Скачать презентацию Cerinţele noii legislaţii privind protecţia tinerilor la locul Скачать презентацию Cerinţele noii legislaţii privind protecţia tinerilor la locul

c30dcec9c08c845cfa8d664e4bf85466.ppt

  • Количество слайдов: 18

Cerinţele noii legislaţii privind protecţia tinerilor la locul de muncă Dr. ing. Nicolae VOINOIU, Cerinţele noii legislaţii privind protecţia tinerilor la locul de muncă Dr. ing. Nicolae VOINOIU, Director DCSSM Ing. Ionuţ BARBU, Şef serviciu SSM Dr. ing. Tamara MORARIU, inspector de muncă, Inspecţia Muncii

Lucrătorii tineri se accidentează mai frecvent pentru ca: Ø au tendinţa de a subevalua Lucrătorii tineri se accidentează mai frecvent pentru ca: Ø au tendinţa de a subevalua riscul de accidentare sau îmbolnăvire; Ø sunt imaturi fizic şi mental; Ø sunt adesea hărţuiţi şi intimidaţi de către colegi; Ø sunt lipsiţi de experienţă şi de cunoştinţe privind SSM…

Art. 42 alin. 1 Constitutia Romaniei Art. 13 Codul Muncii Grup sensibil = adolescenti= Art. 42 alin. 1 Constitutia Romaniei Art. 13 Codul Muncii Grup sensibil = adolescenti= conditii de munca adaptate varstei . . . 15 acordul parintilor 16 se dobandeste capacitatea de munca. . . 18. . .

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 318/2006 (Directiva 89/391/CEE) Ø Art. 35 – Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 318/2006 (Directiva 89/391/CEE) Ø Art. 35 – grup sensibil Ø Art. 5 alin. a – studenti, elevii si ucenicii in practica

Art. 2 Ordin nr. 753/2006 privind protecţie tinerilor în muncă (Directiva 94/33/CE) Ø angajatorul Art. 2 Ordin nr. 753/2006 privind protecţie tinerilor în muncă (Directiva 94/33/CE) Ø angajatorul este obligat să garanteze tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor

Angajatorul: Ø să realizeze evaluarea riscurilor profesionale înainte ca tinerii să înceapă lucrul; Ø Angajatorul: Ø să realizeze evaluarea riscurilor profesionale înainte ca tinerii să înceapă lucrul; Ø să ţină cont, în procesul de evaluare a riscurilor, de lipsa de experienţă a tinerilor, de lipsa de conştientizare a riscurilor profesionale, de faptul că sunt încă în dezvoltare; Ø să ţină cont de evaluarea riscurilor atunci când decid să interzică efectuarea anumitor sarcini de muncă de către tineri; Ø să informeze tinerii cu privire la concluziile evaluării riscurilor şi la măsurile de protecţie stabilite.

Se interzice tinerilor munca în activităţi care: Ø depăşesc capacităţile lor fizice sau psihologice, Se interzice tinerilor munca în activităţi care: Ø depăşesc capacităţile lor fizice sau psihologice, respectiv activităţi al căror ritm este condiţionat de maşini şi care sunt remunerate în funcţie de rezultat; Ø implica o expunere nociva la agenţi chimici, bilologici din grupele 3 şi 4; Ø implica o expunere nociva la radiatii; Ø prezintă riscuri de accidentare prin prăbuşire sau cădere de la înăţime; Ø comportă riscuri electrice de înaltă tensiune; Ø le pun în pericol sănătatea din cauza frigului ori caldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibratiilor; Ø presupun un mediu cu presiune înaltă.

Timpul de muncă Ø maximum 6 ore pe zi şi 30 de ore/săptămână. (art. Timpul de muncă Ø maximum 6 ore pe zi şi 30 de ore/săptămână. (art. 100 alin. 2 din Codul Muncii şi art. 10 alin. 3 din O. 753); Ø nu pot presta muncă suplimentară sau de noapte (art. 121 şi 125 alin. 1 alin. 2 din Codul Muncii şi art. 11 din O. 753); Ø pauză de masă de cel puţin 30 min (art. 130 alin 2 din Codul Muncii).

Perioada de repaus Ø 2 zile consecutive şi nu mai puţin de 36 de Perioada de repaus Ø 2 zile consecutive şi nu mai puţin de 36 de ore, în principiu sâmbăta şi duminica (art. 12 din O. 753).

Concediul de odihnă Ø suplimentat cu 3 zile lucrătoare în cazul salariaţilor în vârstă Concediul de odihnă Ø suplimentat cu 3 zile lucrătoare în cazul salariaţilor în vârstă de până la 18 ani (art. 142 alin. 2 din Codul Muncii şi art. 12 alin. 6 din O. 753).

Drepturile tinerilor lucrătorii Ø să ştie ce pericole există la locul de muncă, ce Drepturile tinerilor lucrătorii Ø să ştie ce pericole există la locul de muncă, ce trebuie să facă pentru a fi în siguranţă şi cum trebuie să acţioneze în caz de accident sau în situaţii de urgrnţă; Ø să beneficieze în mod gratuit de informare, instruire şi formare în domeniul SSM adaptate specificului muncii; Ø să beneficieze în mod gratuit de EIP adecvat; Ø să participe, punând întrebări, raportând orice fel de practici sau condiţii nesigure şi să fie consultaţi de angajator cu privire la aspectele de SSM; Ø dreptul şi responsabilitatea de a aduce la cunoştinţă îndrumătorilor lui orice suspiciune legată de securitatea sau sarcinile de muncă; Ø să refuze efectuarea unei munci nesigure.

Formarea profesională Ø Decizia 1999/51/CE a Consiliului vizează promovarea unui itinerar european de formare Formarea profesională Ø Decizia 1999/51/CE a Consiliului vizează promovarea unui itinerar european de formare alternativa

Ucenicia la locul de muncă Ø Codul Muncii; Ø Legea uceniciei la locul de Ucenicia la locul de muncă Ø Codul Muncii; Ø Legea uceniciei la locul de munca nr. 278/2005 şi HG nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005

art. 205 din Codul muncii art. 4 alin 1 din Legea uceniciei la locul art. 205 din Codul muncii art. 4 alin 1 din Legea uceniciei la locul de munca nr. 279/2005 Ø Contractul de ucenicie = contract individual de muncă de tip particular

Ucenic Ø 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani şi Ø Ucenic Ø 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani şi Ø să nu deţină o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Conditii pentru organizarea uceniciei la locul de munca Ø Angajatorul trebuie sa se autorizeze Conditii pentru organizarea uceniciei la locul de munca Ø Angajatorul trebuie sa se autorizeze Ø Maistrul de ucenicie tebuie sa fie atestat Ø Furnizor de formare profesionala teoretica Ø Calificari preavazute in Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare Ø Ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Roamnia

Responsabilităţile tinerilor lucratori: Ø trebuie să aibă grijă de ei înşişi şi de ceilalţi Responsabilităţile tinerilor lucratori: Ø trebuie să aibă grijă de ei înşişi şi de ceilalţi participanţi la lucru Ø prin respectarea regulilor şi instrucţiunilor în domeniu şi Ø să colaboreze cu angajatorul lor în toate aspectele legate de securitate şi sănătate în muncă, Ø inclusiv să raporteze supraveghetorilor sau persoanelor în drept orice fel de pericole identificate

Pentru un “Start Sigur” tinerii lucratori au nevoie: Ø Consiliere Ø Informare Ø Formare Pentru un “Start Sigur” tinerii lucratori au nevoie: Ø Consiliere Ø Informare Ø Formare Ø Supraveghere Ø Locuri de munca potrivite, sigure si sanatoase Multumesc pentru atentie!