Скачать презентацию Changing lives Opening minds MOBILNOST U SVRHU UČENJA Скачать презентацию Changing lives Opening minds MOBILNOST U SVRHU UČENJA

102a03a6ddcc886577a5d81caadcfa38.ppt

  • Количество слайдов: 24

Changing lives. Opening minds. MOBILNOST U SVRHU UČENJA ZA POJEDINCE U PODRUČJU VISOKOG OBRAZOVANJA Changing lives. Opening minds. MOBILNOST U SVRHU UČENJA ZA POJEDINCE U PODRUČJU VISOKOG OBRAZOVANJA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2014. /2015. GODINU. ERASMUS+

Changing lives. Opening minds. ERASMUS+ ? - Novi program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade Changing lives. Opening minds. ERASMUS+ ? - Novi program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. NOVOSTI: Jedinstveni integrirani program Pojednostavljeni program Povećanje budžeta

Changing lives. Opening minds. ŠTO PODUPIRE? • Povećanje kvalitete, • Važnost kvalifikacija, • Važnost Changing lives. Opening minds. ŠTO PODUPIRE? • Povećanje kvalitete, • Važnost kvalifikacija, • Važnost vještina.

Changing lives. Opening minds. KOME JE NAMIJENJEN? • Studentima: ü u svrhu studijskog boravka Changing lives. Opening minds. KOME JE NAMIJENJEN? • Studentima: ü u svrhu studijskog boravka – studiranja, ü u svrhu izrade završnog rada, ü u svrhu stručne prakse. • Nastavnicima, • Nenastavnom osoblju.

Changing lives. Opening minds. ZAŠTO SUDJELOVATI? Sudjelovanje u Erasmus+ omogućava: • razmjenu iskustava sa Changing lives. Opening minds. ZAŠTO SUDJELOVATI? Sudjelovanje u Erasmus+ omogućava: • razmjenu iskustava sa ljudima iz drugih kulturoloških sredina; • stjecanje novih znanja u području obrazovanja, jezika; • povećava mogućnost pri zapošljavanju; • pomaže pri izgradnji kvalitetnijeg obrazovnog sustava.

Changing lives. Opening minds. KAKO SUDJELOVATI? Prijaviti se na natječaj kojeg je raspisala RRi. Changing lives. Opening minds. KAKO SUDJELOVATI? Prijaviti se na natječaj kojeg je raspisala RRi. F Visoka škola. Prije prijave na natječaj student SAMOSTALNO odabire stranu visokoškolsku instituciju i proučava zahtjeve koje ta institucija traži (npr. rokove prijave, obrasce, znanje stranog jezika, smještaj i sl. ) Popis partnerskih ustanova Studenta koji je izabran na Natječaju RRi. F VŠ nominira stranom visokom učilištu koje, nakon primitka nominacije i dokumentacije studenta, odlučuje o prihvaćanju.

Changing lives. Opening minds. ODABIR KANDIDATA Uvjeti za odabir kandidata: - dosadašnji akademski uspjeh, Changing lives. Opening minds. ODABIR KANDIDATA Uvjeti za odabir kandidata: - dosadašnji akademski uspjeh, - motivacija studenta/ice, poznavanje engleskog i/ili stranog jezika koji je zahtjev prihvatne institucije, - ispunjene studentske obveze sukladno Pravilniku o stručnom studiju na RRi. F Visokoj školi. Student mora biti upisan najmanje u drugu godinu preddiplomskog studija.

Changing lives. Opening minds. DUŽINA BORAVKA TRAJANJE MOBILNOSTI: do 31. 5. 2016. STUDIJSKI BORAVAK: Changing lives. Opening minds. DUŽINA BORAVKA TRAJANJE MOBILNOSTI: do 31. 5. 2016. STUDIJSKI BORAVAK: Student na stranom visokom učilištu može boraviti 4 mjeseca. STRUČNA PRAKSA: Najmanje 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Na stručnu praksu moguće je otići do godine dana NAKON obrane završnog rada!

Changing lives. Opening minds. FINANCIJSKA POTPORA TIJEKOM RAZDOBLJA MOBILNOSTI? STUDIJSKI BORAVAK Navedena potpora u Changing lives. Opening minds. FINANCIJSKA POTPORA TIJEKOM RAZDOBLJA MOBILNOSTI? STUDIJSKI BORAVAK Navedena potpora u većini slučajeva pokriva dio troškova. Financiraju se 4 mjeseca mobilnosti. 1. kategorija: Danska, Irska, Francuska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn i Norveška – 460 € 2. kategorija: Belgija, Češka, Njemačka, Grčka, Španjolska, Cipar, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Island i turska – 410 € 3. kategorija: Bugarska, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Makedonija – 360 €

Changing lives. Opening minds. FINANCIJSKA POTPORA TIJEKOM RAZDOBLJA MOBILNOSTI? STRUČNA PRAKSA Navedena potpora u Changing lives. Opening minds. FINANCIJSKA POTPORA TIJEKOM RAZDOBLJA MOBILNOSTI? STRUČNA PRAKSA Navedena potpora u većini slučajeva pokriva dio troškova. Financiraju se 4 mjeseca mobilnosti. 1. kategorija: Danska, Irska, Francuska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn i Norveška – 560 € kategorija: Belgija, Češka, Njemačka, Grčka, Španjolska, Cipar, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Island i turska – 510 € kategorija: Bugarska, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Makedonija – 460 €

Changing lives. Opening minds. ZERO-GRANT STUDENTI Studenti koji imaju status Erasmus+ studenta, ali ne Changing lives. Opening minds. ZERO-GRANT STUDENTI Studenti koji imaju status Erasmus+ studenta, ali ne primaju financijsku potporu. Zero-grant student ima sva prava kao i student koji prima financijsku potporu.

Changing lives. Opening minds. OBVEZE STUDENTA NA MATIČNOM VISOKOM UČILIŠTU? Tijekom razdoblja mobilnosti student Changing lives. Opening minds. OBVEZE STUDENTA NA MATIČNOM VISOKOM UČILIŠTU? Tijekom razdoblja mobilnosti student ostaje upisan na matičnom visokom učilištu, nastavlja plaćati školarinu i zadržava studentska prava.

Changing lives. Opening minds. PRIJE ODLASKA. . . Student - potpisuje Learning agreement, - Changing lives. Opening minds. PRIJE ODLASKA. . . Student - potpisuje Learning agreement, - prima Erasmus studentsku povelju, - ugovara osiguranje. Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Osnovno osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za njegovog boravka u drugoj zemlji EU preko europske zdravstvene iskaznice. Međutim, osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno osiguranje možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. . Student je dužan sklopiti policu osiguranja od nezgode i od odgovornosti prije odlaska na Erasmus+ stručnu praksu

Changing lives. Opening minds. NAKON POVRATKA. . . Student dostavlja matičnom visokom učilištu: ü Changing lives. Opening minds. NAKON POVRATKA. . . Student dostavlja matičnom visokom učilištu: ü Presliku Learning Agreementa ü Izjavu inozemne institucije- Statement of Host Institution ü Prijepis ocjena - Transcript of Records (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti)

Changing lives. Opening minds. STRUČNA PRAKSA ü Potvrdu o radu - Transcript of Work Changing lives. Opening minds. STRUČNA PRAKSA ü Potvrdu o radu - Transcript of Work (stručna praksa) BEZ OBZIRA NA VRSTU MOBILNOSTI ü Izjavu inozemne visokoškolske ustanove - Certificate of Arrival and Departure ü Završno izvješće - Final form - student putem poveznice koju zaprimi na svoj e-mail ispunjava na mrežnoj stranici EU Commission

Changing lives. Opening minds. ONLINE JEZIČNA POTPORA Changing lives. Opening minds. ONLINE JEZIČNA POTPORA

Changing lives. Opening minds. Novi program Erasmus+ kao jedan od glavnih prioriteta ističe poboljšanje Changing lives. Opening minds. Novi program Erasmus+ kao jedan od glavnih prioriteta ističe poboljšanje jezičnih vještina. Kada govorimo o online jezičnoj podršci, važno je razlikovati dva termina – online procjena jezičnih kompetencija i online jezični tečajevi. Oboje se odnosi samo na već odabrane studente i bitno je naglasiti kako rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost. Rezultate jezične procjene na uvid imaju student i matično visoko učilište. Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski ili nizozemski, obvezni su prije odlaska na mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski).

Changing lives. Opening minds. KOME SU NAMIJENJENI? Studentima koji odlaze na mobilnost kako bi Changing lives. Opening minds. KOME SU NAMIJENJENI? Studentima koji odlaze na mobilnost kako bi stekli jezičnu kompetenciju potrebnu za snalaženje u stranoj državi.

Changing lives. Opening minds. VIŠE INFORMACIJA… E-mail: visoka-skola@rrif. hr INTERNET STRANICE: http: //www. visoka-skola-rrif. Changing lives. Opening minds. VIŠE INFORMACIJA… E-mail: [email protected] hr INTERNET STRANICE: http: //www. visoka-skola-rrif. hr/o-erasmus-programu/ http: //www. visoka-skola-rrif. hr/studijski-boravak-natjecaj-2014/ http: //www. visoka-skola-rrif. hr/strucna-praksanatjecaj-2014/ http: //www. esn. org/ http: //www. facebook. com/esn

Changing lives. Opening minds. ZANIMLJIVO ERASMUS+ za mlade poduzetnike http: //www. erasmus-entrepreneurs. eu/ ZDRUŽENi Changing lives. Opening minds. ZANIMLJIVO ERASMUS+ za mlade poduzetnike http: //www. erasmus-entrepreneurs. eu/ ZDRUŽENi diplomski studiji https: //eacea. ec. europa. eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en

FAFE – Escola Superior de Tecnologias de Fafe FAFE – Escola Superior de Tecnologias de Fafe

GUIMARAES GUIMARAES

PORTO PORTO

Jedno Erasmus iskustvo… Lenny Kubatov sa Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék, Mađarska-naša prošlogodišnja gošća Jedno Erasmus iskustvo… Lenny Kubatov sa Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék, Mađarska-naša prošlogodišnja gošća https: //www. youtube. com/watch? feature=pl ayer_embedded&v=Lyq 1 -9 NWkp. U