Скачать презентацию Číslo projektu CZ 1 07 1 5 00 34 0029 Скачать презентацию Číslo projektu CZ 1 07 1 5 00 34 0029

670ba3546c4e595505210e4ebb9fa637.ppt

  • Количество слайдов: 31

Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0029 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_22 -07 Název školy Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0029 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_22 -07 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice Autor Ing. Hana Konopová Tematický celek Pozemní stavitelství Ročník 1. Datum tvorby 20. 9. 2012 Kamenné zdivo a konstrukce z kamene 1. Anotace Úvod, materiál, výhody , nevýhody, použití, historické stavby a umělý kámen. Metodický pokyn Určeno k výkladu do hodiny i samostudiu Možnosti využití – názornější a přehlednější způsob vysvětlení učiva. Využití hlavně při pozemním, dopravním stavitelství a rekonstrukcích budov. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

KAMENNÉ ZDIVO A KONSTRUKCE Z KAMENE KAMENNÉ ZDIVO A KONSTRUKCE Z KAMENE

1. ________ Úvod, materiál, výhody , nevýhody, použití, historické stavby a umělý kámen. 1. ________ Úvod, materiál, výhody , nevýhody, použití, historické stavby a umělý kámen.

ÚVOD • S kamenným zdivem se ve výstavbě setkáváme v současné době jen zcela ÚVOD • S kamenným zdivem se ve výstavbě setkáváme v současné době jen zcela výjimečně. • Nejčastější použití dnes je hlavně při rekonstrukcích historických objektů, v inženýrských stavbách a s nově se rozšířeným využitím - skládáním kamene do gabionových sítí.

VÝHODY ü tradiční přírodní stavivo ü velká pevnost v tlaku ü odolnost proti povětrnostním VÝHODY ü tradiční přírodní stavivo ü velká pevnost v tlaku ü odolnost proti povětrnostním vlivům üvelká trvanlivost a životnost üvelká tepelná akumulace materiálu ünehořlavost üdostupnost materiálu ümožnost recyklace materiálu

NEVÝHODY ü obtížná opracovatelnost ü velká objemová hmotnost ü velké nároky na kvalifikaci pracovníků NEVÝHODY ü obtížná opracovatelnost ü velká objemová hmotnost ü velké nároky na kvalifikaci pracovníků ( málo kameníků …. ) üvelká pracnost ü malý tepelný odpor ü velké dopravní náklady üomezení výstavby v zimním období

MATERIÁLY ü ŽULA ü ü RULA OPUKA PÍSKOVEC VÁPENEC -MRAMOR (Krystalický vápenec) ü UMĚLÝ MATERIÁLY ü ŽULA ü ü RULA OPUKA PÍSKOVEC VÁPENEC -MRAMOR (Krystalický vápenec) ü UMĚLÝ KÁMEN

POUŽITÍ ü HISTORICKÉ , LIDOVÉ A CÍRKEVNÍ STAVBY ü SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, SENDVIČOVÉ ZDIVO POUŽITÍ ü HISTORICKÉ , LIDOVÉ A CÍRKEVNÍ STAVBY ü SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, SENDVIČOVÉ ZDIVO ü KLENBY, SCHODIŠTĚ, OBKLADY ü ZÁKLADOVÉ ZDIVO A ZDIVO SOKLŮ ü ZÁKLADNÍ KAMENY ü PATNÍKY, MEZNÍKY ü OPĚRNÉ ZDI ü BŘEHY VODNÍCH TOKŮ ü OPLOCENÍ, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ü KOMUNIKACE - DLAŽBY , MOSTY ü UMĚLECKÁ DÍLA /LAND ART/, SOCHY

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

Rodinný dům – kámen a dřevo Rodinný dům – kámen a dřevo

výškové značky 1843 ZÁKLADNÍ KÁMEN Před zahájením výstavby bývá významnými osobnostmi slavnostně poklepán základní výškové značky 1843 ZÁKLADNÍ KÁMEN Před zahájením výstavby bývá významnými osobnostmi slavnostně poklepán základní kámen budov

Historické patníky Historické patníky

Oplocení rodinné domu - kámen Oplocení rodinné domu - kámen

KAMENNÝ SOKL KAMENNÁ DLAŽBA KAMENNÝ SOKL KAMENNÁ DLAŽBA

HISTORICKÉ STAVBY HISTORICKÉ STAVBY

Dlážděná ulice - POMPEJE Přechod pro chodce - POMPEJE VIA APIA – nejstarší komunikace Dlážděná ulice - POMPEJE Přechod pro chodce - POMPEJE VIA APIA – nejstarší komunikace - spojovala Řím a Brindisi

Pyramidy Hajor Pyramidy Hajor

KAMENNÝ SLOUP KAMENNÝ SLOUP

KAMENNÝ SLOUP KAMENNÝ SLOUP

Sacsayhuaman - PERU Jaké prostředky používali pro opracování kamene dávné civilizace ? ? LEON Sacsayhuaman - PERU Jaké prostředky používali pro opracování kamene dávné civilizace ? ? LEON PETROSYAN

Tunel Berchtesgaden – Orlí hnízdo Tunel Berchtesgaden – Orlí hnízdo

KARLŮV MOST -PRAHA I dnes se můžeme setkat s kamennými stavbami i na velice KARLŮV MOST -PRAHA I dnes se můžeme setkat s kamennými stavbami i na velice významných stavbách při jejich rekonstrukcích. Je povinností památkářů, aby zajistili autenticitu materiálu a technologií. Přesný okamžik položení základního kamene Karlova mostu, kterého se údajně zúčastnil osobně Karel IV. 9. červenec, 1357, v 5: 31 hod. ráno. (? ) Sled čísel 135797531, je vytesaný na Staroměstské mostecké věži a byl vybrán královskými astrology a numerology jako nejlepší čas pro zahájení stavby mostu. (neověřeno)

Zahájení rekonstrukce mostu Zahájení rekonstrukce mostu

Po rekonstrukci mostu Po rekonstrukci mostu

Dominanta Českých Budějovic kamenná ČERNÁ VĚŽ Dominanta Českých Budějovic kamenná ČERNÁ VĚŽ

§ Zeď nářků, správnější označení Západní zeď, je pozůstatkem západní části vnější hradby jeruzalémského § Zeď nářků, správnější označení Západní zeď, je pozůstatkem západní části vnější hradby jeruzalémského Chrámu, které nechal rozšířit král Herodes Veliký § Dnes je to nejposvátnější místo Židů § Ke Zdi přichází mnoho poutníků z celého světa, en: User: Chmouel aby zde vyslovili své modlitby. § To bývá mnohdy provázeno zvykem, při kterém je modlitba napsaná na papírovém lístku a vsunuta mezi kameny, z nichž je Zeď vybudována. ZEĎ NÁŘKŮ Chmouel http: //cs. wikipedia. org/wiki/Ze%C 4%8 F_n%C 3%A 1%C 5%99 k%C 5%AF

UMĚLÝ KÁMEN UMĚLÝ KÁMEN

UMĚLÝ KÁMEN § Používá se k obkladům fasád, soklů, krbů a plotů je možno UMĚLÝ KÁMEN § Používá se k obkladům fasád, soklů, krbů a plotů je možno použít i na zateplené fasády. § Kámen je vyráběn za pomocí technologie - vibrolití betonové směsi do velmi pružných forem. § K výrobě se používá velmi kvalitní betonová směs. § Kameny jsou barveny speciálními barvami, aby se docílilo maximální věrnosti přírodního kamene. § Tvar a barva odpovídá imitaci konkrétních kamenů /lomový kámen , břidlice, křemen, pískovec, vápenec. . § vhodný do interiéru i exteriéru § obklad je mrazuvzdorný § Tloušťka obkladu se pohybuje od 10 - 35 mm

Umělý kámen Umělý kámen

Obklad z umělého kamene Obklad z umělého kamene

Zdroj - Literatura LEON PETROSYAN. Soubor: Sacsayhuaman Inca. jpg [online]. [cit. 3. 11. 2013]. Zdroj - Literatura LEON PETROSYAN. Soubor: Sacsayhuaman Inca. jpg [online]. [cit. 3. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Sacsayhuaman_Inca. jpg HAJOR. Soubor: Egypt. Dashur. Red. Pyramid. 01. jpg [online]. [cit. 3. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Egypt. Dashur. Red. Pyramid. 01. jpg CHMOUEL. Soubor: Israel-Western Wall. jpg [online]. [cit. 3. 11. 2013]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Israel-Western_Wall. jpg KOHOUT, Jaroslav; TOBEK, Antonín; BARTÁK, Kamil. Zednicví, tradice z pohledu dneška. Praha: Grada, 1999, ISBN 80 -7169 -653 -6. HÁJEK, Václav a kol. pozemní stavitelství I. . Praha: Sobotáles, 2001, ISBN 80 -85920 -81 -6.