Скачать презентацию Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика Скачать презентацию Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика

b8915439c58af5a668be855ae92893f8.ppt

  • Количество слайдов: 10

Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Член Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Член на Българската асоциация на частните училища, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Българската асоциация на туроператорите и агентите Лицензи: РД 14 -50/96 г. , ДВ бр. 52/97 г. ; РД 14 -02/97 г. , ДВ бр. 53/97 г. ; РД 14 -60/98 г. , ДВ бр. 71/98 г. и последните изменения от 2004 година Адрес: град София – 1373, ул. , , Суходолска” № 13, кв. , , Западен парк” срещу хипермаркет , , Рамстор” (зад блок № 3 на бул. , , Ал. Стамболийски”) Тел. 920 -16 -88, 920 -69 -70; Мобилни: 048 78 26 47; 098 25 65 34; 098 25 49 02; 0886 34 16 39;

Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Специалности: Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Специалности: Икономическа информатика (Алгоритмични езици, Теория на програмирането, Проектиране на програмни продукти, Програмиране на УИС, Компютърни мрежи, Компютърни архитектури, Експлоатация на програмни продукти в икономиката, Бизнес чужд език и др. ); Организация и управление на хотел (Технология на хотелиерството, Търговско обслужване в хотела, Фирмена култура и работа с клиенти, Информационно осигуряване на хотела, Кетериг, Бизнес чужд език и др); Счетоводна отчетност (Счетоводство на фирмата, Банково и компютърно счетоводство, Данъчен и финансов контрол, Счетоводни стандарти, Компютърно счетоводство, Бизнес чужд език и др. ) Специализации: Валутен обмен, Компютърни технологии в туристическото обслужване, Франчайзинг и мениджърски контракти в туризма, Организационно поведение, Екотуризъм и защитени зони, Публик релейшънс.

Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Интензивно Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Интензивно изучаване на чужд език през целия курс на обучение както следва: първи задължителен чужд език английски или немски (по избор): в 8 -ми клас – 18 часа седмично, в 9 -ти клас – 10 часа седмично, в 11 -ти, 12 -ти и 13 -ти клас по 8 часа седмично; В края на всяка учебна година учениците се явяват на приравнителен изпит в езикова гимназия; втори чужд език испански – по 3 часа седмично. География на туризма и два от специалните предмети се изучават на чужд език.

Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и Информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Учебната Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и Информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Учебната и производствената практика: провежда се в петзвездните хотели на територията на град София, където учениците полагат изпит по програмата на ООН , , Практика в хотелиерството” и получават ежегодно международен сертификат за завършено ниво на практическо обучение; фирмите: , , Данъчен консулт”ООД, , , Международни , , Екотур”, Финансова къща , , Марджин” и др. прояви”ООД, , , Политурс”, собствен център на учебно-тренировъчните фирми: , , Бул. ВИП” АД, козметично студио , , Неда Ексклузив”КД, дизайнерско ателие, , К&K”, ЕТ, , Кенд 1”, Авиокомпания , , Булчарт”, хотел , , BVH”, ресторант , , Лукс”, ресторант , , Български ханове”, , , Компютри и аксесоари”ООД и др. с международно участие на панаирите на учебно-тренировъчните фирми в Швейцария, Италия, Чехия, Словакия, Австрия и др. собствена реална фирма: Младежка кооперация , , Бултур” – единственият в света лицензиран ученически туроператор (Лиценз No 04651/2001 г. М-во на икономиката).

Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Получавани Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Получавани документи: Свидетелство за основно образование, Диплома за средно образование, Удостоверение по образец на МОН за владеене на чужд език от езикова гимназия, Сертификат за завършено ниво на практическо обучение, Сертификат за специализация и Свидетелство за професионална квалификация както следва: III-та квалификационна степен за учениците с прием след 7 -ми и 8 -ми клас и завършили 13 -ти клас за професиите Хотелиер, Икономист-информатик и Счетоводител; III-та квалификационна степен за учениците с прием след средно образование, обучавани от шест месеца до две години по професиите Счетоводител и Хотелиер; IV-та квалификационна степен за учениците с прием след средно образование, обучавани две години в професионален колеж , , Булпрогрес” по професиите Фирмен мениджър и Икономист-мениджър. Приемен изпит: есе – 3 астрономически часа (примерни теми: , , Аз – тийнейджърът”, , , Кои са нещата, които дават смисъл на човешкия живот”, , , Защо искам да уча в частно училище”, , , Мечтата на моя живот”, , , Под слънцето има място за всички” и др. ); дати за явяване на приемния изпит: 5 юни (събота) от 9. 00 ч. ; Класиране и приемане: Приемът се извършва чрез класиране по бал, който се формира от оценките по: български език и литература , математика и по избор оценката по география или история от Удостоверението за завършен 7 -ми клас (или Свидетелството за основно образование) и удвоената оценка от приемния изпит. Резултатите се обявяват до пет дни след провеждане на изпита. Необходими документи за записване: Молба и анкетен лист по образец, Удостоверението за завършен 7 -ми клас (или Свидетелството за основно образование) с минимален успех мн. добър (4, 50), медицински картон и капаро в размер на 50 евро. Краен срок за записване на кандидатствалите в училището и приети ученици - 30 юни

Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Такса Частна професионална гимназия с чуждоезиково обучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Такса за обучение и начини на плащане: такса , , програма” – 50 евро, плаща се при записване на ученика и служи като капаро; такса , , зелено училище” – 100 евро, плаща се до 1 септември и покрива разноските на учениците по време на десетдневния им престой в хотел , , Самоков” **** - Боровец; такса , , обучение” – 650 евро, плаща се разсрочено на 4 части през учебната година. Преференции: Пълните отличници се приемат без конкурсен изпит; Родителите, които ще подпишат с училището договор за професионално обучение през периода април - май ползват 5% отстъпка от таксата за обучение; Родители, които при записване на ученика платят изцяло таксата за обучение ползват 10% от таксата за обучение; Индивидуални преференции за обучение на второ дете; За отличници от социално-слаби семейства таксата за обучение е равна на 10 месечни вноски в размер на 50% от минималната работна заплата за страната.

Акценти: Обучението в гимназията се осъществява от елитни преподаватели с първи клас квалификация по Акценти: Обучението в гимназията се осъществява от елитни преподаватели с първи клас квалификация по общообразователните дисциплини и от университетски преподаватели (БАН, УНСС, ЮЗУ, , Н. Рилски”, Международното висше бизнес училище) по специалните предмети и специалисти от деловия бизнес: одитор от Сметната палата, лектори от Министерство на икономиката и БНБ, аспиранти от Cambridge, адвокати от СГК; Уникални учебни програми по специалните предмети, разработени специално за гимназия , , Булпрогрес” от авторски колектив от университетски преподаватели; Обучение в малки групи и индивидуален подход към учениците; Блоково разпределение на часовете, което дава възможност за олекотяване на учебната програма и постигане на по-голяма успеваемост от страна на учениците; Компютърно обучение по специализирани софтуерни продукти в кабинет с индивидуално работно място за всеки ученик, свързани в мрежа и постоянен интернет. , уникален софтуерен продукт , , КЛИК” за работа на учебно-тренировъчните фирми във виртуална среда, дарен от самите автори на продукта, интензивно чуждоезиково обучение на високо ниво с подготовка за изпитите за международни сертификати за владеене на чужд език: Pitman, Cambridge, TOEFL, SAT, IELTS, SPRACHDIPLOM; преференциални условия за прием на нашите ученици в икономическите ВУЗ-ове в страната; съдействие и подготвяне на документи за кандидатстване във ВУЗ-ове в Германия, Англия, САЩ и Испания; клубове по интереси : спорт, театър, журналистика, народни танци, PC клуб, клуб на професионалиста и др. ; , , зеленото училище”е част от учебната програма. За новите ученици то започва с интензивен курс по чуждоезиково обучение, а за по-големите ученици – тренинг по специален предмет. И всичко това в съчетание с богата спортна и увеселителна програма;

 Контрол и дисциплина по време на учебно-възпитателния процес. В училището не се провеждат Контрол и дисциплина по време на учебно-възпитателния процес. В училището не се провеждат родителски срещи, а на всеки два месеца родителите получават специални бланки, от които се информират лично (в писмен вид) от всеки учител за състоянието на ученика. Училището е носител на приза , , Чисто от наркотици училище” (1999 г. НСБОП) и приза , , Училище на годината”(2000 г. , БХРА); Ученически съвет с делегирани широк кръг от права училището; и представител в Педагогическия съвет на Материалната база – самостоятелна сграда, естетически и ергономично устроена с голям двор в светло междублоково пространство; Ново: пр4 ез учебната 2004/2005 г. , , Булпрогрес” ще стартира с нов лиценз за , , Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение и информатика”, което ще даде още една възможност на нашите ученици – да изучават паралелно две училища. Международни проекти и сътрудничество: ЧПГИ, , Булпрогрес” е изключителен представител на Еscuela superior de hosteleria y turismo – Мадрид и Escuela de empresas turisticas de TENERIFE; работи се по унифицирани учебни програми по Технология на туристическото обслужване; по линия на международния обмен – обмен на учители, ученици, информация, опит и знания (осъществени работни срещи в Мадрид, IX, 2000 г. и в Палма де Майорка, Х, 2002 г. ); работи се по международни проекти , , Проучване и прогнозиране на деловата клиентела на частните градски хотели” и , , Maркетингови концепции за изграждане на нови еко-зони и уникални инфраструктури в крайбрежните селища”; Leonardo da Vinci: , , Виртуален център за симулативни тренинги по професионално обучение на джобери и борсови посредници”; , , Пазарна ориентация и развитие на компетенции за конкурентноспособност стандартизация на финансовия пазар “; по линия на международното сътрудничество с Европейски висши училища и асоциации BAS, IHRA , АТТА и др. : , , Das Wirtschaftstudium in EU und der Arbeitsmarkt” с научен ръководител проф. Josef Alf; , , Computerbasierte Lehrprogramme als Lehrerersatz с научен ръководител проф. S. Schneider; ООН: . , , Възможностите на изпитването в реална работна среда за активизиране на учебната дейност в обучението по практика в хотелиерството” с ръководител Л. Тунчева, аспирант Cambridge.

Дипломирани: 207 випускници (4 завършили випуска в приема след 7 -ми клас и 6 Дипломирани: 207 випускници (4 завършили випуска в приема след 7 -ми клас и 6 завършили випуска в приема след средно образование, от които 157 отличници); над 98% във водещи български университети – СУ, УНСС, ЮЗУ, МЕИ, ВМБУ и чуждестранни университети в Германия, Австрия и Испания; реализирани в сферата на деловия бизнес – Банка ДСК, , , Хеброс Банк”, , , Юноин банк”, 5 собствени счетоводни къщи, хотел , , Хорсшуу” – Лас Вегас, хотел , , Хавана” - Валенсия, авиокомпания , , България Еър”, 3 собствени финансови къщи; наградени ученици: Таньо Шишков (II-ро място в националния конкурс по сомелиерство, 2003 г; участвал в презентации по сомелиерство на 3 континента) и Ризо Ангелов – американски дипломи по сомелиерство; Радослава Христова, Боряна Маева и Александър Георгиев – международни сертификати за защита на бизнес-проекти – Университет по туризъм и хотелиерство, Валенсия; летни езикови практики - 12 ученика в Англия, Испания, Германия 2003 г. ; участие в международни туристически борси – Турция, Гърция, Германия, Палма де Майорка.

Частна професионална гимназия с чуждоезиково oбучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Адрес: Частна професионална гимназия с чуждоезиково oбучение и информатика и колеж по икономика “БУЛПРОГРЕС” Адрес: град София – 1373, ул. , , Суходолска” № 13, кв. , , Западен парк” срещу хипермаркет , , Рамстор” (зад блок № 3 на бул. , , Ал. Стамболийски”) Тел. 920 -16 -88, 920 -69 -70; Мобилни: 048 78 26 47; 098 25 65 34; 098 25 49 02; 0886 34 16 39;