. Euro) Grad de intermediere = 23, 5% 42, 7 mil. Lei sau 60, 1% 16, 3%

TENDINŢE DE DEZVOLTARE Creşterea gradului de penetrare a asigurărilor în economia naţională Consolidarea pieţei TENDINŢE DE DEZVOLTARE Creşterea gradului de penetrare a asigurărilor în economia naţională Consolidarea pieţei asigurărilor, dezvoltarea infrastructurii acesteia (guvernare corporativă, actuari şi auditori certificaţi, funcţionarea controlului intern şi auditului intern, managementul adecvat al riscurilor) Cerinţe de capitalizare şi stabilitatea financiară a asigurătorilor Exigenţe faţă participanţii profesionişti privind pregătirea profesională în domeniu Raportarea conform cerinţelor SIRF Implementarea sistemului automatizat în cadrul AORCA Supravegherea bazată pe estimarea gradului de risc Dezvoltarea parteneriatelor publice private în domeniul asigurărilor Promovarea facilităţilor fiscale (inclusiv pentru serviciile de asigurare de viaţă) Sporirea gradului de încredere a cetăţenilor faţă de serviciile de asigurare

MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE www. cnpf. md mun. Chişinău, bd. MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE www. cnpf. md mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 77