Скачать презентацию COMENIUS REGIO PROJEKT Förderung des Lesens in ländlichen Скачать презентацию COMENIUS REGIO PROJEKT Förderung des Lesens in ländlichen

201c79047349292bcb69064442ffc155.ppt

  • Количество слайдов: 60

COMENIUS REGIO PROJEKT „Förderung des Lesens in ländlichen Regionen“ 2011 -2013 Aktivitäten in Malpils, COMENIUS REGIO PROJEKT „Förderung des Lesens in ländlichen Regionen“ 2011 -2013 Aktivitäten in Malpils, Lettland, bis Oktober 2012

Mālpils novada bibliotēka Gemeindebibliothek Malpils Mālpils novada bibliotēka Gemeindebibliothek Malpils

2011. gada 14. septembrī – Bērnudārza vecākās grupas iepazīšanās ar bibliotēku. Die Kinder aus 2011. gada 14. septembrī – Bērnudārza vecākās grupas iepazīšanās ar bibliotēku. Die Kinder aus den ältesten Gruppen des Kindergartens in der Gemeindebibliothek

21. septembrī - Dzejas diena Poesie-Tag. Besucher der Gemeindebibliothek nahmen am Ausflug zu den 21. septembrī - Dzejas diena Poesie-Tag. Besucher der Gemeindebibliothek nahmen am Ausflug zu den Schriftstellermuseeen teil.

2011. gada 28. septembrī Literārs sarīkojums “Starp debesīm un zemi”. Literarische Veranstaltung „Zwischen der 2011. gada 28. septembrī Literārs sarīkojums “Starp debesīm un zemi”. Literarische Veranstaltung „Zwischen der Erde und dem Himmel“ - Treffen mit der Regissieurin, Schriftststellerin und Evangelistin Dace Priede.

Jaunās grāmatas Neue Bücher Jaunās grāmatas Neue Bücher

Mālpils vidusskola Mittelschule Malpils Mālpils vidusskola Mittelschule Malpils

Dzejas dienas Die Tage der Poesie Dzejas dienas Die Tage der Poesie

9. un 12. klašu ekskursija uz Rūdolfa Blaumaņa Brakiem Ausflug der Klassen 9 und 9. un 12. klašu ekskursija uz Rūdolfa Blaumaņa Brakiem Ausflug der Klassen 9 und 10 zum Schriftstellermuseum

Novembrī – grāmatu lasījumi Gemeinsame Lesungen der Bücher im November Novembrī – grāmatu lasījumi Gemeinsame Lesungen der Bücher im November

Decembrī - skaitām dzeju Poesie - Lesungen im Dezember Decembrī - skaitām dzeju Poesie - Lesungen im Dezember

Janvāris – Vinnija Pūka mēnesis Januar - der Monat von Winnie Pooh Janvāris – Vinnija Pūka mēnesis Januar - der Monat von Winnie Pooh

Lielais lasīšanas maratons Das große Lesemarathon Lielais lasīšanas maratons Das große Lesemarathon

Maratons noslēdzies! Lesemarathons. Schluss Maratons noslēdzies! Lesemarathons. Schluss

Ekskursija uz Tērveti Ausflug nach Tervete – Museum/Park von A. Brigadere Ekskursija uz Tērveti Ausflug nach Tervete – Museum/Park von A. Brigadere

1. klašu ekskursija pa vidusskolas bibliotēku un informācijas centru Klasse 1 in der Schulbibliothek 1. klašu ekskursija pa vidusskolas bibliotēku un informācijas centru Klasse 1 in der Schulbibliothek und im Informationszentrum Unterrichtsstunde „Ich, der junge Leser“

Dzejas dienām veltīta izstāde „Rudens noskaņas dzeja”. Ausstellung der Poesie. Tage „Herbststimmung in den Dzejas dienām veltīta izstāde „Rudens noskaņas dzeja”. Ausstellung der Poesie. Tage „Herbststimmung in den Gedichten“

Dzejas pēcpusdiena „Cāļus skaita rudenī” Poesie. Nachmittag „Küken zählt man im Herbst“ Dzejas pēcpusdiena „Cāļus skaita rudenī” Poesie. Nachmittag „Küken zählt man im Herbst“

Sidgundas pamatskola Hauptschule Sidgunda Sidgundas pamatskola Hauptschule Sidgunda

ABC celebration for 1 st grade ABC celebration for 1 st grade

Poetry days In September 2012 Poetry days In September 2012

An exhibition on Poetry days An exhibition on Poetry days

Excursion to museum of writer A. Pumpurs Excursion to museum of writer A. Pumpurs

Students from 9 th grade reading poetry near the Poetry oaks Students from 9 th grade reading poetry near the Poetry oaks

Example of extracurricular reading worksheet for grades 1 -4 Vārds, uzvārds ________________ Grāmatas nosaukums_______________________ Example of extracurricular reading worksheet for grades 1 -4 Vārds, uzvārds ________________ Grāmatas nosaukums_______________________ Grāmatas autors_______________________ Grāmatas mākslinieks_____________ Izdevniecība_______________________ Galvenie varoņi_______________________ Grāmatā aprakstītā darbība notika _______________________ Lasot šo grāmatu, man patika _____________________ ___ Lasot šo grāmatu, man nepatika ______________________ Raksturo vienu no galvenajiem varoņiem(izskats, rakstura iezīmes)! ______________________ ***Ja vēlies uzzīmē ilustrāciju uz atsevišķas lapas! ☺Paldies par darbiņu! My Smart Book • Name, Surname • The name of the book • The author • Artist of the book • Publishing house • Main characters • The described action in book happened • I liked this book, because • Reading this book, I didn’t like • Describe 1 of the characters(appearance, character) • If you wish, you can draw a picture on other sheet! • Thank you for your work!

Example of extracurricular reading worksheet for grades 5 -9 Ārpusklases lasīšana Vārds, uzvārds. . Example of extracurricular reading worksheet for grades 5 -9 Ārpusklases lasīšana Vārds, uzvārds. . . . Māc. g. , klase. . . . . Grāmatas nosaukums____________________________ _ Autors, tautība______________________________ __ Izdošanas gads, izdevniecība, lappušu skaits___________________ Šis darbs ir ______ ___(lit. veids)___________ (žanrs) 1. Īsumā raksturo vidi, kurā notiek darbība! Raksturojums 1 -2 citāti 2. Galvenais varonis___________ Galvenā varoņa raksturojums(vecums, izskats, nodarbošanās, rakstura īpašības)Citāti(~3) 3. Nosauc šī darba citus varoņus! ___________________________________________________________________ 4. Kādas nozīmīgas problēmas tiek risinātas šajā darbā? *__________________________________________________________________ *_________________________________ 5. Izraksti 3 -5 citātus, kas raksturo autora/-es valodu!( Raksti katru jaunā rindā!) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 6. Kāpēc Tu šo darbu ieteiktu vai neieteiktu izlasīt savam vienaudzim? ___________________________________________________________________ ______________ 7. Atziņa(-as), ko guvu, lasot šo grāmatu. ___________________________________________________________________ ______________ 8. Šo grāmatu vērtēju ar. . . punktiem( no 1 -5 p. ), jo __________________________________________________ 9. *Ko Tu vēl gribētu pateikt par savu izlasīto grāmatu? ___________________________________________________________________ Paldies par darbu!

 • Name/surname • The name of the book • The author, nationality • • Name/surname • The name of the book • The author, nationality • Publishing house, year, amount of pages • This work is____(lit. style)_____(genre) • For characteristics – 2 citations • The main character is_______ • Describe him(appearance, character, work. Add 3 citations • Name other characters • What kind of problems are shown in this work • Write 3 -5 citations which describe best the language of the author • Why would you suggest to read or not to read this work for your peer • Recognition I received reading this book • This book I evaluate with ___points from 5, because____ • What else would you like to tell about the book you have read? • Thank you!

The list of recommended reading material for summer Recommended literature list for 5 th The list of recommended reading material for summer Recommended literature list for 5 th grade R. Blaumanis. Velniņi J. Poruks. Kauja pie Knipskas A. Lindgrēne. Ronja- laupītāja meita J. Širmanis. Kriksis M. Rungulis. Ilmārs E. S. Tompsons. Divi mazi mežonēni A. Brigadere. Sprīdītis T. Jānsone. Tētis un jūra ***Read any 3 books from this list and 1 book according to your own choice! Extracurricular reading will be held on the 2 nd week of September!

Students from 6 th grade telling about the books they have read Students from 6 th grade telling about the books they have read

Joy of 5 th graders after a passed test Joy of 5 th graders after a passed test

Reading marathon Reading marathon

A meeting with writer, poet M. Rungulis A meeting with writer, poet M. Rungulis

1 -4 grade students at A. Brigadere house”Sprīdīšos” 1 -4 grade students at A. Brigadere house”Sprīdīšos”

Mālpils Profesionālā vidusskola Berufliche Mittelschule Malpils Mālpils Profesionālā vidusskola Berufliche Mittelschule Malpils

Jaunās Ziemassvētku brīnumpasakas Schüler der Beruflichen Mittelschule nahmen von 14. bis 25. November am Jaunās Ziemassvētku brīnumpasakas Schüler der Beruflichen Mittelschule nahmen von 14. bis 25. November am Wettbewerb „Neue Weihnachtsmärchen“ teil

Dzejas dienu 2012 moto – Lijas Brīdakas rindas Dzejas dienu 2012 moto – Lijas Brīdakas rindas "Mēs viens otru iemīlēsim un jau drīz". Die Poesietage waren der Dichterin Lija Bridaka gewidmet – sie hat diesjahr Jubiläum

Die Traditionellen Poesielesungen der jungen Autoren. In die Gedichtesammlung der Schule kamen neue Gedichte. Die Traditionellen Poesielesungen der jungen Autoren. In die Gedichtesammlung der Schule kamen neue Gedichte.

Mālpils internātpamatskola Internathauptschule Malpils Mālpils internātpamatskola Internathauptschule Malpils

Literārais lasījums Literarische Lesungen –Klasse 3 mit ihrem Lieblingsbuch „Prinzessin Skella und Herr Leta“ Literārais lasījums Literarische Lesungen –Klasse 3 mit ihrem Lieblingsbuch „Prinzessin Skella und Herr Leta“

Dzejas dienas Dzejas dienas

Dzejas vakarā sveču gaismā tika uzaicināta dzejniece Inonanta Millere. Poesieabend in der Kerzenlicht – Dzejas vakarā sveču gaismā tika uzaicināta dzejniece Inonanta Millere. Poesieabend in der Kerzenlicht – Treffen mit der Dichterin

Skolas vestibilā tika izstādīta jauno dzejnieku dzeja ar visām ilustrācijām Ausstellung der illustrierten Gedichte Skolas vestibilā tika izstādīta jauno dzejnieku dzeja ar visām ilustrācijām Ausstellung der illustrierten Gedichte von den jungen Autoren

Skolēni lasīja savu dzeju Die Schüler lesen eigene Gedichte vor Skolēni lasīja savu dzeju Die Schüler lesen eigene Gedichte vor

Dzejas dienas 2012 “Dabas parādības dzejā” Die Tage der Poesie „Naturerscheinungen in den Gedichten“ Dzejas dienas 2012 “Dabas parādības dzejā” Die Tage der Poesie „Naturerscheinungen in den Gedichten“ – die Schüler bereiteten Auslesen von ihren Lieblingsgedichten vor

Tērvetē Tērvetē

Die Adventszeit Es wohnte einmal ein kleines Mädchen namens Margarita wohnte in einem kleinem Die Adventszeit Es wohnte einmal ein kleines Mädchen namens Margarita wohnte in einem kleinem Dorf ''Āņu ciems. '' Ihr Haus nannte man ''Ābelītes''. Sie hatte dort alles was notwendig war – ihre Freunde und auch anderes. Da kam schon der Winter und alles was Sie im Winter erwartete war die Weihnachtszeit. Sie wusste, das Sie am Weihnachten ein Geschenk bekommen wird und das war für Margarita ein Wunder. Doch vor den Weihnachten kam immer die Adventszeit. Jedes Jahr vier Wochen vor den Weihnachten kam die Adventszeit. Um diese Zeit zu ehren bindete Margarita einen Kranz und steckte in dem Kranz vier Kerzen. In diesen Vier Wochen muss eine Kerze jede Woche brennen. Die Mutter von Margarita erzählte ihr, dass am ersten Sonntag der liturgische Kirchenjahr beginnt, dieser endet mit Ewigkeitssonntag. Der Mensch wird Gläubig wenn er Christus akzeptiert. Christus ist der Gott. . .

Verschlafen. . . Alles begann in einer dunklen Nacht vor den Weihnachten. Im Stadtzentrum Verschlafen. . . Alles begann in einer dunklen Nacht vor den Weihnachten. Im Stadtzentrum hingen an jeder Laterne kleine Perlenschnüren, die im gelben Licht wie Sterne leuchteten. Man hörte keine Autos vorbeifahren auch keine nächtlichen Unterhaltungen der Menschen, die Stadt geriet in einen Bann der von Ruhe und Frieden beherrscht wurde. So eine schöne Nacht habe ich noch nie erlebt! Plötzlich bemerkten meine Augen etwas noch merkwürdigeres – ein Mädchen in weißem Kleid rannte auf der Straße mir entgegen. Sie rannte vorbei, als wäre ich gar nicht da. Sie rannte als wurde Sie etwas verpassen, etwas sehr wichtiges. Der Rand von ihrem Kleid war schon ganz nass vom dicken Schnee, aber das störte Sie nicht. , ,

Adventes tirgus apmeklējums Drīz tas brīdis būs pienācis! Tikai dažas dienas līdz svētkiem. Katru Adventes tirgus apmeklējums Drīz tas brīdis būs pienācis! Tikai dažas dienas līdz svētkiem. Katru gadu mēs - mans tētis, mana mamma un lielā māsa Hanna, pēdējā adventes svētdienā apmeklējam adventes tirgu. Tā arī šogad. Es nevarēju vien sagaidīt. Jau iedomājoties ceptos ābolus, burvīgo Ziemassvētku tējas smaržu un daudzās piparkūkas, man mutē saskrien siekalas. Un ja nu vēl snieg?

Die Adventszwerge In einem großen Wald, in einem großen Pilz lebten einmal kleine, kleine Die Adventszwerge In einem großen Wald, in einem großen Pilz lebten einmal kleine, kleine Zwerge. Es waren keine gewöhnlichen Zwerge, Sie könnten wie die Drachen Feuer speien. Das waren die Adventszwerge. Zusammen waren Sie vier. Die Zwerge erwarteten jedes Jahr mit großer Geduld die Weihnachtszeit und während dieser Zeit machten und Schmückten Sie ziemlich große Tannen – Kränze.

Aktivitäten des zweiten Projektjahres Teilnehmer Beginn Beschreibung Mittelschule, Berufliche Mittelschule, Internatgrundschule 10/12 Poesietage Mittelschule Aktivitäten des zweiten Projektjahres Teilnehmer Beginn Beschreibung Mittelschule, Berufliche Mittelschule, Internatgrundschule 10/12 Poesietage Mittelschule 10/12 Michaelstag – das Schreiben von Gedichten und Märchen Berufliche Mittelschule, Internatgrundschule Mittelschule 09/12 Bibliotheksnachmittage für die Schulbeginner Internatgrundschule 10/12 Besuch des Museums von A. Brigadere Mittelschule, Kindergarten 10/12 03/13 Freiwilligenarbeit: die Schüler der älteren Klassen lesen Bücher im Kindergarten vor Freiwilligenarbeit: die Omas aus dem Senirodamenclub lesen Bücher im Kindergarten vor Mittelschule 05/13 Besuch eines Schriftstellermuseums Gemeindebibliothek 10/12 Treffen mit L. Stumbre ( bekannte Schriftstellerin) Mittelschule, Gemeinderat 10/12 - 04/13 Design und Drucken/Brochieren des Weihnachtsmärchenbuches DAS GEMEINSAME PROJEKTPRODUKT !!! ? ? ?

Mittelschule 11/12 Bibliotheksnachmittage für die 7. -8. Klassen Mittelschule, Hauptschule Sidgunda, Internatgrundschule 11/12 Autorenlesungen Mittelschule 11/12 Bibliotheksnachmittage für die 7. -8. Klassen Mittelschule, Hauptschule Sidgunda, Internatgrundschule 11/12 Autorenlesungen - I. Zandere Mittelschule, Hauptschule Sidgunda, Internatgrundschule 02/13 „Bücherwürmer” – Basteln und Ausstellung Mittelschule, Hauptschule Sidgunda, 01/13 “Bücherkrankenhaus” - Schülerarbeit in der Bibliothek, Hilfe den beschädigten Büchern (5. -9. Klassen) Mittelschule, Hauptschule Sidgunda 02/13 -05/13 Austausch der Bücher zwischen den Partnerregionen. Lesen und Besprechen der Bücher Mittelschule, Hauptschule Sidgunda, Internatgrundschule 11/12 -04/13 Verbreitung der Beispiele guter Praxis aus Österreich in den Schulen der Gemeinde Malpils Gemeinderat 10/12 -06/13 Ergänzung der Projektinfo in der Webseite der Gemeinde Mittelschule, Hauptschule Sidgunda 04/13 Besuch eines Schriftstellermuseums Mittelschule, Hauptschule Sidgunda, Internatgrundschule, Berufliche Mittelschule, Musik- und Kunstschule, Kindergarten, Kulturzentrum, Gemeinderat 08. 05. 12. 05. /2013 Bücherfest im Kulturzentrum (Präsentationen von Projektaktivitäten - beide Partnerregionen!!! Neuigkeiten aus den Verlagen, Bücheraustausch, Illustrationen-Werkstatt, jede Schule bereitet ein 10 -Min. Auftrittsprogramm zum Projektthema, Treffen mit einem Schriftsteller/Journalisten, Diskussion. . . ) Gemeinderat 05/13 Projektevaluation (Umfragen) Gemeinderat 05 - 06/13 Verbreitung der Projektergebnisse Gemeinderat 06/13 Vorbereitung des Endberichtes

Paldies par sadarbību! Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit! Informāciju apkopoja D. Frīdberga Paldies par sadarbību! Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit! Informāciju apkopoja D. Frīdberga