Скачать презентацию Citas ES programmas augstākās izglītības jomā TEMPUS informatīvais Скачать презентацию Citas ES programmas augstākās izglītības jomā TEMPUS informatīvais

94b78e4e1af0739e7100c541d62aa748.ppt

  • Количество слайдов: 25

Citas ES programmas augstākās izglītības jomā TEMPUS informatīvais seminārs Rīga, 14. janvāris 1 Citas ES programmas augstākās izglītības jomā TEMPUS informatīvais seminārs Rīga, 14. janvāris 1

Citas ES atbalsta programmas augstākās izglītības jomā 1. Erasmus Mundus 2. Jean Monnet 3. Citas ES atbalsta programmas augstākās izglītības jomā 1. Erasmus Mundus 2. Jean Monnet 3. Divpusējā sadarbība ar Industralizētajām valstīm: ASV/Kanāda/ICI (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande un Koreja)

Erasmus Mundus – viena programma, trīs iespējas 1. apakšaktivitāte: Kopīgās maģistrantūras un doktorantūras programmas: Erasmus Mundus – viena programma, trīs iespējas 1. apakšaktivitāte: Kopīgās maģistrantūras un doktorantūras programmas: - programmas īsteno universitātes ES un ārpus ES robežām; - stipendijas studentiem no ES un ārpus ES valstīm visam kopīgo programmu periodam 2. apakšaktivitāte: Partnerību projekti - stipendijas studentiem no ES un ārpus ES valstīm visiem studiju līmeņiem dažādās studiju programmās 3. apakšaktivitāte: - ES izglītības telpas atpazīstamības veicināšanas projekti - Erasmus Mundus nacionālo struktūrvienību informācijas un veicināšanas darbības - Pakalpojumi Erasmus Mundus studentiem un absolventu asociācijām (EMA)

2. apakšaktivitāte: 2010. gada projektu atlase. Tempus reģionā Lot 5 Russia - Hohenheim -Turku 2. apakšaktivitāte: 2010. gada projektu atlase. Tempus reģionā Lot 5 Russia - Hohenheim -Turku - Dresden Lot 7 Belarus, Moldova, Ukraine Deusto Lot 10 W. Balkans -Graz + Two to be selected Lot 1 Algeria, Morocco, Tunisia Montpellier Lot 3 OPT, Israel To be selected and split Lot 2 Egypt Lot 9 5 Central Asian republics - KTH Stockholm -Santiago de Compostela Lot 6 -Adam Mickiewicz -TU Berlin Georgia, Armenia, Azerbaijan + One to be selected Thessaloniki Lot 4 Jordan, Syria, Lebanon Lund To be selected

Institūcijas ieguvumi v Uzlabot sava departamenta/fakultātes/institūcijas atpazīstamību (vietējā, reģionālajā, nacionālajā vai starptautiskajā līmenī) v Institūcijas ieguvumi v Uzlabot sava departamenta/fakultātes/institūcijas atpazīstamību (vietējā, reģionālajā, nacionālajā vai starptautiskajā līmenī) v Paaugstināt augstskolas “pievilcību” piesaistot augsti kvalificētus Eiropas un trešo valstu studentus/doktorantus / zinātniekus v Izveidot stipru sadarbības tīklu ar Eiropas un trešo valstu partneriem v Sekmēt labās pieredzes apmaiņu un inovāciju pārneses procesu v Nodrošināt finansiālo atbalstu akadēmiskai, pētnieciskai un stapruniversitāšu mobilitātes aktivitātēm.

Studentu ieguvumi v Ir unikāla mācību pieredze citā valstī v Starptautisko prasmju attīstīšana: starpkultūru Studentu ieguvumi v Ir unikāla mācību pieredze citā valstī v Starptautisko prasmju attīstīšana: starpkultūru adaptēšanās spējas, pašapziņa, valdu prasmes v Nodarbinātības iespējamību paaugstināšana starptautiskā vidē v. Kopīgā/dubultā grāda saņemšana vai studiju perioda atzīšana v Mācību kvalitātes paaugstināšana, kā arī akadēmisko zināšanu apmaiņas, ideju un kontaktu paplašināšana

2011. gada kalendārs § 2010. gada novembris: Konkursa izsludināšana § 2011. gada 7. februāris: 2011. gada kalendārs § 2010. gada novembris: Konkursa izsludināšana § 2011. gada 7. februāris: Info diena Briselē § 2011. gada 25. februāris: Plānotās info diena Rīgā § 2011. gada 29. aprīlis: pieteikumu iesniegšanas gala termiņš Vairāk informācijas: http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/index_en Kontakti: [email protected] europa. eu evita. [email protected] gov. lv

2. Jean Monnet Programma 2. Jean Monnet Programma

JEAN MONNET PROGRAMMA § Veicināt augstas kvalitātes docēšanas un pētniecības aktivitātes Eiropas integrācijas pētījumu JEAN MONNET PROGRAMMA § Veicināt augstas kvalitātes docēšanas un pētniecības aktivitātes Eiropas integrācijas pētījumu jomā augstskolās Eiropas Savienībā un ārpus tās. § Pārstāvētas 68 valstis visā pasaulē. § Vairāk kā 750 universitātes piedāvā Jean Monnet kursus kā studiju programmu daļu. § No 1990 līdz 2010: ir atbalstīti 3, 700 projekti Eiropas integrācijas pētniecības jomā, ieskaitot 151 Jean Monnet Europas Izcilības centrus, 828 profesūras un 2, 077 pastāvīgos kursus un Europas moduļus. § Jean Monnet propgrammas tīklojumā iesaistīti 1, 500 professori, 250, 000 studenti katru gadu.

THE JEAN MONNET PROGRAMMA THE JEAN MONNET PROGRAMMA

Galvenās aktivitātes 1. apakšaktivitāte: Jean Monnet darbības (projektu konkurss) 2. apakšaktivitāte: atbalsta sniegšana specifiskām Galvenās aktivitātes 1. apakšaktivitāte: Jean Monnet darbības (projektu konkurss) 2. apakšaktivitāte: atbalsta sniegšana specifiskām institūcijām, jautājumu risināšanai, kas saistīti ar Eiropas integrāciju 3. apakšaktivitāte: Eiropas asociācijas, kas aktīvi darbojas Eiropas līmenī izglītības un apmācības jomā (projektu konkurss)

1. apakšaktivitāte: JEAN MONNET DARBĪBAS (Universitāšu līmeņa projektu atbalstīšana Eiropas integrācijas jomā) Ø Iekļauj 1. apakšaktivitāte: JEAN MONNET DARBĪBAS (Universitāšu līmeņa projektu atbalstīšana Eiropas integrācijas jomā) Ø Iekļauj tādas apakšaktivitātes kā Jean Monnet profesūra, izcilības centri, moduļi, informācijas un pētniecības aktivitātes, kā arī atbalsta sniegšana Eiropas integrācijā specializējušos profesoru un pētnieku asociācijām, kā arī atbalsta sniegšana daudzpusējām pētniecības aktivitātēm.

 • • 1. apakšaktivitāte: JEAN MONNET DARBĪBAS Pasniegšanas aktivitātes: Jean Monnet Profesūras: paredzētas • • 1. apakšaktivitāte: JEAN MONNET DARBĪBAS Pasniegšanas aktivitātes: Jean Monnet Profesūras: paredzētas mācībspēkiem, kuri specializējušies Eiropas integrācijas studijās pasniedzot vismaz 90 stundas akadēmiskajā gadā. “ Ad personam" Jean Monnet Profesūras: paredzētas iepriekš atbalstītām Jean Monnet profesūrām – izciliem profesoriem, kuri spēj apliecināt augsta līmeņa starptautiskas pasniegšanas un publikāciju pieredzi un/vai profesoriem ar izcilu sagatavotību kā bijušajiem augsta līmeņa praktiķiem Eiropas integrācijas jomā. • Jean Monnet Izcilības centri: atzīti institūti vai struktūras, kas specializējas Eiropas integrācijas studijās. Šie centri apvieno iesaistītās augstskolas un vairāku iesaistīto iestāžu zinātniskos, personāla un dokumentālos Eiropas integrāciju studiju resursus. • Eiropas moduļi: īstermiņa mācību programmas vai kursi augstskolās Eiropas integrācijas studijās, minimālais ilgums 40 pedagoģiskās darba stundas.

1. Apakšaktivitāte: JEAN MONNET DARBĪBAS • Akadēmiskās un pētniecības aktivitātes • Profesoru un pētnieku 1. Apakšaktivitāte: JEAN MONNET DARBĪBAS • Akadēmiskās un pētniecības aktivitātes • Profesoru un pētnieku asociācijas, kuras izveidotas ar Eiropas integrācijas procesu saistītu jautājumu izpētei, jāpārstāv attiecīgās valsts vai reģiona akadēmiskā sabiedrība Eiropas integrācijas studiju jomā. Informācijas un pētniecības aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt • Jean Monnet daudzpusējās pētniecības grupas, pētniecības diskusijas, informācijas atspoguļošanu un zināšanas par Eiropas integrācijas procesu. partnerība starp vismaz 3 programmas profesoriem no 3 dažādām augstskolām, 3 valstīs, kas ietver kopīgu pētniecību un kopīgu semināru, diskusiju un sanāksmju organizēšanu.

2. apakšaktivitāte: Atbalsta sniegšana specifiskām institūcijām, jautājumu risināšanai, kas saistīti ar Eiropas integrāciju Atbalsta 2. apakšaktivitāte: Atbalsta sniegšana specifiskām institūcijām, jautājumu risināšanai, kas saistīti ar Eiropas integrāciju Atbalsta sniegšana 6 specifiskām institūcijām • • • College of Europe, Bruges, Belgium European University Institute, San Domenico di Fiesole, Italy European Institute of Public Administration, Maastricht, The Netherlands Academy of European Law, Trier, Germany International Centre for European Training, Nice, France European Agency for Development in Special Needs Education, Odense, Denmark

3. apakšaktivitāte: Eiropas asociācijas, kas aktīvi darbojas Eiropas līmenī izglītības un apmācības jomā Ø 3. apakšaktivitāte: Eiropas asociācijas, kas aktīvi darbojas Eiropas līmenī izglītības un apmācības jomā Ø Sniedz finansiālo atbalstu, lai atbalstītu noteiktus administratīvos izdevumus tām Eiropas asociācijām, kas aktīvi darbojas izglītības un apmācības jomā. Ø Eiropas asociācijām ir jābūt pārstāvētām vismaz 9 ES Dalībvalstīs.

JEAN MONNET PROGRAMMAS REZULTĀTI LATVIJĀ Ø Informācija par atbalstītajiem projekteim pieejama šeit - http: JEAN MONNET PROGRAMMAS REZULTĀTI LATVIJĀ Ø Informācija par atbalstītajiem projekteim pieejama šeit - http: //eacea. ec. europa. eu/llp/results_projects/proj ect_compendia_en. php. Ø Latvijā – atbalstīti 7 augstskolu projekti – 4 moduļu izstrāde, 1 pastāvīgais kurss, 1 projekts Latvijas ES pētniecības asociācijas aktivitāšu atbalstam, 1 profesūra

Projektu konkurss: • Termiņš projektu iesniegšanai: 2011. gada 15. februāris • Pieteikumu formas pieejamas: Projektu konkurss: • Termiņš projektu iesniegšanai: 2011. gada 15. februāris • Pieteikumu formas pieejamas: http: //eacea. ec. europa. eu/llp/ajm/2011/index_en. htm • Par programmas nosacījumiem informācija pieejama - http: //eacea. ec. europa. eu/llp/ajm/2011/index_en. htm • Kontakti: [email protected] europa. eu

3. Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm 3. Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm

Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Programmas • EU-US ATLANTIS Transatlantisko grādu projekti- 4 gadi Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Programmas • EU-US ATLANTIS Transatlantisko grādu projekti- 4 gadi Mobilitātes ekselences projekti– 4 gadi Uz politikas plānošanu orientēti pasākumi– 2 gadi • EU-CANADA Transatlantiskās apmaiņas partnerības– 3 gadi Transatlantisko grādu projekti– 4 gadi • ICI-ECP (Austrālija, Jaunzēlande, Japāna, Koreja) Kopīgie mobilitātes projekti– 3 gadi Kopīgo grādu projekti– 4 gadi

Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Sadarbības aktivitāšu galvenās iezīmes: • ES – Partnervalsts: kopīgās Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Sadarbības aktivitāšu galvenās iezīmes: • ES – Partnervalsts: kopīgās intereses- dalīta administrēšana • Kopīgs projektu konkurss • Kopīga projektu atlase- dalīta projektu finansēšana • Kopīgie projekti augstākās izglītības un profesionālās apmācības jomā • Visi studiju veidi • Līdzsvarota partnerība un aktivitātes

Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Mērķi: • Kopīgu studiju programmu izstrāde • Studentu mobilitātes Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Mērķi: • Kopīgu studiju programmu izstrāde • Studentu mobilitātes kvalitātes uzlabošana: - caurspīdīgums, - savstarpējā kvalifikāciju atzīšana, - studiju un apmācību periodi, - kredītpunktu pārnešana; • Studentu un profesionāļu mobilitātes organizēšana starp ES un partneru valstīm. • Diskusiju un labās prakses pārņemšanas veicināšana par politikas plānošanas jautājumiem ( US Atlantis politikas plānošanas pasākumu aktivitātes)

Ģeogrāfiskais izvietojums CANADA KOREA U. S. A. E. U. JAPAN AUSTRALIA New ZEALAND Ģeogrāfiskais izvietojums CANADA KOREA U. S. A. E. U. JAPAN AUSTRALIA New ZEALAND

Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Atbalstāmās aktivitātes • Studiju programmu izstrāde un īstenošana (sākot Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Atbalstāmās aktivitātes • Studiju programmu izstrāde un īstenošana (sākot ar kopīgiem moduļiem līdz kopīgo grādu programmām) – nemainīgā izmaksu likme (flat-rate) administratīvo izdevumu segšanai(18. 000€- 60. 000€ ES-partneriem uz visu projekta ciklu). • Studentu apmaiņa, nodrošinot kredītpunktu pārnesi– kopsummas maksājums (lump-sum) (1. 000€/ mēnesī + ceļš). • Docētāju apmaiņa- kopsummas maksājums (lump-sum)(1. 000€/ mēnesī + ceļš). • Starptautiskās prakses– V kopsummas maksājums (lump-sum) (1. 000€/ mēnesī + ceļš). • Politikas plānošanas pasākumi(tikai US Atlantis) (maksimālais ES finansējums - 75% no kopējā budžeta, maksimāli 70. 000€).

Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Nākamais projektu konkurss USA/Canada: Publicēts 2010. gada beigās Termiņš Divpusējā sadarbība ar industrializētajām valstīm Nākamais projektu konkurss USA/Canada: Publicēts 2010. gada beigās Termiņš – USA Atlantis – 07. 04. 2011 Canada – 31. 03. 2011. ICI-ECP (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande un Koreja) Termiņš - 07. 04. 2011 Vairāk informācijas: http: //eacea. ec. europa. eu/extcoop/index_en. htm Kontakti: [email protected] europa. eu [email protected] europa. eu [email protected] europa. eu