Скачать презентацию Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного Скачать презентацию Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного

Bondar.ppt

  • Количество слайдов: 11

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) з дисципліни Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) з дисципліни «Політична економія» на тему: Ринок цінних паперів в Україні Студентки I курсу групи БОА-1 -12 напряму підготовки «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит» Бондар А. М. Керівник: кандидат економічних наук, доцент Кочума І. Ю м. Черкаси – 2013 рік

Актуальність теми В даний час у розвинутих країнах ринки цiнних паперiв належать до числа Актуальність теми В даний час у розвинутих країнах ринки цiнних паперiв належать до числа найбiльш динамiчно зростаючих елементiв фiнансової сфери. Оборот на нових ринках цiнних паперiв зростає в багато разiв швидше, нiж обсяг операцiй на товарних ринках i на традицiйних ринках комерцiйного та банкiвського кредиту. Формування ринкiв цiнних паперiв означає високий ступiнь економiчного розвитку.

Мета дослідження Метою дослідження є структура та інфраструктура ринку цінних паперів, визначення його особливостей, Мета дослідження Метою дослідження є структура та інфраструктура ринку цінних паперів, визначення його особливостей, методи регулювання ринку цінних паперів та інструментарії впливу. В основному буде розглянуто інфраструктуру та методи регулювання ринку цінних паперів України.

Структура операцій з цінними паперами на фондовому ринку України у 2005 -2011 рр. Структура операцій з цінними паперами на фондовому ринку України у 2005 -2011 рр.

Порівняльні дані обсягів торгів на ринку цінних паперів та ВВП, млрд. грн Порівняльні дані обсягів торгів на ринку цінних паперів та ВВП, млрд. грн

Динаміка обсягу зареєстрованих Комісією випусків цінних паперів(наростаючим підсумком), млрд. грн. Динаміка обсягу зареєстрованих Комісією випусків цінних паперів(наростаючим підсумком), млрд. грн.

Залучення інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку у 20072011 роках, млрд. грн Залучення інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку у 20072011 роках, млрд. грн

Фінансові інструменти станом на 2011 р. Фінансові інструменти станом на 2011 р.

Ø акцій — 58, 16 млрд. грн; Ø облігацій підприємств — 35, 91 млрд Ø акцій — 58, 16 млрд. грн; Ø облігацій підприємств — 35, 91 млрд грн; Ø облігацій місцевої позики — 584, 50 млн грн; Ø опціонів — 3, 44 млн. грн; Ø інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів — 75, 75 млрд. грн; Ø акцій корпоративних інвестиційних фондів — 8, 77 млрд. грн.

Висновок Якщо розглядати сучасний стан ринку цінних паперів в Україні, то виходячи з роботи Висновок Якщо розглядати сучасний стан ринку цінних паперів в Україні, то виходячи з роботи можно зробити висновок, що подальший розвиток національного фондового ринку стримується рядом об’єктивних та суб’єтивних факторів. Найголовнішими серед яких є: Ø Кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції, відсутність твердої національної грошової одиниці Ø Слабкість і недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів Ø Нерозвиненість первинного ринку цінних паперів, практична відсутність операцій з похідними від цінних паперів Ø Відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку Ø Відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень населення

Для подальшого ефективного розвитку фондового ринку в Україні необхідно здійснити ряд першочергових заходів: Ø Для подальшого ефективного розвитку фондового ринку в Україні необхідно здійснити ряд першочергових заходів: Ø забезпечити зосередження торгівлі цінними паперами тільки на організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках Ø розширити сферу діяльності інвестиційних інвесторів в Україні шляхом удосконалення нормативної бази діяльності інститутів спільного інвестування Ø створити систему спеціалізованих організацій інфраструктури фондового ринку, зокрема національного депозитарію, зберічачів цінних паперів та розрахунково-клірингових установ Ø забезпечити сприятливі умови для обігу цінних паперів іноземних емітентів на теріторії України і цінних паперів резидентів за її межами Ø удосконалити законодавчу й нормативну бази оподаткування операцій із цінними паперами на первинному та вторинному ринках.