Скачать презентацию Цифровият дневен ред пътна карта на Информационното Скачать презентацию Цифровият дневен ред пътна карта на Информационното

fff316da591219c24404578a356298e8.ppt

  • Количество слайдов: 13

Цифровият дневен ред – пътна карта на Информационното общество Антони Славински АСТЕЛ, НБУ Конференция Цифровият дневен ред – пътна карта на Информационното общество Антони Славински АСТЕЛ, НБУ Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Визията на цифровия дневен ред The Digital Agenda for Europe is the European Union's Визията на цифровия дневен ред The Digital Agenda for Europe is the European Union's road map for bringing the benefits of a digital society and economy to Europe's citizens. But it can only deliver if all stakeholders are involved in assessing problems and identifying solutions. Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Предисторията и сферите на приложение n n n n n Pre-Digital Agenda strategies for Предисторията и сферите на приложение n n n n n Pre-Digital Agenda strategies for Information Society i 2010 - European Information Society for growth and employment (2005 -2010) e. Europe Action Plan (2000 -2005) The 8 pillars of Europe’s Digital Agenda: Digital Single Market Interoperability and Standards Trust and Security Very Fast Internet Research and Innovation Enhancing e-skills ICT for Social Challenges International Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Широката конвергенция Достиженията на ИКТ навлизат масово в други сектори, създавайки добавена стойност и Широката конвергенция Достиженията на ИКТ навлизат масово в други сектори, създавайки добавена стойност и предоставяйки нови удобства и възможности на хората. Натрупаните опит и знания в ИКТ сектора да се използват по найрационалния начин и да се трансферират в: n. Финанси и банково дело n. Транспорт n. Електронно правителство n. Ютилити сектор n. Здравеопазване n. Образование n. Бит и начин на живот Очаква се обемът на инвестициите директно в ИКТ да e приблизително равен на тези в другите сектори. Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Българският поглед n n Цифровите инициативи на ЕС (2000 – 2010) са разпознавани и Българският поглед n n Цифровите инициативи на ЕС (2000 – 2010) са разпознавани и използвани предимно от частния сектор и академичните институции; Широколентовият достъп – “галеното дете” на ЕК, все още не намира грижовни родители в България; Опитите за конструктивно взаимодействие между ведомствата, макар че бележат напредък, не дават много надежди за успешен синхрон през следващия финансов период; Необходим е нов подход и нова организация за еманципирано и равноправно участие на България в тоталната цифровизация на Европа и света. Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Българският Дневен Ред ‘ 10 Из доклада на конференцията АСТЕЛ ’ 10 n n Българският Дневен Ред ‘ 10 Из доклада на конференцията АСТЕЛ ’ 10 n n n Да осъзнаем ясно какво значи “обществен интерес”; Да преодолеем ведомствените и корпоративни интереси в името на обществения; Да изградим административен, корпоративен и обществен капацитет, отговарящ на европейските критерии; Да обединим знанията и опита на ИКТ сектора, академичните, университетски и неправителствени структури; Да вземем активно (изпреварващо) участие в различните програми, инициативи, ключови действия и други; Да се постараем да се “изличат” определените резерви на РБ по отношение на 3% от БВП за инвестиции в НИРД. Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Българският Дневен Ред ‘ 11 n n n Широката конвергенция предполага отличен синхрон и Българският Дневен Ред ‘ 11 n n n Широката конвергенция предполага отличен синхрон и взаимодействие между технологичните ведомства и крайните бенефициенти; Опитът на страните успешно “усвояващи” средства за развитие на широколентовия достъп показва, че инструментите на “публично – частното партньорство” са почти задължителни; Интегрираните усилия на тандема “Академия – Индустрия” са ключов елемент за устойчив растеж чрез иновации в технологиите и услугите; Идеята за централизирано финансиране и развитие на регионалната компетентност трябва да се реализира максимално бързо; Информационното общество се състои от технологии и общество. Да не забравяме второто. Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Опитът на другите Португалия http: //www. slideshare. net/rgrilo/portugal-building-a-digital-agenda Чешка република http: //www. era. gv. Опитът на другите Португалия http: //www. slideshare. net/rgrilo/portugal-building-a-digital-agenda Чешка република http: //www. era. gv. at/attach/CZpositionon. COM 201148_Annex 3. doc Канада http: //www. mediaawareness. ca/english/corporate/media_kit/digital_literacy_paper_pdf/ digitalliteracypaper_execsummary. pdf Естония - Digital Tallinn - the European Capital of Culture 2011 http: //www. tallinn. info/flash/ Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Мрежовата неутралност The open Internet and net neutrality in Europe Брюксел, 19. 04. 2011 Мрежовата неутралност The open Internet and net neutrality in Europe Брюксел, 19. 04. 2011 Въпреки липсата на дефиниция за “net neutrality”, все пак: Article 8 (§ 4) (g) of the Framework Directive (2002) requires national regulatory authorities to promote the interests of the citizens of the European Union by promoting the ability of end-users to access and distribute information or run applications and services of their choice. In the United States, the Federal Communications Commission (FCC) has regularly declared its commitment to preserving the openness of the internet. To this end, the FCC adopted in 2005 four key principles allowing internet consumers to use the content, applications, services and devices of their choice, and promoting competition among network, service and content providers. These ideas correspond largely to the 'open internet' principle enshrined in the revised EU telecoms framework. Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Опитът на другите Португалия http: //www. slideshare. net/rgrilo/portugal-building-a-digital-agenda Чешка република http: //www. era. gv. Опитът на другите Португалия http: //www. slideshare. net/rgrilo/portugal-building-a-digital-agenda Чешка република http: //www. era. gv. at/attach/CZpositionon. COM 201148_Annex 3. doc Канада http: //www. mediaawareness. ca/english/corporate/media_kit/digital_literacy_paper_pdf/ digitalliteracypaper_execsummary. pdf Естония - Digital Tallinn - the European Capital of Culture 2011 http: //www. tallinn. info/flash/ Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Обществената популярност n n n Objectives The main objectives of the Assembly are to: Обществената популярност n n n Objectives The main objectives of the Assembly are to: Assess progress to date on delivery towards the Digital Agenda's goals and actions and seek ways to improve delivery; Identify challenges ahead for the implementation of the Digital Agenda and for the information society in general; Mobilize stakeholders' actions to make further progress and address challenges. Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Обществената популярност INNOVATION FOR DIGITAL INCLUSION European Conference under the umbrella of the Polish Обществената популярност INNOVATION FOR DIGITAL INCLUSION European Conference under the umbrella of the Polish Presidency of the Council of the European Union 5 -7 October 2011, Gdańsk, Poland n n n Main thematic pillars of the conference are: Introduction of adult Europeans into digital world through facilitation of digital literacy which raises the quality of life and by raising e-skills required in search for jobs on a competitive market. Effective models for independent living and security of elderly, based on innovative and economically feasible e-care and e-health solutions National and regional e-inclusion programs as tools for implementation of the Digital Agenda for Europe. Конференция АСТЕЛ 28 април 2011

Край Благодаря за вниманието! Конференция АСТЕЛ 28 април 2011 Край Благодаря за вниманието! Конференция АСТЕЛ 28 април 2011