Скачать презентацию CHÚA NHẬT 11 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Скачать презентацию CHÚA NHẬT 11 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

54bfac553332f61274d4f98f67dfd804.ppt

  • Количество слайдов: 18

CHÚA NHẬT 11 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C CHÚA NHẬT 11 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều". ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca ( Lc 7, 36 -50). Khi Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca ( Lc 7, 36 -50). Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. One of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house, and took his place at table.

Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. And behold, a woman of the city, who was a sinner, when she learned that he was at table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment,

Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. And standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment

Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, "If this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner. "

Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói". And Jesus answering said to him, "Simon, I have something to say to you. " And he answered, "What is it, Teacher? "

"Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. "A certain creditor had two debtors; one owed five hundred denarii, and the other fifty.

Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? " When they could not pay, he forgave them both. Now which of them will love him more? "

Simon đáp: Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Simon answered, "The one, I suppose, to whom he forgave more. " And he said to him, "You have judged rightly. "

Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Then turning toward the woman he said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair.

Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi You gave me no kiss, but from the time I came in she has not ceased to kiss my feet.

Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít". You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment.

Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít". Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much; but he who is forgiven little, loves little. "

Rồi Người bảo người đàn bà: Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được? " And he said to her, "Your sins are forgiven. " Then those who were at table with him began to say among themselves, "Who is this, who even forgives sins? "

Và Người nói với người đàn bà: Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an". And he said to the woman, "Your faith has saved you; go in peace. "

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người biệt Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói". - "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? " Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít". Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được? " Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an". Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: Maria gọi là Mađalêna, đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đã lấy của cải mình mà giúp Người. Đó là lời Chúa.

MỘT PHÚT SUY NIỆM Người đàn bà đứng dưới chân Chúa khóc nức nở, MỘT PHÚT SUY NIỆM Người đàn bà đứng dưới chân Chúa khóc nức nở, nước mắt bà ướt đẫm chân Chúa, bà còn lấy tóc mà lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Những người Biệt phái thấy như vậy là quá đáng. Họ không chịu nổi thái độ của người đàn bà và cũng không thể chấp nhận được sự im lặng của Chúa. Họ đã biết người đàn bà này là hạng người nào. Bà là một người tội lỗi. Giữa ban ngày ban mặt dám làm những truyện như thế. Chúa biết lòng của bà muốn gì. Chúa không giải thích việc bà đang làm cho Chúa muốn dùng cơ hội này để dậy một bài học về yêu thương và tha thứ. Chúa dùng câu truyện của hai con nợ để so sánh với cuộc đời của những tội lỗi. Chủ nợ tha cho cả hai con nợ, một người nợ nhiều và một người nợ ít. Chúa hỏi ông Simon nghĩ xem người nào yêu chủ nhiều hơn. Simon đáp: Tôi nghĩ là kẻ được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo: Ông đã xét đoán đúng. Tha nhiều thì yêu mến nhiều và người đàn bà tội lỗi đã yêu mến nhiều nên được tha nhiều. Người đàn bà tuy tội lỗi chất chồng nhưng bà đã biết ăn năn sám hối chạy đến Chúa xin ơn thứ tha. Tâm hồn con người có thể thay đổi và làm lại cuộc đời. Không khi nào trễ nếu chúng ta biết bắt lại từ đầu. Điều tệ hại nhất là không nhận ra lầm lỗi của mình. Người đàn bà mang tiếng là tội lỗi, bà ta chấp nhận thân phận xấu xa của mình và bà ta muốn làm lại cuộc đời. Chúa đã cho bà ta cơ hội. Chúa nói: Tội của bà rất nhiều mà đã được tha rồi vì bà đã yêu mến nhiều. Truyện kể vào một đêm bị cúp điện, người chồng đem chiếc đèn dầu ra thắp sáng. Chiếc đèn thì quá cũ, bóng đèn ám đầy khói. Tim đèn không còn cháy. Người chồng bực bội quăng chiếc đèn vào xó và tìm cây nến thay thế. Tuần sau lại cúp điện, người vợ châm lửa vào đèn dầu xinh đẹp. Ánh sáng tỏa lan ấm cúng. Người chồng ngạc nhiên hỏi: Em mới mua chiếc đèn này hả. Người vợ cười đáp: Đây là chiếc đèn cũ trong xó nhà, em đã lau chùi, đánh bóng và làm lại tim đèn. Quảng đi một món đồ hư thì dễ hơn là sửa nó lại. Đối với con người cũng thế, dán lên con người tội lỗi một nhãn hiệu và quảng vào tù thì dễ hơn là tìm hiểu và giúp họ thay đổi trở về. Kết án tội nhân thì không bao giờ giải thoát được. Tội lỗi chỉ có thể chữa bằng yêu thương. Chúa đã yêu chúng ta quá bội, Chúa chết cho tội lỗi của chúng ta. Hãy đến với Chúa xin ơn tha thứ và dục lòng mến Chúa. Mến nhiều sẽ được tha nhiều.

XIN TRI N CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN XIN TRI N CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CH N THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CH N LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran [email protected] com