Скачать презентацию Centrul teologic al VT Împărăţirea lui Dumnezeu Скачать презентацию Centrul teologic al VT Împărăţirea lui Dumnezeu

ac2b617442f74efb889ea7db20a475a6.ppt

  • Количество слайдов: 13

Centrul teologic al VT Împărăţirea lui Dumnezeu Centrul teologic al VT Împărăţirea lui Dumnezeu

Actul I - Creaţia Justificarea dreptului suveran al lui Dumnezeu asupra existenţei: § Crearea Actul I - Creaţia Justificarea dreptului suveran al lui Dumnezeu asupra existenţei: § Crearea lumii ca locuinţă pentru om, § Crearea omului drept co-regent cu Dumnezeu, § Responsabil peste creaţie („după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”), § Responsabilizarea morală a omului.

Actul II - Potopul Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, care amână dar nu evită Actul II - Potopul Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, care amână dar nu evită disciplinarea: § Descendenţii lui Adam / Set - cu realizări profund spirituale, dar ocazionale. § Descendenţii lui Cain - cu realizări exclusiv materiale şi superficial spirituale (artă). § „I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui” (6: 6). § Noe şi relansarea proiectului de populare a pământului; criza de la Babel.

Actul III - Patriarhii Dumnezeu are autoritate asupra umanităţii în alegerea unei familii din Actul III - Patriarhii Dumnezeu are autoritate asupra umanităţii în alegerea unei familii din care face un popor al Său (Avraam, Isaac, Iacov şi Iosif) § Înnoirea legământului de la o generaţie la alta, § Rezolvarea miraculoasă a problemei descendenţilor, § Protecţia familiei alese pe un teritoriu străin, în mijlocul inamicilor (canaaneni, egipteni, filisteni, mesopotamieni chiar).

Actul IV - Exodul Dumnezeu Îşi recuperează poporul biruind pe un alt împărat care Actul IV - Exodul Dumnezeu Îşi recuperează poporul biruind pe un alt împărat care I-a ţinut rob poporul. § Tratamentul neomenos la care supus Faraon pe Israel este asemănător la care regii biruitori îi supuneau pe POW. § Confruntarea dintre Dumnezeu şi Faraon se aseamănă cu lupta dintre doi regi, profeţii şi armatele lor.

Actul V - Darea Legii Dumnezeu stabileşte termenii noului legământ, standardul convieţuirii cu Împăratul. Actul V - Darea Legii Dumnezeu stabileşte termenii noului legământ, standardul convieţuirii cu Împăratul. § Călăuzirea lui Israel prin pustie. § Regimul strict de primire a Legii. § Reglementarea vieţii civile şi religioase, private şi publice a lui Israel. § Stabilirea unui centru religios ca „locuinţă a lui Dumnezeu”.

Actul VI - Colonizarea Canaanului Împăratul Îşi împroprietăreşte poporul. § Coordonează traversarea Iordanului în Actul VI - Colonizarea Canaanului Împăratul Îşi împroprietăreşte poporul. § Coordonează traversarea Iordanului în Canaan. § Coordonează campania anti-canaaneană (Ierihon, Ghibeon, Merom). § Conduce procedurile de împărţire a moştenirilor prin tragere la sorţi. § Sprijină intrarea în posesie. § Sancţionează întârzierilor de intrare în posesie.

Actul VII - Perioada premonarhică Împăratul Îşi pregăteşte poporul pentru monarhie. § Lipsa regelui Actul VII - Perioada premonarhică Împăratul Îşi pregăteşte poporul pentru monarhie. § Lipsa regelui împinge poporul în imoralitate şi idolatrie. § În lipsa unui rege, Dumnezeu ridică lideri pe care îi pregăteşte şi îi susţine ca să elibereze pe Israel din robie.

Actul VIII - Perioada monarhică Împăratul Îşi susţine candidatul coregent la Ierusalim. § Saul Actul VIII - Perioada monarhică Împăratul Îşi susţine candidatul coregent la Ierusalim. § Saul - opţiunea populară. § David şi dinastia lui - opţiunea divină.

Actul IX - Perioada exilică Împăratul Îşi ocroteşte poporul chiar şi în lipsa regelui Actul IX - Perioada exilică Împăratul Îşi ocroteşte poporul chiar şi în lipsa regelui autorizat. § Ezra: „mâna bună a Domnului era cu noi” § Neemia: proiectul imposibil în 52 de zile. § Estera: intervenţiile Providenţei.

Actul X - Profeţii Împăratul Îşi anunţă judecata asupra lui Israel şi a popoarelor Actul X - Profeţii Împăratul Îşi anunţă judecata asupra lui Israel şi a popoarelor păgâne (oracolele împotriva popoarelor). Împăratul Îşi anunţă intenţiile de restaurare a lui Israel. Împăratul nu Îşi împarte stăpânirea cu nimeni (Daniel).

Actul XI - Literatura psalmodică Cântări pentru Împăratul. § Psalmii lamentativi. § Psalmii de Actul XI - Literatura psalmodică Cântări pentru Împăratul. § Psalmii lamentativi. § Psalmii de înţelepciune. § Psalmii de mulţumire. § Psalmii regali. § Psalmii de laudă

Actul XII - Literatura sapienţială Nimeni nu este mai înţelept decât Împăratul. § Iov: Actul XII - Literatura sapienţială Nimeni nu este mai înţelept decât Împăratul. § Iov: Cine este cel mai înţelept? § Proverbe: Înţelepciunea presupune un mod de viaţă convergent cu Legea lui Dumnezeu. § Eclesiastul: Nu există altă înţelepciune decât să te supui lui Dumnezeu slujindu-I.